Тематичний план лекцій з Внутрішньої медицини для студентівСкачати 67.05 Kb.
Дата конвертації05.04.2017
Розмір67.05 Kb.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


лекцій з Внутрішньої медицини для студентів

3-го курсу стоматологічного факультету

НА 2014-2015 Н.Р.


п/п

Тема лекції

Годин


1.


Артеріальні гіпертензії. Гіпертонічна хвороба (есенціальна артеріальна гіпертензія). Симптоматичні артеріальні гіпертензії. Етіологія. Патогенез. Гіпертонічні кризи. Принципи профілактики та лікування.

2


2.

Атеросклероз. ІХС. Класифікація ВООЗ. Раптова коронарна смерть. Серцево - легенева реанімація. Роль лікаря – стоматолога в первинній профілактиці атеросклерозу.

2


3.

Стенокардії. Клінічні форми. Диференційна діагностика стенокардій та кардіалгій. Гострий коронарний синдром. Принципи профілактики та лікування.

2

4.

Гострий інфаркт міокарда. Клінічна, ЕКГ та лабораторна діагностика. Ускладнення гострого інфаркту міокарда ранні та пізні. Принципи лікування неускладненого інфаркту міокарда.

2

5.

Аритмії серця. Екстрасистолія. Пароксизмальна тахікардія. Блокади серця. Миготлива аритмія. Етіологія. Патогенез. Клінічні ознаки нападу. ЕКГ – ознаки. Порушення ритму небезпечні для життя хворого. Принципи профілактики та лікування.

2

6.

Ревматична хвороба. Гостра ревматична лихоманка. Великі та малі ознаки ревматичної хвороби. Протирецидивне лікування. Роль лікаря - стоматолога в профілактиці та лікуванні. Мітральні вади.

2

7.

Інфекційний ендокардит. Етіологія. Патогенез. Клінічні ознаки. Роль лікаря - стоматолога в профілактиці. Особливості стоматологічної тактики. Аортальні вади.

2

8

Вади серця. Митральні та аортальні вади. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Роль лікаря - стоматолога в профілактиці. Особливості стоматологічної тактики.

2

9.

Хронічні обструктивні захворювання легень. Бронхіальна астма. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Емфізема легень. Роль лікаря - стоматолога в профілактиці.

2

10.

Пневмонії. Плеврити. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Дихальна недостатність. Роль лікаря - стоматолога в профілактиці.

2

11.

Хронічні гастрити. Виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Ускладнення ВХ. Принципи лікування. Зміни слизової оболонки та язика. Роль стоматолога в профілактиці.

2

12.


Хронічні панкреатити. Хронічні холецистити. Жовчно – кам'яна хвороба. Захворювання кишківника. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Принципи лікування. Зміни в ротовій порожнині. Роль стоматолога в профілактиці.

2

13.

Гепатити і цирози. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. Принципи лікування. Зміни в ротовій порожнині. Роль стоматолога в профілактиці.

2
ВСЬОГО

26

Зав.кафедри внутрішньої медицини

медичного ф-ту №2 проф. Жебель В.М.

Утверджаю”Проректор с учебной работы

проф. _________________ Гуминский Ю.И.

___” _______________ 2012 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН


лекций по внутренней медицине для студентов

3-го курса стоматологического факультета

НА V СЕМЕСТР 2012-2013 УЧЕБНОГО ГОДА


п/п

Тема лекции

Дата

Лектор


1.


Артериальные гипертензии. Гипертоническая болезнь. Симптоматические артериальные гипертензии. Этиология. Патогенез. Гипертонические кризы. Принципы профилактики и лечения.

13.09

Жураківська О.Ю.
2.

Атеросклероз. ІБС. Классификация ВООЗ. Внезапная коронарная смерть. Сердечно - легочная реанимация. Роль врача – стоматолога в первичной профилактике атеросклероза.

27.09

Жураківська О.Ю.
3.

Стенокардии. Клинические формы. Диф. диагностика стенокардий и кардиалгий. Острый коронарный синдром. Принципы профилактики и лечения.

11.10

Сакович О.О.4.

Острый инфаркт миокарда. Клиническая, ЭКГ и лабораторная диагностика. Осложнения острого инфаркта миокарда ранние и поздние. Принципы лечения неосложненного инфаркта миокарда.

25.10

Сакович О.О.5.

Аритмии сердца. Экстрасистолия. Пароксизмальная тахикардия. Блокады сердца. Мерцательная аритмия. Этиология. Патогенез. Клинические признаки приступа. ЭКГ – признаки Нарушения ритма опасные для жизни больного. Принципы профилактики и лечения.

08.11

Доц. Лозинский С.Э.6.

Ревматическая болезнь. Острая ревматическая лихорадка. Большие и малые признаки ревматической болезни. Противорецидивное лечение. Роль врача- стоматолога в профилактике и лечении. Митральные пороки.

22.11

Жураківська О.Ю.7.

Інфекционный эндокардит. Этиология. Патогенез. Клинические признаки. Роль врача - стоматолога в профилактике. Особенности стоматологической тактики. Аортальные пороки.

06.12

Жураківська О.Ю.8.

Пороки сердца. Митральные и аортальные пороки сердца.

20.12

Доц. Кульчевич. Л.В.9.

Хронические обструктивные заболевания легких. Бронхиальная астма. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Эмфизема легких. Роль врача - стоматолога в профилактике

03.11

Доц. Старжинская О.Л.

10.

Пневмонии. Плевриты. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Дыхательная недостаточность. Роль врача - стоматолога в профилактике.11.

Хронические гастриты. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Осложнения ЯБ. Принципы лечения. Изменения слизистой оболочки и языка.12.


Хронические панкреатиты. Хронические холециститы. Желче – каменная болезнь. Заболевания кишечника. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. Изменения в ротовой полости. Роль стоматолога в профилактике.13.

Гепатиты и циррозы. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. Изменения в ротовой полости. Роль стоматолога в профилактике.Зав.кафедры внутренней медицинымедицинского ф-та №2 проф. Жебель В.Н.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка