Тема Облік податкового боргу, його погашення та списанняСкачати 369.64 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір369.64 Kb.
1   2   3   4   5

Порядок нарахування пені


(Наказ Державної податкової адміністрації України від 11 червня 2003 року N 290 Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби)
Визначення:

податковий борг (недоїмка) - податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання;

пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання;

штрафна (фінансова) санкція (штраф) - плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами та іншими нормативно-правовими актами;Приклади розрахунку розподілу сплачених платником податків сум та нарахування пені

Приклад 1.

Платник податків 12.11.2003 здійснює сплату платежу до бюджету у сумі 1145 грн.

При цьому платник податків має податковий борг, який виник у зв'язку з несплатою узгодженого податкового зобов'язання, останнім днем граничного строку сплати якого було 10 лютого 2003 року.

Сума податкового боргу платника податків за станом на 10.02.2003 без урахування наявної в нього пені складає 1350 грн.

Сума нарахованої та несплаченої платником пені за станом на 10.02.2003 складає 250,25 грн.

1. Розподіл сплаченої платником податків суми податкового боргу.

Припустимо, що платник податків спрямовує 1145 грн. виключно в рахунок погашення суми податкового боргу без врахування пені.

Відповідно до вимог абзацу другого підпункту 16.3.3 пункту 16.3 статті 16 Закону податковий орган самостійно здійснює розподіл такої сплаченої суми на суму, що спрямовується на погашення податкового боргу (його частини), та суму, що спрямовується на погашення наявної в платника пені.

Для визначення суми, що має бути спрямована на погашення наявної в платника податків пені, доцільно скористатися пропорцією, яка дає можливість визначити питому вагу пені у загальній сумі податкового боргу (з врахуванням пені), та спрямувати відповідну частину сплаченої платником суми на погашення наявної в нього пені.


Х 

  

наявної пені 

--------- ------------------------, 

сплати 

  

боргу з врахуванням пені 

де:

Х - сума, яка за результатами розподілу спрямовується на погашення пені;

сплати - сума, фактично сплачена платником податків;

наявної пені - сума нарахованої та несплаченої платником податків пені за станом на дату здійснення сплати (сума пені, наявна у картці особового рахунку платника податків);

боргу з врахуванням пені - сума податкового боргу платника податків з врахуванням суми нарахованої та несплаченої пені за станом на дату здійснення сплати.

У даному прикладі:Х 

  

250,25 грн. 

-------- ---------------------------, 

1145 грн. 

  

(1350 грн. + 250,25 грн.) 

де Х = 179,06 грн.

Таким чином, сплачена платником сума (1145 грн.) розподіляється на суму, що спрямовується на погашення податкового боргу (965,94 грн.), та суму, що спрямовується на погашення наявної в нього пені (179,06 грн.).

у грн.


Суми податкового боргу та пені за станом на день здійснення сплати 

Сума сплати 

Суми, що спрямовуються на погашення податкового боргу та пені в результаті розподілу 

Суми податкового боргу, що залишились після зарахування коштів згідно з розподілом 

податковий борг (крім пені) 

пеня 

податковий борг (крім пені) 

пеня 

податковий борг (крім пені) 

пеня 

1350 

250,25 

1145 

965,94 

179,06 

384,06 

71,19 

2. Нарахування пені на фактично погашену суму податкового боргу.

Одночасно на фактично погашену платником податків суму податкового боргу (965,94 грн.) нараховується пеня. Розрахунок пені здійснюється таким чином.

Згідно з підпунктом 16.4.1 пункту 16.4 статті 16 Закону пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій при їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення (його частини), при цьому для розрахунку використовується більша з них. Нарахування пені здійснюється на день фактичного погашення податкового боргу (частини податкового боргу) за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день такого погашення.

Припустимо, що облікова ставка Національного банку України, яка діяла на момент виникнення податкового боргу (за станом на 10.02.2003), дорівнювала 10 %, а на момент погашення (за станом на 12.11.2003) - 8 %.

У розрахунку використовується облікова ставка НБУ, яка є більшою. У наведеному прикладі вона дорівнює 10 %.

Сума пені розраховується за допомогою такої формули:  

  

погашення боргу х Кднів х UНБУ х 1,2 

--------------------------------------, 

  

  де:

Y - сума пені, що нараховується на фактично погашену суму податкового боргу (завжди округлюється до другого знака після коми);

погашення боргу - фактично погашена сума податкового боргу за результатами розподілу (див. п. 1);

Кднів - кількість днів затримки сплати узгодженого податкового зобов'язання;

UНБУ - більша з облікових ставок НБУ, що діяли на день виникнення податкового боргу або на день його (його частини) погашення;

1,2 - коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних від UНБУ;

R - кількість днів у календарному році.

У даному прикладі:  

  

965,94 х 275 х 10 % х 1,2 

------------------------------, 

  

  

365 

де Y = 87,33 грн.

Таким чином, нарахована платнику податків пеня складає 87,33 грн.

у грн.


Суми податкового боргу, що залишились після зарахування коштів згідно з розподілом 

Сума нарахованої пені 

Суми податкового боргу після нарахування пені на фактично погашену суму податкового боргу 

податковий борг (крім пені) 

пеня 

податковий борг (крім пені) 

пеня 

384,06 

71,19 

87,33 

384,06 

158,52 

Приклад 2.

Платник податків 12.11.2003 здійснює сплату платежу до бюджету у сумі 1350 грн.

При цьому платник податків має податковий борг, який виник у зв'язку з несплатою узгодженого податкового зобов'язання, останнім днем граничного строку сплати якого було 10 лютого 2003 року.

Сума податкового боргу платника податків за станом на 10.02.2003 без врахування наявної в нього пені складає 1350 грн.

Суми несплаченої пені платник податків за станом на 10.02.2003 не має.

1. Розподіл сплаченої платником податків суми податкового боргу.

Оскільки на момент сплати податкового боргу у платника податків відсутня нарахована та несплачена ним пеня, то вся сума сплати спрямовується на погашення податкового боргу (без врахування пені).

у грн.


Суми податкового боргу та пені за станом на день здійснення сплати 

Сума сплати 

Суми, що спрямовуються на погашення податкового боргу та пені в результаті розподілу 

Суми податкового боргу, що залишились після зарахування коштів згідно з розподілом 

податковий борг (крім пені) 

пеня 

податковий борг (крім пені) 

пеня 

податковий борг (крім пені) 

пеня 

1350 1350 

1350 


2. Нарахування пені на фактично погашену суму податкового боргу.

Одночасно на фактично погашену платником податків суму податкового боргу (1350 грн.) нараховується пеня. У даному прикладі розрахунок пені здійснюється таким чином:


  

  

1350 х 275 х 10 % х 1,2 

----------------------------, 

  

  

365 

де Y = 122,05 грн.

у грн.


Суми податкового боргу, що залишились після зарахування коштів згідно з розподілом 

Сума нарахованої пені 

Суми податкового боргу після нарахування пені на фактично погашену суму податкового боргу 

податковий борг (крім пені) 

пеня 

податковий борг (крім пені) 

пеня 

122,05 122,05 

При здійсненні платником податків наступної сплати в рахунок погашення його податкових зобов'язань (податкового боргу) сплачена сума підлягає розподілу аналогічно до розподілу суми у прикладі 1.

Приклад 3.

Платник податків 12.11.2003 здійснює сплату платежу до бюджету у сумі 1450 грн.

При цьому платник податків має податковий борг, який виник у зв'язку з несплатою узгодженого податкового зобов'язання, останнім днем граничного строку сплати якого було 10 лютого 2003 року.

Сума податкового боргу платника податків за станом на 10.02.2003 без врахування наявної в нього пені складає 1350 грн.

Суми несплаченої пені платник податків за станом на 10.02.2003 не має.

1. Розподіл сплаченої платником податків суми податкового боргу.

Оскільки на момент сплати податкового боргу у платника податків відсутня нарахована та несплачена ним пеня, то вся сума сплати спрямовується на погашення податкового боргу (без врахування пені).

у грн.


Суми податкового боргу та пені за станом на день здійснення сплати 

Сума сплати 

Суми, що спрямовуються на погашення податкового боргу та пені в результаті розподілу 

Суми податкового боргу, що залишились після зарахування коштів згідно з розподілом 

податковий борг (крім пені) 

пеня 

податковий борг (крім пені) 

пеня 

податковий борг (крім пені) 

пеня 

1350 1450 

1350 -100 (переплата) 2. Нарахування пені на фактично погашену суму податкового боргу.

Одночасно на фактично погашену платником податків суму податкового боргу (1350 грн.) нараховується пеня. У даному прикладі розрахунок пені здійснюється таким чином.  

  

1350 х 275 х 10 % х 1,2 

----------------------------, 

  

  

365 

де Y = 122,05 грн.

у грн.


Суми податкового боргу, що залишились після зарахування коштів згідно з розподілом 

Сума нарахованої пені 

Суми податкового боргу після нарахування пені на фактично погашену суму податкового боргу 

податковий борг (крім пені) 

пеня 

податковий борг (крім пені) 

пеня 

-100 (переплата) 122,05 

-100 (переплата) 

122,05 

3. Сума переплати, що виникає у платника податків у зв'язку з направленням всієї суми сплати на погашення податкового боргу, спрямовується на погашення пені, нарахованої на фактично погашену суму податкового боргу.

Так, у даному прикладі в рахунок нарахованої на фактично погашену суму податкового боргу пені (122,05 грн.) спрямовується переплата у сумі 100 грн., що виникла у зв'язку з направленням всієї суми сплати на погашення податкового боргу (крім пені).

у грн.


Суми податкового боргу після нарахування пені на фактично погашену суму податкового боргу 

Сума переплати, що спрямовується на погашення нарахованої пені 

Суми податкового боргу після спрямування переплати в рахунок погашення нарахованої пені 

податковий борг (крім пені) 

пеня 

податковий борг (крім пені) 

пеня 

-100 (переплата) 

122,05 

122,05 22,05 

____________1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка