Тематичний план практичних занять до змістовного модуля №1: Предмет І задачі патофізіологіїСторінка5/6
Дата конвертації02.01.2017
Розмір1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

 1. Мікробіологія /Під ред.. Пяткіна К.Д., Кривошеїна Ю.С. – К.: Вища школа 1992р., стор.137-171.

 2. Фізіологія людини, під ред. Вільяма Ф. Ганонга, Л., 2002р., стор.478-487.

 3. Гістологія людини, під ред. О.Д.Луцика, А.Й.Іванова та ін., К., «Книга плюс», 2003р., стор.133-141.


Питання для перевірки первинного рівня знань:

 1. Що таке алергія?

 2. Назвіть стадії алергії.

 3. Класифікація алергенів.

 4. Що таке сенсибілізація?

 5. Назвіть види сенсибілізації:

 6. Назвіть типи алергічних реакцій за часом їх виникнення:

 7. Перерахуйте типи алергічних реакцій за патогенезом (згідно класифікації за Джеллом і Кумбсом). Їх характеристика.

 8. Які біологічно активні речовини відносяться до медіаторів алергії ранньої фази?

 9. Які біологічно активні речовини відносяться до медіаторів алергії пізньої фази?

 10. Перерахуйте біологічні ефекти гістаміну при дії на Н1-гістамінорецептори:

 11. Перерахуйте біологічні ефекти гістаміну при дії на Н2-гістамінорецептори:

 12. Які групи медіаторів відносяться до групи ліпідних?

 13. Які лейкотрієни входять у склад «повільно реагуючої субстанції»?

 14. Яку назву має процес зниження чутливості організму до дії алергенів?

 15. Назвіть види гіпосенсибілізації:


Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових
Питання до ПМК№1

 1. Класифікація імунних реакцій за механізмами пошкодження клітин або їх дисфункції (за Кумбсом і Джелом).

 2. Визначення поняття "алергія", принципи класифікації алергічних реакцій. Мультифакторіальна природа алергічних захворювань. Класифікація і характеристика алергенів.

 3. Алергічні реакції 1 типу (анафілактичні), за Кумбсом і Джелом. Етіологія, патогенез, клінічні прояви місцевих та системної анафілактичних реакцій. Медіатори анафілаксії. "Псевдо анафілактичні" реакції.

 4. Алергічні реакції 2 типу (цитотоксичні, опосередковані антитілами), за Кумбсом і Джелом. Етіологія, патогенез, клінічні прояви.

 5. Алергічні реакції 3 типу (опосередковані імунними комплексами), за Кумбсом і Джелом. Етіологія, патогенез, клінічні прояви місцевих та системних реакцій. Сироваткова хвороба.

 6. Алергічні реакції 4 типу (опосередковані клітинами), за Кумбсом і Джелом. Етіологія, патогенез, клінічні прояви.

 7. Алергічні реакції 5 типу (клітинні дисфункції, опосередковані антитілами). Етіологія, патогенез, клінічні прояви.

 8. Аутоімунні реакції/хвороби: загальна характеристика, принципи класифікації, сучасні уявлення про етіологію і патогенез.

 9. Основи трансплантації органів і тканин. Причини і механізми відторгнення трансплантату, засоби попередження. Реакції "трансплантат проти хазяїна".


Література:

Основна:

1. Патологічна фізіологія, під ред. М.Н.Зайка, Ю.В.Биця; К: "Вища школа", 1995р., стор. 117-141.

2. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях, під ред. О.В.Атамана; В: "Нова книга", 2007 р., стор.73-87.

Додаткова:


 1. Общая патофизиология с основами иммунопатологии /Под ред. Зайчик А.Ш, Чурилова Л.П. – Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб,2000г.

 2. Клиническая иммунология и аллергология: В 3 т.: Пер с нем /Под ред Л. Йегера. – М.: Медицина,1990г.

 3. Основы иммунологии: Пер. с англ. / Ройт А. – М.: Мир,1991г.Перевірка кінцевого рівня знань:
Тести з банку даних „Крок-1”
2010р.
1. Після введення місцевого анестетика у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Який механізм порушення кровообігу є провідним при цьому?

А. Зменшення тонусу судин

В. Активація симпато-адреналової системи

С. Зниження скоротливої функції срця

D. Гіперволемія

E. Біль


2. При знеболенні слизової оболонки порожнини рота у пацієнта виник анафілактичний шок (генералізована вазодилятиція, збільшення судинної проникності із виходом рідини із судин у тканини). Гіперчутливість якого типу розвинулася у пацієнта?

А. І типу (анафілактична)

В. ІІ типу (антитілозалжна)

С. V типу (гранульоматоз)

D. ІІІ типу (імунокомплексна)

E. ІV типу (клітинна цитотоксичність)


3. У підлятка було видалено зуб із застосуванням новокаїну. Через 10 хвилин у нього з’явилися блідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. При розвитку цієї реакції алерген на тканинних бозофілах реагує з:

А. ІgE


В. ІgM

С. ІgA


D. T-лімфоцитами

E. IgD
4. При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту. Через 24 години у місці введення алергену з’явилися припухлість, гіперемія і болісність. Які основні компоненти визначають розвиток цієї реакції організму?

А. Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни

В. Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG

С. Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити

D. В-лімфоцити, IgМ

E. Мононуклеари, Т-лімфоцити і лімфокіни
2009р.
1. У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на місці введення туберкуліну з'явилася папула розміром до 8мм у діаметрі. Який тип реакції гіперчутливості виник після введення туберкуліну?

А. Реакція гіперчутливості ІV типу

В. Атопічна реація

С. Реакція типу феномен Артюса

D. Реакція гіперчутливості II типу

Е. Реакція типу сироваткової хвороби


2. У жінки 30-ти років при тривалому використанні губної помади з флюоресцуючою речовиною на облямівці губ розвинулись обмежена еритема, незначне лущення; пізніше виникли поперечні дрібні борозни та тріщини. При мікроскопічному дослідженні цієї зони ураження в сполучній тканині виявлені сенсибілізовані лімфоцити і макрофаги, явища цитолізу. Який тип імунологічної гіперчутливості розвинувся на губі?

А. ІV тип (клітинна цитотоксичність)

В. II тип (антитільна цитотоксичність)

С. І тип (реагінового типу)

D. III тип (імунокомплексна цитотоксичність)

Е. Гранулематоз


3. Хворому з метою знеболення ввели розчин місцевого анестетику. Через декілька хвилин у хворого виникли задишка, тахікардія, втрата свідомості. Який шок розвинувся в хворого?

А. Анафілактичний

В. Геморагічний

С. Опіковий

D. Кардіогенний

Е. Травматичний


2008-2007р.
1. Чоловік, 25 p., був вжалений бджолою. При наданні першої медичної допомоги йому було введено адреналін. Для зупинення розвитку якого з наведених нижче імунологічних механізмів була проведена наведена маніпуляція?

А. Генералізованої анафілаксії

В. Вивільнення інтерлейкінів з макрофагів

С. Зв'язування з антирецепторними антитілами

D. Місцевого утворення імунних комплексів

Е. Активації системи комплементу


2. У хлопчика 3 р. після введення туберкуліну на передпліччі на другий день з'явилася ділянка затвердіння діаметром 15мм (позитивна реакція Манту). Найбільш ймовірно, що це явище є наслідком реакції гіперсенсибілізації (за класифікацією Джелла і Кумбса):

A. IV типу

В. І типу

С. Н типу

D. III типу

E. V типу


3. На прийомі у лікаря-стоматолога, після введення новокаїну у хворого розвинувся анафілактичний шок. В основі розвитку гемодинамічних розладів шоку лежать наступні механізми, крім:

А. Гіперволемія

В. Зменшення ОЦК

С. Зменшення хвилинного об'єму серця

D. Зменшення загального периферійного опору

Е. Порушення реологічних властивостей крові


4. Під час проведення хірургічних маніпуляцій було використано новокаїн з метою знеболений. Через 10 хв. у хворого з'явились блідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. Алергічна реакція якого типу розвинулась у хворого?

А. Анафілактичного

В. Імунокомплексного

С. Клітинно-опосередкованого

D. Стимулюючого

Е.Цитотоксичного


5. При переливанні крові у пацієнта почав розвиватися внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів. Гіперчутливість якого типу розвинулась у пацієнта?

А. Гіперчутливість II типу

В. Гіперчутливість V типу

С. Гіперчутливість І типу

D. Гіперчутливість IV типу

Е. Гіперчутливість III типу


6. Пацієнта на дачі вжалила бджола. Під час огляду: кисть лівої руки гаряча, рожева, набрякла, у місці укусу бджоли виник пухир. Який з механізмів є провідним у розвитку набряку?

А. Підвищення проникності судин

В. Зниження кровонаповнення судин

С. Зниження онкотичного тиску тканин

D. Зниження осмотичного тиску тканин

Е. Пошкодження судин під час вжалення


7. Хворому для знеболення при видаленні каріозного зуба лікарем-стоматологом був введений розчин новокаїну. Через декілька хвилин у хворого з'явились симптоми анафілактичного шоку: падіння AT, задишка, втрата свідомості, судоми. До якого типу реакцій можна віднести цей стан?

А. Гіперчутливості негайного типу

В. Реакції цитотоксичного типу.

С. Реакції типу феномена Артюса.

D. Реакції сповільненої гіперчутливості.

Е. Стимулюючого типу


8. У відповідь на застосування знеболюючого засобу при екстракції зуба у хворого з'явились: виражений набряк м'яких тканин нижньої та верхньої щелепи, висип на шкірі обличчя, почервоніння, свербіж. Який з патологічних процесів лежить в основі такої реакції на анестетик?

А. Алергія

В. Токсична дія препарату.

С. Запалення.

D. Недостатність кровообігу

Е. Порушення лімфо відтоку


9. Відомо, що бронхіальна астма у хворих розвивається за механізмом гіперчутливості негайного типу, який послідовно включає в себе 3 стадії:

А. Імунологічну, патохімічну, патофізіологічну

В. Патохімічну, патофізіологічну, імунологічну

С.Патохімічну, імунологічну, патофізіологічну

D.Патофізіологічну, імунологічну, патохімічну

Е.Патофізіологічну, патохімічну, імунологічну


10. У хворого діагностовано тиротоксикоз. У крові знайдено антитиреоїдні антитіла. Який тип алергічної реакції за Кумбсом і Джеллом спостерігається при розвитку цього захворювання?

А. Стимулюючий

B. Анафілактичний

C. Цитотоксичний

D. Iмунокомплексний

Е.Гіперчутливість сповільненого типу
11. Хірург-стоматолог перед екстракцією зуба з метою знеболення ввів пацієнту ультракаїн. Проба на чутливість проведена не була. Через декілька хвилин після введення препарату у хворого розвинувся анафілактичний шок. Які клітини виробляють реагіни, що беруть участь в реакціях анафілактичного типу?

А. Плазматичні клітини.

В. В-лімфоцити.

С. Т-лімфоцити.

D. Тучні клітини

Е.Еозинофіли


12. У пацієнта через 3 тижні після початку користування новим зйомним зубним протезом з акрилової пластмаси виникли набряк і гіперемія слизової оболонки в ділянці протезного ложа. Яким чином ортопед-стоматолог повинен розцінити дане ускладнення?

А. Розвинулася реакція гіперчутливості сповільненого типу на компоненти пластмаси.

В. Розвинувся вірусний стоматит.

С. Розвинулася реакція гіперчутливості негайного типу на компоненти пластмаси.

D. Спостерігається токсичний вплив залишкового мономеру на організм пацієнта.

Е.Розвинувся кандидозний стоматит


13. До лікаря звернулася жінка зі скаргами на те, що у весняний період у неї з'являються нежить, осиплість голосу, почервоніння повік із сльозотечею. Який тип алергічної реакції розвивається у пацієнтки?

А. Алергічна реакція І типу за Джеллом і Кумбсом

В. Реакція сповільненої гіперчутливості

С. Цитотоксична реакція II типу

D.Цитотоксична алергічна реакція

Е.Клітинна алергічна реакція Т-лимфоцитів


14. Пацієнт попередив xipypra-стоматолога, що застосовування знеболюючих препаратів може викликати алергічний шок. Збільшення вмісту в крові якої речовини вірогідно призводить до такого стану?

А. Гістаміну

В. ГАМК

С. СеротонінуD. Дофаміну

Е. Аланіну


15. Попередньо сенсибілізованій морській свинці внутрішньовенно ввели 10 мл конячої сироватки і через 30 сек. відмічено: шерсть скуйовджена, тварина чхає, чухає мордочку, дихання утруднене, судомне, мимовільна дефекація та сечовипускання. Яка стадія анафілактичного шоку спостерігається у тварини?

А. Патофізіологічна

В. Сенсибілізації

С. Патохімічна

D. Імунологічна

Е. Біохімічна


16. У хворого П., після травми виникла необхідність введення протиправцевої сироватки, однак проба на чутливість до сироватки виявилась позитивною. Як провести специфічну гіпосенсибілізацію у хворого? Введенням:

А. Малих дрібних доз специфічного алергену.

В. Фізіологічних доз глюкокортикоїдів.

С. Вирішальної дози специфічного алергену.

D. Лікувальних доз антигістамінних препаратів.

Е. Наркотичних речовин, які знижують чутливість.17. У чоловіка, 25 років, на прийомі у стоматолога через кілька хвилин після промивання рота розчином фурациліну виник значний набряк на губах. Вкажіть, який тип алергічної реакції спостерігався у данному випадку?

А. Анафілактичний

В. Цитотоксичний

С. Імунокомплексний

D. Гіперчутливість сповільненого типу

Е. Стимулюючий


18. У юнака, 20 років, травмоване праве яєчко. Яку небезпеку це може становити для лівого (здорового) яєчка на 2-3 тижні після травми?

А. Демаскування антигену та виникнення ушкодження антитілами

В. Розвиток інфекційного процесу

С. Розвиток атрофії

D. Pозвиток гіпертрофії

Е. Не загрожує нічим


19. Морській свинці ввели з метою сенсибілізації 0,1мл кінської сироватки. Якими зовнішніми ознаками проявляється стан сенсибілізації?

А. Немає зовнішніх проявів

В. Висипи на шкірі.

С. Припухлість суглобів.

D .Підвищення температури тіла.

Е. Біль.
20. У жінки, віком 45 років, яка тривалий час хворіє на бронхіальну астму, виник напад ядухи. Який механізм її розвитку?

А. Спазм дрібних бронхів.

В. Втрата еластичності легеневої тканини

С. Зниження чутливості дихального центру

D. Порушення рухомості грудної клітини.

Е. Порушення перфузії легеневої тканини
21. У медсестри маніпуляційного кабінету зі стажем роботи 20 років виник контактний дерматит верхніх кінцівок. За яким типом алергічної реакції найбільш імовірно перебігає це захворювання?

А. Алергічна реакція сповільненого типу

В. Алергічна реакція негайного типу.

С. Алергічна реакція цитотоксичного типу

D .Алергічна реакція клітинно-опосередкованого типу

Е. Алергічна реакція імунокомплексного типу


22. Хворий звернувся до лікаря із скаргами на те, що кожної весни, в період цвітіння рослин в нього відмічаються головний біль, нежить, слабкість, підвищення температури. Який тип алергічної реакції за Джеллом і Кумбсом?

А. Анафілактичний

В. Цитотоксичний

С. Стимулюючий

D. Імунокомплексний

Е. Клітинно-опосередкований
23. Хворому Н., 18 років, був поставлений діагноз: цукровий діабет, І тип. Який тип алергічних реакцій може бути в основі ушкодження β-клітин?

А. Цитотоксичний

B. Анафілактичний

C. Імунокомплексний

D. Гіперчутливості сповільненого типу

Е. Стимулюючий


24. Після нападу бронхіальної астми хворому проведено дослідження периферичної крові. Які зміни очікуються?

А. Еозинофілія

В. Лейкопенія

С. Лімфоцитоз

D. Тромбоцитопенія

Е. Еритроцитоз25. Дитина, 10 років, під час гри порізала ногу уламком скла і була направлена в поліклініку для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку шоку лікувальну сироватку вводили за Безредко. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибілізації організму?

А. Зв'язування фіксованих на тучних клітинах IgE

В. Блокування синтезу медіаторів опасистих клітин.

С. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену

D. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG2

Е. Зв'язування рецепторів до IgE на опасистих клітинах


26. У пацієнтки, 23 років, виявлено, що після використання нової губної помади з'явилися набряк і свербіж губ, а через 2 дні - кірки на червоній облямівці губ. Який тип алергічної реакції найбільш вірогідний?

A. Анафілактичний

В .Цитотоксичний

С. Імунокомплексний

D. Сповільнений

Е .Стимулюючий27. При алергічних реакціях негайного типу виникає дегрануляція тканинних базофілів, які виділяють біологічно активні речовини. Однією з таких є:

А. Гістамін

B. Ацетилхолін

С. Система комплементу

D. Профібринолізин

Е. Фактор Хагемана


28. Однією з гематологічних ознак алергічних хвороб людини являється еозинофілія, яка захищає організм від дії біологічно активних речовин (БАР) - медіаторів алергії. Який механізм захисної дії еозинофілів являється найбільш важливим?

А. Руйнування БАР

В. Припинення секреції БАР

С. Пригнічення БАР.

D. 3axист клітин-мішеней від впливу БАР.

Е. Деактивація і запобігання впливу БАР.


В усіх питяннях вірна відповідь - А
Самостійна робота
Практична робота: “АЛЕРГІЯ
Мета заняття : вивчити основні механізми розвитку алергічних реакцій.
ДОСЛІД 1. За 20-30 днів до початку досліда кролю вводять п¢ятиразово під шкіру по 5 мл кінської сироватки з 5-6 денними інтервалами.
Після 5 ін¢єкції на місці введення утворюється інфільтрат з наступним розвитком гострого гіперергічного запалення з некрозом (феномен Артюса-Сахарова).

1 – зона некрозу

2 – місця ін’єкцій
Висновок: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ДОСЛІД 2. Протягом трьох днів морській свинці вводять в черевну порожнину по 0,2 мл кінської сироватки. Через 14 днів внутрішньовенно або внутрішньосерцево вводять вирішальну дозу в кількості 2 мл і спостерігають за розвитком анафілактичного шоку.

Після загибелі тварини виділити серцево- легеневий препарат. Звернути увагу на характерні зміни в легенях.


Висновок: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ситуаційні задачі.
1. Через декілька хвилин після проведення стоматологом місцевої анестезії зуба новокаїном у пацієнта раптово з'явилися слабкість, свербіж шкіри, різкий переймоподібний біль в животі. Об'єктивно: гіперемія шкірних покривів, уртикарна висипка, тахікардія, зниження АТ до 70/40 мм.рт.ст.

 1. До якого типу алергічних реакцій відноситься описана патологія?

________________________________________________________________

 1. Розкрийте механізм розвитку даної алергічної реакції.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Жінка знаходиться на лікуванні у щелепно-лицевому відділенні з приводу пародонтиту, ускладненого пародонтальними абсцесами та абсцесом дна ротової порожнини. Хворій призначена антибактеріальна терапія. Через 10 хв. після ін'єкції антибіотика хвора поскаржилася на різку слабкість, печіння у області обличчя і рук, з'явився кашель, задишка, біль в грудях. Об'єктивно: ціаноз, набряк повік, обличчя з червоними висипаннями, частота серцевих скорочень – 120/хв., артеріальний тиск – 70 мм.рт.ст.

 1. Який патологічний процес виник у хворої?

________________________________________________________________

 1. Які етіологічні чинники можуть привести дорозвитку даного патологічного процесу?____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Через 20 діб після встановлення зубного протезу з акрилової пластмаси у хворого з’явились ознаки алергічного стоматиту: свербіж, сухість в роті, незначний біль під час прийому їжі, гіперемія та набряк слизової.

 1. До якого типу алергічних реакцій відноситься описана патологія?

________________________________________________________________

 1. Розкрийте механізм розвитку даної алергічної реакції.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Через 2 доби після використання латексних рукавичок у медсестри стоматологічного кабінету з’явились почервоніння, свербіж шкіри кистей. Об’єктивно: почервоніння та набряк шкіри, потовщення епідермісу, папульозний висип шкіри кистей. Алерголог діагностував контактний алергічний дерматит.

 1. До якого типу алергічних реакцій за Gell et Coombs відноситься дане порушення? ___________________________________________________

 2. Назвіть медіатори даного типу алергічних реакцій та їх ефекти.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка