Тематичний план практичних занять до змістовного модуля №1: Предмет І задачі патофізіологіїСторінка2/6
Дата конвертації02.01.2017
Розмір1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6

Мал.4 Стадії асфіксії.
Спостерігали розвиток наступних стадій асфіксії:

1) ______________________________________________________

2) ______________________________________________________

3) ______________________________________________________

4) ______________________________________________________
Висновок: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Тема: «Загальне вчення про хворобу,

ЕТІОЛОГІЮ ТА ПАТОГЕНЕЗ»
Актуальність теми.

Вчення про хворобу, етіологію та патогенез належить до найдавніших проблем медицини. Для лікаря важливо мати загальні критерії, які б давали йому змогу безпомилково відрізняти здоров’я від хвороби, розуміти причини виникнення хвороб, розуміти загальні закономірності розвитку, перебігу та наслідків захворювань. Знайти причину хвороби означає знайти шлях до її лікування та профілактики. Крім розуміння понять «здоров’я» та «хвороба», майбутньому фахівцю необхідно усвідомлювати відмінність між такими поняттями, як «патологічний стан», «патологічний процес» та «патологічна реакція».

Аналіз патогенезу вимагає чіткого розуміння ролі етіологічного чинника в патогенезі, а також співвідношення між загальним та місцевим, структурним і функціональним. Розуміння причинно-наслідкових зв’язків та вміння побачити і виділити «головну ланку» патогенезу дозволить лікарю будь-якого фаху ліквідувати патологічний процес та пришвидшити настання сприятливих наслідків хвороби.

Таким чином, вчення про причини та механізми розвитку хвороби (етіологію та патогенез) є природно - науковою основою одного з найважливіших принципів медицини – її профілактичної спрямованості.


Загальна мета заняття. Вміти визначити біологічну та соціальну сутність хвороби, загальні закономірності динаміки її розвитку. Вивчити роль причин та умов у розвитку хвороби. Вивчити основні положення патогенезу, правильно інтерпретувати механізми розвитку патологічних процесів.
Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

 1. Пояснювати основні поняття загальної нозології: здоров'я, хвороба, патологічний процес, типовий патологічний процес, патологічна реакція, патологічний стан, етіологія, патогенез.

 2. Пояснювати основні поняття етіології: причинні фактори, фактори ризику, умови виникнення та розвитку хвороби.

 3. Аналізувати різні варіанти розвитку причинно-наслідкових взаємовідносин в патогенезі.

 4. Аналізувати в патогенезі явища патологічні і пристосувально-компенсаторні; місцеві і загальні, специфічні і неспецифічні, виділяти провідну ланку патогенезу.

 5. Оцінювати значення сучасних методів досліджень (експериментальних і клінічних) для патофізіології.Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.

 1. Мати поняття про взаємозв’язок світогляду та філософії (світ, його структура, типи) (кафедра соціальних наук – дисципліна - філософія).

 2. Знати філософію країн Стародавнього Сходу, Китаю, Греції, Риму, Середніх віків та Відродження (кафедра соціальних наук – дисципліна - філософія).

 3. Знати вчення про діалектичний матеріалізм. Мати поняття про діалектику та її альтернативи (кафедра соціальних наук – дисципліна - філософія).

 4. Знати філософську концепцію З. Фрейда (кафедра соціальних наук – дисципліна - філософія).

 5. Знати основні філософські категорії: річ, властивість, відношення, причина і наслідок, одиничне і загальне, необхідне та випадкове, дійсність і можливість, зміст і форма, сутність і явище, система, елемент, структура і функція (кафедра соціальних наук – дисципліна - філософія).

 6. Мати поняття про проблеми людини у філософії (походження людини; психіка і свідомість; біологічне, соціальне та духовне у людині) (кафедра соціальних наук – дисципліна - філософія).

 7. Мати поняття про такі філософські поняття, як: матерія, рух, простір і час (кафедра соціальних наук – дисципліна - філософія).

 8. Мати поняття про загальнологічні методи: абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, порівняння і аналогія (кафедра соціальних наук – дисципліна - філософія).

 9. Знати методи емпіричного пізнання: наукове спостереження, науковий експеримент, емпіричне моделювання (кафедра соціальних наук – дисципліна - філософія).

 10. Мати поняття про зв’язок філософії та медицини (теорії хвороб цивілізації, екологічні концепції) (кафедра соціальних наук – дисципліна - філософія).

 11. Мати поняття про філософські проблеми життя і смерті (кафедра соціальних наук – дисципліна - філософія).

 12. Мати поняття про основні правила біоетики (кафедра соціальних наук – дисципліна - філософія).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в наступних підручниках:

 1. Степанов В. Філософія для студентів та аспірантів медичного фаху. Навч.посібник. – Вінниця: Тезис, 2001. – 292с.

 2. Степанов В. Філософія для студентів та аспірантів медичного фаху. Навч.посібник. – Вінниця: Тезис, 1999. – 296с.

 3. Філософія: Навч. посібник / Л.В. Губернський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін. – К.:Вікар, 2004. – 457с.

 4. А.Г. Спиркин. Философия. – М.: Гардарики, 2000. – 816с.


Перевірка первинного рівня знань.
Дайте відповіді на наступні питання:

 1. Назвіть основні історичні напрямки розвитку вчення про хворобу.

 2. Визначення поняття «здоров’я» і «хвороба».

 3. Визначення поняття «патологічний процес», «патологічна реакція», «патологічний стан» (навести приклади).

 4. Визначення поняття «типовий патологічний процес» (навести приклади).

 5. Принципи класифікацій хвороб (навести приклади).

 6. Періоди хвороб та характеристика кожному періоду.

 7. Наслідки хвороб.

 8. Визначення поняття «клінічна смерть», «біологічна смерть», «соціальна смерть».

 9. Патофізіологічна характеристика термінальних станів.

 10. Чинники, від яких залежить тривалість клінічної смерті.

 11. Патофізіологічні принципи реанімації.

 12. Визначення поняття "етіологія".

 13. Характеристика основних етапів розвитку вчення про причинність в патології.

 14. Основні положення діалектико-матеріалістичного детермінізму.

 15. Сучасне розуміння причинності в патології.

 16. Роль умов у виникненні хвороб.

 17. Класифікація етіологічних факторів.

 18. Поняття про „фактори ризику”?.

 19. Поняття про моно- та поліетіологічність в розвитку хвороб.

 20. Дайте визначення поняття «патогенез».

 21. Роль етіологічного фактору в патогенезі (навести приклади).

 22. Варіанти взаємодії етіологічного чинника з організмом в часі.

 23. Роль структурних і функціональних змін в патогенезі.

 24. Співвідношення між “загальним” і “місцевим” в патологічному процесі.

 25. Головна ланка патогенезу. Типи причинно-наслідкових зв’язків.

 26. Значення загального вчення про хворобу, етіологію та патогенез для теоретичної та практичної медицини.


Тестовий контроль для перевірки первинного рівня знань
1. Нозологія включає наступні розділи:(3)

1 вчення про типові форми патології органів і тканин

2 загальний патогенез

3 вчення про типові зміни органів і тканин в умовах патології

4 загальне вчення про хворобу

5 загальну етіологію

6 вчення про типові патологічні процеси


2. Що таке етіологія? (1)

1 вчення про причини і умови виникнення хвороби

2 вчення про причини захворювань

3 вчення про сукупність умов, що викликають розвиток захворювань

3. До типових патологічних процесів відносять: (4)

1 гіпоксію 2 запалення

3 атеросклероз 4 пухлини

5 виразку слизової оболонки шлунка/кишечника

6 ішемію

4. До патологічних реакцій відноситься: (2)


1 алергія 2 гіпоксія

3 травма 4 опік

5 пухлина 6 патологічний рефлекс

5. Які положення характеризують поняття «патогенез»: (2)

1 вчення про механізми виникнення, течії і результату хвороб

2 вчення про причини і умови виникнення хвороб

3 конкретні механізми розвитку патологічних процесів

4 вчення про типові патологічні процеси

5 вчення про типові форми патології органів
6. Як називається стійке порушення структури і функції органу, що мало змінюється протягом тривалого часу? (1)

1. патологічна реакція 2. патологічний стан

3. патологічний процес 4. хвороба
7. Вкажіть періоди хвороби (4):

1. латентний 2. розпалу 3. гострий

4..підгострий 5. хронічний 6. наслідків

7. продромальний


8. Як називається тимчасове послаблення або зникнення клінічних проявів хвороби? (1)

1.ускладнення 2. ремісія

3.рецидив 4. загострення
9. Як називається настання нового циклу тієї ж самій хворобі після періоду зникнення або зменшення її клінічних проявів? (1)

1. ускладнення 2. ремісія

3. рецидив 4. загострення
10. Як називається погіршення в перебігу хронічного захворювання після тимчасового ослаблення клінічних проявів? (1)

1. ускладнення 2. ремісія

3. одужання 4. загострення
11. Як називається нова хвороба або патологічний процес, що виникає на тлі наявної хвороби? (1)

1. ускладнення 2. ремісія

3. рецидив 4. загострення
12. Які положення характеризують поняття «патогенез»: (4)

1 вчення про механізми виникнення, перебігу і результату хвороби

2 вчення про причини і умови виникнення хвороб

3 конкретні механізми розвитку патологічних процесів


13. Чи є патогенез вченням про причини та умови розвитку хвороби?(1)

1. так 2. ні14. Чи вивчає патогенез механізми розвитку хвороб?(1)

1. так 2. ні


15. Вкажіть, які питання вивчає патогенез? (1)

1. причини виникнення патологічних процесів, станів і хвороб

2. механізми виникнення, перебігу і наслідки процесів, станів і хвороб

16. Що таке патогенез? (1)

 1. вчення про причини захворювань

 2. вчення про сукупність умов, що викликають розвиток захворювань

 3. вчення про механізми розвитку хвороб

 4. вчення про причини і умови виникнення хвороби


Питання до ПМК №1


 1. Основні поняття нозології: здоров'я, хвороба, патологічний стан, патологічний процес, типовий патологічний процес, патологічна реакція.

 2. Основні напрями вчення про хворобу (гуморальний, солідарний, целюлярний), їх сучасний стан.

 3. Філософські, медико-біологічні та соціальні аспекти вчення про хворобу. Принципи класифікації хвороб.

 4. Універсальні періоди в розвитку хвороби. Варіанти завершення хвороб. Поняття про термінальні стани: агонія, клінічна смерть, біологічна смерть. Принципи реанімації.

 5. Визначення поняття "етіологія". Основні напрями вчення про етіологію: монокаузалізм, кондиціоналізм, конституціоналізм, психосоматична концепція. Проблема причинності в патології, сучасний стан її вирішення.

 6. Класифікація етіологічних чинників, поняття про фактори ризику. „Хвороби цивілізації".

 7. Принципи етіотропної, патогенетичної і симптоматичної терапії.

 8. Визначення поняття "патогенез". Патологічні (руйнівні) і пристосувально -компенсаторні (захисні) явища в патогенезі (на прикладах гострої променевої хвороби, запалення, крововтрати).

 9. Причинно-наслідкові зв'язки, роль circulus vitiosus в патогенезі; поняття про головну та побічні ланки патогенезу. Специфічні та неспецифічні механізми розвитку хвороб.


Теми рефератів для індивідуальної роботи студентів:

 1. Вклад В.О.Неговського в розвиток реаніматології.

 2. Гіпербарична оксигенація, її застосування в медицині.

 3. Соціальна смерть як медико-соціальна проблема людства.

 4. Конституціоналізм, його характеристика, значення в розвитку вчення про етіологію.

 5. Психосоматична концепція щодо причинності в патології

 6. Моноетіологічність та поліетіологічність в загальному вченні про етіологію.

 7. Роль "факторів ризику" у розвитку хвороб.

 8. Адаптація, компенсація. Механізми негайної і довготривалої адаптації.

 9. Роль Р. Вірхова в розвитку вчення про патогенез. Позитивне та негативне значення клітинної теорії.Література, необхідна для вивчення теоретичних питань.

Основна:

1. Патологічна фізіологія. За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця та ін. Київ: Вища школа, 1995. – С.26-37;

2. О.В. Атаман. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Вінниця: Нова книга, 2007. – С.15-20;

3. Навчально-методичний посібник, виданий на кафедрі "Загальна нозологія".


Додаткова:

 1. БМЭ, т. ІІІ, С.283-293

 2. Руководство по патологической физиологии. Т.1. - М.: Медицина, 1966. - С. 9-49, 320-345.

 3. А.Д.Адо – "Вопросы общей нозологии", М., 1985г.

 4. «Загальна нозологія». Методичні рекомендації до практичних занять з патофізіології. Тернопіль, 1990р.

 5. «Интенсивная терапия». Пер.с англ,.Ред. Мартынов А.И.,М., ГЭОТАР Медицина, 1998г.

 6. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб, 1999.

 7. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах / Под ред. В.А. Фролова и др. – М: Медицинское информационное агентство, 2003. – С.279;

 8. Неговский В.А. Основы реаниматологии. - Ташкент: Медицина, 1977.–600с

 9. Долгих В.Т. Лекции по общей патофизиологии. - Омск: Изд-во Омской гос. мед. академии, 1995. - 106 с.

 10. Петренко В.В., Струков А.С., Хмельницький О.К. Детерминизм и теория причинности в патологии, М., 1978г.

 11. Гурвич С.С., Петренко В.П., Царегородцев Г.И. Детерминизм и причинность в медицине. В кн.: "Методология медицины"., М., 1977г.

 12. Ситуационные задачи и практические навыки (пособие для студентов, изучающих патофизиологию) / Под ред. проф. В.Т. Долгих. - Омск: Изд-во Омской гос. мед. академии, 1998. - 115 с.Перевірка кінцевого рівня знань:
Тести з банку даних „Крок-1”
2010р.
1. У хворого з виразковою хворобою після проведеного лікування нормалізу валося травлення, зник біль, поліпшився настрій. Однак через кілька тижнів знову з’явився біль у епігастрії, печія, відрижка кислим. Як охарактеризувати такий перебіг хвороби?

А.РецедивВ. Продромальний період

С. Період ремісіїВ. Латентний період

Е. Ускладнення


2009р –.
2008-2007

1. У хворого відзначається атрофія альвеолярних відростків щелепи після видалення зубів. Це є прикладом:

А. Патологічного стану

B. Патологічної реакції

C. Патологічного процесу

D. Норми

E. Хвороби


2. У жінки, віком 55 років, стоматолог виявив кілька зубів, уражених карієсом. Як можна назвати це порушення?

А. Патологічний процес

B. Патологічний стан.

C. Патологічна реакція

D. Хвороба.

E. Реакція пристосування.


З.У чоловіка, віком 60 років, внаслідок парадонтиту випало багато зубів на верхній і нижній щелепах. Що виникне внаслідок цього в організмі?

А. Патологічний стан

В. Патологічний процес.

С. Латентний період.

D. Рецидив хвороби.

Е. Період ремісії.


4. У хворого, що страждає на карієс, який був ускладнений гострим гнійним запаленням навколозубної тканини (періодонтитом) з підвищенням температури тіла, була за показами зроблена екстракція зуба. Яке з патологічних явищ у даного хворого варто віднести до поняття "патологічний стан"?

А. Відсутність даного зуба

В. Карієс

С. Гарячка

D.Запалення навколозубної тканини

Е. Періодонтит5. Хлопчик В., 12 років, повернувшись зі школи, почав скаржитись на головний біль, нудоту, озноб, періодичний біль у м'язах, втрату апетиту, стомлюваність. Для якого періоду хвороби характерні такі симптоми ?

А. Продромального

В. Латентного

С. Інкубаційного

D. Розпалу захворювання

Е. Закінчення хвороби6.У чоловіка, 49 років, який 12 років тому хворів на ревматичний міокардит та ендокардит, є недостатність мітрального клапану. Дослідження показали, що запального процесу зараз немає, хвилинний об'єм кровообігу достатній. Якому поняттю загальної нозології відповідає дана умова?

А. Патологічний стан

В. Патологічна реакція.

С. Патологічний процес

D. Типовий патологічний процес

Е. Компенсаторна реакція.7.При рентгенологічному обстеженні у хворого на виразкову хворобу виявлений стеноз воротаря. Це порушення є:

А. Патологічним станом

В. Патологічним процесом

С. Хворобою

D. Патологічною реакцією

Е. Рецидивом хвороби


8.Хворий К., 39 років, протягом останніх 4 років страждає на виразкову хворобу шлунка. Особливо погіршується його стан восени і навесні: виникає біль у епігастрії, печія, нудота, закрепи. Яким нозологічним поняттям можна назвати стан хворого в період між загостреннями хвороби?

А. Патологічний процес

8. Патологічний стан.

C. Патологічна реакція

D. Компенсаторна реакція.

E. Здоров'я.


9. У чоловіка, віком 50 років, в результаті травми вибито багато зубів нанижній і верхній щелепі. Що виникає в внаслідок цього?

А. Патологічний стан

В. Латентний період.

С. Рецидив.

D. Ремісія.

Е. Патологічний процес.


10. Жінка, 55 років, 10 років тому перенесла міокардит з недостатністю мітрального клапану. У даний час скарг немає. Гемодинаміка в межах норми. Якому поняттю загальної нозології відповідають дані умови?

А. Патологічний стан

В. Патологічний процес

С. Типовий патологічний процес

D. Патологічна реакція.

Е. Компенсаторна реакція.


11.Після лікування виразкової хвороби шлунка при фіброгастроскопії на місці виразки виявлено рубець. До якої патофізіологічної категорії можна віднести дане явище?

А.Патологічний стан

В.Патологічний процес С.Патологічний рефлекс

D.Захисна реакція

Е.Патологічна реакція
12.При стоматологічному огляді у пацієнта, 37 років, було констатовано відсутність 1 лівого верхнього премоляру. За словами пацієнта, зуб було видалено два роки тому внаслідок парадонтозу. У хворого:

А. Патологічний стан

В. Патологічна реакція

С. Патологічний процес

D. Хронічний процес

Е. Ускладнення


1З.До стоматолога-ортопеда звернувся чоловік, 32 років, якому півроку тому була проведена екстракція зуба. Колір слизової оболонки на місці екстракції не відрізняється від кольору інших ділянок ротової порожнини. Яке це явище?

А. Патологічний стан

В. Патологічна реакція.

С. Патологічний процес.

D. Типовий патологічний процес.

Е. Компенсаторна реакція.


14.В експерименті на тварині дослідник змоделював асептичне запалення введенням подразнюючого розчину в черевну порожнину. Як в даному випадку можна розглядати поняття хвороби?

А. Як типовий патологічний процес

В. Як хворобу у даного індівідума.

С. Як нозологічну одиницю.

D. Як філософське узагальнення.

Е. Як патологічний стан.


15.Хворий, 60 років, звернувся до стоматолога. Лікар виявив карієс 3-х зубів. Куди можна віднести дану патологію?

А. Патологічний процес

В. Патологічний стан.

С. Рецидив.

D. Латентний період.

Е. Продромальний період.


16. Жінка, яка лікувала зуби з приводу карієса через ускладнення погодилася на видалення зуба. Що з патологічних явищ у жінки можна віднести до поняття "патологічний стан"?

А. Відсутність зуба

В. Підвищення температури.

С. Почервоніння.

D .Припухлість

Е. Карієс.


17. У працівників підприємства по виробленню килимових покриттів відмічені риніт, дерматит, бронхіальна астма. За якою класифікацією ці хвороби можуть бути віднесені до одної групи?

А. Патогенетичною

В. Топографо - анатомічною

С. Екологічною

D. 3a віком

Е. За статтю


18. В інфекційне відділення поступив хворий із скаргами на біль в правому підребір'і, загальну слабкість, жовтушность шкіри, знебарвлений кал. Об'єктивно: склери і шкіра жовті, t-39°C, печінка збільшена, кал ахолічний. Був поставлений діагноз інфекційного гепатиту. Якій стадії хвороби відповідають описані явища?

А. Розпалу хвороби

В. Інкубаційному періоду

С. Латентному періоду

Б. Продромальному періоду

Е. Видужанню


19. У чоловіка, якому 2 тижні назад були встановлені коронки зубів, десневі сосочки і слизова оболонка ясенного краю гіперемовані, припухлі, кровоточать. Чим є виявлений у чоловіка гінгівіт?

А. Нозологічна одиниця

В. Типовий патологічний процес.

С. Патологічний стан.

D. Патологічна реакція.

Е. Синдром.


20. У чоловіка, якому 2 тижні назад були встановлені коронки зубів, десневі сосочки і слизова оболонка ясенного краю гіперемовані, припухлі, кровоточать. Діагностован гінгівіт. Чим є гіперемія при гінгівіті у чоловіка?

А. Симптом

В. Синдром.

С. Нозологічна одиниця.

D. Типовий патологічний процес.

Е. Патологічний стан.


В усіх питаннях вірна відповідь - А
Ситуаційні задачі
1. Під час спроби самостійно полагодити обладнання стоматолог випадково схопився рукою за дріт, по якому проходив струм напругою 220 В. Внаслідок судомного стану м'язів самостійно від’єднатися від дроту не зміг. Швидко знепритомнів. Через декілька хвилин був від’єднаний від дроту іншими співробітниками кабінету, які викликали «швидку». Прибулий лікар констатував зупинку дихання при збереженій серцевій діяльності. На долонях і на обох стопах є невеликі глибокі рани з обпеченими і злегка обвугленими краями. Потерпілому було проведене штучне дихання, яке здійснювалося протягом 2,5 годин (до появи самостійного дихання).

1. Чи можна вважати, що потерпілий знаходився в стані клінічної смерті? Обґрунтуйте свій висновок.

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________

2. Перерахуйте основні принципи реанімації.

________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Хворий доставлений у реанімаційне відділення лікарні у важкому стані. Був знайдений на вулиці із травмою щелепно-лицевої ділянки та масивною кровотечею. Об'єктивно: свідомість втрачена, шкірні покриви і видимі слизові бліді, з синюшним відтінком, зіниці розширені. Пульс не визначається, дихання та рефлекси знижені, больова чутливість відсутня.

1. Якому термінальному стану відповідає вказаний комплекс порушень життєдіяльності? Обґрунтуйте свій висновок.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які реанімаційні заходи необхідно застосувати?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Хвора госпіталізована у клініку з діагнозом: спайкова непрохідність товстої кишки. Під час операції, що проводилася під ендотрахеальним наркозом, відбулася закупорка слизом інтубаційної трубки. У хворої припинилося дихання, незабаром зник пульс. Через 2 хв після настання клінічної смерті проведене відсмоктування слизу з трахеї і розпочате штучне дихання. У зв'язку з відсутністю ефекту розкрита грудна клітина і розпочатий прямий масаж серця. Через 1 хв. після початку масажу з'явилися скорочення серця і відновилося дихання. Післяопераційний стан задовільний.

 1. Назвіть основні принципи оживлення

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чи виправданий перехід від непрямого до прямого масажу серця при фібриляції шлуночків без попередньої дефібриляції?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Постраждалого в дорожньо-транспортної пригоди було доставлено в приймальне відділення лікарні у важкому стані. У хворого роздроблені кістки тазу та нижні кінцівки, профузна кровотеча. Об'єктивно: свідомість втрачена, шкірні покриви і видимі слизові бліді, з синюшним відтінком, зіниці розширені, артеріальний тиск - систолічний 40мм.рт.ст. (діастола не визначається). Пульс 30 уд/хв, гаспінг-дихання, рефлекси знижені, больова чутливість відсутня.

 1. Якому етапу (періоду) термінального стану відповідає вказаний комплекс порушення життєдіяльності?

______________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Чим даний етап термінального стану відрізняється від інших.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Хворий звернувся у стоматологічну клініку із скаргами на біль у зубі пульсуючого характеру, що посилюється при змиканні щелеп. Зі слів хворого біль триває декілька днів, для полегшення стану хворий прикладав до хворої ділянки грілку з льодом. Стан дещо полегшувався, але напередодні раптово підвищилася температура до 38-390С, зявилася загальна слабкість, пітливість, біль у горлі при ковтанні та розмові. Лікар діагностував періодонтит, що ускладнився розвитком флегмони дна ротової порожнини.

 1. Що є безпосередньою причиною хвороби? Обґрунтуйте свій висновок.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Яка роль охолодження в даному випадку?

________________________________________________________________
6. Хворий, який постраждав внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, був доставлений в приймальне відділення лікарні у важкому стані. У хворого роздроблені кістки лицьового черепа, профузна кровотеча. Об'єктивно: свідомість втрачена, шкірні покриви і видимі слизові бліді, з синюшним відтінком, зіниці розширені, артеріальний тиск - систолічний 40мм.рт.ст. (діастола не визначається). Пульс 30 уд/хв, гаспінг-дихання, рефлекси знижені, больова чутливість відсутня.

1. Якому термінальному стану відповідає вказаний комплекс порушень життєдіяльності? Обґрунтуйте свій висновок.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які реанімаційні заходи необхідно застосувати?

________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Хворий потрапив у стоматологічну клініку із скаргами на сильний біль у зубі, що посилюється під час прийому солодкої їжі. Захворювання пов’язує із надмірним вживанням в якості їжі вуглеводів, солодощів, цукру, солодких газованих напоїв. Після дослідження хворому був поставлений діагноз: «карієс».


 1. Що є безпосередньою причиною хвороби в даному випадку? Обґрунтуйте свій висновок.

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 1. Які фактори сприяють розвитку цієї хвороби?

________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Хвора поступила в стоматологічну клініку зі скаргами на біль пульсуючого характеру у ділянці нижньої щелепи, біль у горлі та в ділянці кореня язика при ковтанні та розмові, головний біль, загальну слабкість, втрату апетиту. Об'єктивно: ясна в ділянці лівих молярів нижньої щелепи набряклі, червоні із синюшним відтінком, при натисканні із зубо-ясневих кішень ввиділяється гній; в ділянці кореня язика пальпується гнійне ущільнення. Температура тіла - 38,5 С. Кількість лейкоцитів в крові - 18х109/л, ШОЕ - 20 мм/год. З анамнезу відомо, що хвора страждає на хронічний періодонтит.

1. Який взаємозв'язок описаних місцевих і загальних змін?

________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Що відноситься до місцевих, а що – до загальних ознак?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Хворий був прооперований з приводу флегмони дна ротової порожнини. В післяопераційному періоді йому був призначений суворий постільний режим та антибактеріальна терапія, з метою профілактики гнійних ускладнень. Проте хворий не дотримувався призначеного лікування, у зв’язку з чим через три дні після операції у нього розвинулося повторне інфікування післяопераційної рани.


 1. Яке значення етіологічного фактору в патогенезі?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Від яких характеристик етіологічного фактору залежать наслідки в даному випадку?

________________________________________________________________________________________________________________________________
10. У хворого із нелікованим карієсом зуба розвинувся пульпіт, що ускладнився остеомієлітом нижньої щелепи. При обстеженні хворого виявлено: температура тіла 39,5ОС, лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво, підвищення ШОЕ.

1. Перерахуйте окремо місцеві і загальні ознаки запалення.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Чи можна вважати запалення суто місцевим процесом?

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________11. У дитини 1 року із декомпенсованим порушенням фосфорно-кальцієвого обміну розвинувся рахіт, що супроводжувався деформацією щелеп та розвитком неправильного прикусу.

1. Назвіть, що є місцевим, а що є загальним у даному випадку?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Який взаємозв'язок описаних місцевих і загальних змін?

________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Що таке головна ланка патогенезу?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Для чого потрібно виділяти головну ланку патогенезу?________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Дитина, 4 р., поступила у стоматологічну клініку із часто рецидивуючим афтозним стоматитом. Після ретельного обстеження у хворої був діагностований цукровий діабет І типу.

1. Який взаємозв'язок описаних місцевих і загальних змін?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Чи завжди загальне є ведучим у розвитку патологічного процесу?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Хворий звернувся у стоматологічну клініку із скаргами на біль у межах одного зуба, пульсуючого характеру, що посилюється при змиканні щелеп та дотику. При огладі – ознаки запалення навколо верхівкових тканин.

1. Для якого періоду хвороби характерні описані ознаки?

________________________________________________________________

2. Надайте характеристику періодів хвороби.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Хворий звернувся у стоматологічну клініку із скаргами на сильний біль у зубі, що посилюється під час прийому солодкої їжі. Захворювання пов’язує із надмірним вживанням в якості їжі вуглеводів, солодощів, цукру, солодких газованих напоїв. Після дослідження хворому був поставлений діагноз: «карієс».


 1. Які фактори сприяють розвитку цієї хвороби?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Надайте визначення «факторів ризику». Наведіть приклади захворювань та факторів ризику.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. Хворий прибув в Хмільник для курортного лікування з скаргами на слабкість і болі в м'язах правої гомілки при ходьбі. П'ять років тому на ґрунті захворювання судин у нього розвинулася суха гангрена лівої стопи, з приводу чого вона була ампутована. На курорті хворому були призначені теплі сірководневі ванни. Проте незабаром процедури довелося відмінити, оскільки по ходу підшкірних вен правої гомілки з'явилися хворобливі ущільнення, пов'язані з розвитком запального процесу у венах (флебіт). Крім того, хворий погано переносив процедури: під час прийому ванн у нього підвищувався артеріальний тиск і з'являлися головні болі.

  1. Яка патологічна реакція, який патологічний процес і який патологічний стан розвинулися у хворого?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16.У пульмонологічному відділенні обласної лікарні на стаціонарному лікуванні з діагнозом «пневмонія» перебуває 26 хворих.

1. Як можна застосувати термін «моно- та поліетіологічність» в даній клінічній ситуації?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тема: ПАТОГЕННА ДІЯ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

(механічний фактор, фізичні фактори (шонізуюче випромінення, барометричний тиск, електричний струм, дія високих і низьких температур), хімічні, біологічні, соціальні

та психічні фактори).
Актуальність теми.

Іонізуюче випромінювання – це випромінювання, взаємодія якого з середою приводить до іонізації з утворенням електричних зарядів різних знаків. Іонізація викликає розвиток променевого ураження біологічних структур клітин, тканин, органів, систем і усього організму вцілому.

Механічна травма є однією з головних причин госпіталізації та передчасного виходу на пенсію по інвалідності. За даними ВООЗ, щорічно в світі від ДТП гине 250 тис. чоловік і одержують каліцтва – більше 10 млн.

Вплив зниженого барометричного тиску людина відчуває при підйомі у гори або при польоті в літальних апаратах (при розгерметизації кабіни літака). Вплив підвищеного барометричного тиску - при зануренні на глибину.

Широке використання електричного струму на виробництві, в побуті, в природніх умовах, з діагностичною, лікувальною метою, можливість виникнення аварійних ситуацій зумовлюють потребу глибокого вивчення його впливу на організм.

Людина досить широко контактує з 60 – 70 тисячами хімічних речовин. В основі механізмів патогенної дії хімічних чинників лежить їх здатність вступати в реакції з нормальними компонентами організму і видозмінювати їх структуру, а, отже, і функціональні властивості.

Вивчення механізмів патогенної дії іонізуючого випромінювання, наслідків його дії на організм має велике значення, враховуючи забруднення навколишнього середовища радіонуклідами. Знання механізмів гіпер- та гіпотермії, патогенної дії барометричного тиску, впливу електричного струму та хімічних факторів на організм, - необхідні для розробки шляхів лікування та профілактики багатьох патологічних процесів.
Загальна мета заняття - вивчити механізми патогенної дії механічних факторів, іонізуючого випромінювання, барометричного тиску, високих та низьких температур, електричного струму, хімічних, біологічних, психічних та соціальних факторів на організм.
Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):


 1. Аналізувати роль факторів навколишнього середовища у виникненні хвороб;

 2. Аналізувати загальні закономірності механізмів патогенної дії факторів зовнішнього середовища на організм; Пояснювати механізми патогенної дії фізичних, хімічних і біологічних факторів зовнішнього середовища;

 3. Пояснювати причинно-наслідкові взаємозв'язки, при цьому відокремлювати зміни місцеві та загальні, патологічні та пристосувально-компенсаторні в патогенезі проявів дії факторів зовнішнього середовища (перегрівання, охолодження, опіки, відмороження, променева хвороба, хвороби декомпресії та компресії);


Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.

 1. Фізична сутність механічної сили. Фізична та біологічна природа різних видів іонізуючого випромінювання, основні фізичні параметри електричного струму. (кафедра фізики).

 2. Залежність фізико-хімічних властивостей газів в рідинах від барометричного тиску, електричні властивості живих тканин (кафедра фізики).

 3. Формені елементи крові і методи їх підрахування (кафедра нормальної фізіології).

 4. Регуляція теплообміну (кафедра нормальної фізіології).

 5. Газовий склад крові і парціальний тиск кисню в атмосферному повітрі, алежність ступеня насиченості гемоглобіну киснем від його парціального тиску, залежність фізико-хімічних властивостей білків від температури навколишнього середовища (кафедра нормальної фізіології).

 6. Типи реакцій хімічних факторів з найбільш важливими біологічними речовинами, продукти окислення етанолу (кафедра біохімії).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань можна знайти в наступних підручниках:

1. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р., С. 254-256, 263-269.

2. Медична і біологічна фізика Під ред. О.В. Чалого. К.: 2005р. с. 115-121, 645-705.

3. Ю.І Губський. Біологічна хімія. Киів-Тернопіль, 2000р. с.449-462.

4. Медична біологія. Під редакцією В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. – В.: - «Нова книга». – 2004р. – с. 276-304, 402-434
Перевірка первинного рівня знань.
Дайте відповідь на наступні запитання:


 1. Перерахуйте основні механізми патогенної дії механічного фактору.

 2. Порушення функцій яких органів і систем є ведучим при „синдромі довготривалого розчавлення”?

 3. Які виділяють стадії травматичного шоку?

 4. Які є види випромінювання?

 5. Механізми патогенної дії іонізуючого випромінювання.

 6. Що таке радіотоксини? Які Ви знаєте радіотоксини? Яке їх значення в механізмах патогенної дії іонізуючого випромінювання?

 7. Яка система є найбільш чутливою до випромінювання? Обґрунтуйте відповідь.

 8. Які форми променевої хвороби Вам відомі?

 9. Характеристика періодів кістково-мозкової форми променевої хвороби, які зміни в картині крові характерні для кожного з них?

 10. Наслідки променевої хвороби. Від чого вони залежать?

 11. В яких випадках на людину діє підвищений барометричний тиск?

 12. В яких випадках на людину діє знижений барометричний тиск?

 13. Що таке сатурація?

 14. Що таке десатурація?

 15. Які зміни газового складу крові характеризують гірську хворобу?

 16. Як змінюється розчинність газів при підвищені та зниженні барометричного тиску?

 17. На якій висоті відбувається закипання біологічних рідин при температурі тіла?

 18. Що таке вибухова декомпресія?

 19. Що таке опікова хвороба? Стадії опікової хвороби.

 20. Коли виникає тепловий удар?

 21. Коли виникає сонячний удар?

 22. Від яких властивостей залежить патогенна дія електричного струму (перерахувати)?

 23. Механізми патогенної дії електричного струму?

 24. Що таке тератогенна дія? Яким факторам зовнішнього середовища вона притаманна?

 25. В чому полягає мутагенна дія хімічних факторів?

 26. Що таке „ефект звикання”? Яким факторам зовнішнього середовища він притаманний?

 27. Перерахуйте біологічні ефекти, що виникають внаслідок дії хімічних факторів зовнішнього середовища.

 28. Що таке психічний фактор?

 29. Яка патологія може виникати під впливом психічних факторів?

 30. Що таке соціальні фактори?

 31. Що таке ятрогенні хвороби?

Абстиненція – (лат. abstinentia-утримання. стримування) – стан, що виникає внаслідок різкого припинення потрапляння речовин, які мають наркотичну залежність.

Абстиненція характеризується вегето-соматичними, психічними, неврологічними розладами.Питання до ПМК №1


 1. Закономірності розвитку механічної травми. Травматичний шок. Синдром тривалого розчавлення.

 2. Загальна і місцева дія термічних факторів на організм. Патологічні і пристосувально-компенсаторні зміни в патогенезі гіпо- та гіпертермії.

 3. Механізми патогенної дії іонізуючого випромінювання на організм. Радіочутливість тканин. Загальна характеристика форм променевого ураження.

 4. Місцева і загальна дія на організм іонізуючого випромінювання. Гостра променева хвороба, її форми. Патогенез кістково-мозкової форми гострої променевої хвороби. Віддалені наслідки дії іонізуючого опромінення.

 5. Патогенний вплив надмірної та недостатньої інсоляції ультрафіолетовими променями. Фотосенсибілізація.

 6. Дія на організм високого та низького атмосферного тиску. Патогенез синдромів компресії і декомпресії. Вибухова декомпресія.

 7. Хімічні патогенні чинники як проблема екології і медицини. Токсичність, канцерогенність, тератогенність хімічних сполук. Екзоінтоксикації. Патофізіологічні аспекти паління, алкоголізму і наркоманії.

 8. Інфекційний процес, загальні закономірності розвитку. Механізми захисту організму від інфекції.


Література.

Основна:

 1. Патологічна фізіологія. За редакцією М.Н.Зайка, Ю. В. Биця та ін., К: " Вища школа ", 1995р., С. 45-65.

 2. О.В.Атаман - Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В."Нова книга", 2007р., С. 30-40.

 3. Навчально-методичний посібник „Загальна нозологія”, Вінниця, 2010р.

Додаткова:

 1. В.П.Терещенко Л.В.Дегтярева Т.П.Сегеда «Чернобыльская катастрофа: патологическая анатомия и патоморфоз некоторых заболеваний». Киев: Чернобыльинтеринформ, 1999г.

 2. А.П.Зильбер «Актуальные проблемы медицины критических состояний». Петрозаводськ, 1999г.

 3. В.А.Бузунов, И.А.Лихтарев «Медицинские последствия аварии на Чернобыльской атомной станции». Киев, «МЕДЭКОЛ» МНИЦ БИО – ЭКОС, 1999г.

 4. Ю.П.Зозуля «Хронічний вплив малих доз опромінення на нервову систему» /АМН України, ін-т нейрохірургії/, Київ, 1998р.

 5. А.Ю.Романенко «Оцінка впливу радіаційних і нерадіаційних факторів навколишнього середовища на здоров’я дітей, які проживали на територіях, що постраждали від аварії на ЧАЕС». Київ, 2000р.

 6. Ю.И.Москалев «Отдаленные последствия воздействия ионизирующих излучений». М., 1991г.


Теми рефератів для індивідуальної роботи студентів:

 1. Гіпотермія. Застосування в сучасній медицині.

 2. Застосування гіпертермії в сучасній медицині.

 3. Віддалені наслідки впливу іонізуючого випромінювання.

 4. Патогенна дія інфрачервоних променів.

 5. Патогенна дія ультрафіолетових променів.

 6. Медичні аспекти наслідків аварії на ЧАЕС.

 7. Застосування електричного струму в медицині.

 8. Тератогенна дія лікарських препаратів.

 9. Медико-соціальні аспекти проблеми алкоголізму в сучасних умовах.

 10. Медико-соціальні аспекти проблеми наркоманії в умовах сьогодення.


Перевірка кінцевого рівня знань:
Тести з банку даних „Крок-1”
2010р.
1. У хворого внаслідок травми розвинувся травматичний шок. Хворий метушливий, багатослівний, блідий. АТ-140/90 мм рт.ст., Рs- 120/хв. Якій стадії шоку відповідає цей стан?

А. Ериктильна

В. Термінальна

С. Кінцева

D. Торпідна

E. Латентний період


2. Хворий потрапив до лікарні після іонізуючого опромінення зі скаргами на блювання, анорексію, біль у різних ділянках живота, наявність крові у калі, підвищення температури тіла, кволість. Для якої форми гострої променевої хвороби характерна клінічна картина?

A. КишковаB. Токсемічна

C. ЦеребральнаD. Кістковомозкова

Е. Змішана


3. У чоловіка 35-ти років через 30 хвилин після автомобільної аварії виявлена масивна травма нижніх кінцівок без значної зовнішньої кровотечі. Постраждалий знаходиться у збудженому стані. Який компонент патогенезу травматичного шоку є у пацієнта провідним і вимагає негайного корегування?

A. БільB. Внутрішня кровотеча

С. Внутрішня плазмовтрата

D. Порушення функцїї органів

Е. Інтоксикація


2009р
1. Хвора на рак нижньої щелепи 52-х років пройшла курс променевої терапії. Розмір пухлини зменшився. Який з наведених механізмів ушкодження клітини найбільш обумовлює ефективність променевої терапії?

А. Утворення вільних радікалів

В. Лізис NK- клітинами

С. Тромбоз судин

D. Гіпертермія

Е. Мутагенез2. У альпініста при тривалому перебуванні в горах відбувається збільшення кількості еритроци тів з 5,0х1012/л до 6,0x1012/л. Завдяки чому відбулася стимуляція еритропоезу?

А. Зменшення рО2 в артеріальній крові

B. Збільшення рО2 у венозній крові

C. Зменшення рО2 у венозній кровіD. Збільшення рО2 в артеріальній крові

Е. Збільшення рО2 у клітинах


2008-2007р.
1. Синильна кислота та ціаніди належать до найсильніших отрут. Залежно від дози смерть наступає через декілька секунд чи хвилин. Пригнічення активності якого ферменту є причиною смерті?

А. Цитохромоксидази

В. Катал ази

С. Ацетилхолінестерази

D. АТФ-синтетази

Е. Метгемоглобінредуктази


2. Під час роботи з радіоактивними речовинами працівник внаслідок аварії отримав дозу загального опромінення 4 Гр. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни в складі крові можна очікувати у хворого через 10 годин після опромінення?

А. Нейтрофільний лейкоцитоз

В. Нейтропенія

С. Лейкопенія

D. Лімфоцитоз

Е. Агранулоцитоз
3. Чоловік, З0 років, отримав опромінювання дозою близько 3 Гр. Яка

зміна у крові буде через 8 годин після опромінювання?

А. Лімфопенія

В. Гранулоцитопенія

С. Анемія

D. Лейкопенія

Е. Тромбоцитопенія4. Чоловік на вулиці підняв двома руками електричний провід, що був під високою напругою. Наступила миттєва смерть від:

А. Фібріляції серця

В. Зупинки дихання

С.Крововилива у головний мозок

D. Опіків

Е.Відривів кінцівок


5. При розгерметизації кабіни літака на висоті 19 км наступила миттєва смерть пілотів. Яка її причина?

А.3акипання крові

В.Крововилив в головний мозок

С.Газова емболія судин серця

D.Кровотеча

Е.Параліч дихального центра


6. Хворий страждає на кістково-мозкову форму променевої хвороби. Які паростки кровотворення вражаються при цьому захворюванні?

А. Всі


B. Еритроцитарний.

C. Мегакаріоцитарний.

D. Гранулоцитарний.

Е. Агранулоцитарний.


7. У пасажирів літака, в якому частково порушилась герметизація, різко погіршився стан: з'явились біль у вухах, лобних пазухах, метеоризм, кровотеча з носа. Яке порушення периферичного кровообігу зумовило цей тяжкий стан?

А.Газова емболія

В. Ішемія

С. Венозна гіперемія

D. Тромбоемболія

Е. Стаз
8. У хворого з опіками 40% поверхні тіла розвинувся опіковий шок. Якому фактору слід відвести головну роль у розвитку опікового шоку?

А. Больовому

В. Зневодненню

С. Порушенню мінерального обміну

В. Аутоімунізації

Е. Порушенню білкового обміну
9. Після вимушеного швидкого підняття водолаза з глибини на поверхню у нього з'явилися ознаки кесонної хвороби - біль у суглобах, свербіння шкіри, мерехтіння в очах, затьмарення свідомості. Яким видом емболії вони зумовлені?

А. Газовою

B. Повітряною

C. Жировою

D. Тканинною

Е. Тромбоемболією


10. В приймальне відділення поступила дитина 1,5 р. з ознаками отруєння нітратами: стійкий ціаноз, задишка, судоми. Утворення якої форми гемоглобіну лежить в основі цих симптомів?

А. Метгемоглобіну

В. Сульфгемоглобіну

С. Карбоксигемоглобіну

D. Редукованого гемоглобіну

Е. Оксигемоглобіну


11. Хворий В., доставлений в приймальне відділення з ознаками гіпоксії, що розвинулася після отруєння чадним газом. Стан хворого середньої важкості, тахікардія, задишка, AT- 160/100 мм.рг.ст. Який механізм токсичної дії закису вуглероду на організм?

А. Утворення карбоксигемоглобіну.

В. Утворення метгемоглобіну.

С. Порушення дисоціації оксигемоглобіну.

D. Утворення сульфгемоглобіну.

Е. Блокада кальцієвих каналів еритроцитів


12. Після занурення водолаза на глибину 60 м у нього з'явилися симптоми порушення функцій центральної нервової системи - збудження, ейфорія, ослаблення уваги, професійні помилки. Ці симптоми пов'язані з токсичною дією на нейрони:

А. Азоту

В. Кисню

С. Вуглекислого газу

D. Аміаку

Е. Лактату


13. У пілота на висоті 14000м виникла аварійна розгерметизація кабіни. Яка з видів емболії в нього розвинулась?

А. Газова

В. Тканинна

С. Тромбоемболія

D. Повітряна

Е. Жирова


14. У результаті пошкодження одного з реакторів АЕС відбулося витікання радіоактивних продуктів. Люди, які знаходилися в зоні підвищеної радіації, орієнтовно отримали по 250-300Р. їх негайно госпіталізовано. Який провідний симптом буде характерний у потерпілих?

А. Лімфопенія

В. Лейкопенія

С. Анемія

D. Тромбоцитопенія

Е. Нейтропенія


15. При аварійному підйомі з глибини у водолаза розвинулися судоми із втратою свідомості. Який механізм є основним у розвитку цих порушень?

А. Газова емболія

В. Гіпоксія

С. Токсична дія кисню

D.Токсична дія азоту

Е. Токсична дія СО2.


16. У водолаза, що тривалий час перебував на глибині 40м, при декомпресії розвинулась кесонна хвороба. Основною патогенетичною ланкою стала емболія:

А. Газова

В. Повітряна

С. Жирова

D. Парадоксальна

Е. Тканинна


17. Людину, що працює під водою на глибині 100 метрів, в результаті аварійної ситуації довелося піднімати на поверхню в терміновому порядку. При цьому у нього спостерігались болі в суглобах, свербіння шкіри, порушення зору, порушення координації. Як називається стан, що виник у потерпілого?

А. Кесонна хвороба

В. Газова емболія

С. Гіпероксія

D. Десатуращя

Е. Вибухова декомпресія18. У хворого, 64 років, виявлено рак слизової оболонки порожнини рота. При огляді - значне руйнування кутних зубів, незадовільний гігієнічний стан порожнини рота. Палить на протязі 50 років, вживає алкоголь, в анамнезі - робота на ЧАЕС. Найвірогідніше причиною розвитку раку було:

А. Іонізуюче випромінювання

В.Подразнення слизової оболонки їжею

С. Вживання алкоголю

D.Куріння

Е. Незадовільний гігієнічний стан порожнини рота


19. Хворий потрапив до лікарні після впливу іонізуючого опромінення зі скаргами на блювання, анорексію, біль в різних ділянках живота, наявність крові у калі, підвищення температури тіла, в'ялість. Для якої форми гострої променевої хвороби характерна ця клінічна картина?

А. Кишкової

В .Кістковомозкової

С. Церебральної

D. Змішаної

Е.Токсемічної


В усіх питаннях вірна відповідь - А
Самостійна робота студентів
Практична робота: “ПАТОГЕННА ДІЯ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА”
Мета заняття : показати вплив зниженого барометричного тиску, вивчити механізми патогенної дії електричного струму, хімічних факторів на організм тварин.
ДОСЛІД 1. Білу мишу розміщують в ексікаторі. Відмічають стан тварини до початку досліду (поведінка, колір шкіри, частота дихання та ін.). За допомогою насосу поступово зменшують тиск в ексікаторі і спостерігають за змінами стану тварини на різних ступенях розрідження повітря. В момент, коли з¢являються перші судоми у тварини, поступово впускають повітря і спостерігають відновлення функцій організму.


Тиск

Висота

Загальний стан тварини


Частота дихання

Поведінка


Колір шкіри

700 мм/Hg

800 м

600 мм/Hg

2200 м

500 мм/Hg

3800 м

400 мм/Hg

5200 м

300 мм/Hg

7500 м

250 мм/Hg

9700 м
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка