Тема Облік податкового боргу, його погашення та списанняСкачати 369.64 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір369.64 Kb.
  1   2   3   4   5

Редич О.В. Облік податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Тема 4 . Облік податкового боргу, його погашення та списанняПитання:

 1. Термінологія , якою характеризується податковий борг;

 2. Типи та статуси податкового боргу;

 3. Порядок ведення обліку податкового боргу в органах ДПС України

 4. Автоматизація процедур обліку пені та податкового богу.

 5. Порядок нарахування пені;

  Питання для самостійного вивчення

 6. Податкові вимоги та формування відомостей про платників податків боржників;

 7. Джерела погашення податкового боргу;
  1. Термінологія, якою характеризується податковий боргПодатковий борг (недоїмка) податкове зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене з платником податків (далі – платником) або встановлене судом (господарчим судом), але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов’язання.

ПБ =ПЗ + П

Пб – податковий борг, ПЗ – податкове обов’язання+ штрафи, П – пеня на ПЗ.


Випадок податкового боргу – це наявність податкового боргу у одного платника за одним платежем.

Випадок податкового боргу вважається відкритим у разі виникнення у платника суми податкового боргу >= 0,01грн.


Випадок податкового боргу вважається закритим, коли сума такого випадку дорівнює нулю.
Боржник – платник, який має один або більше випадків податкового боргу.


ПРИМІТКА:

! Будь-яка кількість своєчасно не сплачених податкових зобов’язань по одному і тому ж платежу в одного боржника складають один випадок податкового боргу, а сума таких несплачених податкових зобов’язань складає суму випадку податкового боргу.

! Кількість відкритих випадків податкового боргу у одного платника не може бути більшою, ніж кількість податків та зборів (обов’язкових платежів), платником яких він є відповідно до законодавства.

Розрізняють категорії складності випадків податкового боргу та категорії складності боржників. Поняття складності випадку податкового боргу визначається, перш за все, розміром суми, яка становить цей випадок. Чим більша сума податкового боргу, тим складніші умови для його погашення.


Категорії складності випадків податкового боргу:
І категорія – сума випадку податкового боргу < = 25 000,00 грн.

ІІ категорія – сума випадку податкового боргу > 25 000,00 грн.

Категорії складності боржників:
Боржник І категорії складності – боржник, у якого всі випадки податкового боргу відповідають І категорії складності випадку податкового боргу.

Боржник ІІ категорії складності – боржник, у якого хоча б один випадок податкового боргу відповідає ІІ категорії складності випадку податкового боргу.
Випадок, від якого ведеться облік – випадок податкового боргу, який у платника податків за хронологією виник першим.


ПРИМІТКА:

! У податкових вимогах датою виникнення податкового боргу вважається дата відкриття випадку, від якого ведеться облік.
! Працівник підрозділу стягнення податкової заборгованості ОДПС вважається податковим керуючим боржника, закріпленого за ним, від дня відкриття випадку, від якого ведеться облік податкового боргу, у такого боржника.


  1. Типи та статуси податкового боргу

До складу випадку податкового боргу можуть входити: податок або збір (обов’язковий платіж), пеня, штрафні санкції, проценти за користування відстрочкою (розстрочкою). Зазначені складові є типами випадку податкового боргу (типами податкового боргу).


Податок і збір (обов'язковий платіж) - це обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.
Пеня — плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання.
Штрафна санкція (штраф) — плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами.
Проценти за користування відстрочкою (розстрочкою) – плата за користування відстрочкою (розстрочкою).


   СТАТУСИ ПОДАТКОВОГО БОРГУПодатковий борг платника (випадки податкового боргу) може перебувати у таких статусах:


 • інертному;

 • дієвому.

УВАГА !

! В інертному та дієвому статусі всі випадки податкового боргу одного боржника закріплюються тільки за одним працівником відділу стягнення податкової заборгованості ОДПС.
! В інертному статусі облік податкового боргу платника починається від дня відкриття у нього “випадку, від якого ведеться облік”.
! У разі виконання певних умов податковий борг (усі випадки податкового боргу) платника може залишитися в інертному статусі, перейти до дієвого статусу або може бути погашений (закриті всі випадки податкового боргу боржника).

! Кінець обліку податкового боргу платника в інертному статусі настає після закриття всіх випадків податкового боргу або переходу випадків податкового боргу платника до дієвого статусу.
! Перехід податкового боргу платника до дієвого статусу відбувається від дня, наступного за 30 календарним днем після направлення (вручення) боржнику ІІ податкової вимоги. У цей день всі інші випадки податкового боргу такого платника, незалежно від термінів їх виникнення, переходять до дієвого статусу.
! Усі випадки, що відкриваються у боржника в період, коли термін для переходу до дієвого статусу ще не настав, відкриваються у тому ж виді інертного статусу, в якому перебуває випадок податкового боргу з сумою більше 10 гривень.
! Зворотного переходу із дієвого статусу до інертного податковий борг платника (всі випадки податкового боргу) не має.Інертний статус. Види статусу
Інертний статус – це статус, у якому:


 • відкривається у боржника “випадок, від якого ведеться облік”;

 • здійснюється в автоматичному режимі формування податкових вимог, коли сума хоча б одного випадку податкового боргу такого платника досягає визначеного граничного значення (поняття “граничне значенняприведено нижче);

 • залишаються на обліку всі випадки податкового боргу платника, якщо жоден з них не досягає визначеного граничного значення для відправки податкових вимог або для переходу до дієвого статусу.


Граничне значення – це кількісний показник (сума та/або період), який визначений для ініціювання або припинення певних дій з боку органів ДПС по відношенню до боржників (стосується, наприклад, формування І (ІІ) податкової вимоги, застосування заходів стягнення податкового боргу, закриття випадку податкового боргу).
Мінімальна сума (граничне значення), від якої економічно обгрунтованим є рішення про витрату державних коштів для відправки І податкової вимоги, прийнята у розмірі 10,00 гривень.
Усі відкриті випадки податкового боргу одного платника можуть знаходитися тільки в одному виді інертного статусу.
Розрізняють три види інертного статусу, до яких може бути віднесений податковий борг платника (всі відкриті випадки податкового боргу платника):
до І податкової вимоги;

І податкова вимога;

ІІ податкова вимога.
До І податкової вимогивид інертного статусу, в якому податковий борг платника перебуває від дня відкриття “випадку, від якого ведеться облік” до дня направлення (вручення) І податкової вимоги.
І податкова вимога – вид інертного статусу, в якому податковий борг платника перебуває від дня, наступного за днем направлення (вручення) І податкової вимоги до дня направлення (вручення) ІІ податкової вимоги, але не менше 30 календарних та 5 робочих днів з дня направлення (вручення) І податкової вимоги.
ІІ податкова вимога – вид інертного статусу, в якому податковий борг платника перебуває від дня, наступного за днем направлення (вручення) ІІ податкової вимоги до дня, наступного за 30 календарним днем від дня направлення (вручення) ІІ податкової вимоги.
Перехід із одного виду інертного статусу до іншого відбувається у такій послідовності: “До І податкової вимоги” “І податкова вимога” “ІІ податкова вимога”. Зворотного переходу між видами інертного статусу боржник не має.

УВАГА!

! Якщо хоча б один випадок податкового боргу боржника перейшов до обліку в дієвий статус, усі нові випадки податкового боргу, що виникають у такого боржника, відкриваються у тому виді дієвого статусу, в якому перебуває цей випадок. Податкові вимоги при цьому з нових випадків податкового боргу не надсилаються.Дієвий статус. Види статусу.
Дієвий статус - це статус податкового боргу боржника, в якому зменшення такого боргу (закриття кожного випадку податкового боргу боржника) відбувається завдяки певним діям, що здійснює працівник відділу стягнення податкової заборгованості ОДПС – податковий керуючий, застосовуючи надані йому повноваження відповідно до законодавства.

Випадок податкового боргу починає обліковуватися в дієвому статусі від дня, наступного за 30 календарним днем від дня направлення (вручення) ІІ податкової вимоги.

Усі випадки податкового боргу одного боржника можуть знаходитися лише в одному виді дієвого статусу.
Розрізняють п'ять видів дієвого статусу, до яких може бути віднесено всі випадки податкового боргу одного боржника:
активний;

пасивний;

банкрутство;

розстрочка (відстрочка);

безнадійний.
Активний вид дієвого статусу – це єдиний вид статусу, в якому працівник підрозділу стягнення податкової заборгованості ОДПС – податковий керуючий застосовує до боржників, випадки ПБ яких знаходяться на обліку в цьому виді статусу, всі заходи стягнення, які передбачені діючим законодавством.
Підстава: закінчення граничного терміну погашення податкового боргу після направлення (вручення) ІІ податкової вимоги (30 календарних днів)
Пасивний вид дієвого статусу – це вид статусу, в якому працівник підрозділу стягнення податкової заборгованості ОДПС – податковий керуючий не може застосовувати заходи стягнення до боржника.
У пасивному виді дієвого статусу знаходяться всі випадки податкового боргу боржника, за яким:


 • готуються документи для ініціювання справи про банкрутство боржника до дня одержання ухвали суду про порушення справи про банкрутство;


Підстава: письмово обґрунтоване рішення керівника підрозділу стягнення податкової заборгованості


 • готуються документи для ініціювання справи в суді про звернення стягнення податкового боргу на майно боржника до дня прийняття наказу та відповідного рішення суду;


Підстава: письмово обґрунтоване рішення керівника підрозділу стягнення податкової заборгованості • здійснюється розшук.


Підстава: заява (рапорт) до підрозділів податкової міліції про розшук боржника.
Вид “Банкрутство” дієвого статусу – це вид статусу, в якому перебувають всі випадки податкового боргу боржника, з якого в суді розглядається справа про банкрутство до:

- одержання ухвали про ліквідацію боржника як юридичної особи або рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи;

- прийняття ОДПС рішення про відстрочку (розстрочку) податкового боргу на підставі затвердженої судом мирової угоди, яка містить положення про розстрочку чи відстрочку боргів.
Підстава: ухвала про порушення справи про банкрутство
Вид “Розстрочка (відстрочка)” – це вид дієвого статусу, в якому перебувають випадки податкового боргу боржника, сплату яких перенесено на пізніший термін або на декілька термінів.

УВАГА !

! Розстрочка (відстрочка) податкового боргу надається на всі відкриті випадки податкового боргу боржника від дня визначеного в прийнятому ОДПС рішенні щодо розстрочки (відстрочки) податкового боргу.

Випадок податкового боргу може перейти до виду “Розстрочка (відстрочка)” із видів: • “Банкрутство” дієвого статусу;

Підстава: рішення ОДПС, прийняте на підставі затвердженої судом мирової угоди, яка містить положення про розстрочку чи відстрочку боргів


Підстава: договір, який укладений згідно з прийнятим рішенням керівництва ОДПС про розстрочення (відстрочення) суми податкового боргу


 • “Активний” дієвого статусу.


Підстава: договір, який укладений згідно з прийнятим рішенням керівництва ОДПС про розстрочення (відстрочення) суми податкового боргуПРИМІТКА:

! У разі виникнення у боржника, якому надано відстрочку (розстрочку), нового випадку податкового боргу, облік такого нового випадку починається у виді “Розстрочка (відстрочка)” дієвого статусу.
! У разі виникнення у боржника нової (додаткової) суми податкового боргу з випадку, з якого платник має розстрочку (відстрочку), така сума збільшує загальну суму випадку податкового боргу боржника у виді “Розстрочка (відстрочка)” дієвого статусу.УВАГА!

! У разі розірвання договору розстрочки (відстрочки) внаслідок накопичення нового податкового боргу або несплати боржником розстроченої (відстроченої) суми у встановлені терміни, суми нового боргу разом із залишком несплаченого розстроченого (відстроченого) податкового боргу переходять до активного чи пасивного виду дієвого статусу від дня, наступного за днем прийняття рішення про дострокове розірвання договору розстрочки (відстрочки) податкового боргу. При цьому податкові вимоги за новими сумами податкового боргу не надсилаються.

Облік випадку податкового боргу у виді “Розстрочка (відстрочка)” припиняється при закритті випадку податкового боргу (у разі повного погашення суми податкового боргу) або при переході в активний чи пасивний вид дієвого статусу.


Безнадійний вид дієвого статусу – це вид статусу, в якому всі випадки податкового боргу боржника підпадають під термін “безнадійний” згідно із Законом.

Підстава: рішення суду, довідка МВС, ЖЕКа, довідка ЗАГСу
До безнадійного виду дієвого статусу відносяться випадки податкового боргу боржника:


 • визнаного у встановленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволенi у зв'язку з недостатнiстю активiв банкрута;
 • фiзичної особи, яка

- визнана у судовому порядку безвiсно вiдсутньою або померлою та у разі недостатності майна, на яке може бути направлено стягнення;

- померла, у разі недостатності майна, на яке може бути направлено стягнення;

- понад 720 днів перебуває у розшуку;
 • податковий борг юридичних та фiзичних осiб, стосовно якого минув строк позовної давностi (при відсутності сум податкового боргу, стосовно яких граничний термін стягнення ще не настав);

 • податковий борг юридичних або фізичних осіб, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);

 • податковий борг юридичних осіб, визнаних фіктивними.

У безнадійному виді дієвого статусу випадок податкового боргу перебуває до дня прийняття рішення керівництвом ОДПС про списання суми випадку податкового боргу та закриття такого випадку.  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка