Тема: Педагогічні системи А. С. Макаренка та В. О. СухомлинськогоСкачати 45.43 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір45.43 Kb.

Практичне заняття 18

Тема: Педагогічні системи А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського

План


1. Педагогічна система А.С.Макаренка:

 • Життя, практична і теоретична діяльність А.С. Макаренка.

 • Вчення А.С.Макаренка про колектив як інструмент всебічного розвитку особистості.

 • Трудове виховання та проблема поєднання навчання з продуктивною працею («Педагогічна поема», «Прапори на баштах»).

 • Проблеми сімейного виховання дітей у творах А.Макаренка («Книга для батьків», «Лекції про виховання дітей»).

 • Питання педагогічної майстерності у спадщині А.Макаренка.

2. Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського:

 • Життя, практична і теоретична діяльність.

 • Поєднання ідей класичної і народної педагогіки у творчій спадщині В.Сухомлинського.

 • Розумове виховання школярів. Шляхи забезпечення “радості розумової праці”.

 • Питання морального, трудового, естетичного, фізичного виховання в теоретичній і практичній діяльності В.Сухомлинського.

 • Проблема дитячого колективу. Виховання колективізму у школярів.

Мета:

Навчальна: Ураховуючи неоднозначність сучасної оцінки педагогічної теорії А.С.Макаренка, допомогти студентам виробити на основі аналізу рекомендованої літератури свою власну думку і позицію щодо ідей і практичного досвіду А.С.Макаренка, зрозуміти його справжнє значення для розвитку педагогічної науки; глибоко усвідомити спадщину видатного українського педагога В.О.Сухомлинського, витоки її гуманізму для вироблення власної думки про цінність педагогічних ідей В.О. Сухомлинського для відродження національної школи України.

Виховна: виховувати у студентів інтерес до педагогічної діяльності,

Розвивальна: розвивати у студентів комунікативні уміння.

Студент має:

Знати педагогічну спадщину А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського.

Вміти аналізувати твори видатних педагогів.

ІІ. Розкрийте зміст понять: педагогіка паралельної дії, метод «вибуху», педагогіка індивідуальної дії, суспільног-корисна прація, довготривалий експеримент, «зелений клас», «школа радості», дитяча кімната казки, продуктивна праця.

ІІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання:

ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ (на вибір): «Суперечності у педагогічних поглядах А.Макаренка», «Неоднозначність сучасних наукових поглядів на спадщину А.Макаренка», «Проблема вчителя і питання педагогічної майстерності у спадщині В.Сухомлинського».


ІІІ. Практичне завдання (виконується на занятті):

  1. А.Макаренко обстоював тезу про виховання у колективі, через колектив і для колективу. Проаналізуйте її з позицій сьогодення і визначте її позитивні і негативні, на ваш погляд, сторони.

  2. Чи придатна виховна система А.Макаренка для використання у “нормальній школі”, адже ми знаємо, що він працював з неповнолітніми правопорушниками?

  3. У праці “Сто порад учителеві” В.Сухомлинський відзначив: “Учительська професія – людинознавство”, який смисл вкладено автором у ці слова? Чому? Як ви розумієте це твердження?

  4. Порівняйте погляди на дитячий колектив В.Сухомлинського та А.Макаренка. У чому співпадають, а в чому розходяться їхні позиції у цьому питанні? У чому полягає новаторство Сухомлинського?ІV. Завдання для самостійної роботи (на вибір):


 1. 1. Для самостійного вивчення питання "А.С.Макаренко і сучасність» прочитайте: Макаренко А.С. Книга для родителей: [Лекции о воспитании детей] / [Сост. и автор. вступит. статья К.И. Беляев]. – М.: Просвещение, 1969. – 359 с.

 2. Законспектуйте опрацьований матеріал за схемою:

Особливості семейного виховання за А.С.Макаренком

Сучасні підходи


 1. Самостійно опрацюйте лекцію А.С.Макаренка  “Дисципліна, режим, покарання та заохочення” (Макаренко А.С. Дисципліна, режим, покарання та заохочення // Твори в семи томах. – Т. 5. – С. 132.).

 2. Законспектуйте опрацьований матеріал за схемою:

Дисципліна (за А.С.Макаренком)

Позитивні сторони

Негативні сторони

Сучасні підходи

5. Самостійно опрацюйте книгу В.О.Сухомлинського «Серце віддаю дітям» (розділ «Школа радості») (Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям/ Избр. произв. : В 5 т. / Василий Александрович Сухомлинский. – К., 1977. –.–

Т.3. – С. 9–104.

6. Зробіть і запишіть у робочі зошити характеристику “Школи радості”, створеної педагогом.
Модульне оцінювання

Відповідь на теоретичні питання,

Виконання практичного завдання

Виконання завдання для самостійної роботи

Всього

5 балів

2 балів

3 балів

10 балів


Література:


 1. Бушканец М.Г. Хрестоматия по педагогике : учеб. пособ. [для пед. ин-тов] / М. Г. Бушканец, Б. Д. Леухин ; ред. З. И. Равкин. – М. : Просвещение, 1976. – 432 с.

 2. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 519–529.

 3. Зайченко І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Іван Васильович Зайченко. – [2-ге вид.]. – К. : Слово, 2008. – .–

Т. 2. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – С. 628–661.

 1. Левківський М.В. Історія педагогіки : навч. посіб. / Михайло Васильович Левківський. – К. : Центр учбової літератури. – С. 149–178.

 2. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 414–459.

 3. Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні / Любов Анатоліївна Медвідь. – К., 2003.– С. 285–289.

 4. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 539–551.

 5. Хілліг Г. Подряпини на образі “видатного педагога” / Гьотц Хіллінг // Рад. школа. – 1991. – №3. – С. 86-94.

 6. Ярмаченко М.Д. Деякі міркування щодо «Подряпин на образі «видатного педагога» / Микола Дмитрович Ярмаченко // Рад. школа. – 1991. – №3. – С. 94-95.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка