Тематичний план лекцій з патоморфології для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету на весняний семестр 2012- 2013 навчального рокуСкачати 64.11 Kb.
Дата конвертації02.12.2016
Розмір64.11 Kb.
Тематичний план лекцій з патоморфології

для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету

на весняний семестр 2012- 2013 навчального рокузп

Тема лекції

К-ть годин


1

Предмет і задачі патоморфології. Методи патоморфологічних досліджень. Основні етапи розвитку патоморфології. Гостре пошкодження: оборотнє і необоротнє. Некроз, апоптоз

2 год

2

Розлади кровообігу та лімфообігу.

2 год

3

Відповідь організма на пошкодження. Неспецифічний і специфічний захист. Загальне вчення про запалення. Ексудативне та продуктивне запалення. Регенерація

2 год

4

Імунопатологічні процеси: імунодефіцити, реакції гіперчутливості, автоімунні захворювання. Патоморфологія імунопатологічних процесів

2 год

5

Загальне вчення про пухлини. Морфологічні особливості пухлин з тканин, що походять із епітелію, з мезенхіми, з нейроектодерми

2 год

Разом

10 год


Тематичний план практичних занять з патоморфології

для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету

на весняний семестр 2012- 2013 навчального рокузп

Тема заняття

К-ть

годин

Змістовий модуль I. Введення. Морфологія пошкодження та загибелі клітин і тканин

1

Предмет і задачі патоморфології. Методи патоморфологічних досліджень. Основні етапи розвитку патоморфології. Пошкодження. Дистрофія. Загальні відомості.

2

2

Поняття про пошкодження. Морфологія оборотнього і необоротнього ушкодження клітин і тканин. Некроз і апоптоз. Смерть, визначення, ознаки смерті

2

3

Хронічне пошкодження. Паренхіматозні дистрофії (внутрішньоклітинні нагромадження)

2

4.

Дезорганізація сполучної тканини, фібриноїдні зміни. Судинно-стромальні дистрофії. Амілоїдоз

2

5.

Змішані дистрофії. Нагромадження пігментів. Кальціноз, утворення каменів

2

Змістовий модуль 2. Порушення крово- та лімфообігу

6.

Гіперемія, набряк, кровотеча, крововиливи

2

7.

Порушення гемостазу: тромбоз, емболія. Інфаркт

2

8.

Розлади мікроциркуляції: ДВЗ синдром, шок. Порушення лімфообігу

2

9.

Патологоанатомічний розтин. Макро- та мікроскопові зміни при альтерації та порушеннях кровообігу.

2

Змістовий модуль 3. Відповідь організму на пошкодження, специфічний і неспецифічний захист. Запалення. Імунопатологічні, компенсаторно-пристосувальні процеси

10.

Захисні механізми та їх морфологічні еквіваленти. Загальне вчення про запалення

2

11.

Ексудативне запалення. Морфологія ексудативного запалення

2

12.

Продуктивне запалення. Гранулематоз

2

13.

Патоморфологія імунної системи. Реакції та механізми гіперчутливості. Автоімунні хвороби. Імунодефіцитні стани

2

14.

Процеси адаптації та компенсації. Регенерація і репарація. Склероз

2

Змістовий модуль 4. Пухлини

15.

Загальне вчення про пухлини. Номенклатура і морфологічні особливості пухлин з епітелію

2

16.

Номенклатура і морфологічні особливості пухлин мезенхімального та нейроектодермального походження

2

17.

Гемопоетичні пухлини

2

18.

Пухлини зубощелепової системи

2

19.

Патологоанатомічний розтин. Макро- т а мікроскопові зміни при запаленні, імунопатологічних і компенсаторно-пристосувальних процесах та пухлинах.

2

20.

Підсумковий контроль засвоєння модуля , в т.ч.:

Контроль практичної підготовки – 1 год, тестовий контроль теоретичної підготовки – 1 год2

Разом


40 год


Види самостійної роботи студентів із патоморфології та її контроль

для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету

на весняний семестр 2012 – 2013 н.р.

зп

Тема

К-сть годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

14


Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:
2.1

Елементи ультраструктурної патології клітини. Клітинно-матриксні взаємодії. Клітинні та позаклітинні механізми регуляції трофіки.

2

Підсумковий модульний контроль

2.2

Порушення іонно-осмотичного і водного балансу.

2

-“-

2.3

Пухлини окремих органів


1

-“-

3.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 1


6

Підсумковий модульний контрольРазом


25

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка