Тема. Музика як вид мистецтваСкачати 106.81 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір106.81 Kb.
Лекції №1
Модуль1

Змістовий модуль 1. Основи музичної грамоти.
Тема. Музика як вид мистецтва

Мета: розкрити значення музики в житті людини, її ідейно-художній зміст; дати загальну характеристику та взаємозв’язок основних засобів музичної виразності.

План


 1. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості.

 2. Роль музики у всебічному розвитку дитини.

 3. Характеристика основних засобів музичної виразності, їх взаємозв’язок..


Запитання для самоконтролю


 1. Охарактеризуйте особливості музики як виду мистецтва.

 2. Яка роль музики в естетичному розвитку школяра, у формуванні його морального обличчя, розумових здібностей та фізичного здоров’я?

 3. Назвіть улюблений музичний твір і скажіть, чим він вам подобається.


Список рекомендованих джерел


 1. Сурмик І.С. Сурмик С.С. Музичне виховання дітей дошкільного віку: навчальний посібник / І.С.Сурмик С.С.Сурмик. Володимир-Волинський, 2010. – 254с.

 2. Ростовський О. Я. Музична освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи //Мистецтво та освіта, №4. – 2002. С.42-44.


Лекція №2
Тема. Нотне письмо.

Мета: дати поняття про особливості запису музичних звуків особливими знаками – нотами, поділу звукоряду на октави і їх назви; навчити розміщувати ноти на нотоносці у скипковому та басовому ключах; навчити записувати ноти складовою і буквеною системою; дати поняття альтерації ступенів звукоряду.
План


 1. Звук і його властивості.

 2. Звукоряд. Поділ звукоряду на октави.

 3. Основні ступені, їх назви.

 4. Ноти. Нотний стан.

 5. Скрипічний ключ. Басовий ключ.

 6. Розміщення нот на нотоносці у скрипічному та басовому ключах.

 7. Похідні ступені звукоряду.

 8. Знаки альтерації.


Запитання для самоконтролю


 1. Що таке звук як фізичне явище?

 2. Як записуються музичні звуки?

 3. Що таке нотний стан і як розміщуються на ньому ноти?

 4. З якою метою вживаються додаткові лінійки

 5. Чому скрипковий та басовий ключі є головними?

 6. Перелічіть складові назви звуків.

 7. Перелічіть літерні назви звуків.

 8. Що таке півтон і цілий тон?

 9. З якою метою вживаються знаки альтерації? Назвіть їх та охарактеризуйте їхнє значення.


Список рекомендованих джерел


 1. Павлюченко С.О. Елементарна теорія музики / С.О. Павлюченко. – К.: Музично Україна, 1990. – С.5- 18.

 2. Сурмик І.С., Сурмик С.С. Основи музичної грамоти / І.С. Сурмик, С.С. Сурмик. ВВПК: 2008. – С.5-8, 11- 14.

 3. w.w.w.music-theory.ruЛекція №3
Тема. Метр і ритм.

Мета: дати поняття про метро-ритмічні особливості організації музики; розглянути тривалості музичних звуків і їх позначення нотами; паузи та їх графічне зображення; дати поняття про прості і складні розміри та навчити тактувати у них; повідомити про способи збільшення тривалостей звуків.
План


 1. Значення метру і ритму в музиці.

 2. Тривалості звуків, їх позначення нотами.

 3. Паузи і їх тривалості.

 4. Такт, тактова риска.

 5. Сильна і слабка долі. Затакт.

 6. Пульс. Розмір 2/4, 3/4, 4/4. Схеми тактування.

 7. Способи збільшення тривалостей звуків.


Запитання для самоконтролю


 1. Що таке метр?

 2. Що таке ритм?

 3. Що таке сильна та слабка доля такту?

 4. Що означає тактова риска?

 5. Як визначається розмір такту?

 6. Перечисліть тривалості музичних звуків.

 7. Що таке затакт?

 8. За яким принципом відбувається дроблення тривалостей?

 9. Як позначається збільшення тривалості звуків?


Список рекомендованих джерел


 1. Павлюченко С.О. Елементарна теорія музики / С.О. Павлюченко. – К.: Музично Україна, 1990. – С.12, 26-28.

 2. Сурмик І.С., Сурмик С.С. Основи музичної грамоти / І.С. Сурмик, С.С. Сурмик. ВВПК: 2008. – С.7-10.

 3. w.w.w.music-theory.ru

Лекція №4
Тема. Лад і тональність.

Мета: дати поняття про організацію звуків у ладі; побудову мажорного та мінорного ладів; поняття про гаму, тональності мажору і мінору; головні ступені ладу і їх назву.
План


 1. Стійкість і нестійкість звуків.

 2. Поняття про лад.

 3. Мажорний лад. Будова мажорної гами.

 4. Тон, півтон.

 5. Тональність. Мажорні тональності.

 6. Мінорний лад.

 7. Три види мінору. Мінорні тональності


Запитання для самоконтролю


 1. Що таке лад? Що таке мажорний лад?

 2. Як позначаються ступені ладу?

 3. Що означають слова: домінанта, субдомінанта, тоніка.

 4. Які звуки називаються стійкими, а які – нестійкими?

 5. Який ступінь ладу є найстійкіший?

 6. Що таке гама?

 7. Що таке тональність?

 8. В якому порядку додаються ключові знаки альтерації у дієзних та бемольних тональностях?

 9. За якою схемою будується мінорний лад?

 10. Що таке гармонічний мінор і як він утворюється?

 11. Чи можна лише за самими ключовими знаками визначити тональність?

 12. Перечисліть бемольні мажорні тональності.

 13. Перечисліть дієзні мажорні тональності.

 14. Перечисліть дієзні мінорні тональності.

 15. Перечисліть мінорні мажорні тональності.


Список рекомендованих джерел


 1. Павлюченко С.О. Елементарна теорія музики / С.О. Павлюченко. – К.: Музично Україна, 1990. – С.73-75, 79-83, 87-89, 92-94.

 2. Сурмик І.С., Сурмик С.С. Основи музичної грамоти / І.С. Сурмик, С.С. Сурмик. ВВПК: 2008. – С.16-22.

 3. w.w.w.music-theory.ruЛкція №5
Тема. Інтервали. Транспонування.

Мета: дати відомості про інтервали в музиці, їх значення та побудову; консонуючі і дисонуючі інтервали; дати поняття про види транспонування і його значення.
План


 1. Поняття про інтервал.

 2. Прості інтервали. Їх назви.

 3. Консонанси і дисонанси.

 4. Транспонування. Способи транспонування.

 5. Значення транспонування для роботи вчителя музики в школіЗапитання для самоконтролю


 1. Що таке інтервал?

 2. В яких двох формах застосовуються інтервали?

 3. Перелічіть назви інтервалів у межах октави.

 4. Як скорочено позначаються інтервали?

 5. Від чого залежить вид інтервалу?

 6. Які інтервали звуться чистими, великими, малими?

 7. Що називається консонансом та дисонансом? Які інтервали належать до досконалих консонансів, недосконалих консонансів, дисонансів?

 8. Що означає транспонувати музичний твір?

 9. Чим викликається необхідність транспозиції?

 10. Скільки існує способів транспозиції?


Список рекомендованих джерел


 1. Павлюченко С.О. Елементарна теорія музики / С.О. Павлюченко. – К.: Музично Україна, 1990. – С.58-59, 143-144.

 2. Сурмик І.С., Сурмик С.С. Основи музичної грамоти / І.С. Сурмик, С.С. Сурмик. ВВПК: 2008. – С.26-31.

 3. w.w.w.music-theory.ru

Лекція №6
Тема. Темп та динамічні відтінки в музиці.

Мета: дати поняття про темпи т а динамічні відтінки та їх значення у створенні музичного образу.
План


 1. Темп як засіб музичної виразності. Види темпів та їх позначення.

 2. Метроном.

 3. Динамічні відтінки, їх запис.

 4. Значення темпу і динаміки у мізиці.


Запитання для самоконтролю


 1. Яким термінами позначаються динамічні відтінки?

 2. Що означає темп?

 3. Що означає динаміка?

 4. На які групи поділяються темпи в музиці?

 5. Назвіть основні позначення темпів.

 6. Перечисліть основні динамічні відтінки та їх позначення.

 7. З якою метою застосовують метроном?


Список рекомендованих джерел


 1. Павлюченко С.О. Елементарна теорія музики / С.О. Павлюченко. – К.: Музично Україна, 1990. – С.21-25.

 2. Сурмик І.С., Сурмик С.С. Основи музичної грамоти / І.С. Сурмик, С.С. Сурмик. ВВПК: 2008. – С.31-33.

 3. w.w.w.music-theory.ru


Лекція №7
Модуль 1.
Змістовий модуль 2. Відомості з музичної літератури.
Тема. Народна музична творчість.

Мета: Сформувати поняття про зміст народної музичної творчості та її місце в житті українського народу, зв'язок з професійною музикою і художньою літературою; розповісти про наукові записи і дослідження українського фольклору; дати поняття про різноманітність народно-пісенних жанрів та їхні характерні особливості.
План


 1. Зміст народної музичної творчості, її місце в суспільному житті.

 2. Етапи формування й розвитку фольклорних жанрів. Наукові записи й дослідження фольклору.

 3. Різноманітність народно-пісенних жанрів: колядки, щедрівки; веснянки; купальські пісні; обжинкові пісні; весільні пісні, плачі; історичні пісні та думи; ліричні пісні, танцювальні та жартівливі пісні; пісні літературного походження.

 4. Волинські народні пісні.


Запитання для самоконтролю


 1. Що таке фольклор?

 2. Хто записував українські народні пісні, прислів’я, загадки, казки?

 3. Коли з’явились перші наукові записи музичного фольклору?

 4. Коли виникли колядки і щедрівки? Який зміст цих пісень, їх музичні особливості?

 5. Про що співається у веснянках?

 6. Розкажіть про характерні мелодії веснянок, їх зв'язок з танцем, хороводом?

 7. Розкажіть про обряд обжинок, купальський обряд.

 8. Охарактеризуйте плачі, їх музичні особливості.

 9. Коли зародились думи? На які групи вони поділяються?

 10. Розкажіть про характер мелодій дум, форму дум, манеру виконання, а також дайте оцінку їх художньої вартості.

 11. Який зміст ліричних пісень і особливості їх мелодики?

 12. Про що розповідається в жартівливих піснях і які характерні риси їх ритміки, будови?

 13. Які характерні риси пісень літературного походження? Коли вони зародились? Навести приклади.


Список рекомендованих джерел


 1. Лісецький С.Й. Українська музична література для 4-5 класів ДМШ. Навчальний посібник. / С.Й.Лісецький – К.: Музична Україна, 1991. – С. 5-40.

 2. Ольховський А. Нарис історії української музики / Ред. Л. Корній./А. Ольховський – К.: Музична Україна, 2003. – С. 355-364.

 3. Сурмик І.С., Сурмик С.С. Основи музичної грамоти / І.С. Сурмик, С.С. Сурмик. ВВПК: 2008. – С.38-47.


Лекція №8
Модуль 1.
Змістовий модуль 2. Відомості з музичної літератури.
Тема. Типи хорів та оркестрів.

Мета: дати поняття про хор, типи і види хорів; характеристику і класифікацію співацьких голосів, зокрема – дитячих; дати поняття про склад симфонічного оркестру та інструменти українського народного оркестру.
План


 1. Поняття про хор.

 2. Типи та види хорів.

 3. Характеристика і класифікація співацьких голосів.

 4. Дитячі голоси, їх характеристики.

 5. Види оркестрів: українських народних інструментів, симфонічний.


Запитання для самоконтролю


 1. Що таке хор?

 2. Які ви знаєте типи хорів?

 3. Від чого залежить вид хору?

 4. Як поділяються дитячі голоси?

 5. Які ви знаєте види хорового виконавства?

 6. Перечисліть найбільш відомі колективи хорового виконавства.

 7. Що таке оркестр?

 8. На які основні групи поділяються інструменти симфонічного оркестру?

 9. Які інструменти входять до струнної групи оркестру?

 10. Які інструменти входять до дерев’яної духової групи оркестру?

 11. Які інструменти входять до мідної духової групи оркестру?

 12. Які інструменти входять до ударної групи оркестру?

 13. Які ви знаєте українські народні музичні інструменти?


Список рекомендованих джерел
1. Коломоєць О.М. Хорознавство / О.М.Коломоєць – К. : Либідь, 2001. – С. 5-16,

 1. Сурмик І.С., Сурмик С.С. Основи музичної грамоти / І.С. Сурмик, С.С. Сурмик. ВВПК: 2008. – С.52-65.

Лекція №9
Модуль 1.
Змістовий модуль 3. Будови музичних творів.
Тема. Прості музичні форми.

Мета: дати поняття про будову музичних форм, будову періоду, куплетної форми, простої двочастиної та три частинної форм та їх використання у побудові творів для слухання музики в початкових класах.
План


 1. Загальне поняття про період.

 2. Побудова періоду: цезури, мотив, фраза, речення.

 3. Куплетна форма як форма, яка виросла з народної музики, її використання в пісенній формі.

 4. Побудова простої, двочастинної форми,

 5. Побудова простої тричастинної форми.

 6. Використання цих форм у побудові творів для слухання музики в початкових класах.Запитання для самоконтролю


 1. Що таке музична форма?

 2. Від чого залежить використання тої чи іншої музичної форми композитором?

 3. Які ви знаєте музичні форми? За яким принципом вони поділяються?

 4. Розкажіть про побудову найменшої музичної форми.

 5. Як будується проста двочастинна форма? Назвіть приклади музичних творів написаних у цій формі.

 6. Як будується проста тричастинна форма? Назвіть приклади музичних творів написаних у цій формі.


Список рекомендованих джерел


 1. Сурмик І.С., Сурмик С.С. Основи музичної грамоти / І.С. Сурмик, С.С. Сурмик. ВВПК: 2008. – С.82- 86.Лекція №10
Модуль 1.
Змістовий модуль 3. Будови музичних творів.
Тема. Складні музичні форми.

Мета: дати поняття про форму рондо та варіаційну форму та їх побудову.
План


 1. Рондо, його побудова: рефрен, епізод.

 2. Варіації, їх побудова.

 3. Варіаційна форма.

 4. Куплетно-варіаційна форма як її різновидність.Запитання для самоконтролю


 1. Як будується форма рондо?

 2. Як будується варіаційна форма?

 3. Що таке куплетно-варіаційна форма?Список рекомендованих джерел


 1. Сурмик І.С., Сурмик С.С. Основи музичної грамоти / І.С. Сурмик, С.С. Сурмик. ВВПК: 2008. – С.86-87.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка