Тематичний план ле­к­цій з нейрохірургії для сту­де­н­тів 5 ку­р­су медичного фа­ку­ль­те­ту на 2015-2016 навчальний ­рікСкачати 26.32 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір26.32 Kb.
«Затверджую»

Про­ре­к­тор по на­вча­ль­ній ро­бо­ті ВНМУ

_____________ проф. Ю.Й. Гумінський

"31" серпня 2015 р.


Тематичний план

ле­к­цій з нейрохірургії для сту­де­н­тів 5 ку­р­су

медичного фа­ку­ль­те­ту на 2015-2016 навчальний ­рік.


Те­ми ле­к­цій

Години

1. Черепно-мозкова травма. Сучасна класифікація. Струс, забій та стиснення головного мозку. Протоколи надання медичної допомоги.

2

2. Хребетно-спиномозкова травма. Сучасна класифікація. Діагностика. Клініка. Лікування. Травми периферичної нервової системи.

2

3. Пухлини головного, спинного мозку та хребта. Сучасна класифікація. Діагностика, клініка, лікування.

2

4. Патологія судин головного мозку, що супроводжуються гострими порушеннями мозкового кровообігу за геморагічним та ішемічним типом. Сучасні діагностика та лікування гострих порушень мозкового кровообігу.

2

5. Остеохондроз хребта. Хірургічне лікування больових синдромів.

2

Разом

10Тематический план

Лекций по нейрохирургии для студентов 5 курса

Медицинского факультета на 2015-2016 учебный год.


Темы лекций

Часы

1. Черепно-мозговая травма. Современная классификация. Сотрясение, ушиб и сдавление головного мозга. Протоколы оказания медицинской помощи.

2

2. Позвоночно-спинномозговая травма. Современная классификация. Диагностика. Клиника. Лечение. Травмы периферической нервной системы.

2

3. Опухоли головного, спинного мозга и позвоночника. Современная классификация. Диагностика, клиника, лечение.

2

4. Патология сосудов головного мозга, сопровождающаяся острыми нарушениями мозгового кровообращения по геморрагическому и ишемическому типам. Современная диагностика и лечение острых нарушений мозгового кровообращения.

2

5. Остеохондроз позвоночника. Хирургическое лечение болевых синдромов.

2

Итого

10


Thematic Plan

Lectures on Neurosurgery for V-year studentsGeneral Practitioner Faculty

2015-2016 Academic Year
Topic

Hrs

1. Traumatic brain injury. Modern classification. Concussion, contusion and compression of the brain. The protocols of care.

2

2. Spinal cord injury. Modern classification. Diagnosis. Clinical features. Treatment. Injuries of the peripheral nervous system.

2

3. Tumors of the brain, spinal cord and spinal cord. Modern classification. Diagnosis. Clinical features. Treatment.

2

4. The pathology of the brain vessels, accompanied by acute cerebrovascular hemorrhagic and ischemic stroke. Modern diagnosis and treatment of stroke.

2

5. Vertebral osteochondrosis. Surgical treatment of pain syndromes.

2

Total

10

Зав. ка­фе­д­рою не­р­во­виххво­роб, професор Московко С.П.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка