Тематичні плани лекцій та практичних занять з акушерства та гінекології тематичний план лекцій, практичних занять та срс з дисципліни акушерство та гінекологіядля студентів 4 курсу ІV медичного факультету кафедри акушерства та гінекології



Скачати 281.7 Kb.
Дата конвертації16.11.2016
Розмір281.7 Kb.
ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

Тематичний план лекцій, практичних занять та СРС з дисципліни акушерство та гінекологіядля студентів 4 курсу ІV медичного факультету кафедри акушерства та гінекології №2


Тема

Лекц

Пр. зан

СРС

Модуль1Фізіологічнийперебігвагітності, пологів та післяпологовогоперіоду

Змістовий модуль I. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Тема 1. Структура і організація роботи акушерської служби

Предмет акушерства та гінекології. Основні етапи розвитку акушерства та гінекології.. Роль сімейного лікаря в профілактиці перинатальних захворювань і смертності.



2




2

Тема 2. Пологові шляхи жінки. Плід як об’єкт пологів.




4

2

Тема 3. Фізіологічні зміни в організмі матері під час вагітності. Перинатальна охорона плода. Діагностика вагітності в ранні строки. Методи дослідження вагітних пізніх строків. Акушерська термінологія

2

4

2

Тема 4.Клінічний перебіг та ведення фізіологічних пологів. Знеболювання пологів

2

4

2

Тема 5.Фізіологічний післяпологовий період. Фізіологія періоду новонародженості.




4

2

ЗісЗмістовий модуль 2. Перинатологія. Фактори ризику перинатальногопеперіоду.

Тема 6. Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Вагітність і пологи при аномаліях кісткового таза. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді.




4

2

Тема 7. Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна вагітність. Аномалії положення плода.

1

4

2

Тема 8. Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (гостра, хронічна). Ретардація, гіпотрофія плода.

2

4

3

Тема 9. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонародженості. Асфіксія новонародженого. Токсико-септичні захворювання новонароджених. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.




4

3

Тема 10. Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичной етики та деонтології. Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських препаратів.

1




4

Тема 11. Курація вагітних та породіль, підготовка учбової історії пологів. Захист учбової історії пологів




4

7

Виконання індивідуальної СРС







2

Підсумковий модульний контроль




4

7

Всього годин - 90

10

40

40

ЕСТS всього кредитів – 3,0











Тематичний план лекцій, практичних занять та СРС з дисципліни акушерство та гінекологіядля студентів 5 курсу ІV медичного факультету кафедри акушерства та гінекології №2



Тема

Лекц

Пр. зан

СРС

Модуль 2Патологічнийперебігвагітності, пологів та післяпологовогоперіоду

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Тема 12. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

2

4

2

Тема 13. Невиношування вагітності.

2

4

1

Тема 14. Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки




4

2

Тема 15. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях




4

2

Тема 16. Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

2

4

2

Тема 17. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

2

4

2

Тема 18. Післяпологові септичні захворювання

2

4

1

Індивідуальна самостійна робота







3

Підсумковий модульний контроль




2

5

Модуль 3Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї.

Змістовий модуль 4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи

Тема 19. Клінічна анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих




4

1

Тема 20. Порушення менструальної функції. Нейроендокринні синдроми в гінекології.

2

4

2

Тема 21. Ендометріоз. Гінекологічні захворювання дітей та підлітків. Аномалії положення та розвитку жіночих статевих органів




4

2

Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології




Тема 22. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози.


2

4

2

Тема 23. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання.

2

4

2

Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги

Тема 24.Запальні захворювання жіночих статевих органів

2

4

2

Тема 25. «Гострий живіт» в гінекології




4

1

Змістовий модуль 7. Неплідний шлюб. Планування сім’ї

Тема 26. Неплідний шлюб. Планування сім’ї

2

4

2

Тема 27.Курація хворих, підготовка учбової історії хвороби. Захист учбової історії хвороби.




4

6

Підсумковий модульний контроль




4

5

Всього годин –135 (за 5 рік навчання)

20

70

45

ЕСТS всього кредитів – 4,5 (за 5 рік навчання)











Тематичний план лекцій, практичних занять та СРС з дисципліни акушерство та гінекологіядля студентів 6 курсу ІV медичного факультету кафедри акушерства та гінекології №2



Тема

Лекц

Пр. зан

СРС

Модуль 4Акушерство і гінекологія










Змістовий модуль 8. Фізіологічне акушерство










Тема 28. Фізіологія вагітності. Діагностика вагітності. Ведення вагітності, пологів післяпологового та неонатального періоду на першому рівні медичної допомоги. Перинатальна охорона плода. Фармакотерапія в акушерстві.




4

1

Змістовий модуль 9. Патологія вагітності та пологів

Тема 29. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.




4

1

Тема 30. Передчасне переривання вагітності. Переношування вагітності. Проблема макросомії в сучасному акушерстві. Неправильні положення плода. Вузький таз.







2

Тема 31. Кровотечі під час вагітності, в пологах та в післяпологовому періоді. Геморагічний шок. ДВС-синдром. Термінальні стани в акушерстві




4

1

Тема 32. Пологовий травматизм матері та плоду. Сучасні підходи до діагностики та лікування пологових травм матері та плода.







2

Тема 33. Аномалії скоротливої діяльності матки. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості оперативних втручань в акушерстві.







2

Тема 34.Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях.







2

Тема 35.Післяпологові септичні захворювання.




4

1

Змістовий модуль 10. Перинатальна патологія

Тема 36. Плацентарна дисфункція, затримка росту плода. Дистрес плода при вагітності і у пологах. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.







2

Тема 37. Імунологічна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонародженості.







2

Тема 38.Багатоплідна вагітність. Багатоплоддя та маловоддя. Аномалії розвитку плідного яйця.




4

1

Змістовий модуль 11. Вікова фізіологія жіночої репродуктивної системи, методи обстеження гінекологічних хворих

Тема 39. Клінічні та фізіологічні зміни в жіночих статевих органах в різні вікові періоди. Нейроендокринна регуляція функції статевої системи.







2

Змістовий модуль 12. Гінекологічні захворювання

Тема 40. Жіночі урогенітальні запальні захворювання (специфічні та неспецифічні). Діагностика, лікування та профілактика




4

1

Тема 41.Порушення менструальної функції у різні вікові періоди, нейроендокринні синдроми в гінекології.




4

1

Тема 42. Патологічні стани репродуктивної системи у дитячому та підлітковому віці.







2

Тема 43. Ендометріоз. Методи діагностики, лікування та профілактики ендометріозу. Неправильні положення, травматичні пошкодження статевих органів та аномалії розвитку жіночих статевих органів.




4

1

Тема 44. Передракові та фонові захворювання статевих органів жінки. Доброякісні новоутворювання статевих органів жінки. Злоякісні новоутворювання та трофобластичні захворювання. Діагностика, лікування та профілактика. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози.




4

1

Тема 45. «Гострий живіт» у гінекології. Діагностика, диференційна діагностика, лікування та профілактика невідкладних станів в гінекології, основні принципи та методи хірургічних втручань.




4

1

Тема 46. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості операцій на жіночих статевих органах. Лікувально-діагностичні ендоскопічні методи лікування у гінекології. Підготовка та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях. Принципи та методи анестезіології та реанімації під час гінекологічних операцій.







2

Змістовий модуль 13. Неплідність у шлюбі. Планування сім’ї

Тема 47.Медично-соціальне значення проблеми неплідності у шлюбі. Організація, структура і завдання служби планування сім'ї. Правові питання в акушерстві та гінекології. Питання медичної етики та деонтології




4

2

Тема 48.Профілактика ВІЛ інфекції у медичних установах.







2

Індивідуальна СРС







4

Підсумковий модульний контроль




6

4

Всього годин - 90




50

40

ECST всього кредитів – 3,0











Тематичний план лекцій, практичних занять та СРС з дисципліни акушерство та гінекологіядля студентів 4 курсу ІІІ медичного факультету кафедри акушерства та гінекології №2


Тема

Лекц

Пр. зан

СРС

Модуль1Фізіологічнийперебігвагітності, пологів та післяпологовогоперіоду

Змістовий модуль I. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Тема 1. Структура і організація роботи акушерської служби

Предмет акушерства та гінекології. Основні етапи розвитку акушерства та гінекології.. Роль сімейного лікаря в профілактиці перинатальних захворювань і смертності.



2




2

Тема 2. Пологові шляхи жінки. Плід як об’єкт пологів.




4

2

Тема 3. Фізіологічні зміни в організмі матері під час вагітності. Перинатальна охорона плода. Діагностика вагітності в ранні строки. Методи дослідження вагітних пізніх строків. Акушерська термінологія

2

4

2

Тема 4.Клінічний перебіг та ведення фізіологічних пологів. Знеболювання пологів

2

4

2

Тема 5.Фізіологічний післяпологовий період. Фізіологія періоду новонародженості.




4

2

ЗісЗмістовий модуль 2. Перинатологія. Фактори ризику перинатальногопеперіоду.

Тема 6. Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Вагітність і пологи при аномаліях кісткового таза. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді.




4

2

Тема 7. Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна вагітність. Аномалії положення плода.

1

4

2

Тема 8. Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (гостра, хронічна). Ретардація, гіпотрофія плода.

2

4

3

Тема 9. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонародженості. Асфіксія новонародженого. Токсико-септичні захворювання новонароджених. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.




4

3

Тема 10. Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичной етики та деонтології. Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських препаратів.

1




4

Тема 11. Курація вагітних та породіль, підготовка учбової історії пологів. Захист учбової історії пологів




4

7

Виконання індивідуальної СРС







2

Підсумковий модульний контроль




4

7

Всього годин - 90

10

40

40

ЕСТS всього кредитів – 3,0











Тематичний план лекцій, практичних занять та СРС з дисципліни акушерство та гінекологіядля студентів 5 курсу ІІІ медичного факультету кафедри акушерства та гінекології №2



Тема

Лекц

Пр. зан

СРС

Модуль 2Патологічнийперебігвагітності, пологів та післяпологовогоперіоду

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Тема 12. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

2

4

2

Тема 13. Невиношування вагітності.

2

4

1

Тема 14. Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки




4

2

Тема 15. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях




4

2

Тема 16. Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

2

4

2

Тема 17. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

2

4

2

Тема 18. Післяпологові септичні захворювання

2

4

1

Індивідуальна самостійна робота







3

Підсумковий модульний контроль




2

5

Модуль 3Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї

Змістовий модуль 4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи

Тема 19. Клінічна анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих




4

1

Тема 20. Порушення менструальної функції. Нейроендокринні синдроми в гінекології.

2

4

2

Тема 21. Ендометріоз. Гінекологічні захворювання дітей та підлітків. Аномалії положення та розвитку жіночих статевих органів




4

2

Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології




Тема 22. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози.


2

4

2

Тема 23. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання.

2

4

2

Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги

Тема 24.Запальні захворювання жіночих статевих органів

2

4

2

Тема 25. «Гострий живіт» в гінекології




4

1

Змістовий модуль 7. Неплідний шлюб. Планування сім’ї

Тема 26. Неплідний шлюб. Планування сім’ї

2

4

2

Тема 27.Курація хворих, підготовка учбової історії хвороби. Захист учбової історії хвороби.




4

6

Підсумковий модульний контроль




4

5

Всього годин – 135 (за 5-й рік навчання)

20

70

45

ЕСТS всього кредитів – 4,5 (за 5 рік навчання)











Тематичний план лекцій, практичних занять та СРС з дисципліни акушерство та гінекологіядля студентів 6 курсу ІІІ медичного факультету кафедри акушерства та гінекології №2


Тема

Лекції

Пр.зан.

СРС

Модуль 4Акушерство і гінекологія

Змістовий модуль 8. Фізіологічне акушерство

Тема 28. Фізіологія вагітності. Діагностика вагітності. Ведення вагітності, пологів післяпологового та неонатального періоду на першому рівні медичної допомоги. Перинатальна охорона плода. Фармакотерапія в акушерстві.




6

2

Змістовий модуль 9. Патологія вагітності та пологів










Тема 29. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.




4

1

Тема 30. Передчасне переривання вагітності. Переношування вагітності. Проблема макросомії в сучасному акушерстві. Неправильні положення плода. Вузький таз.




6

1

Тема 31. Кровотечі під час вагітності, в пологах та в післяпологовому періоді. Геморагічний шок. ДВС-синдром. Термінальні стани в акушерстві




6

2

Тема 32. Пологовий травматизм матері та плоду. Сучасні підходи до діагностики та лікування пологових травм матері та плода. Аномалії скоротливої діяльності матки. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості оперативних втручань в акушерстві.




4

1

Тема 33.Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях.







2

Тема 34.Післяпологові септичні захворювання.







2

Змістовий модуль 10. Перинатальна патологія

Тема 35. Плацентарна дисфункція, затримка росту плода. Дистрес плода при вагітності і у пологах. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.




6

1

Тема 36. Багатоплідна вагітність. Багатоводдя та маловоддя. Аномалії розвитку плідного яйця.Імунологічна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонародженості.




4

2

Змістовий модуль 11.. Гінекологічні захворювання










Тема 37. Клінічні та фізіологічні зміни в жіночих статевих органах в різні вікові періоди. Нейроендокринна регуляція функції статевої системи. Методи обстеження гінекологічних хворих

Жіночі урогенітальні запальні захворювання (специфічні та неспецифічні). Діагностика, лікування та профілактика






8

2

Тема 38. Ендометріоз. Методи діагностики, лікування та профілактики ендометріозу. Неправильні положення, травматичні пошкодження статевих органів та аномалії розвитку жіночих статевих органів.







2

Тема 39.Порушення менструальної функції у різні вікові періоди, нейроендокринні синдроми в гінекології.

Передракові та фонові захворювання статевих органів жінки. Доброякісні новоутворювання статевих органів жінки. Злоякісні новоутворювання та трофобластичні захворювання. Діагностика, лікування та профілактика. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози.






8

2

Тема 40. «Гострий живіт» у гінекології. Діагностика, диференційна діагностика, лікування та профілактика невідкладних станів в гінекології, основні принципи та методи хірургічних втручань.




4

1

Тема 41. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості операцій на жіночих статевих органах. Лікувально-діагностичні ендоскопічні методи лікування у гінекології. Підготовка та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях. Принципи та методи анестезіології та реанімації під час гінекологічних операцій.







2

Змістовий модуль 12. Неплідність у шлюбі. Планування сім’ї

Тема 42.Медично-соціальне значення проблеми неплідності у шлюбі.




4




Тема 43. Організація, структура і завдання служби планування сім'ї. Правові питання в акушерстві та гінекології. Питання медичної етики та деонтології




4

1

Тема 44.Профілактика ВІЛ інфекції у медичних установах.







2

Індивідуальна СРС







2

Підсумковий модульний контроль




6

2

Модуль 5. Дитяча гінекологія

Змістовий модуль 13. Дитяча гінекологія.


Тема 45.Організація спеціалізованої гінекологічної допомоги дівчаткам та підліткам. Анатомо-фізіологічніособливостірозвиткугеніталій та ендокриннихзалоз до статевоїзрілості. Віковіперіодирозвиткудівчинки.




6

2

Тема 46. Запальнізахворюваннястатевихорганів у дівчаток і підлітків




6

2

Тема 47.Порушенняменструальноїфункції у дівчаток. Аномаліїрозвиткустатевихорганів. Порушеннястатевогорозвитку у дівчат.




6

2

Тема 48.Пухлинистатевихорганів у дівчаток. Захворюваннямолочноїзалози.




4

2

Тема 49. Питанняконтрацепції у підлітків.




4

2

Тема 50. Екстрагенітальнапатологія у дівчаток.







2

Тема 51. Вагітність у неповнолітніх.







2

Індивідуальна СРС







4

Підсумковий модульний контроль




4

2

Всього годин (за 6-й рік навчання) -




100

50

Всього: кредитів EСТS -5 (за 6-й рік навчання)











Тематичний план лекцій, практичних занять та СРС з дисципліни Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету кафедри акушерства та гінекології №2


Тема

Лекції

Пр. зан

СРС

Змістовий модуль Клінічне медсестринствовакушерстві та гінекології

1. Структура і організаціяакушерської та перинатальної допомоги в Україні.

Санітарно-гігієнічні нормативи акушерсько-гінекологічного відділення.

Перинатальна охорона плода.

Фізіологія пологів та післяпологового періоду.Післяпологові інфекційні захворювання.



2

4

3

2. Пізні гестози вагітних. Принципи невідкладної інтенсивної терапії при тяжких формах пізніх гестозів.




4

2

3. Кровотечі у другій половині вагітності, під час пологів та у післяпологовому періоді.

Акушерський травматизм.






4

2

4.Вагітність на фоні екстрагенітальної патології.

Невиношування вагітності.






4

2

5. Сучасні напрямки розвитку гінекологічної допомоги на Україні.

Запальні захворювання жіночих статевих органів.



2

4

1

6. Передракові стани жіночих статевих органів.

Доброякісні та злоякісні пухлини жіночих статевих органів.






4

2

7. Хірургічна допомога в гінекології.

Операційний блок.



Гострий живіт» в гінекології




4

2

Виконанняіндивідуальної СРС







2

Підсумковиймодульний контроль




2

2

Всьогогодин – 54

4

30

20

Всьогокредитів ECTS – 1,0











База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка