Тематичний план лекцій лектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна ІI семестрСкачати 160.13 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір160.13 Kb.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Лектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна

ІI семестр (групи І-61, І-62)ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ та ХВИЛІ


1

Електромагнітні хвилі.


Рівняння Максвелла. Хвильове рівняння. Шкала електромагнітних хвиль. Плоска електромагнітна хвиля. Вектор Пойнтінга. (Для самостійного вивчення)

[1], Ч.IІ, §§93-99;

§§104-107;

[2], Ч.IІ, §§7.1


2

Світлові хвилі. Закони відбивання і заломлення світла на границі двох діелектриків. Природне і когерентне світло. Когерентність. Інтерференція світлових хвиль. Дослід Юнга. Інтерференція світлових хвиль. Інтерференція в тонких плівках.


[1], Ч.IІ, §§110,

119-122 [2], Ч.IІ, §§8.1,8.23

Дифракція світла. Принцип Гюйгенса – Френеля. Зони Френеля. Дифракційна решітка. Дифракція рентгенівських променів.

[1], Ч.IІ, 125-130,

[2], Ч.IІ, §§8.34

Поляризація світла. Закон Брюстера. Закон Малюса. Оптично анізотропні речовини. Поляризація світла при подвійному променезаломленні.. Оптично активні середовища. Обертання площини поляризації.

[1], Ч.IІ, 134,135

[2], Ч.IІ, §§8.4

0снови квантової фізики


5

Теплове випромінювання. Закон Кірхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Закон Віна. Спектральна густина енергії випромінювання. Формула Релєя-Джинса. Формула Планка.

[1], Ч.ІІI, §§1-7;

[2], Ч.IІ, §§9.16

Корпускулярна природа світла. Фотони. Явище фотоефекту. Закони фотоефекту. Ефект Комптона. Корпускулярно – хвильовий дуалізм світла.

[1], Ч.IІІ, §§8-11;

[2], Ч.IІ, §§9.3,9.37

Основи квантової механіки. Основні уявлення фізики мікросвіту. Корпускулярно – хвильовий дуалізм речовини і поля. Гіпотеза де-Бройля. Принцип невизначеності. Рівняння Шредінгера. Зміст псі-функції. Частинка в потенціальній ямі. Квантування енергії. (Для самостійного вивчення)

[1], Ч.IІІ, §§18-27;

[2], Ч.IІІ, §§10.1,10.28

Фізика атомів та молекул. Атом водню. Спектр випромінювання атому водню. Квантування моменту імпульсу. Спін електрона. Квантові числа. Принцип Паулі. Періодична система елементів.

[1], Ч.IІІ, §§28, 29, 31,36,37; [2], Ч.IІІ,

9

Молекулярні спектри. Рентгенівські спектри. Лазери. (Для самостійного вивчення)

[1], Ч.IІІ, §§29-33; [2], Ч.IІІ, §§10.4

10

Основи статистичної фізики квантових систем. Функції розподілу. Закон Дюлонга і Пті. Зонна теорія твердих тіл.


[1], Ч.IІІ, §§29-33; [2], Ч.IІІ, §§10.4
ЯДЕРНА ФІЗИКА

11

Атомне ядро та його внутрішня будова. Маса та енергія зв’язку нуклонів. Ядерні сили. Радіоактивність. Ядерні реакції. Термоядерні реакції. Елементарні частинки.

[1], Ч.IІІ, §§66-73; [2], Ч.IІІ,

Розділ 1212

Елементи дозиметрії Основи ядерної безпеки Фізична картина світу

[1], Ч.IІІ, §§66-73; [2], Ч.IІІ,

Розділ 12


Найменування практичного заняття

Обсяг, год.

Завдання до практичного заняття [7]

Домашні завдання [7]

ОПТИКА

1 (23-27.01)

Геометрична оптика. Інтерференція світла

2


16.3; 16.7; 16.13; 16.18; 16.20

16.2; 16.6; 16.9; 16.17; 16.24

2 (30.01-04.02)

Лабораторні роботи за графіком

3 (06-11.02)

Дифракція світла

17.5; 17.6; 17.15; 17.21; 17.23

17.4; 17.9; 17.17; 17.22; 17.25

4 (13-18.02)

Поляризація світла

18.1; 18.3; 18.7; 18.10; 18.12;

18.2; 18.4; 18.6; 18.9; 18.11

5 (20-25.02)

Поляризація світла

18.15; 18.18; 18.20; 18.22; 18.23

18.14; 18.17; 18.19; 18.24

КВАНТОВА ТА АТОМНА ФІЗИКА

6 (27.02-04.03)

Закони теплового випромінювання

19.3; 19.6; 19.9; 19.17; 19.22; 19.25

19.4; 19.7; 19.14; 19.16; 19.24

7 (06-11.03)

Квантова природа світла. Фотоефект.

20.3; 20.6; 20.12; 20.14; 20.17

20.4; 20.5; 20.7; 20.11; 20.13

8 (13-18.03)

Контрольна робота № 1

(20-25.03)

Заліковий тиждень

9 (27-31.03)

Квантова природа світла. Ефект Комптона

20.20; 20.22; 20.23; 20.24; 20.25

20.8; 20.15; 20.16; 20.19; 20.21

10 (03-08.04)

Основи квантової механіки.

21.3; 21.8; 21.14; 21.21; 21.25

21.2; 21.10; 21.15; 21.20; 21.24

11 (10-15.04)

Атом водню

22.2; 22.4; 22.6; 22.12; 22.16

22.1; 22.5; 22.7; 22.13; 22.15

12 (17-22.04)

Рентгенівські спектри

22.17; 22.19; 22.21; 22.23; 22.25

22.18; 22.20; 22.22; 22.24

13 (24-29.04)

Елементи фізики твердого тіла

23.1; 23.18; 23.20; 23.25

23.5; 23.13; 23.19;

14 (01-06.05)

Будова ядра атома. Основи ядерної безпеки

24.1; 24.4; 24.7; 24.15; 24.20; 24.22

24.3; 24.8; 24.10; 24.21; 24.25

15 (08-13.05)

Ядерні реакції та елементарні частинки

25.3; 25.9; 25.10; 25.14; 25.25

25.2; 25.9; 25.15; 25. 16; 25.23

16 (15-20.05)

Контрольна робота №2

(22-27.05

Заліковий тиждень

Номери задач для практичних занять з посібника [4]

Ігнатенко В.М., Нефедченко В.Ф., Опанасюк А.С. – Посібник до практичних занять з фізики, Частина 3 Суми: Вид-во СумДу, 2007(ІI семестр, групи І-61, І-62)
Номери бригад, які виконують лабораторні роботи

тижня

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII

VIII

9 (27-31.03)

12

12

13

13

14

14

12

13

10 (03-08.04)

13

13

14

14

12

12

13

14

11 (10-15.04)

15

15

16

16

13

13

15

16

12 (17-22.04)

16

16

12

12

15

15

16

12

13 (24-29.04)

17

17

18

18

19

19

17

18

14 (01-06.05)

18

18

19

19

17

17

18

19

15 (08-13.05)

19

19

17

17

18

18

19

17

16 (15-20.05)

ЗАХИСТ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

(22-27.05)

Заліковий тиждень


роботи


Найменування лабораторної роботи

Метод. вказ.

12

Визначення показників заломлення речовин

5

13

Визначення довжин хвиль за допомогою дифракційної решітки

5

14

Визначення радіуса кривизни лінзи за допомогою кілець Ньютона

[5]

15

Визначення концентрації цукрового розчину за допомогою поляриметра

[7]

16

Вивчення зовнішнього фотоефекту та визначення сталої Планка

[7]

17

Дослідження видимого спектру атомарного водню

8

18

Дослідження температурної залежності електричного опору провідників і напівпровідників

8

19

Визначення коефіцієнта лінійного поглинання радіоактивного випромінювання

[8]

20

Розрахункова лабораторна робота: «Вивчення законів квантової оптики»

сайт

Розрахункові лабораторні роботи є бонусними і виконуються студентами самостійно.

Інформація для виконання наведена на сайті http://ignatenko.sumdu.edu.ua/ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА


п/п

Найменування учбово-методичної літератури

Вид


1. Навчальна література (підручники, навчальні посібники)
[1]

Савельев И.В. Курс общей физики, Т.1-3. – М.: Наука, 1982.

Навчальний посібник

[2]

Черняк Л.М. Лекції із загальної фізики, Книги1-3 – Суми: Вид-во Алан-ЕКС, 2003.

Навчальний посібник

[3]

Ігнатенко В.М. Курс лекцій з механіки, Суми: Вид-во СумДу, 2007

Навчальний посібник

2. Навчально-методичні матеріали для забезпечення практичних занять
[4]

Ігнатенко В.М., Нефедченко В.Ф., Опанасюк А.С. – Посібник до практичних занять з фізики, Частина І, ІІ, ІІІ Суми: Вид-во СумДу, 2007

Навчальний посібник

3. Навчально-методичні матеріали для забезпечення лабораторних занять
[5]

Методические указания к лабораторным работам по курсу “Физика”. Разделы: “Электричество и магнетизм”, “Физика колебаний и волн”. – Сумы, 1989.

Методичні вказівки
[6]

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики. Розділ 3 “Електрика”. – Суми: Вид-во СумДУ, 1999.

Методичні вказівки
[7]

Лютий Т.В., Панченко Л.М. Лабораторний практикум з фізики. Розділ «Хвильова та квантова оптика» – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.

Методичні вказівки
[8]

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фізика». Розділ “Фізика твердого тіла та фізика ядра”. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009.

Методичні вказівки


РОЗПОДІЛ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА

ПІДСУМОК РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ

п/п

Модульні цикли, його елементи

Форма

контролю

Сума

максимальних

залікових

балів

Заліковий кредит 3

1

Теоретичний матеріал

(обсяг лекційного матеріалу – 16 годин)поточний теоретичний контроль

0,5х8=4

Конспект лекцій

5

2

Практичні роботи

(обсяг занять – 12 годин)Контроль на пр. заняттях

1х6=6

3

Контрольна робота

7

4

ІДЗ

Захист

4

Всього з залікового кредиту 3

26

Заліковий кредит 4

1

Лабораторні заняття

(обсяг занять – 16 годин)Допуск + виконання + захист

(0,5+0,5+1)х8=16

2

Практичні роботи

(обсяг занять – 14 годин)Контроль на пр. заняттях

1х7=7

3

Контрольна робота

7

4

ІДЗ

Захист

4

Всього з залікового кредиту 4

34

Разом за 2 модулі

60
ДСК

40

За семестр

100Лектор потоку доц. Ігнатенко В.М.


Завідувач кафедри ЗТФ проф. Лопаткін Ю.М.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка