Тематичний план практичних занять до змістовного модуля №1: Предмет І задачі патофізіологіїСторінка1/6
Дата конвертації02.01.2017
Розмір1.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ №1:
1. Предмет і задачі патофізіології
2. Загальне вчення про хворобу, етіологію та патогенез
3. Патогенна дія факторів зовнішнього середовища.
4. Роль реактивності, резистентності в патології. Порушення імунологічної реактивності. Роль СМФ в патології.
5. Роль спадковості, конституції, вікових змін в патології.
6. Алергія.
7. Практичні навички з теми «Загальна нозологія. Патогенна дія факторів зовнішнього середовища. Роль внутрішніх чинників в патології».

Тема: «ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ».
Актуальність теми. Питання регуляції функцій в хворому організмі – одне із центральних в загальній патології. Воно слугує основою для вивчення і розуміння механізмів порушення функцій при різних видах конкретної патології. Знання цих механізмів має велике значення для лікаря при виборі методів діагностики і патогенетичної терапії захворювань.

Загальна мета заняття. Вивчити принципи моделювання патологічних процесів. Показати як здійснюється регуляція дихання в умовах патології.
Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

 1. Оволодіти елементарними навичками планування і проведення експерименту на лабораторних тваринах.

 2. Уміти оформити протокол дослідження, аналізувати, обробляти, узагальнювати добуті результати і робити висновки.

 3. Засвоїти, що є предметом патофізіології, завдання патофізіології, значення для майбутнього фахівця.

 4. Знати, що таке фізіологічна регуляція функцій, якими механізмами вона здійснюється.

Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.

 1. Знати методи емпіричного пізнання: наукове спостереження, науковий експеримент, емпіричне моделювання (кафедра соціальних наук – дисципліна - філософія).

 2. Мати поняття про основні правила біоетики (кафедра соціальних наук – дисципліна - філософія).

 3. Розкривати механізми нервово-рефлекторної регуляції зовнішнього дихання (кафедра нормальної фізіології).

 4. Пояснити на конкретних прикладах механізми гуморальної регуляції зовнішнього дихання (каф. норм. фізіології).

 5. Розкрити механізми нейро-гуморальної регуляції зовнішнього дихання (каф. норм. фізіології).

 6. Розкрити роль рефлексів з рецепторних полів слизової оболонки верхніх дихальних шляхів у регуляції зовнішнього дихання. (каф. норм. фізіології).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в наступних підручниках:

 1. Нормальна фізіологія за ред. B.I. Філімонова, К. "Здоров'я", 1994. – 480с.

 2. В. Ганонг - Фізіологія людини. – Львів, 2002. – С.450с.

 3. М.Р. Гжегоцький. Фізіологія людини. - Київ: Книга плюс, 2005. – 487с.

 4. Степанов В. Філософія для студентів та аспірантів медичного фаху. Навч. посібник. – Вінниця: Тезис, 2001. – 292с.

 5. Степанов В. Філософія для студентів та аспірантів медичного фаху. Навч. посібник. – Вінниця: Тезис, 1999. – 296с.

 6. Філософія: Навч. посібник / Л.В. Губернський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін. – К.:Вікар, 2004. – 457с.

 7. А.Г. Спиркин. Философия. – М.: Гардарики, 2000. – 816с.


Література, необхідна для вивчення теоретичних питань.

Основна:

 1. Патологічна фізіологія. За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця та ін. Київ: Вища школа, 1995. – С.472-480.

 2. О.В. Атаман. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Вінниця: Нова книга, 2007. – С.15-20;

Додаткова:

 1. А.Д.Адо – "Вопросы общей нозологии", М., 1985г.

 2. «Загальна нозологія». Методичні рекомендації до практичних занять з патофізіології. Тернопіль, 1990р.

 3. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб, 1999.

 4. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах / Под ред. В.А. Фролова и др. – М: Медицинское информационное агентство, 2003. – С.279.

 5. Долгих В.Т. Лекции по общей патофизиологии. - Омск: Изд-во Омской гос. мед. академии, 1995. - 106 с.

 6. Абросимов В.Н. Нарушение регуляции дыхания. М.: Медицина, 1990г.


Питання, що підлягають розгляду:

 1. Назвіть частини патофізіології.

 2. Перерахуйте розділи загальної патофізіології.

 3. Які хвороби в принципі неможливо моделювати на тваринах?

 4. Перерахуйте завдання патофізіології як науки.

 5. Перерахуйте методи патофізіології.

 6. Яке значення має патофізіологія у системі підготовки лікаря.

 7. Зв'язок патофізіології з іншими науками.

 8. Морально-етичні і правові аспекти експерименту на людині.

 9. Чим відрізняються поняття «порушення дихання» і «недостатність дихання»?


Питання до ПМК №1

 1. Предмет і завдання патофізіології, зв'язок з іншими науками, значення для клініки. Патофізіологія як навчальна дисципліна.

 2. Методи патофізіології. Експеримент, його значення для вирішення фундаментальних проблем медицини. Види експерименту. Основні етапи проведення експериментальних досліджень. Сучасні методи і методики моделювання патологічних процесів.

 3. Історія розвитку патофізіології в Україні (H.A. Хржонщевський, В.В. Підвисоцький, О.О. Богомолець, О.В. Репрьов, Д.О. Альперн).

Самостійна робота студентів:
Практична робота:“РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ПРИ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ”
Мета заняття: показати, як здійснюється регуляція дихання при звуженні верхніх дихальних шляхів та дії хімічних подразників.
Зміст заняття: заняття демонстраційного типу з асистенцією студентів.

В кожній підгрупі ставиться гострий дослід з кролем. Кроля увязують в станок. Графічний запис вихідного дихання здійснюється на смузі кімографа за допомогою манжетки, накладеної на грудну клітку і зєднаної гумовою трубкою з капсулою Марея.ДОСЛІД 1. Створити неповну асфіксію частковим затисненням просвіту трахеї. Запис дихання та його аналіз в цих умовах.
Мал.1 Запис дихання при неповній асфіксії.
Висновок: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________


ДОСЛІД 2. Протягом 15 сек. давати кролю дихати парами аміаку. Провести запис дихання в цих умовах.
Мал.2 Запис дихання під впливом парів аміаку.

Висновок: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ДОСЛІД 3. В крайову вену вуха кроля ввести 0,5 мл 0,1 н. розчину молочної кислоти. Записати дихання в цих умовах.
Мал.3 Запис дихання під впливом молочної кислоти.
Висновок: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ДОСЛІД 4. Здійснити повну асфіксію затискуванням трахеї. Спостерігати за розвитком стадій асфіксії, не доводячи тварину до зупинки дихання.  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка