Тематичний план лекцій лікарівСкачати 372.99 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір372.99 Kb.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ ЛІКАРІВ|лікарок|-ІНТЕРНІВ ІЗ СТОМАТОЛОГІЇ

2 рік навчання|вчення|

п\п

Код кур-са


Тема лекції

К-ть

годин

Лектор

1

5.1

Біомехаїнка жувального апарату. Оклюзія, її види і чинники


2
4

3.1

Клінічні особливості планування програм реабілітації і прогнозування характеру перебігу каріозного процесу залежно від ступеня його активності

2
5

3.2

Вікові особливості перебігу пульпітів тимчасових і постійних зубів у дітей. Принципи діагностики і лікування


2
6

3.6

Захворювання язика. Діагностичні ознаки змін язика.

2
7

3.7

Диференціальна діагностика захворювань СОПР з гострою течією.

2
9

3.4

Пороки розвитку твердих тканин зубів, які виникають до прорезывания зубів.

2
10

3.5

Загальна характеристика захворювань пародонту у дітей і підлітків, чинники риски їх виникнення. Основні симптоми і методи діагностики. Сучасні принципи комплексного лікування.

2
8

3.3

Вікові особливості перебігу періодонтіту тимчасових і постійних зубів у дітей. Принципи діагностики і лікування. Помилки і ускладнення

2
2

5.2

Эстетико-косметические аспекти протезування незнімними конструкціями


2
3

5.3

Ортопедичні методи в комплексному лікуванні захворювань тканин пародонту


2


РАЗОМ


20

\
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ЛІКАРІВ|лікарок|-ІНТЕРНІВ

ПО СТОМАТОЛОГІЇ


2 рік навчання|вчення|

№ п\п

Час


Назва теми


К-ть

ГодинникаОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ


1

Організація стоматологічної допомоги населенню

2
РАЗОМ

2


Ортопедична стоматологія

1

Принципи і методи ортопедичного лікування і профілактики хвороб ВНЧС

2

2

Вплив сучасних зуботехнических матеріалів і ортопедичних конструкцій на тканині порожнини рота, профілактика і методи усунення патології.

2

3

Помилки і ускладнення протезування, їх профілактика і лікування.

2

РАЗОМ

6

ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ

1

Морфофункциональниє особливості будови органів щелепно-лицьової області у дітей різного віку


2

2

Патогенетичні основи лікування карієсу у віковому аспекті залежно від ступеня активності карієсу


2

3

Особливості эндодонтического лікування пульпіту тимчасових і постійних зубів у дітей


2

4

Особливості лікування періодонтіту тимчасових і постійних зубів у дітей


2

5

Структура захворюваності, особливості клініки і діагностики хвороб пародонту у дітей.


2

6

Семіотика хвороб СОПР у дітей. Діагностика,принципы лікування.


2

7

Порівняльна оцінка загальної дворазової санації і диференціальної диспансеризації.

2
РАЗОМ

14
ВСЬОГО

22


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ

ЛІКАРІВ|лікарок| – ІНТЕРНІВ ПО СТОМАТОЛОГІЇ2 рік навчання|вчення|
№ П/п

Тема заняття

К-ть

Годин

Організація стоматологічної допомоги1

Організація стоматологічної поліклініки, відділення|відокремлення|, кабінету для дорослого і дитячого населення. Посадові обов'язки адміністративного і медичного персоналу

Основні показники діяльності стоматологічних кабінетів і відділень.
6
2

Критерії медико-економічної оцінки надання стоматологічної допомоги. Класифікатор процедур в стоматології. Облікова і звітна документація в стоматології. Планування стоматологічної допомоги.


6РАЗОМ

12
Ортопедична стоматологія
1

Функціональна анатомія зубощелепної| системи. Біомеханіка жувального апарату.

Функціональна перебудова жувальної системи при патології і після ортопедичного лікування.
2
4
2

Особливості обстеження зубощелепної| системи в ортопедичній стоматології.

Оклюзія, її види і чинники.
8
3

Особливості підготовки порожнини рота до протезування залежно від вибору конструкції протеза.


8
4

Особливості заміщення дефектів коронок зубів вкладками і вінірами. Методи виготовлення вкладок і вінірів


6
5

Ортопедичне лікування при повному дефекті коронок зубів (куксові і штифтові конструкції)


6
6

Клініка дефектів коронок зубів і особливості їх заміщення штучними коронками.


6
7

Особливості клініки, діагностики і ортопедичного лікування при патологічному стиранні зубів.


4
8

Особливості ортопедичного лікування часткових дистально обмежених дефектів зубних рядів мостоподібними протезами.


6
9

Особливості ортопедичного лікування при частковій і повній відсутності зубів знімними протезами, механізм адаптації до них. Корекція протезів.


6
10

Ортопедичні методи в комплексному лікуванні захворювань тканин пародонту.


6
11

Методи ортопедичного лікування захворювань скронево-нижньощелепних| суглобів. Реабілітація хворих.

Особливості щелепно-лицьового протезування і підготовка хворих до цих втручань. Стоматологічна реабілітація пацієнтів.
2
4
12

Ортопедичні втручання при зубощелепних деформаціях.


4
13

Сучасні технології виготовлення протезів. Основні і допоміжні зуботехнічні матеріали.


6
14

Особливості догляду за ортопедичними конструкціями і гігієна порожнини рота при користуванні ними.


4
15

Надання невідкладної допомоги в ортопедичній стоматології.


6


88
Дитяча стоматологія
1

Сучасні уявлення про етіологію і патогенез карієсу


4
2

Періоди розвитку і формування тимчасових і постійних зубів.


8
3

Періоди прорізування| тимчасових і постійних зубів. Терміни.


8
4

Анатомічні і функціональні особливості пульпи і періодонта у дітей


8
5

Анатомічні і функціональні особливості пародонту і СОПР у дітей


8
6

Помилки і ускладнення в діагностиці і лікуванні карієсу зубів


4
7

Значення факторів ризику розвитку каріозного процесу у дітей раннього віку


8
8

Перебіг карієсу, особливості діагностики і лікування в різні вікові періоди у дітей


6
9

Профілактика карієсу. Реабілітація дітей з карієсом зубів.


7
10

Усунення «зон ризику» в твердих тканинах зубів методом запечатування фісур.


7
11

Фізичні методи лікування ускладнень карієсу.


4
12

Принципи лікування пульпіту тимчасових зубів у дітей.


8
13

Принципи лікування пульпіту постійних зубів у дітей.


8
14

Клініка, діагностика, диф. діагностика гострих і хронічних форм запалення періодонта постійних і тимчасових зубів у дітей.


8
15

Принципи лікування періодонтиту тимчасових зубів у дітей


8

16

Некаріозні ураження,що виникають до прорізування зубів.


4

17

Принципи лікування періодонтиту постійних зубів у дітей.


8

18

Помилки при лікуванні періодонтиту.


8

19

Ускладнення при лікуванні періодонтиту, їх попередження і усунення.


8

20

Некаріозні ураження,що виникають після прорізування зубів.


8

21

Роль гігієни порожнини рота в профілактиці захворювань пародонту.


4
22

Лікування і профілактика некаріозних уражень|уражень| твердих тканин зубів у дітей.


8

23

Захворювання тканин пародонту у дітей.


8

24

Значення факторів ризику захворювань тканин пародонту у дітей.


8

25

Клініка, діагностика, диф. діагностика захворювань тканин пародонту у дітей.

8

26

Травматичні ушкодження|ураження| СОПР у дітей. Клініка, діагностика

лікування.4
27

Методи лікування захворювань тканин пародонту у дітей.

8
28

Фізичні методи лікування захворювань пародонту.

6
29

Класифікація захворювань СОПР.

6
33

Грибкові захворювання СОПР у дітей

7
34

Алергічні захворювання СОПР у дітей.

6
35

Аномалії і самостійні захворювання язика і губ.

6
36

Визначення поширеності, інтенсивності, приросту і редукції карієсу (індекси КПУ, кп, Кпп, КПП).

4

37

Санація порожнини рота у дітей. Форми, методи.

8
38

Виявлення зубних відкладень і визначення індексів гігієни рота, РМА.

8
39

Формування груп ризику на підставі індексів карієсу і гігієни рота. Формування диспансерних груп дітей із захворюваннями зубів, тканин лиця, з соматичними хронічними захворюваннями.

8

40

Оцінка ефективності профілактики захворювань зубів, пародонту і зубощелепних аномалій.

8
41

Стоматологічна диспансеризація. Санація порожнини рота у дітей. Форми, методи.

4

42

Стоматологічна диспансеризація дітей. Принципи диспансеризації. Мета, завдання.


8
ВСЬОГО

284

7.

Додаткові програми:7.1. Клінічна фармакологія

6
7.2. Особливо небезпечні інфекції

6
7.3. Організація невідкладної допомоги у надзвичайних ситуаціях

6
Залік

6


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ЛІКАРІВ|лікарок| - ІНТЕРНІВ

ПО СТОМАТОЛОГІЇ 1 рік навчання


№ п\п


Тема лекції


К-ть

Годин


Лектор


1

Організація ортодонтичної допомоги дітям, підліткам і дорослим. Диспансеризація в ортодонтії.


2
2


Організація стоматологічної допомоги населенню.


2

3

Комплексна програма заходів щодо посилення профілактики стоматологічних захворювань і зміцнення здоров'я населення. Основи диспансеризації.

2

4

Особливості діагностики зубочелюстных аномалій і ортодонтического лікування підлітків і дорослих.

2
5

Сучасні погляди на етіологію, патогенез і лікування карієсу. Ускладнення карієсу, сучасні методи лікування.

2

6

Діагностика і вибір методу лікування пульпіту на основі патогенетичних особливостей різних форм запалень.

2


7

Сучасні методи комплексної терапії періодонтиту, ускладнення і помилки.

2

8


Застосування нових пломбувальних систем в стоматології.

2

9

Сучасні погляди на етіологію, патогенез патології тканин пародонту. Ідіопатичні хвороби тканин пародонту, клініка, диференціальна діагностика, лікування, профілактика.

2
10

Загальні принципи лікування хворих з патологією тканин пародонту. Використання лікарських засобів в комплексній терапії хворих з патологією тканин пародонту.

2
11

Фізичні методи діагностики і лікування в стоматології.

2
12

Зміни слизової оболонки при захворюваннях системи крові і променевої хвороби.

2
13

Диференціальна діагностика захворювань СОПР, що супроводяться зміною процесу ороговіння.

2
14

Диференціально-діагностичні ознаки виразок СОПР. Принципи лікування і профілактики.

2
15

Клінічна анатомія, оперативна хірургія голови і шиї.

2
16

Диференціальна діагностика запальних процесів одонтогенної етіології у дорослих і дітей.

2
17

Діагностика, онконастороженность і профілактика злоякісних новоутворень челюстно- лицьової області.

2
18

Діагностика і лікування вроджених вад розвитку щелепно-лицьової області у дітей.

2

РАЗОМ

36

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ЛІКАРІВ|лікарок|-ІНТЕРНІВ

ПО СТОМАТОЛОГІЇ

1 рік навчання


№ п\п


Назва теми


К-ть

годинТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ


1

Профілактика стоматологічних захворювань


2


2

Принципи менеджменту і маркетингу, необхідні в роботі лікаря-стоматолога в державних і приватних підприємствах охорони здоров'я в Україні. Юридичні аспекти діяльності лікаря-стоматолога.

2

3

Помилки і ускладнень в діагностиці і лікуванні карієсу.

2

4

Помилки і ускладнення в діагностиці і лікуванні пульпиту.


2

5

Помилки і ускладнення в діагностиці і лікуванні періодонтиту.

2

6

Помилки і ускладнення в застосуванні сучасних пломбувальних матеріалів

2

7

Помилки і ускладнення в діагностиці і лікуванні хворих з патологією пародонту

2

8

Профілактика захворювань тканин пародонту. Диспансеризація хворих з патологією тканин пародонту.

2

9

Ускладнення лікарської терапії в стоматологічній практиці.

2

10

Помилки і ускладнення в діагностиці і лікуванні захворювань СОПР.

2

11

Помилки і ускладнення в застосуванні фізичних методів діагностики і лікування.

2
Разом

22

ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

1.


Диференціальна діагностика специфічних запальних процесів в щелепно-лицьовій області.

2

2.

Неврогенні хвороби лиця і щелеп.

2

3.

Профілактика вроджених вад розвитку щелепно-лицьової області у дітей

2
Разом

6

ОРТОДОНТІЯ

1

Загальні принципи і методи ортодонтического лікування для усунення місцевих і соматичних порушень.

2

2

Організація первинної профілактики зубощелепно-лицьовихх аномалій і деформацій. Профілактика зубощелепно-лицьових аномалій в різні вікові періоди.

2
Разом

4

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ДЛЯ ЛІКАРІВ|лікарок|-ІНТЕРНІВ

ПО СТОМАТОЛОГІЇ

1 рік навчання


№ п\п


Назва теми


К-ть

год.


ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

1

Основи профілактики стоматологічних захворювань.


8

2

Комплексна програма профілактики


8

3

Первинна профілактика. Мета, методи, оцінка ефективності


4

4

Вторинна профілактика. Мета, методи.


8

5

Третинна профілактика. Мета, методи. Оцінка ефективності.


8

6

Санітарно-просвітницька робота серед населення.


8

7

Основи маркетингу, менеджменту і права в стоматології.


8

8

Програма профілактики стоматологічних захворювань в Україні.


8

9

Європейські цілі стоматологічного здоров'я на період до 2015г.


8

10

Етика і деонтологія| в роботі лікаря|лікарки| стоматолога.

Організація терапевтичної лікувально-профілактичної допомоги.6

11

Критерії медико-экономической оцінки надання стоматологічної допомоги.

8

12

Сучасні уявлення про етіологію і патогенез карієсу зубів.


8

13

Клініка, дифдиагностика гострих форм карієсу.


4

14

Клініка і дифдиагностика хронічних форм карієсу


8

15

Ускладнення при лікуванні карієсу


8

16

Ендогенна профілактика карієсу


8

17

Екзогенна профілактика карієсу


6

18

Гігієнічні засоби для профілактики карієсу


4

19

Некаріозні поразки. Що виникають в період фолікулярного розвитку тканин.

8

20

Некаріозні поразки,возникающие після прорезывания зубів.

Спадкові порушення розвитку твердих тканин зубів.
8

21

Профілактика некаріозних захворювань|ураження| твердих тканин зубів.


4

4


22

Класифікація, етіологія, патогенез захворювань пульпи.

8

23

Клініка, діагностика, дифдиагностика гострих форм пульпіту.


4

24

Клініка, діагностика, дифдиагностика хронічних форм пульпіту.


8

25

Біологічний метод лікування пульпіту. Лікарські засоби для біологічного методу лікування пульпіту.

6

26

Фізіотерапевтичні методи в лікуванні пульпіту


8

27

Хірургічний і комбінований методи лікування пульпіту.


8

28

Помилки і ускладнення при лікуванні пульпіту. Їх усунення і попередження.

4

29

Етіологія, клініка гострих форм періодонтіту


8

30

Етіологія, клініка хронічних форм періодонтіту


8

31

Методи лікування періодонтіту


6

32

Сучасні ендодонтичні інструменти.


8

33

Технології обробки кореневих каналів.


4

34

Методи обтурації кореневих каналів зубів.


8

35

Помилки і ускладнення в роботі лікаря-стоматолога на эндодонтическом прийомі


8

36

Профілактика помилок і ускладнень на ендодонтичному прийомі.


8


37

Сучасні реставраційні пломбувальні матеріали: композити, СІЦ, компомеры, герметики

8

38

Бондінговиє системи для емалі і дентину.


8

39

Адгезивна техніка реставрацій.


4

40

Сучасні уявлення про етіологію і патогенез захворювань пародонту

6

41

Методи обстеження хворих із захворюваннями тканин пародонту


8

42

Гігієна порожнини рота у хворих із захворюваннями тканин пародонту

8

43

Клініка, діагностика запальних захворювань пародонту


8

44

Клініка, діагностика запально-дистрофічних захворювань пародонту

8

45

Клініка, діагностика дистрофічних захворювань пародонту


4

46

Методи лікування захворювань пародонту


8

47

Загальні принципи первинного медикаментозного лікування захворювань пародонту

8

48

Фізіотерапевтичні методи лікування захворювань пародонту

8

49

Шинірующие системи в лікуванні генерализованого пародонтита


4

50

Вірусні захворювання, Віл-інфекція, СНІД.


8

51

Грибкові захворювання СОПР


8

52

Травматичні і виразково-некротичні поразки СОПР


8

53

Алергічні захворювання


8

54

Хронічний рецидивуючий афтозный стоматит


8

55

Зміни СОПР при екзогенних інтоксикаціях


6


56

Захворювання губ.


4


57

Зміни СОПР при дерматозах з|із| аутоіммунним компонентом (пухирчатка, пемфігоід|, ЧПЛ, СЧВ).

Зміни слизистій порожнині рота при системних захворюваннях4
4

57

Аномалії і хвороби язика.


8

59

Передракові захворювання СОПР і червоної облямівки губ.


4


60

Багатоформова ексудативна еритема


8

61

Фізичні методи в лікуванні захворювань СОПР. Постійний струм в методиках гальванізації, електрофорезу

6

62

Змінний струм і поле високої, ультрависокої і надвисокої частоти.


6


62

Масаж, свето і пеллоїдотерапія

8

63

Магнітне поле постійної і низької частоти

4

64

УЗ, лазеротерапія.

.


8


65

Бальнеотерапія. Електроодонтометрія. Сучасна апаратура. Методіка

8
РАЗОМ

452


Ортодонтія
1

Організація ортодонтичної допомоги дітям, підліткам і дорослим. Головні епідеміологічні істатистичні показники. Диспансеризація в ортодонтії.

Морфологічні і функціональні характеристики фізіологічного прикусу в різні вікові періоди.

Сучасні уявлення про чинники і патогенез зубощелепно-лицевих аномалій.

Особливості діагностики зубощелепнолицевих аномалій у різні вікові періоди (клінічний метод, біометрія діагн.моделей щелеп, рентгенологічні методи, фото-,антропометрія, функціональні методи.)6

2

Морфофункціональна характеристика патологічних видів прикусу залежно від віку.

Загальні принципи і методи ортодонтичного лікування для усунення місцевих і соматичних порушень.4

3

Особливості клініки, лікування і профілактики аномалій окремих зубів залежно від віку.

Характер місцевих порушень при аномалії форми зубних рядів, оцінка психосоматичного стану. Методи лікування та профілактики.8

4

Особливості клініки , лікування і профілактики сагітальних аномалій прикусу в різні вікові періоди.

Характер порушень при травмах зубів і щелеп у дітей, особливості їхнього ортопедичного лікування.6

5

Визначення характеру місцевих і загальних порушень при вертикальних аномаліях прикусу. Планування лікування в залежності від віку пацієнта.

Особливості клініки, лікування і профілактики трансверзальних аномалій прикусу залежно від віку.8

6

Тактика ортодонтичного лікування підлітків і дорослих. Показання до використання еджуайз-техніки. Реабілітація хворих.

8

7

Особливості ортопедичного лікування зубів і зубних рядів у дітей і підлітків.

4

8

Морфофункціональні зміни зубощелепного апарата при уроджених вадах розвитку обличчя і щелеп. Стоматологічна реабілітація хворих.

Методи і способи профілактики зубощелепних аномалій і деформацій у різні вікові періоди.6

9

Порушення мовлення при патології прикусу, методи корекції.

Особливості гігієни порожнини рота при наявності ортодонтичних конструкцій у порожнині рота.8
РАЗОМ

58


Хірургічна стоматологія
1

Клінічна і топографічна анатомія порожнини рота і зубощелепної системи. Оперативна хірургія і хірургічні маніпуляції ЩЛД.

Топографо-анатомічні обґрунтування провідникової анестезії гілок трійчастого нерва.6

2.

Клінічні прояви і невідкладна допомога при непритомності, колапсі, епілептичному нападі. Причини, прояви і невідкладна допомога при шоках (анафілактичному, інфекційно-токсичному, кардіогенному). Діагностика і невідкладна допомога при комах (гіпо-, гіперглікемічній).

8

3.

Ознаки клінічної смерті і методи проведення непрямого масажу серця і штучної вентиляції легенів. Проведення інтенсивної терапії і реанімаційних заходів при травмі і запальних процесах щелепно-лицьової ділянки.

4

4.

Операція видалення зуба. Показання і протипоказання до видалення зубів. Методика типового і атипового видалення, інструментарій.

6

5

Помилки і ускладнення при проведенні знеболювання.

8

6

Механізм болю. Психопрофилактика болю. Знеболювання на рівні нервових рецепторів, провідникових шляхів і кори головного мозку. Нетрадиційне знеболювання в стоматології. Фізичні методи місцевого знеболювання (постійний струм, діадинамічний струм, флуктуючі струми та ін.)

6

7

Місцеві і загальні ускладнення при видаленні зубів. Методи лікування і профілактики ускладнень операції видалення зубів.

Ускладнення гнійно-запальних захворювань одонтогенної етіології.8

8

Оперативні методи гемостазу при ушкодженні альвеолярного відростка, язика, щік. Вікові особливості росту й розвитку дітей від народження до 15 років та їхній вплив на розвиток стоматологічних захворювань.

4

9

Захворювання слинних залоз, діагностика, дифдіагностика, методи лікування.

8

10

Неврогенні хвороби обличчя та щелеп.

6

11

Дифдіагностика запальних захворювань одонтогенної етіології (періодонтит, періостит, остеомієліт, перикоронорит). Методи лікування.

8

12

Дифдіагностика абсцесів і флегмон ЩЛД. Методи лікування .

Лімфаденіти, фурункули, карбункули, бешихове запалення, нома. Дифдіагностика, методи лікування.8

13

Дифдіагностика одонтогенного і риногенного гайморитів.

4

14

Методи лікування перфоративного гаймориту, оперативне лікування нориці гайморової порожнини.

6

15

Показання до хірургічного лікування специфічних запальних процесів у ЩЛД.

Методи дифдіагностики специфічних запальних процесів ЩЛД.6

16

Діагностика специфічних запальних процесів у ЩЛД.

8

17

Методи лікування специфічних запальних процесів у ЩЛД.

Травматичні ушкодження, запальні і дистрофічні захворювання СНЩС. Діагностика, клініка, методи лікування.6

18

Дифдіагностика поврждений і захворювань СНЩС.

Хірургічні методи лікування захворювань пародонта (відкритий кюретаж, клаптева операція).6

19

Травматичні ушкодження м'яких тканин і кісток ЩЛД. Невідкладна допомога. Особливості обробки ран.

6

20

Ускладнення після різних видів травм ЩЛД.

Дифдіагностика пухлин та пухлиноподібних утворів м'яких тканин.8

21

Передрак шкіри. Клініка, дифдіагшностика, лікування.Методи лікування пухлин та пухлиноподібних утворів м'яких тканин.

4

22

Сучасні методи діагностики новоутворів ЩЛД.

8

23

Діагностика злоякісних новоутворів шкіри обличчя. Дифдіагностика, методи лікування.

8

24

Методи лікування пухлин та пухлиноподібних утворів м'яких тканин.

6

25

Пухлини та пухлиноподібні утвори кісток ЩЛД. Дифдіагностика.

8

26

Уроджені вади розвитку щелепно-лицевої ділянки у дітей. Профілактика, діагностика.

4

27

Хірургічне лікування уроджених вад розвитку щелепно-лицевої ділянки у дітей.

8

28

Методи лікування пухлин та пухлиноподібних утворів кісток ЩЛД.

Пребійок слизуватої облочки порожнини рота. Клініка, дифдіагностика, хірургічні методи лікування.6
РАЗОМ

202
залік

6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка