Тема: Загальноосвітній навчальний заклад як основне місцеСкачати 160.51 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір160.51 Kb.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1
Тема: Загальноосвітній навчальний заклад як основне місце

професійної діяльності майбутнього вчителя.

Мета:

 1. усвідомити сутність і специфіку діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

 2. усвідомити сутність організації професійної діяльності вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі;

 3. сформувати суб’єктне розуміння поняття «професія вчитель»;

 4. усвідомити особливості особистості школяра, його права й обов’язки.

ПЛАН


 1. Загальноосвітній навчальний заклад як основна ланка системи освіти в Україні.

 2. Організація професійної діяльності вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі.

 3. Особистість школяра, його права й обов’язки.


ПРАКТИЧНИЙ БЛОК (самостійне опрацювання до заняття)

 1. Опрацювати лекційний матеріал тем:

 • «Педагогіка як наука. Основні категорії педагогіки»;

 • «Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими дисциплінами»;

 • «Завдання педагогіки на сучасному етапі розвитку суспільства. Державна національна програма «Освіті» (Україна ХХІ століття)»

 • «Ієрархія цілей у педагогіці. Педагогічний процес як система».

Підготуйте розгорнуті виступи на 5-6 хвилин на теми:

 • «Цілі й завдання педагогіки в контексті її основних категорій».

 • «Суспільні й державні вимоги до педагогіки».

 • «Сутність педагогічного процесу як системи».

 1. Опрацювати навчальний матеріал [3, с.30-42] (зазначено номер джерела із списку літератури до цього практичного заняття).

Підготуйте розгорнутий виступ на 5-6 хвилин на тему: «Особливості особистості школяра».
ЛІТЕРАТУРА

 1. Никитина Н. Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика : [учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений] / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. – М. : AKADEMIA, 2004. – 216 с.

 2. Педагогічна майстерність : підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін..; за ред. І.А. Зязюна. – [3-тє вид., допов. і переробл.]. – К. : СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.

 3. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / М. М. Фіцула. – [вид. 3-тє, перероб. і доп.]. – Тернопіль : Навчальна книга, 2009. – 168 с.


Методичні рекомендації

Готуючись до практичного заняття, необхідно опрацювати лекційний матеріал, рекомендовану літературу, усвідомити сутність і специфіку діяльності загальноосвітнього навчального закладу; сутність організації професійної діяльності вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі; особливості особистості школяра, його права й обов’язки. Варто пам’ятати, що знання мають бути суб’єктними, тому слід відстежувати рефлексивне ставлення до навчального матеріалу, намагатися формулювати власні визначення, особистісне розуміння.

Виконуючи завдання практичного блоку заняття, варто критично й творчо ставитися до теоретичного матеріалу, ставити за мету розвиток аналітичних здібностей. Під час підготовки до заняття усвідомити важливість формування в собі якостей творчого вчителя.

У процесі підготовки до заняття варто розподілити питання для опрацювання.


Запитання й завдання для опрацювання на заняття

 1. Охарактеризуйте основні типи загальноосвітніх навчальних закладів в Україні.

 2. Обов’язки вчителя загальноосвітньої школи.

 3. Права вчителя загальноосвітньої школи.

 4. Охарактеризуйте молодшого школяра.

 5. Характеристика учня підліткового віку.

 6. Характеристика старшокласника (психічні особливості ранньої юності, ґендерний аспект).

 7. Основний зміст прав учнів загальноосвітньої школи.

 8. Основний зміст обов’язків учнів загальноосвітньої школи.

 9. Яким ви уявляєте себе в ролі вчителя-вихователя за обраним фахом?

 10. Пригадайте вчителя, який у шкільні роки найбільше вплинув на ваше становлення й розвиток. Чи хочете ви бути на нього схожим? Підготуйте коротку розповідь про цього вчителя.

 11. Поміркуйте, якого вчителя, на вашу думку чекають сьогодні в школі.

 12. Як ви гадаєте, які якості в улюбленого вчителя цінують діти сьогодні?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2
Тема: Зміст та організація навчального процесу у вищому

педагогічному навчальному закладі.

Мета:

 1. усвідомити зміст підготовки майбутнього вчителя;

 2. усвідомити сутність організації навчального процесу у вищому педагогічному навчальному закладі;

 3. сформувати суб’єктне розуміння поняття «кредитно-модульна (кредитно-трансферна) система організації навчального процесу»;

 4. усвідомити особливості системи контролю та оцінювання навченості студентів.

ПЛАН


 1. Зміст підготовки майбутнього вчителя.

 2. Організація навчального процесу у вищому педагогічному навчальному закладі.

 3. Система контролю та оцінювання навченості студентів.

 4. Кредитно-модульна (кредитно-трансферна) система організації навчального процесу.


ПРАКТИЧНИЙ БЛОК (самостійне опрацювання до заняття)

 1. Опрацювати лекційний матеріал тем:

 • «Сутність і специфіка педагогічної діяльності. Гуманістична природа і творчий характер праці вчителя. Соціальна місія та професійні функції педагога. Основні види професійної діяльності»;

 • «Педагогічна діяльність як система. Професійно обумовлені вимоги до особистості педагога. Професійно-педагогічна направленість і педагогічне покликання вчителя».

 1. Підготуйте розгорнуті виступи на 5-6 хвилин на теми:

 • «Гуманізм і творчість праці вчителя – соціальна місія педагога».

 • «Професійні вимоги до особистості вчителя в контексті педагогічної діяльності як системи».

 1. Опрацювати навчальний матеріал [2, с.44-80] (зазначено номер джерела із списку літератури до цього практичного заняття).

Користуючись матеріалом зазначеного джерела, а також лекційним матеріалом, підготуйте розгорнуті виступи на 5-6 хвилин на теми:

 • «Багатофункціональна підготовка педагогів відповідно до вимог державних стандартів».

 • «Психолого-педагогічна підготовка сучасного вчителя».

 • «Концептуальні особливості кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищому навчальному закладі».


ЛІТЕРАТУРА

 1. Никитина Н. Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика : [учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений] / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. – М. : AKADEMIA, 2004. – 216 с.

 2. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посібник для студентів вищих

педагогічних закладів освіти / М. М. Фіцула. – [вид. 3-тє, перероб. і доп.]. – Тернопіль : Навчальна книга, 2009. – 168 с.
Методичні рекомендації

Готуючись до практичного заняття, необхідно опрацювати лекційний матеріал, рекомендовану літературу, усвідомити зміст підготовки майбутнього вчителя; сутність організації навчального процесу у вищому педагогічному навчальному закладі; зміст поняття «кредитно-модульна (кредитно-трансферна) система організації навчального процесу»; особливості системи контролю та оцінювання навченості студентів. Варто пам’ятати, що знання мають бути суб’єктними, тому слід відстежувати рефлексивне ставлення до навчального матеріалу, намагатися формулювати власні визначення, особистісне розуміння.

Виконуючи завдання практичного блоку заняття, варто критично й творчо ставитися до теоретичного матеріалу, ставити за мету розвиток аналітичних здібностей. Під час підготовки до заняття усвідомити важливість формування в собі якостей творчого вчителя. Для підготовки виступів необхідно узагальнити усвідомлення лекційного матеріалу та рекомендованої літератури.

У процесі підготовки до заняття варто розподілити питання для опрацювання.

План заняття містить практичні поради студентам, які варто запам’ятати
Запитання й завдання для опрацювання на заняття


 1. Розкрийте зміст професіограми вчителя.

 2. Які якості особистості небажані для педагогічної професії?

 3. Охарактеризуйте основні форми організації навчання у вищому педагогічному закладі освіти.

 4. Розкрийте суть навчально-пізнавальної діяльності студента під час лекції чи іншого навчального заняття.

 5. Які види і форми контролю знань, умінь і навичок мають місце у педагогічному університеті?

 6. Як ви готуватиметеся до складання заліків та іспитів?

 7. Для першокурсників актуальною є проблема навчитися слухати лекцію, повідомлення чи будь-яку інформацію. Для цього педагогіка пропонує дотримуватися таких правил:

 1. Налаштуйте себе на засвоєння знань: прослухавши повідомлення викладача
  про план лекції, її мету і завдання, створіть собі робочий настрій, підготуйте все необхідне для конспектування важливих і цікавих для себе думок, фактів і висновків.


 2. Слухайте активно: робіть записи плану лекції і рекомендованої літератури,
  основних положень і висновків, оригінальних думок, цікавих фактів, а також
  запитань, які виникли під час лекції, щоб після її закінчення задати їх викладачеві.


 3. Зберігайте уважність і активність упродовж лекції: включайтесь у загальну психологічну розрядку, яку влаштовує викладач для попередження і зняття втоми; у зручний час розслаблюйтесь (зіпріться на спинку крісла, зробіть глибокий вдих та ін.).

 4. Якщо вам нецікаво слухати, намагайтесь активізувати свою увагу шляхом
  коригування та доповнення повідомлення викладача або однокурсника своїми думками і прикладами, роблячи це, звичайно, подумки.


 5. Після лекції необхідно переглянути законспектований матеріал і, якщо є потреба, уточнити та розширити його за рахунок самостійного опрацювання рекомендованої літератури, що сприятиме доброму закріпленню у пам’яті отриманої інформації.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3
Тема: Самостійна робота студентів у системі підготовки до

педагогічної діяльності.

Система освіти в Україні.

Мета:

 1. усвідомити права та обов’язки педагога;

 2. усвідомити сутність і зміст самостійної роботи студента та організації його професійного самовиховання;

 3. сформувати суб’єктне розуміння освітньо-кваліфікаційних рівнів;

 4. усвідомити принципи побудови системи освіти України.

ПЛАН


 1. Загальна характеристика, права та обов’язки майбутнього педагога.

 2. Самостійна робота студента.

 3. Організація професійного самовиховання майбутніх педагогів.

 4. Принципи побудови системи освіти України.

 5. Основні типи навчальних закладів системи освіти.

 6. Освітньо-кваліфікаційні рівні.


ПРАКТИЧНИЙ БЛОК (самостійне опрацювання до заняття)

 1. Опрацювати лекційний матеріал тем:

 • «Сутність і специфіка педагогічної діяльності. Гуманістична природа і творчий характер праці вчителя. Соціальна місія та професійні функції педагога. Основні види професійної діяльності»;

 • «Педагогічна діяльність як система. Професійно обумовлені вимоги до особистості педагога. Професійно-педагогічна направленість і педагогічне покликання вчителя»;

 • «Професійна етика та педагогічний такт вчителя. Загальні педагогічні здібності. Професійна компетентність педагога та її структура. Індивідуальний стиль діяльності вчителя. Загальна та професійна культура педагога».

 1. Опрацювати навчальний матеріал [2, с.106-135] (зазначено номер джерела із списку літератури до цього практичного заняття).

 2. Користуючись матеріалом зазначеного джерела, а також лекційним матеріалом, підготуйте розгорнуті виступи на 5-6 хвилин на теми:

 • «Права та обов’язки майбутнього педагога».

 • «Сутність і зміст самостійної роботи студента».

 • «Етапи й напрямки процесу самовиховання майбутніх педагогів».

 1. Опрацювати навчальний матеріал [2, с.139-153] (зазначено номер джерела із списку літератури до цього практичного заняття).

Користуючись матеріалом зазначеного джерела, а також лекційним матеріалом, підготуйте розгорнуті виступи на 5-6 хвилин на теми:

 • «Принципи побудови системи освіти України».

 • «Ідеї Болонського процесу».ЛІТЕРАТУРА

 1. Никитина Н. Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика : [учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений] / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. – М. : AKADEMIA, 2004. – 216 с.

 2. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посібник для студентів вищих

педагогічних закладів освіти / М. М. Фіцула. – [вид. 3-тє, перероб. і доп.]. – Тернопіль : Навчальна книга, 2009. – 168 с.
Методичні рекомендації

Готуючись до практичного заняття, необхідно опрацювати лекційний матеріал, рекомендовану літературу, усвідомити права та обов’язки педагога; сутність і зміст самостійної роботи студента та організації його професійного самовиховання; зміст поняття освітньо-кваліфікаційних рівнів; принципи побудови системи освіти України. Варто пам’ятати, що знання мають бути суб’єктними, тому слід відстежувати рефлексивне ставлення до навчального матеріалу, намагатися формулювати власні визначення, особистісне розуміння.

Виконуючи завдання практичного блоку заняття, варто критично й творчо ставитися до теоретичного матеріалу, ставити за мету розвиток аналітичних здібностей. Під час підготовки до заняття усвідомити важливість формування в собі якостей творчого вчителя. Для підготовки виступів необхідно узагальнити усвідомлення лекційного матеріалу та рекомендованої літератури.

У процесі підготовки до заняття варто розподілити питання для опрацювання.


Запитання й завдання для опрацювання на заняття

 1. Дайте психолого-педагогічну характеристику сучасного студента вищого педагогічного закладу освіти.

 2. Назвіть права та обов’язки студента вищого закладу освіти.

 3. Охарактеризуйте зміст і методику самостійної роботи студента вищого закладу освіти.

 4. Розкрийте місце наукової роботи студента в його самостійній роботі.

 5. Покажіть роль самовиховання у підготовці майбутнього педагога.

 6. Охарактеризуйте етапи процесу самовиховання.

 7. Розкрийте зміст основних прийомів самовиховання.

 8. Проаналізуйте позитивні та негативні сторони своєї особистості, продумайте програму роботи над удосконаленням своєї особистості з погляду вчительської професії на перспективу.

 9. Складіть коротку програму самостійної позааудиторної роботи з підвищення своєї педагогічної культури. До неї можна включити такі пункти:

 1. вивчення науково-методичної літератури з питань навчання й виховання;

 2. ознайомлення з передовим педагогічним досвідом;

 3. оволодіння технологією педагогічної майстерності (за допомогою спеціальних вправ у процесі безвідривної практики);

 4. формування якостей особистості вчителя-вихователя.

 1. Що розуміємо під системою освіти України?

 2. Чим зумовлена наша система освіти? Розкрийте роль освіти в розвитку продуктивних сил суспільства.

 3. Розкрийте суть принципів, на яких будується освіта в нашій країні.

 4. Назвіть пріоритетні напрями розвитку системи освіти в Україні.

 5. Охарактеризуйте основні ланки системи освіти України.

 6. Як відбувається підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів у нашій країні?

 7. Розкрийте суть ступеневої і неперервної освіти в Україні.


Практичне заняття 4
Тема: Сутність і специфіка педагогічної діяльності.

Гуманістична природа і творчий характер праці

вчителя
ЗМІСТ

 1. Сутність педагогічної діяльності.

 2. Структура педагогічної діяльності.

 3. Специфіка педагогічної діяльності.

 4. Гуманістична природа педагогічної діяльності.

 5. Творчий характер праці вчителя.


Література

 1. Бондарчук Е. И. Основы психологии и педагогики : курс лекций // Е. И. Бондарчук, Л. И. Бондарчук. – [3-е изд., стеретип.]. – К. : МАУП, 2002. – 168 с., ил.

 2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 3. Никитина Н. Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика : [учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений] / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. – М. : AKADEMIA, 2004. – 216 с.

 4. Пальчевський С.С. Педагогіка : навч. посібник / С.С. Пальчевський. – К. : Каравела, 2007. – 576 с.

 5. Педагогічна майстерність : підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін..; за ред. І.А. Зязюна. – [3-тє вид., допов. і переробл.]. – К. : СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.

 6. Педагогічна майстерність : хрестоматія : [навч. посібник] / упоряд.: І.А. Зязюн, Н.Г. Базилевич, Т.Г. Дмитренко та ін..; за ред. І.А. Зязюна. – [3-тє вид., допов. і переробл.]. – К. : СПД Богданова А.М., 2008. – 462 с.

 7. Педагогічна творчість : методологія, теорії, технології / [Андрущенко В.П., Сисоєва С.О., Гузій Н.В., Кинчук Н.В., Хомич В.Ф., Лазарєв М.О., Мільто Л.О., Вайнола Р.Х.] ; за ред. Сисоєвої С.О., Гузій Н.В. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – 183 с.

 8. Соловей М.І. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання : навч. посібник / М.І. Соловей, Є.С. Спіцин, В.В. Кудіна. – К. : Ленвіт, 2008. – 377 с.

 9. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / М. М. Фіцула. – [вид. 3-тє, перероб. і доп.]. – Тернопіль : Навчальна книга, 2009. – 168 с.


ПРАКТИЧНИЙ БЛОК (самостійне опрацювання до заняття)

 1. Опрацювати теоретичний матеріал (див. додаток).

 2. Підготуватися до висвітлення таких питань (запитань, завдань):

 • Що таке педагогічна діяльність?

 • Окреслити структуру педагогічної діяльності. Висвітлити сутність кожної складової.

 • Розкрити основу професійної позиції педагога. Пояснити окремі положення.

 • Які чинники впливають на вибір людиною професії?

 • Які потреби відносять до актуальних (базових) потреб людини?

 • Пояснити значення поняття «гуманістична природа педагогічної діяльності» стосовно:

 • педагога як суб’єкта педагогічної діяльності;

 • учня як суб’єкта педагогічної діяльності;

 • майбутнього життя учнів;

 • сьогодення учнів.

 • Що таке «креативність», «творчість», «креативне відношення до світу», «умови творчої діяльності»?

 • У чому полягає творчий характер педагогічної діяльності?

 • Висвітлити рівні педагогічної творчості.

 • Розтлумачити поняття «педагогічна творчість».

 • За яких умов праця стає істинно творчою?

 1. Озброївшись теоретичними знаннями теми, скласти міні-есе на тему «Творча праця сучасного вчителя-гуманіста». В есе поєднати теоретичні положення з особистісним суб’єктним розумінням концептів теми. (письмово)Питання й завдання для опрацювання на занятті

 1. Розкрити сутність понять «учитель», «педагог», «соціальний статус педагогів».

 2. Специфіка педагогічної діяльності стосовно об’єкта, суб’єкта, суб’єкт-суб’єктних відносин.

 3. Перевірка виконання завдання 2 практичного блоку.

 4. Перевірка виконання завдання 3 практичного блоку.


Практичне заняття 5
Тема: Соціальна місія та професійні функції педагога.

Основні види професійної діяльності
ЗМІСТ

 1. Соціальна місія педагога.

 2. Професійні функції педагогічної діяльності.

 3. Основні види професійної діяльності.


Література

 1. Бондарчук Е. И. Основы психологии и педагогики : курс лекций // Е. И. Бондарчук, Л. И. Бондарчук. – [3-е изд., стеретип.]. – К. : МАУП, 2002. – 168 с., ил.

 2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 3. Никитина Н. Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика : [учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений] / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. – М. : AKADEMIA, 2004. – 216 с.

 4. Соловей М.І. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання : навч. посібник / М.І. Соловей, Є.С. Спіцин, В.В. Кудіна. – К. : Ленвіт, 2008. – 377 с.

 5. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / М. М. Фіцула. – [вид. 3-тє, перероб. і доп.]. – Тернопіль : Навчальна книга, 2009. – 168 с.


ПРАКТИЧНИЙ БЛОК (самостійне опрацювання до заняття)

 1. Опрацювати теоретичний матеріал (див. додаток).

 2. Підготуватися до висвітлення таких питань (запитань, завдань):

 • Розкрити сутність виразів «педагог – частина соціуму», «учитель – творець соціуму», «соціальний місія педагога».

 • Розтлумачити схему:


соціальна місія

педагога


прогностичний характер


функція

стосовно окремої людини
функція

стосовно суспільства в цілому
 • Висвітлити професійні функції педагогічної діяльності. Розкрити сутність кожної функції.

 • Окреслити зміст і значення основних видів педагогічної діяльності.

 1. Озброївшись теоретичними знаннями теми, скласти міні-есе на тему «Професійна позиція вчителя-громадянина». В есе поєднати теоретичні положення з особистісним суб’єктним розумінням концептів теми. (письмово)


Питання й завдання для опрацювання на занятті

 1. Перевірка виконання завдання 2 практичного блоку.

 2. Перевірка виконання завдання 3 практичного блоку.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка