Тематичний план лекцій з лабораторної діагностики для студентів IV курсу фармацевтичного факультету (заочна форма навчання, термін 4,5 р.) у осінньому семестрі 2013-2014 навчального рокуСкачати 109.06 Kb.
Дата конвертації10.11.2016
Розмір109.06 Kb.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

для студентів IV курсу фармацевтичного факультету (заочна форма навчання, термін  4,5 р.)

у осінньому семестрі 2013-2014 навчального року

з/п

ТЕМА ЛЕКЦІЇ

год

1.

Предмет і завдання курсу лабораторної діагностики. Вимоги до роботи в клініко-діагностичних лабораторіях. Роль клінічних, лабораторно-інструментальних та функціональних методів дослідження як критеріїв ефективності та безпечності лікарської терапії. Значення лабораторної діагностики у практичній діяльності провізора.

2 год


2.

Вплив лікарських препаратів на показники лабораторних досліджень. Лабораторні показники в нормі та при патологічних процесах.

2 год

Всього:

4 год.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

З ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

для студентів IV курсу фармацевтичного факультету (заочна форма навчання, термін  4,5 р.)

у осінньому семестрі 2013-201 навчального року

з/п

ТЕМА ЗАНЯТТЯ

год

1.

Загальні відомості про склад крові та кровотворення. Основні клінічні показники системи крові. Загальні відомості про еритропоез. Фактори, які впливають на еритропоез. Морфологія і функції еритроцитів. Дегенеративні зміни еритроцитів. Ретикулоцити. Гемоглобін. Нормальний вміст в крові. Лейкоцитарна формула. Типові зміни лейкоцитарної формули при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів.

Основні фармакологічні групи препаратів, які викликають патологічні зміни з боку системи кровотворення, та механізми їх дії2 год.

2.

Загальний клінічний аналіз сечі. Фізичні властивості сечі: нормальний добовий діурез, частота сечовипускання, відносна щільність, колір, прозорість сечі, рН. Методи визначення в сечі білку, цукру, кетонових тіл, білірубіну ти уробіліну. Мікроскопічне дослідження сечового осаду. Методи кількісного визначення формених елементів в осаді сечі. Особливості зміни показників клінічного аналізу сечі в залежності від віку людини та різних фізіологічних станів (вагітність, переохолодження, надмірне фізичне та психічне навантаження) та при різних захворюваннях.

Основні фармакологічні групи препаратів, які викликають патологічні зміни з боку системи сечовиділення, та механізми їх дії.2 год.

3.

Правила збору і загальні властивості харкотиння. Діагностичне значення харкотиння в пульмонології. Макро- і мікроскопічне вивчення харкотиння. Виготовлення препаратів для мікроскопічного дослідження. Харкотиння при різних захворюваннях: бронхіти, бронхіальна астма, запалення легенів, туберкульоз легенів, рак легенів. Зміни клінічного аналізу харкотиння під впливом лікарських препаратів, їх значення для оцінки ефективності фармакотерапії

1 год.

4.

Техніка здобуття шлункового вмісту для проведення клінічного аналізу. Методи функціонального дослідження шлунку: зондові та без зондові методи. Техніка здобуття дуоденального вмісту. Дослідження дуодентального вмісту. Хімічне дослідження жовчі. Мікроскопічне дослідження дуодентального вмісту. Вплив лікарських препаратів на результати дослідження шлункового та дуодентального вмісту

1 год.
Підсумковий тестовий модульний контроль

2 год.

Всього:

8 год.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

для студентів IV курсу фармацевтичного факультету (заочна форма навчання, термін  4,5 р.)

у осінньому семестрі 2013-201 навчального року


пп


Тема

Годин

1

Історія розвитку клінічної лабораторної діагностики.

8

2

Загальні відомості про лейкопоез. Фактори, які впливають на лейкопоез. Порушення лейкопоезу: лейкози, лейкопенії, лейкоцитоз, агранулоцитоз.

8

3

Гематологічні характеристики гемобластозів. Клінічне дослідження кісткового пункт ату, його діагностичне значення. Морфологія клітин кісткового мозку.

8

4

Значення загального клінічного аналізу сечі як критерію ефективності та безпечності лікарської терапії.

8

5

Фізіологія утворення харкотиння. Виготовлення препаратів для мікроскопічного дослідження.

8

6

Загальні відомості про структуру та функції шлунково-кишкового тракту.

8

7

Загальні відомості про дуоденальний вміст.

8

8

Склад і нормальні показники хімічного аналізу периферичної крові у здорової людини. Основні поняття у фізіології і патології системи крові, критерії оцінок.

8

9

Склад і нормальні показники стандартного загального аналізу сечі. Основні поняття у фізіології і патології сечовидільної системи.

8

10

Структура аналізу харкотиння.

8

11

Склад шлункового соку. Метод визначення внутрішньо-шлункового рН – рН метрія.

8

12

Фази жовчовиділення. Структура дуоденального вмісту. Деякі поняття з фізіології і патології системи жовчовиділення.

8
РАЗОМ:

96

Тематичний план лекцій

з предмету «Лабораторна діагностика»

для студентів V-го курсу факультету заочного навчання (термін 5,5 роки)

в осінньому семестрі 2013-2014 навчального року


з/п

Тема лекції

к-ть год

1.

Основи організації лабораторної служби лікувально-профілактичної установи. Забезпечення якості лабораторних досліджень. Сучасні лабораторні технології, взаємодія лабораторної діагностики з клінічною медициною, роль наукових розробок. Забезпечення якості лабораторних досліджень.

2 год


2.

Лабораторні похибки. Помилки при біохімічних дослідженнях, вплив різних факторів на біохімічні показники.

2 год

Разом: 4 год

Тематичний план лабораторних занять

з предмету «Лабораторна діагностика»

для студентів V-го курсу факультету заочного навчання (термін 5,5 роки)

в осінньому семестрі 2013-2014 навчального року
з/п

Тема заняття

к-ть год

1.

Клінічне дослідження системи крові. Склад, функції та значення крові. Загальний (клінічний) аналіз крові. Морфологічні елементи крові. Аналіз «червоної» крові. Еритроцити (морфологія, форми, розмір, забарвлення). Еритропоез в нормі та при патології. Еритропенії. Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ). Дослідження гемоглобіну. Визначення колірного показника.

2 год


2.

Аналіз «білої» крові. Лейкоцити (види, форми та функції). Гранулоцити (нейтрофіли, еозинофіли, базофіли) та агранулоцити (лімфоцити, моноцити). Клітинний та гуморальний імунітет. Лейкопоез в нормі та при патологічних станах. Розрахунок лейкоцитарної формули та її зсув уліво. Типові зміни лейкоцитарної формули при патологічних процесах.

2 год


3.

Клінічне дослідження мокротиння: макроскопічне, мікроскопічне, мікробіологічне. Склад і види мокротиння. Фізичні властивості мокротиння. Мокротиння при різних захворюваннях легенів: бронхіти, бронхіальна астма, пневмонії, туберкульоз, рак та абсцес. Зміни клінічного аналізу мокротиння під впливом лікарських препаратів, їх значення для оцінки ефективності фармакотерапії.

2 год


4.

Клінічне дослідження шлункового та дуоденального вмісту.

Загальні відомості про структуру та функції шлунково-кишкового тракту. Методи функціонального дослідження шлунку: зондові та без зондові методи. Дослідження фізичних, хімічних властивостей шлункового вмісту, ферментоутворювальної функції, мікроскопічне дослідження. Загальні відомості про дуоденальний вміст. Дуоденальне зондування. Дослідження дуодентального вмісту. Фізичні властивості жовчі. Хімічне, мікроскопічне та бактеріологічне дослідження жовчі. Печінкові проби.

Дослідження функції підшлункової залози. Фізичні властивості й хімічний склад панкреатичного секрету. Дослідження активності панкреатичних ферментів у крові. Клінічне значення порушень внутрішньо-секреторної функції підшлункової залози.


2 год


5.

Методи дослідження системи сечовиділення. Значення загального клінічного аналізу сечі. Вимоги до збирання сечі на дослідження. Фізичні властивості сечі (відносна щільність, колір, прозорість). хімічне та мікроскопічне дослідження сечі. Методи визначення в сечі білка, цукру, кетонових тіл, білірубіну ти уробіліну. Дослідження сечі за методами: Зимницького, Нечипоренка, Каковського-Аддіса, Амбюрже.

2 год


Разом: 10 год


Тематичний план самостійної роботи

з предмету «Лабораторна діагностика»

для студентів V-го курсу факультету заочної форми навчання (5,5 р.)

в осінньому семестрі 2013-2014 навчального року

Назва теми

Год.

1.

Характеристика матеріалу для лабораторних досліджень. Методи забору біологічного матеріалу для клініко-лабораторних досліджень Шляхи можливого впливу ліків на лабораторні показники.

8

2.

КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КРОВІ

Основні клінічні показники системи крові. Фактори, які впливають на еритропоез. Визначення резистентності еритроцитів. Вплив лікарських препаратів на рівень гемоглобіну, кольоровий показник, ШОЕ. Анемії. Класифікація анемій. Визначення ШОЕ. Фактори, які впливають на лейкопоез. Вплив лікарських препаратів на лейкопоез та лейкоцитарну формулу. Клінічне дослідження кістково-мозкового пунктату грудини, його діагностичне значення.14

3.

КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕМОСТАЗУ

Показники гемостазу: тромбоцитарно-судинний .гемостаз плазмові фактори зсідання крові. Фізіологічні антикоагулянти. Фібринолітична система. Техніка забору та обробки крові. Методи визначення та клініко-діагностичне значення показників гемостазу. Тромбоеластограма. Електрокоагулограма. Типи коагулограм. Синдром ДВЗ. Клінічне значення показників гемостазу. Вплив лікарських препаратів на показники гемостазу.14

4.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВИДІЛЕННЯ

Фізіологічні особливості утворення сечі в організмі людини. Принципи забору й етапи дослідження сечі. Значення загального клінічного аналізу сечі. Дослідження сечі за методами Зимницького, Амбурже, їх клінічне значення. Методи кількісного визначення клітинних елементів в осаді сечі (Нечипоренка, Каковського-Аддіса). Особливості основних показників клінічного аналізу сечі в залежності від віку людини та різних фізіологічних станів (вагітність, переохолодження, надмірне фізичне та психічне навантаження). Значення загального клінічного аналізу сечі як критерію ефективності та безпечності лікарської терапії. Вплив лікарських препаратів на показники клінічного аналізу сечі.12

5.

ДОСЛІДЖЕННЯ МОКРОТИННЯ

Утворення мокротиння. Склад і види мокротиння. Зміни клініч­ного аналізу мокротиння під впливом лікарських препаратів, їх значення для оцінки ефективності фармакотерапії.12

6.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Фізіологічні основи електрокардіографії. Нормальна електро­кардіограма: основні зубці та інтервали Вплив фізіологічних факторів на особливості ЕКГ (вік, емоційне або фізичне навантаження та інш.) Типові зміни ЕКГ під впливом лікарських препаратів. Функціональні фармакологічні проби. Вплив лікарських препаратів на результати фармакологічних проб. Динаміка показників при проведенні функціональних методів дослідження серцево-судинної системи як критерій вибору оптимального лікарського препарату та контролю за його ефективністю.14

7.

ДОСЛІДЖЕННЯ РІДИН В СЕРОЗНИХ ПОРОЖНИН. ЕКСУДАТИ ТА ТРАНССУДАТИ

Ексудати та транссудати: загальне поняття. Правила забору і загальні властивості транссудатів і ексудатів. Цитологічне дослідження ексудатів та транссудатів, особливості при різних захворюваннях. Клініко-діагностичне значення дослідження ексудатів та транссудатів.10

8.

КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛУНКОВОГО ТА ДУОДЕНАЛЬНОГО ВМІСТУ

Техніка одержання шлункового та дуодентального вмісту. Дослідження дуоденального вмісту. Вплив лікарських препаратів на результати клінічного дослідження шлункового та дуоденаль­ного вмісту. Печінкові проби, показники в нормі; зміни під впливом медикаментів.10
Разом

94 год


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка