Тематичний план лекцій для лікарів-інтернів за спеціальністю «Патологічна анатомія» на 2015-2016 н рСкачати 202.04 Kb.
Дата конвертації15.04.2017
Розмір202.04 Kb.
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор


Навчально - наукового інституту

післядипломної освіти ІФНМУ

________ доц. Л.І. Пелехан

«_____»___________2015Тематичний план лекцій для лікарів-інтернів

за спеціальністю «Патологічна анатомія» на 2015-2016 н.р.Тема лекції

Кількість годин

1

Основи органiзацii та розвитку патологоанатомiчної служби на Україні. Загальнi принципи патологоанатомiчної дiагностики та її значення для клінічної медицини. Дослiдження операційно матерiалу. Мiкроскопiчне дослiдження бiопсiйного та операційного матеріалу .

2

2

Вчення про хворобу та патологiчнi процеси

2

3

Морфологiчнi проявлення порушень крово- та лiмфообігу

2

4

Запалення. Основи iмуноморфологiї та імунопатології. Морфологiя регенерацiї та процесiв адаптації.

2

5

Мiжнародна класифiкацiя новоутворень. Новоутворення м"яких тканин. Новоутворення кровотворної та лiмфатичної систем. Новоутворення органiв дихання та травлення.

2

6

Новоутворення органiв сечостатевої системи. Новоутворення ендокринних залоз та АПУД-системи. Новоутворення нервової системи. Новоутворення кiсткової та хрящової системи.

2

7

Особливостi вивчення секцiйного та бiопсiйного матерiалу при iнфекцiйнiй патологiї. Бактерiальнi кишковi iнфекцiї

2

8

Туберкульоз

2

9

Вiруснi iнфекцiї. СНІД (Патологічна анатомія та патогенез). Особливо небезпечні інфекції

2

10

Гiпертонiчна хвороба. Церебро-васкулярнi хвороби. Бактерiальнi ендокардити та кардiомiопатiї.

2

11

Пневмонії Хронічне обструктивне захворювання легень. Професiйнi захворювання легень

2

12

Хвороби стравоходу, шлунка, кишечника. Хвороби печiнки,жовчного мiхура та пiдшлункової залози.

2

13

Гломерулопатiї. Тубуло-iнтерстицiйнi ураження нирок Гостра та хронiчна ниркова недостатнiсть

2

14

Хвороби залоз внутрішньої секреції

2

15

Анемiї та гiпопластичнi стани кровотворення. Геморагiчнi пурпури та порушення гемостазу. Синдром внутрiшньосудинного згортання (ДВЗ-синдром)

2

16

Патологічна анатомія ускладнень вагітності, пологів, післяпологового періоду

2

17

Гiстофiзiологiя та гiстопатологiя оварiально-менструального циклу. Патологiя ендометрiя .

2

18

Патологiя шийки матки, маткових труб, яєчників

2

19

Патологічна анатомія хвороб пре- та перинатального періоду та дитячого віку

2

20

Патологічна анатомія ускладнень після хірургічних втручань.

2

21

Патологічна анатомія ускладнень після реанімацій

2
Всього

42

Зав. кафедри патоморфології

та судової медицини

д.мед.н., професор І.О.Михайлюк

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор

Навчально - наукового інституту

післядипломної освіти ІФНМУ

________ доц. Л.І. Пелехан«_____»___________2015

Тематичний план практичних занять для лікарів-інтернів

за спеціальністю «Патологічна анатомія» на 2015-2016 н.р.
Тема лекції

Кількість годин

1

Основи органiзацii та розвитку патологоанатомiчної служби на Україні. Загальнi принципи патологоанатомiчної дiагностики та її значення для клінічної медицини. Дослiдження операційно матерiалу. Мiкроскопiчне дослiдження бiопсiйного та операційного матеріалу .

2

2

Вчення про хворобу та патологiчнi процеси

2

3

Морфолологічні прояви дистрофій

2

4

Морфологiчнi проявлення порушень крово- та лiмфообігу

2

5

Морфологічні прояви запалення.

2

6

Основи iмуноморфологiї та імунопатології.

2

7

Морфологiя регенерацiї та процесiв адаптації.

2

8

Мiжнародна класифiкацiя новоутворень.

2

9

Поняття про передпухлиннi процеси.Метаплазiя.Дисплазія

2

10

Ранній рак

2

11

Новоутворення м"яких тканин.

2

12

Новоутворення шкiри

2

13

Новоутворення органiв дихання.

2

14

Новоутворення органiв травлення

2

15

Новоутворення кровотворної та лiмфатичної систем.

2

16

Новоутворення органiв сечовидільної системи.

2

17

Новоутворення чоловічих статевих органів

2

18

Новоутворення жіночих статевих органів

2

19

Новоутворення молочної залози

2

20

Новоутворення ендокринних залоз та АПУД-системи.

2

21

Новоутворення нервової системи.

2

22

Новоутворення кiсткової та хрящової системи.

2

23

Особливостi вивчення секцiйного та бiопсiйного матерiалу при iнфекцiйнiй патологiї.

2

24

Бактерiальнi кишковi iнфекцiї

2

25

Протозойнi iнфекцiї

2

26

Туберкульоз

2

27

Хвороби, викликанi рикетсiями та хламiдiями. Мiкози

2

28

Вiруснi iнфекцiї.

2

29

Гельмiнтози

2

30

СНІД (Патологічна анатомія та патогенез).

2

31

Iншi iнфекцiйнi та паразитарнi хвороби (токсоплазмоз, шистоматоз, ехiнококоз,пневмоцистоз тощо). Особливо небезпечні інфекції

2

32

Гiпертонiчна хвороба.

2

33

Iшемiчна хвороба серця

2

34

Церебро-васкулярнi хвороби.

2

35

Бактерiальнi ендокардити.

2

36

Кардiомiопатiї.

2

37

Ревматичнi хвороби серця

2

38

Вродженi вади серця

2

39

Хвороби судин

2

40

Гострi вiруснi пневмонiї

2

41

Гострi бактерiальнi та мiкоплазменi пневмонiї

2

42

Хронічне обструктивне захворювання легень.

2

43

Професiйнi захворювання легень

2

44

Хвороби зубощелепної системи та ротової порожнини

2

45

Хвороби стравоходу, шлунка.

2

46

Хвороби кишечника.

2

47

Ентеропатiї-хвороба Крона, Уiпла

2

48

Хвороби печiнки,жовчного мiхура та

2

49

Хвороби пiдшлункової залози.

2

50

Апендицит.

2

51

Хвороби очеревини та черевної порожнини

2

52

Гломерулопатiї.

2

53

Тубуло-iнтерстицiйнi ураження нирок

2

54

Гостра та хронiчна ниркова недостатнiсть

2

55

Хвороби щитовидної залози-патологоанатомiчнi та клінічні варіанти вола та тиреоідита

2

56

Патологiя острiвцевого апарату пiдшлункової залози

2

57

Патологій гіпофізу- акромегалія, церебро-гіпофізарна кахексія, адіпозо-генітальна дистрофія

2

58

Особливостi морфологiчного дослiдження ЦНС, технiка елективного забарвлення. Запальнi хвороби ЦНС- менiнгiти, енцефалiти, абсцеси

2

59

Анемiї та гiпопластичнi стани кровотворення.

2

60

Геморагiчнi пурпури та порушення гемостазу. Синдром внутрiшньосудинного згортання (ДВЗ-синдром)

2

61

Пухлини кровотворної та лiмфатичної систем

2

62

Остеомiелiти. Остеомаляцiї, рахiт, хвороба Фанконi. Диспластичнi хвороби кiсток

2

63

Запальнi ураження шкiри

2

64

Ураження шкiри при дифузних захворюваннях сполучної тканини

2

65

Плацента. Патологія посліду.

2

66

Ектопiчна вагiтнiсть

2

67

Гестози (токсикози) вагiтностi

2

68

Ускладнення пологiв (шок, кровотеча, ДВЗ-синдром, емболія навколоплідними водами).

2

69

Трофобластична хвороба. Вагiтнiсть при екстрагенiтальнiй патологiї

2

70

Гiстофiзiологiя та гiстопатологiя оварiально-менструального циклу.

2

71

Патологiя ендометрiя .

2

72

Патологiя шийки матки

2

73

Патологiя маткових труб

2

74

Патологiя яєчників

2

75

Патологiя пiхви та зовнiшнiх статевих органiв

2

76

Патологічна анатомія хвороб пренатального періоду

2

77

Патологічна анатомія хвороб перинатального періоду

2

78

Хвороби дитячого віку

2

79

Внутрішньоутробна інфекція. Сепсис новонароджених

2

80

Патологічна анатомія ускладнень після хірургічних втручань та реанімацій

2

81

Залік

2

82

Іспит

2
Всього

164

Зав. кафедри патоморфології

та судової медицини

д.мед.н., професор І.О.Михайлюк

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор

Навчально - наукового інституту

післядипломної освіти ІФНМУ

________ доц. Л.І. Пелехан

«_____»___________2015

Тематичний план семінарських занять для лікарів-інтернів

за спеціальністю «Патологічна анатомія» на 2015-2016 н.р.
Тема лекції

Кількість годин

1

Ранній рак. Особливості морфологічної діагностики

2

2

Алергiчнi захворювання легень

2

3

Хронічний неспецифічний виразковий коліт

2

4

Гiнекологiчний сепсис

2

5

Пухлини яєчників

2
Всього

10

Зав. кафедри патоморфології

та судової медицини

д.мед.н., професор І.О.МихайлюкНАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю

"ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ"


Код курсу

Назва

Кількість навчальних годин

Всього

Лекції

Практичні заняття

Семінарські заняття

Самостійна практична діяльність

01

Організація патологоанатомічної служби

20

2

2

-

16

02

Питання загальної патологічної анатомії

90

6

12

-

72

03

Загальна онкоморфологiя

126

4

30

2

90

04

Патологічна анатомія iнфекцiйних хвороб та СНIДу

92

6

18

-

68

05

Патологічна анатомія захворювань системи кровообігу

64

2

16

-

46

06

Патологічна анатомія захворювань органів дихання

32

2

8

2

20

07

Патологічна анатомія захворювань органів травлення

36

2

16

2

16

08

Патологічна анатомія захворювань органів сечовивідної системи

22

2

6

-

14

09

Патологічна анатомія ендокринної системи та порушення обміну речовин

22

2

6

-

14

10

Патологічна анатомія хвороб центральної нервової системи

8

-

2

-

6

11

Патологічна анатомія хвороб лімфатичної та кровотворної системи

20

2

6

-

12

12

Патологічна анатомія хвороб опорно-рухового апарату

8

-

2

-

6

13

Патологічна анатомія хвороб шкіри та сполучної тканини

16

-

4

-

12

14

Патологічна анатомія ускладнень вагітності, пологів, післяпологового періоду

34

2

10

2

20

15

Патологічна анатомія гінекологічних захворювань

54

4

12

2

36

16

Патологічна анатомія хвороб перинатального періоду та дитячого віку

30

2

8

-

20

17

Патологічна анатомія ускладнень після діагностичних лікувальних втручань та реанімацій

16

4

2

-

10

18

Радiацiйна та екологічна патологія

6

-

-

-

6
Заліки

18

-

2

-

16
Іспит

6

-

2

-

4
Всього разом по кафедрі

720

42

164

10

504

Зав. кафедри патоморфології

та судової медицинид.мед.н., професор І.О.Михайлюк


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка