Тематичні плани лекцій та практичних занять з акушерства та гінекології тематичний план лекцій, практичних занять та срс з дисципліни акушерство та гінекологіядля студентів 4 курсу ІV медичного факультету кафедри акушерства та гінекологіїСкачати 281.7 Kb.
Дата конвертації16.11.2016
Розмір281.7 Kb.
ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

Тематичний план лекцій, практичних занять та СРС з дисципліни акушерство та гінекологіядля студентів 4 курсу ІV медичного факультету кафедри акушерства та гінекології №2


Тема

Лекц

Пр. зан

СРС

Модуль1Фізіологічнийперебігвагітності, пологів та післяпологовогоперіоду

Змістовий модуль I. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Тема 1. Структура і організація роботи акушерської служби

Предмет акушерства та гінекології. Основні етапи розвитку акушерства та гінекології.. Роль сімейного лікаря в профілактиці перинатальних захворювань і смертності.2
2

Тема 2. Пологові шляхи жінки. Плід як об’єкт пологів.
4

2

Тема 3. Фізіологічні зміни в організмі матері під час вагітності. Перинатальна охорона плода. Діагностика вагітності в ранні строки. Методи дослідження вагітних пізніх строків. Акушерська термінологія

2

4

2

Тема 4.Клінічний перебіг та ведення фізіологічних пологів. Знеболювання пологів

2

4

2

Тема 5.Фізіологічний післяпологовий період. Фізіологія періоду новонародженості.
4

2

ЗісЗмістовий модуль 2. Перинатологія. Фактори ризику перинатальногопеперіоду.

Тема 6. Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Вагітність і пологи при аномаліях кісткового таза. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді.
4

2

Тема 7. Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна вагітність. Аномалії положення плода.

1

4

2

Тема 8. Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (гостра, хронічна). Ретардація, гіпотрофія плода.

2

4

3

Тема 9. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонародженості. Асфіксія новонародженого. Токсико-септичні захворювання новонароджених. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.
4

3

Тема 10. Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичной етики та деонтології. Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських препаратів.

1
4

Тема 11. Курація вагітних та породіль, підготовка учбової історії пологів. Захист учбової історії пологів
4

7

Виконання індивідуальної СРС2

Підсумковий модульний контроль
4

7

Всього годин - 90

10

40

40

ЕСТS всього кредитів – 3,0Тематичний план лекцій, практичних занять та СРС з дисципліни акушерство та гінекологіядля студентів 5 курсу ІV медичного факультету кафедри акушерства та гінекології №2Тема

Лекц

Пр. зан

СРС

Модуль 2Патологічнийперебігвагітності, пологів та післяпологовогоперіоду

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Тема 12. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

2

4

2

Тема 13. Невиношування вагітності.

2

4

1

Тема 14. Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки
4

2

Тема 15. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях
4

2

Тема 16. Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

2

4

2

Тема 17. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

2

4

2

Тема 18. Післяпологові септичні захворювання

2

4

1

Індивідуальна самостійна робота3

Підсумковий модульний контроль
2

5

Модуль 3Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї.

Змістовий модуль 4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи

Тема 19. Клінічна анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих
4

1

Тема 20. Порушення менструальної функції. Нейроендокринні синдроми в гінекології.

2

4

2

Тема 21. Ендометріоз. Гінекологічні захворювання дітей та підлітків. Аномалії положення та розвитку жіночих статевих органів
4

2

Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології
Тема 22. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози.


2

4

2

Тема 23. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання.

2

4

2

Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги

Тема 24.Запальні захворювання жіночих статевих органів

2

4

2

Тема 25. «Гострий живіт» в гінекології
4

1

Змістовий модуль 7. Неплідний шлюб. Планування сім’ї

Тема 26. Неплідний шлюб. Планування сім’ї

2

4

2

Тема 27.Курація хворих, підготовка учбової історії хвороби. Захист учбової історії хвороби.
4

6

Підсумковий модульний контроль
4

5

Всього годин –135 (за 5 рік навчання)

20

70

45

ЕСТS всього кредитів – 4,5 (за 5 рік навчання)Тематичний план лекцій, практичних занять та СРС з дисципліни акушерство та гінекологіядля студентів 6 курсу ІV медичного факультету кафедри акушерства та гінекології №2Тема

Лекц

Пр. зан

СРС

Модуль 4Акушерство і гінекологія


Змістовий модуль 8. Фізіологічне акушерство


Тема 28. Фізіологія вагітності. Діагностика вагітності. Ведення вагітності, пологів післяпологового та неонатального періоду на першому рівні медичної допомоги. Перинатальна охорона плода. Фармакотерапія в акушерстві.
4

1

Змістовий модуль 9. Патологія вагітності та пологів

Тема 29. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.
4

1

Тема 30. Передчасне переривання вагітності. Переношування вагітності. Проблема макросомії в сучасному акушерстві. Неправильні положення плода. Вузький таз.2

Тема 31. Кровотечі під час вагітності, в пологах та в післяпологовому періоді. Геморагічний шок. ДВС-синдром. Термінальні стани в акушерстві
4

1

Тема 32. Пологовий травматизм матері та плоду. Сучасні підходи до діагностики та лікування пологових травм матері та плода.2

Тема 33. Аномалії скоротливої діяльності матки. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості оперативних втручань в акушерстві.2

Тема 34.Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях.2

Тема 35.Післяпологові септичні захворювання.
4

1

Змістовий модуль 10. Перинатальна патологія

Тема 36. Плацентарна дисфункція, затримка росту плода. Дистрес плода при вагітності і у пологах. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.2

Тема 37. Імунологічна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонародженості.2

Тема 38.Багатоплідна вагітність. Багатоплоддя та маловоддя. Аномалії розвитку плідного яйця.
4

1

Змістовий модуль 11. Вікова фізіологія жіночої репродуктивної системи, методи обстеження гінекологічних хворих

Тема 39. Клінічні та фізіологічні зміни в жіночих статевих органах в різні вікові періоди. Нейроендокринна регуляція функції статевої системи.2

Змістовий модуль 12. Гінекологічні захворювання

Тема 40. Жіночі урогенітальні запальні захворювання (специфічні та неспецифічні). Діагностика, лікування та профілактика
4

1

Тема 41.Порушення менструальної функції у різні вікові періоди, нейроендокринні синдроми в гінекології.
4

1

Тема 42. Патологічні стани репродуктивної системи у дитячому та підлітковому віці.2

Тема 43. Ендометріоз. Методи діагностики, лікування та профілактики ендометріозу. Неправильні положення, травматичні пошкодження статевих органів та аномалії розвитку жіночих статевих органів.
4

1

Тема 44. Передракові та фонові захворювання статевих органів жінки. Доброякісні новоутворювання статевих органів жінки. Злоякісні новоутворювання та трофобластичні захворювання. Діагностика, лікування та профілактика. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози.
4

1

Тема 45. «Гострий живіт» у гінекології. Діагностика, диференційна діагностика, лікування та профілактика невідкладних станів в гінекології, основні принципи та методи хірургічних втручань.
4

1

Тема 46. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості операцій на жіночих статевих органах. Лікувально-діагностичні ендоскопічні методи лікування у гінекології. Підготовка та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях. Принципи та методи анестезіології та реанімації під час гінекологічних операцій.2

Змістовий модуль 13. Неплідність у шлюбі. Планування сім’ї

Тема 47.Медично-соціальне значення проблеми неплідності у шлюбі. Організація, структура і завдання служби планування сім'ї. Правові питання в акушерстві та гінекології. Питання медичної етики та деонтології
4

2

Тема 48.Профілактика ВІЛ інфекції у медичних установах.2

Індивідуальна СРС4

Підсумковий модульний контроль
6

4

Всього годин - 90
50

40

ECST всього кредитів – 3,0Тематичний план лекцій, практичних занять та СРС з дисципліни акушерство та гінекологіядля студентів 4 курсу ІІІ медичного факультету кафедри акушерства та гінекології №2


Тема

Лекц

Пр. зан

СРС

Модуль1Фізіологічнийперебігвагітності, пологів та післяпологовогоперіоду

Змістовий модуль I. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Тема 1. Структура і організація роботи акушерської служби

Предмет акушерства та гінекології. Основні етапи розвитку акушерства та гінекології.. Роль сімейного лікаря в профілактиці перинатальних захворювань і смертності.2
2

Тема 2. Пологові шляхи жінки. Плід як об’єкт пологів.
4

2

Тема 3. Фізіологічні зміни в організмі матері під час вагітності. Перинатальна охорона плода. Діагностика вагітності в ранні строки. Методи дослідження вагітних пізніх строків. Акушерська термінологія

2

4

2

Тема 4.Клінічний перебіг та ведення фізіологічних пологів. Знеболювання пологів

2

4

2

Тема 5.Фізіологічний післяпологовий період. Фізіологія періоду новонародженості.
4

2

ЗісЗмістовий модуль 2. Перинатологія. Фактори ризику перинатальногопеперіоду.

Тема 6. Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Вагітність і пологи при аномаліях кісткового таза. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді.
4

2

Тема 7. Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна вагітність. Аномалії положення плода.

1

4

2

Тема 8. Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (гостра, хронічна). Ретардація, гіпотрофія плода.

2

4

3

Тема 9. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонародженості. Асфіксія новонародженого. Токсико-септичні захворювання новонароджених. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.
4

3

Тема 10. Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичной етики та деонтології. Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських препаратів.

1
4

Тема 11. Курація вагітних та породіль, підготовка учбової історії пологів. Захист учбової історії пологів
4

7

Виконання індивідуальної СРС2

Підсумковий модульний контроль
4

7

Всього годин - 90

10

40

40

ЕСТS всього кредитів – 3,0Тематичний план лекцій, практичних занять та СРС з дисципліни акушерство та гінекологіядля студентів 5 курсу ІІІ медичного факультету кафедри акушерства та гінекології №2Тема

Лекц

Пр. зан

СРС

Модуль 2Патологічнийперебігвагітності, пологів та післяпологовогоперіоду

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Тема 12. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

2

4

2

Тема 13. Невиношування вагітності.

2

4

1

Тема 14. Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки
4

2

Тема 15. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях
4

2

Тема 16. Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

2

4

2

Тема 17. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

2

4

2

Тема 18. Післяпологові септичні захворювання

2

4

1

Індивідуальна самостійна робота3

Підсумковий модульний контроль
2

5

Модуль 3Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї

Змістовий модуль 4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи

Тема 19. Клінічна анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих
4

1

Тема 20. Порушення менструальної функції. Нейроендокринні синдроми в гінекології.

2

4

2

Тема 21. Ендометріоз. Гінекологічні захворювання дітей та підлітків. Аномалії положення та розвитку жіночих статевих органів
4

2

Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології
Тема 22. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози.


2

4

2

Тема 23. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання.

2

4

2

Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги

Тема 24.Запальні захворювання жіночих статевих органів

2

4

2

Тема 25. «Гострий живіт» в гінекології
4

1

Змістовий модуль 7. Неплідний шлюб. Планування сім’ї

Тема 26. Неплідний шлюб. Планування сім’ї

2

4

2

Тема 27.Курація хворих, підготовка учбової історії хвороби. Захист учбової історії хвороби.
4

6

Підсумковий модульний контроль
4

5

Всього годин – 135 (за 5-й рік навчання)

20

70

45

ЕСТS всього кредитів – 4,5 (за 5 рік навчання)Тематичний план лекцій, практичних занять та СРС з дисципліни акушерство та гінекологіядля студентів 6 курсу ІІІ медичного факультету кафедри акушерства та гінекології №2


Тема

Лекції

Пр.зан.

СРС

Модуль 4Акушерство і гінекологія

Змістовий модуль 8. Фізіологічне акушерство

Тема 28. Фізіологія вагітності. Діагностика вагітності. Ведення вагітності, пологів післяпологового та неонатального періоду на першому рівні медичної допомоги. Перинатальна охорона плода. Фармакотерапія в акушерстві.
6

2

Змістовий модуль 9. Патологія вагітності та пологів


Тема 29. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.
4

1

Тема 30. Передчасне переривання вагітності. Переношування вагітності. Проблема макросомії в сучасному акушерстві. Неправильні положення плода. Вузький таз.
6

1

Тема 31. Кровотечі під час вагітності, в пологах та в післяпологовому періоді. Геморагічний шок. ДВС-синдром. Термінальні стани в акушерстві
6

2

Тема 32. Пологовий травматизм матері та плоду. Сучасні підходи до діагностики та лікування пологових травм матері та плода. Аномалії скоротливої діяльності матки. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості оперативних втручань в акушерстві.
4

1

Тема 33.Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях.2

Тема 34.Післяпологові септичні захворювання.2

Змістовий модуль 10. Перинатальна патологія

Тема 35. Плацентарна дисфункція, затримка росту плода. Дистрес плода при вагітності і у пологах. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.
6

1

Тема 36. Багатоплідна вагітність. Багатоводдя та маловоддя. Аномалії розвитку плідного яйця.Імунологічна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонародженості.
4

2

Змістовий модуль 11.. Гінекологічні захворювання


Тема 37. Клінічні та фізіологічні зміни в жіночих статевих органах в різні вікові періоди. Нейроендокринна регуляція функції статевої системи. Методи обстеження гінекологічних хворих

Жіночі урогенітальні запальні захворювання (специфічні та неспецифічні). Діагностика, лікування та профілактика


8

2

Тема 38. Ендометріоз. Методи діагностики, лікування та профілактики ендометріозу. Неправильні положення, травматичні пошкодження статевих органів та аномалії розвитку жіночих статевих органів.2

Тема 39.Порушення менструальної функції у різні вікові періоди, нейроендокринні синдроми в гінекології.

Передракові та фонові захворювання статевих органів жінки. Доброякісні новоутворювання статевих органів жінки. Злоякісні новоутворювання та трофобластичні захворювання. Діагностика, лікування та профілактика. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози.


8

2

Тема 40. «Гострий живіт» у гінекології. Діагностика, диференційна діагностика, лікування та профілактика невідкладних станів в гінекології, основні принципи та методи хірургічних втручань.
4

1

Тема 41. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості операцій на жіночих статевих органах. Лікувально-діагностичні ендоскопічні методи лікування у гінекології. Підготовка та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях. Принципи та методи анестезіології та реанімації під час гінекологічних операцій.2

Змістовий модуль 12. Неплідність у шлюбі. Планування сім’ї

Тема 42.Медично-соціальне значення проблеми неплідності у шлюбі.
4
Тема 43. Організація, структура і завдання служби планування сім'ї. Правові питання в акушерстві та гінекології. Питання медичної етики та деонтології
4

1

Тема 44.Профілактика ВІЛ інфекції у медичних установах.2

Індивідуальна СРС2

Підсумковий модульний контроль
6

2

Модуль 5. Дитяча гінекологія

Змістовий модуль 13. Дитяча гінекологія.


Тема 45.Організація спеціалізованої гінекологічної допомоги дівчаткам та підліткам. Анатомо-фізіологічніособливостірозвиткугеніталій та ендокриннихзалоз до статевоїзрілості. Віковіперіодирозвиткудівчинки.
6

2

Тема 46. Запальнізахворюваннястатевихорганів у дівчаток і підлітків
6

2

Тема 47.Порушенняменструальноїфункції у дівчаток. Аномаліїрозвиткустатевихорганів. Порушеннястатевогорозвитку у дівчат.
6

2

Тема 48.Пухлинистатевихорганів у дівчаток. Захворюваннямолочноїзалози.
4

2

Тема 49. Питанняконтрацепції у підлітків.
4

2

Тема 50. Екстрагенітальнапатологія у дівчаток.2

Тема 51. Вагітність у неповнолітніх.2

Індивідуальна СРС4

Підсумковий модульний контроль
4

2

Всього годин (за 6-й рік навчання) -
100

50

Всього: кредитів EСТS -5 (за 6-й рік навчання)Тематичний план лекцій, практичних занять та СРС з дисципліни Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету кафедри акушерства та гінекології №2


Тема

Лекції

Пр. зан

СРС

Змістовий модуль Клінічне медсестринствовакушерстві та гінекології

1. Структура і організаціяакушерської та перинатальної допомоги в Україні.

Санітарно-гігієнічні нормативи акушерсько-гінекологічного відділення.

Перинатальна охорона плода.

Фізіологія пологів та післяпологового періоду.Післяпологові інфекційні захворювання.2

4

3

2. Пізні гестози вагітних. Принципи невідкладної інтенсивної терапії при тяжких формах пізніх гестозів.
4

2

3. Кровотечі у другій половині вагітності, під час пологів та у післяпологовому періоді.

Акушерський травматизм.


4

2

4.Вагітність на фоні екстрагенітальної патології.

Невиношування вагітності.


4

2

5. Сучасні напрямки розвитку гінекологічної допомоги на Україні.

Запальні захворювання жіночих статевих органів.2

4

1

6. Передракові стани жіночих статевих органів.

Доброякісні та злоякісні пухлини жіночих статевих органів.


4

2

7. Хірургічна допомога в гінекології.

Операційний блок.Гострий живіт» в гінекології
4

2

Виконанняіндивідуальної СРС2

Підсумковиймодульний контроль
2

2

Всьогогодин – 54

4

30

20

Всьогокредитів ECTS – 1,0База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка