Тема Леся Українка. Поезії, поемиСкачати 223.71 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір223.71 Kb.
Практичне заняття 1

Тема Леся Українка. Поезії, поеми

План

 1. Ритміко-інтонаційна структура віршів.

 2. Трансформація мандрівного сюжету та вічних образів «Ізольди Білорукої».

 3. Етична проблематика «Давньої казки», «Віли-посестри»

 4. Проблематика «Одержимої».

Завдання

 1. Вивчіть напам’ять поезії Лесі Українки /за списком/.

 2. Зробіть аналіз однієї з поезій.

 3. Вкажіть жанри поезій Лесі Українки.

Література

Основна

Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст..: У 2 кн.: Підручник / За ред.. О.Д.Гнідан. - К.: Либідь, 2005. - Кн..1. - 624 с.

Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ-початку ХХ століття: Підручник / За ред. О.А.Галич. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - 480 с.

Голомб Л.Г. Новаторські тенденції в українській літературі кінця ХІХ- перших десятиліть ХХ ст. - Гранда, 2008. - 296 с.

Денисюк І.О. Краса і сила одного циклу // Українка Л. Зоряне небо. - Л.: Каменяр, 1988. - С. 6-11.

Донцов Д. Поетка українського рісорджіменту. // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. / Упор. Є.Федоренко, В.Яременко, - К.: Дніпро, 1993. - С. 149-183.

Жулинський М. Ідеальний голос трагічної душі // Жулинський М. Українська література. Творці і твори. - К.: Либідь, 2011. - С. 213-244.

Додаткова:

Моклиця М.В. Модернізм як структура. Філософія. Психологія. Поетика: Монографія. – Луцьк: Вежа, 2002. – 390 с.

Франко І.Я. Леся Українка // Українські дожовтневі письменники. - К.: Радянська школа, 1985. - С.239-241.

Практичне заняття 2

Тема Леся Українка. Камінний господар. Кассандра.

План

1. Розробка мандрівних сюжетів і вічних образів.

2. Проблема «сродної праці», фатуму.

3. Проблема вибору у творах.Завдання

Зробіть аналіз композиції однієї з драм.

Поміркуйте над думками Лесі Українки про драму «Камінний господар», висловлені у листі до Ольги Кобилянської.

Література

Основна

Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ-початку ХХ століття: Підручник / За ред. О.А.Галич. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - 480 с.

Жулинський М. Ідеальний голос трагічної душі // Жулинський М. Українська література. Творці і твори. - К.: Либідь, 2011. - С. 213-244.

Зеров М. Леся Українка // Зеров М. Від Куліша до Винниченка. - С. 357-

Донцов Д. Поетка українського рісорджіменту. // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критикиХХ ст. / Упор. Є.Федоренко, В.Яременко, - К.: Дніпро, 1993. - С. 149-183.

Кочерга С. Культурософія Лесі Українки. Семіотичний аналіз текстів. - Луцьк: Твердиня, 2010. - 656 с.

Малютіна Н.П Українська драматургія кінця ХІХ- початку ХХ ст.: навч. посіб. / Н.П.Малютіна. - К.: Академвидав, 2010. - 256 с.

Українка Леся ЛистиДодаткова:

Бабиш кін О.К. Драматургія Лесі Українки // Українські дожовтневі письменники. - К.: Радянська школа, 1985. - С. 246-251.


Практичне заняття 3

Тема.

Леся Українка Оргія. Бояриня.

План

 1. Проблема права і обов’язку.

 2. Проблема вибору

 3. Неоромантична природа творів

Завдання

Прокоментувати цитати:

«Всяка людина, народжена в рабстві, народжується для рабства, і ніщо не може бути правильнішим цього (Ж.-Ж. Руссо).

Благо окремої людини чи окремої нації зв’язане із загальним благом для всіх (Андрі Барбюс)

Законспектувати розділ з навчального посібника Н.Малютіної.Література

Основна

Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ-початку ХХ століття: Підручник / За ред. О.А.Галич. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - 480 с.

Зеров М. Леся Українка // Зеров М. Від Куліша до Винниченка. - С. 357-

Драй-Хмара. // Українка Леся Бояриня. - К., 1991.

Кочерга С. Культурософія Лесі Українки. Семіотичний аналіз текстів. - Луцьк: Твердиня, 2010. - 656 с.

Малютіна Н.П Українська драматургія кінця ХІХ- початку ХХ ст.: навч. посіб. / Н.П.Малютіна. - К.: Академвидав, 2010. - 256 с.

Могильницький Г. Руїна держави й руїна душі (Драма Лесі Українки «Бояриня») // Диво слово. 2007. - №5. - С. 17- 21.

Додаткова

Донцов Д. Поетка українського рісорджіменту. // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критикиХХ ст. / Упор. Є.Федоренко, В.Яременко, - К.: Дніпро, 1993. - С. 149-183.

Кочерга С. Ландшафт культури у творчості Лесі Українки // СіЧ. - 2012. - №2. - С.3-9.

Пастух Б. Форми свободи у драматургії Лесі Українки // СіЧ. - 2012. - №2. - С. 16-21.


Практичне заняття 4

Тема

М.Коцюбинський. Новелістика

План

 1. Дитяча тематика ранніх творів (Харитя, Ялинка, Маленький грішник).

 2. Молдавська і кримська тематика (Відьма, Для загального добра, Пе-коптьор, На камені, Під мінаретами.

 3. Італійська тема у прозі майстра (Сон, Хвала життю,

 4. Імпресіоністичні елементи в Інтермецо, Цвіт яблуні, Що записано в книгу життя.

Завдання

Поміркуйте над висловом: «Один з найкращих наших новелістів» (Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку).

Проаналізуйте зорові та слухові образи новели Інтермецо.

Література. Основна

Федоренко Є. Пошуки Михайла Коцюбинського-стиліста // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критикиХХ ст. / Упор. Є.Федоренко, В.Яременко, - К.: Дніпро, 1993. - С. 83-99.

Филипович П. «Цвіт яблуні» М.Коцюбинського // Филипович П. Літературно-критичні статті / Упоряд., авт. передмови і приміт. С.С. Гречанюк. - К.: Дніпро, 1991. - С.117-125 Додаткова

Зеров М. Коцюбинський і Чехов // Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка. Лекції, нариси, статті. - Дрогобич: Відродження, 2007. - С. 508-542.

Логвин Г. М.Коцюбинський і імпресіонізм // Диво слово. - 1996. - № 10. - С.17-20.

Новикова Л. Імпресіонізм новели Михайла Коцюбинського «Інтермецо» // Диво слово. - 2005. - № 6. - С. 19-20.

Новиченко Л.М. Золотий засів // Українські дожовтневі письменники. - К.: Радянська школа, 1985. - С. 229-231

Присяжна Т.М. Система художніх прийомів у творах М.Коцюбинського // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗДУ, 1999. – №1. – С. 100-104

Ткаченко І. «Мої дні течуть тепер серед степу…» // Диво слово. - 2010. - № 7. - С. 42-46.

Цьома Л. Система уроків з вивчення творчості Михайла Коцюбинського // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. -№ 2. - С. 17-27.Практичне заняття 5

Тема

М.Коцюбинський. Тіні забутих предків.

План

 1. Неоромантична природа повісті.

 2. Композиція твору.

 3. Реальні та ірреальні образи

Завдання

Поміркуйте: Середньовіччя. Важливу роль відігравала обрядовість, пов’язана зі смертю й похороном. «Сидіння біля померлого, прийняті з цієї нагоди ігри, веселощі мали маніфестувати єдність життя і смерті, утверджувати думку про нероздільність мікрокосму і макрокосму, де смерть спричиняє народження і завжди з ним пов’язана» Ісаєвич, 178Література

Основна

Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ-початку ХХ століття: Підручник / За ред. О.А.Галич. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - 480 с.

Історія української літератури: У 8 т. - К.: Наукова думка, 1968. - Т.5. Література початку ХХ ст. - 524 с.

Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст..: У 2 кн.: Підручник / За ред.. О.Д.Гнідан. - К.: Либідь, 2005. - Кн..1. - 624 с.

Федоренко Є. Пошуки Михайла Коцюбинського-стиліста // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критикиХХ ст. / Упор. Є.Федоренко, В.Яременко, - К.: Дніпро, 1993. - С. 83-99.

Додаткова:

Ісаєвич Я.Д. Есхатологічні уявлення українців // ІУК, у 5 томах. - К.: Наукова думка, 2001.- Т.2, - 176-179

Євшан М. «Тіні забутих предків» // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. - К.: Основи, 1998.

Цьома Л. Система уроків з вивчення творчості Михайла Коцюбинського // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. -№ 2. - С. 17-27.Практичне заняття 6

Тема

В.Самійленко. Поезії. Драми.

План

 1. Розмисловий характер лірики.

 2. Сатирична природа творчості.

 3. Фантастично-гротескний характер драми «У Гайхан-бея».

 4. Розробка українського «мандрівного» сюжету у «Чураївні».

Завдання

- доведіть чи спростуйте думку: «Небагато їх таких має всесвітня література» (І.Франко).

- законспектуйте статтю І.Франка.

Література

Основна

Голомб Л.Г. Новаторські тенденції в українській літературі кінця ХІХ- перших десятиліть ХХ ст. - Гранда, 2008. - 296 с.

Малютіна Н.П Українська драматургія кінця ХІХ- початку ХХ ст.: навч. посіб. / Н.П.Малютіна. - К.: Академвидав, 2010. - 256 с.

Франко І. Володимир Самійленко. Проба характеристики // Франко І. Твори: В 20 т. - К.: Державне видавництво художньої літератури, 1955. - С. 454-464

Українська література. Імена і долі письменників: Методичні поради: В 3-х частинах. - Видання друге, доповнене і перероблене. - К.: В-во «Бібліотека українця», 2001. - 344 с.
Додаткова:

Чорнопиский М.Г. Володимир Самійленко // Самійленко В. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Переспіви та переклади. Статті та спогади. - К.: Наукова думка, 1990. - С. 5-33.

Голомб Л.Г. Новаторські тенденції в українській літературі кінця ХІХ- перших десятиліть ХХ ст. - Гранда, 2008. - 296 с.

Коряк В. Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. -Х, 1929. / Фото передрук Олекси Горбача. - Мюнхен, 1994.- 620 с.

Сипливець С. Українська культура в художній рецепції Володимира Самійленка-поета // СІЧ. - 2010. - № 10. - С. 55-63
Практичне заняття 6

Тема О.Олесь. Поезії. Драми.

План


 1. Лірична природа поезії О.Олеся.

 2. Символізм п’єси «По дорозі в Казку».

 3. Неоромантичні елементи драми «Ніч на полонині».

Завдання

Вивчіть напам’ять: З журбою радість обнялась… Айстри, Чари ночі. (7 стр.).

Зробіть аналіз однієї з поезій.

Законспектувати розділ з навчального посібника Н.Малютіної (с. 172-203)Література

Основна

Голомб Л.Г. Новаторські тенденції в українській літературі кінця ХІХ- перших десятиліть ХХ ст. - Гранда, 2008. - 296 с.

Жулинський М. Олександр Олесь // Жулинський М. Із забуття - в безсмертя. - К.: Дніпро, 1990.- С. 92- 97

Жулинський М. Творив в ім’я краси, гармонії та ідеалу // Жулинський М. Українська література. Творці і твори. - К.: Либідь, 2011. - С. 251-257

Малютіна Н.П Українська драматургія кінця ХІХ- початку ХХ ст.: навч. посіб. / Н.П.Малютіна. - К.: Академвидав, 2010. - 256 с.

Филипович П. Олесь // Филипович П. Літературно-критичні статті / Упоряд., авт. передмови і приміт. С.С. Гречанюк. - К.: Дніпро, 1991. - С.196-218.

Филипович П. Олесь // Филипович П. Літературно-критичні статті / Упоряд., авт. передмови і приміт. С.С. Гречанюк. - К.: Дніпро, 1991. - С.196-218.

Додаткова:

Коряк В. Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. -Х, 1929. / Фото передрук Олекси Горбача. - Мюнхен, 1994.- 620 с.

Кавушевська Я. особливості символістського дискурсу у слов’янських країнах // Слово і час. - 2004. - № 11. - С. 59-66.

Українська література. Імена і долі письменників: Методичні поради: В 3-х частинах. - Видання друге, доповнене і перероблене. - К.: В-во «Бібліотека українця», 2001. - 344 с.


Практичне заняття 7

Тема С.Черкасенко. Поезії. Драми.

План

 1. Народнопоетичні елементи віршів С.Черкасенка.

 2. Символічне наповнення етюдів «Жах», «Повинен».

 3. Неоромантична природа драми «Казка старого млина».

 4. Біблійні ремінісценції драми «Ціна крові».

Завдання

Ознайомтеся із запропонованою літературою, законспектуйте одну роботу

Порівняйте проблематику творів Лесі Українки та С.Черкасенка (На полі крові, Лісова пісня - Ціна крові, Казка старого млина).

Література

Основна

Голомб Л.Г. Новаторські тенденції в українській літературі кінця ХІХ- перших десятиліть ХХ ст. - Гранда, 2008. - 296 с.

Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. / За ред. В. Дончика. -К.: Либідь, 1994. - Кн..16 1910-1930-ті роки: Навч. посібник. - 2-ге вид. - 784 с.

Малютіна Н.П Українська драматургія кінця ХІХ- початку ХХ ст.: навч. посіб. / Н.П.Малютіна. - К.: Академвидав, 2010. - 256 с.Додаткова:

Коряк В. Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. -Х, 1929. / Фото передрук Олекси Горбача. - Мюнхен, 1994.- 620 с.

Шумило Н. Під знаком національної самобутності. - К.: Задруга, 2003. - 354 с.

Кавушевська Я. особливості символістського дискурсу у слов’янських країнах // Слово і час. - 2004. - № 11. - С. 59-66.

Ситченко А. Формування української ментальності в процесі вивчення творів С.Черкасенка (на уроках літератури рідного краю) // Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. -№4. - С. 28-33

Ситченко А., Огренич Н. У чому справжня краса і сила людини. Урок за оповіданням С.Черкасенка «Маленький горбань». 6 клас // Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. -№4. - С. 34-36Практичне заняття 8

Тема В.Винниченко. Новели.

План

 1. Проблема лідера у «Федькові-халамиднику», «Солдатиках».

 2. Новаторство «Краси і сили».

 3. Сатиричний пафос «Малороса-європейця», «Антрепренера Гаркун-Задунайського».

 4. Моральна проблематика «Комедії з Костем».

Завдання

 1. Із словника літературознавчих термінів виписати визначення поняття «неоромантизм».

 2. Законспектувати статтю Лесі Українки.

Література

Основна

Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ-початку ХХ століття: Підручник / За ред. О.А.Галич. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - 480 с.

Гнідан О.Д., Дем’янівська Л.С. Володимир Винниченко. Життя, діяльність, творчість (навчальний посібник для студентів-філологів). - К.: Четверта хвиля, 1996. - 256 с.

Шумило Н. Під знаком національної самобутності. - К.: Задруга, 2003. - 354 с.

Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. / За ред. В. Дончика. -К.: Либідь, 1994. - Кн..16 1910-1930-ті роки: Навч. посібник. - 2-ге вид. - 784 с.

Ковальчук О.Г. Ранні оповідання Володимира Винниченка // Українська мова і література в школі. - 1991. - №1. - С.30-36.

Жулинський М. Володимир Винниченко // Жулинський М. Із забуття - в безсмертя. - К.: Дніпро, 1990.- С. 128-151.

Жулинський М. Художник, розп’ятий на хресті політики // Жулинський М. Українська література. Творці і твори. - К.: Либідь, 2011. - С. 289-321. Українка Леся /Володимир Винниченко/ // Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. У 3 книгах. - К.: Либідь, 1998. - Кн..2: Навчальний посібник / Упоряд. П.М.Федченко. - С.319-337.Додаткова:

Коряк В. Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. -Х, 1929. / Фото передрук Олекси Горбача. - Мюнхен, 1994.- 620 с.

Українська література. Імена і долі письменників: Методичні поради: В 3-х частинах. - Видання друге, доповнене і перероблене. - К.: В-во «Бібліотека українця», 2001. - 344 с.

Практичне заняття 9

Тема В.Винниченко. «Чорна Пантера і Білий Ведмідь», «Закон», «Брехня»

План


 1. Проблема митця і суспільства.

 2. Проблема екзистенційного вибору».

 3. Біологічне в житті людини.

 4. Егоїзм і самозречення героїв творів.

Завдання

Законспектувати розділ з навчального посібника Н.Малютіної (с.204-235)

Відповісти на питання 4, 5, 6, 7, 13 (с.234-235 цього посібника).

Література

Основна

Гуменюк В. Краса сили. Проблеми поетики драматургії Володимира Винниченка: Монографія. - Сімферополь, 2001. - 338 с.

Гнідан О.Д., Дем’янівська Л.С. Володимир Винниченко. Життя, діяльність, творчість (навчальний посібник для студентів-філологів). - К.: Четверта хвиля, 1996. - 256 с.

Як тайна, як безодня… П’єса Володимира Винниченка «Брехня»: Текст і контексти: Збірник наукових праць / Відп. редактор В.І.Гуменюк. - Сімферополь: Світ, 2008. - 200 с.

Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ-початку ХХ століття: Підручник / За ред. О.А.Галич. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - 480 с.

Жулинський М. Художник, розп’ятий на хресті політики // Жулинський М. Українська література. Творці і твори. - К.: Либідь, 2011. - С. 289-321.

Малютіна Н.П Українська драматургія кінця ХІХ- початку ХХ ст.: навч. посіб. / Н.П.Малютіна. - К.: Академвидав, 2010. - 256 с.

Додаткова:

Коряк В. Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. -Х, 1929. / Фото передрук Олекси Горбача. - Мюнхен, 1994.- 620 с.

Українська література. Імена і долі письменників: Методичні поради: В 3-х частинах. - Видання друге, доповнене і перероблене. - К.: В-во «Бібліотека українця», 2001. - 344 с.

Практичне заняття 10

Тема

В.Винниченко. «Сонячна машина».

План


 1. Проблематика роману.

 2. Жанрова природа твору

 3. Біологічне в житті людини.

 4. Лідер і натовп - дві складові екзистенційного вибору.

Завдання

Законспектуйте одну із вказаних статейЛітература

Основна

Шумило Н. Під знаком національної самобутності. - К.: Задруга, 2003. - 354 с.

Білецький О. «Сонячна машина» В.Винниченка // Білецький Олександр Іванович Літературно-критичні статті. - К.: Дніпро, 1990. - С. 121-131.

Баран Г. Роман-пантопія В.Винниченка «Сонячна машина»: проблематика, особливості поетики. - Дрогобич: Вимір, 2001. - 194 с.

Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. / За ред. В. Дончика. -К.: Либідь, 1994. - Кн..16 1910-1930-ті роки: Навч. посібник. - 2-ге вид. - 784 с.

Винниченко В. Одвертий лист дрібного буржуя // Січ. - 2000. - №10. - С. 70-75.

Бондаренко Ю. «Сонячна машина» В.Винниченка: ідеаційність проти сенситивності //Диво слово. - 2007. - № 7. - С. 50-52.

Зеров М. «Сонячна машина» як літературний твір // Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка. Лекції, нариси, статті. - Дрогобич: Відродження, 2007. - С. 432-452.Додаткова:

Жулинський М. Художник, розп’ятий на хресті політики // Жулинський М. Українська література. Творці і твори. - К.: Либідь, 2011. - С. 289-321.

Коряк В. Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. -Х, 1929. / Фото передрук Олекси Горбача. - Мюнхен, 1994.- 620 с.

Брайко О. Про деякі наративні особливості ранніх романів Володимира Винниченка // СІЧ. - 2011. - №6. - С. 33-48.

Українська література. Імена і долі письменників: Методичні поради: В 3-х частинах. - Видання друге, доповнене і перероблене. - К.: В-во «Бібліотека українця», 2001. - 344 с.

Гнідан О.Д., Дем’янівська Л.С. Володимир Винниченко. Життя, діяльність, творчість (навчальний посібник для студентів-філологів). - К.: Четверта хвиля, 1996. - 256 с.


Практичне заняття 11

Тема

С.Васильченко. Оповідання, новели, повість.

План

 1. Морально-етична проблематика «Дощ», «Мужицький ангел», «Мужицька арифметика», «Свекор», «Приблуда»

 2. Тема неординарної особистості в повісті «Талант».

Завдання

Зробіть аналіз одного із оповідань.Література

Основна

Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ-початку ХХ століття: Підручник / За ред. О.А.Галич. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - 480 с.

Історія української літератури: У 8 т. - К.: Наукова думка, 1968. - Т.5. Література початку ХХ ст. - 524 с.

Турган О.Д. Степан Васильченко. Життя і творчість. - Запоріжжя: ЗДУ, 2000. - 170 с.

Шумило Н. Під знаком національної самобутності. - К.: Задруга, 2003. - 354 с.
Додаткова:

Коряк В. Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. -Х, 1929. / Фото передрук Олекси Горбача. - Мюнхен, 1994.- 620 с.

Дуб Р.Й., Поліщук В.М. Вивчення творчості Степана Васильченка: Посібник для вчителів. - К.: Радянська школа, 1984. - 96 с.


Практичне заняття 12

Тема

А.Тесленко. Оповідання, повість.

План


 1. Елементи експресіонізму у «Хуторяночці», «Любові до ближнього», «Без паспорта», «Школяреві»,

 2. Композиційні особливості повісті «Страчене життя».

Завдання

Із словника літературознавчих термінів випишіть тлумачення поняття «експресіонізм».Література

Основна

Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ-початку ХХ століття: Підручник / За ред. О.А.Галич. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - 480 с.

Історія української літератури: У 8 т. - К.: Наукова думка, 1968. - Т.5. Література початку ХХ ст. - 524 с.

Шумило Н. Під знаком національної самобутності. - К.: Задруга, 2003. - 354 с.

Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст..: У 2 кн.: Підручник / За ред.. О.Д.Гнідан. - К.: Либідь, 2005. - Кн..1. - 624 с.
Додаткова:

Коряк В. Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. -Х, 1929. / Фото передрук Олекси Горбача. - Мюнхен, 1994.- 620 с.

Сидоренко В.С. Вивчення творчості Архипа Тесленка: Посібник для вчителів. - К.: Радянська школа, 1979. - 104 с.

Практичне заняття 13

Тема

М.Вороний. Поезія.

План


 1. Жанрова палітра поезій.

 2. Ритміко-інтонаційна система.

 3. Строфіка.

Завдання

Зробити ідейно-художній аналіз поеми «Євшан-зілля». Роль епіграфа.

Вивчити напам’ять «Легенда».

Із словника літературознавчих термінів законспектувати визначення понять «символізм», «інтермедійність».Література

Основна

Голомб Л.Г. Новаторські тенденції в українській літературі кінця ХІХ- перших десятиліть ХХ ст. - Гранда, 2008. - 296 с. Вервес Г.Д. Микола Вороний // Вороний М. Поезії, переклади, критика, публіцистика. - К.: Наукова думка, 1996.- С. 5-30.

Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ-початку ХХ століття: Підручник / За ред. О.А.Галич. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - 480.

Киях З. «…Я красу люблю… як рідну Україну!» (Життя і творчість Миколи Вороного) // Диво слово. - 2007. - № 7. - С.9-11.

Ткаченко Л. Мила панна - адресатка салонної лірики Миколи Вороного // Диво слово. - 2007. - № 7. - С.11-16.

Шевчук В. «Хатини» й український неоромантизм // «Українська хата»: Поезії 1909-1914 / Упоряд., вступна стаття, біогр. довідки, приміт. В.О.Шевчука. - К.: Молодь, 1990. - 3-28.Додаткова:

Коряк В. Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. -Х, 1929. / Фото передрук Олекси Горбача. - Мюнхен, 1994.- 620 с.

Українська література. Імена і долі письменників: Методичні поради: В 3-х частинах. - Видання друге, доповнене і перероблене. - К.: В-во «Бібліотека українця», 2001. - 344 с.
Практичне заняття 14

Тема

О.Кобилянська. Новелістика.

План


 1. Фемінна проблематика «Вальсу меланхолійного», «Некультурної», «Природи».

 2. Новели антивоєнного спрямування: «Юда», «Лист засудженого /…/», «Сниться».

 3. Музична природа «Битви», «Там звізди пробивались»..

 4. Психологізм новели «Під голим небом».

Завдання

Із словника літературознавчих термінів виписати тлумачення поняття «неоромантизм»

Законспектувати статтю Лесі Українки про українських письменників на Буковині.

Література

Основна

Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ-початку ХХ століття: Підручник / За ред. О.А.Галич. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - 480 с.

Історія української літератури: У 8 т. - К.: Наукова думка, 1968. - Т.5. Література початку ХХ ст. - 524 с.

Шумило Н. Під знаком національної самобутності. - К.: Задруга, 2003. - 354 с.

Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст..: У 2 кн.: Підручник / За ред.. О.Д.Гнідан. - К.: Либідь, 2005. - Кн..1. - 624 с.

Українка Леся Малорусские писатели на Буковине // Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. У 3 книгах. - К.: Либідь, 1998. - Кн..2: Навчальний посібник / Упоряд. П.М.Федченко. - С.300-312


Додаткова:

Коряк В. Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. -Х, 1929. / Фото передрук Олекси Горбача. - Мюнхен, 1994.- 620 с.

Филипович П. О.Кобилянська в літературному оточенні // Филипович П. Літературно-критичні статті / Упоряд., авт. передмови і приміт. С.С. Гречанюк. - К.: Дніпро, 1991. - С.126-142

Демченко І.А. Особливості поетики Ольги Кобилянської: Монографія. - К.: Твім інтер, 2001. - 208 с.

Левченко Г. Зачарована казка життя Ольги Кобилянської:Монографія. - К.: Книга, 2008. - 224 с.
Пратичнке заняття 15

Тема

О.Кобилянська. «Царівна», «У неділю рано…».

План


 1. Антитеза «сильна-жінка - слабкий чоловік» у «Царівні.

 2. Архетип Попелюшки в «Царівні».

 3. Проблема «гріх і покара» в «У неділю рано…».

 4. Неоромантична природа героїв творів.

Завдання

Зробити виписки із статей П.Филиповича.Література

Основна

Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ-початку ХХ століття: Підручник / За ред. О.А.Галич. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - 480 с.

Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст..: У 2 кн.: Підручник / За ред.. О.Д.Гнідан. - К.: Либідь, 2005. - Кн..1. - 624 с.

Історія української літератури: У 8 т. - К.: Наукова думка, 1968. - Т.5. Література початку ХХ ст. - 524 с.

Филипович П. Історія одного сюжету («У неділю рано зілля копала» О.Кобилянської) // Филипович П. Літературно-критичні статті / Упоряд., авт. передмови і приміт. С.С. Гречанюк. - К.: Дніпро, 1991. - С.157- 195

Шумило Н. Під знаком національної самобутності. - К.: Задруга, 2003. - 354 с.

Кримський А. «Царівна»// Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. У 3 книгах. - К.: Либідь, 1998. - Кн..2: Навчальний посібник / Упоряд. П.М.Федченко. - С.285-287

Додаткова:

Коряк В. Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. -Х, 1929. / Фото передрук Олекси Горбача. - Мюнхен, 1994.- 620 с.

Семчук Д. «Симфонічна проза» Ольги Кобилянської // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. -№ 2. - С. 14-16.

Практичне заняття 16

Тема

О.Кобилянська. «Земля»

План


 1. Проблема «батьки і діти».

 2. Проблема прав і обов’язків.

 3. Влада землі у творі.

 4. Містичні елементи у повісті.

Завдання

Законспектувати статтю П.Филиповича.Література

Основна

Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ-початку ХХ століття: Підручник / За ред. О.А.Галич. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - 480 с.

Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст..: У 2 кн.: Підручник / За ред.. О.Д.Гнідан. - К.: Либідь, 2005. - Кн..1. - 624 с.

Історія української літератури: У 8 т. - К.: Наукова думка, 1968. - Т.5. Література початку ХХ ст. - 524 с.

Шумило Н. Під знаком національної самобутності. - К.: Задруга, 2003. - 354 с.

Филипович П. «Земля» Ольги Кобилянської // Филипович П. Літературно-критичні статті / Упоряд., авт. передмови і приміт. С.С. Гречанюк. - К.: Дніпро, 1991. - С.143- 156Додаткова:

Коряк В. Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. -Х, 1929. / Фото передрук Олекси Горбача. - Мюнхен, 1994.- 620 с.

Ткач А. Народознавство у повісті «Земля» Ольги Кобилянської // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. -№ 2. - С. 11-13.


Практичне заняття 17

Тема. В.Стефаник. Новели

План


 1. Експресіоністична природа «Новини», «Самої-самісінької», «Злодія», «Кленових листків», «Діточої пригоди», «Катрусі».

 2. Патріотична проблематика в «Синах», «Марії»

 3. Емігрантська тематика в «Кам’яному хресті».

Завдання

Законспектувати статтю В.Яременка.

Із словника літературознавчих термінів виписати тлумачення жанру «поезія в прозі».

Література. Основна

Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ-початку ХХ століття: Підручник / За ред. О.А.Галич. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - 480 с.

Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст..: У 2 кн.: Підручник / За ред.. О.Д.Гнідан. - К.: Либідь, 2005. - Кн..1. - 624 с.

Історія української літератури: У 8 т. - К.: Наукова думка, 1968. - Т.5. Література початку ХХ ст. - 524 с.

Шумило Н. Під знаком національної самобутності. - К.: Задруга, 2003. - 354 с.

Додаткова:

Коряк В. Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. -Х, 1929. / Фото передрук Олекси Горбача. - Мюнхен, 1994.- 620 с.

Варчук В. Василь Стефаник «Городчик до Бога ридав…»: до проблеми вибору основного тексту // СІЧ. - 2011. - №6. - С. 71-81.

Яременко В. Любив свою дорогу…// Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. / Упор. Є.Федоренко, В.Яременко, - К.: Дніпро, 1993. - С. 184- 195.

Зеров М. Марко Черемшина й галицька проза // Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка. Лекції, нариси, статті. - Дрогобич: Відродження, 2007. - С. 398-431.

Нежива Л. «Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі». Стильовий аналіз новели В.Стефаника «Камінний хрест» на тлі порівнянь з однойменним фільмом Л.Осики // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. -№ 2. - С. 7- 10.

Проценко І.М. Вивчення творчості Василя Стефаника: Посібник для вчителів. - К., 112 с.

Практичне заняття 18

Тема

Л.Мартович. Новели. Повість.

План


 1. Проблематика «Грішниці», «Інвалідки», «Хитрого Панька», «Квіта на п’ятку».

 2. Сатиричний пафос «Івана Рила», «Винайденого рукопису про Руський край», «Стрибожого дарунку».

 3. «Забобон» як енциклопедія галицького життя.

Завдання

Із словника літературознавчих термінів випишіть визначення понять «іронія», «гумор», «сарказм».Література

Основна

Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ-початку ХХ століття: Підручник / За ред. О.А.Галич. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - 480 с.

Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст..: У 2 кн.: Підручник / За ред.. О.Д.Гнідан. - К.: Либідь, 2005. - Кн..1. - 624 с.

Історія української літератури: У 8 т. - К.: Наукова думка, 1968. - Т.5. Література початку ХХ ст. - 524 с.

Шумило Н. Під знаком національної самобутності. - К.: Задруга, 2003. - 354 с.

Додаткова:

Коряк В. Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. -Х, 1929. / Фото передрук Олекси Горбача. - Мюнхен, 1994.- 620 с.

Зеров М. Марко Черемшина й галицька проза // Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка. Лекції, нариси, статті. - Дрогобич: Відродження, 2007. - С. 398-431.
Практичне заняття 19

Тема

Марко Черемшина. Новелістика.

План


 1. Селянська проблематика «Карбів», «Святого Миколая у гарті», «Хіба даруймо воду», «Бо як дим підіймається», «Писанки»

 2. Антивоєнні новели

 3. Елементи еротики в «Парасочці», «Марічці голівка болить», «Парубоцька справа», «За мачуху молоденьку»

Завдання

Законспектуйте статтю М.Зерова.Література

Основна:

Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ-початку ХХ століття: Підручник / За ред. О.А.Галич. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - 480 с.

Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст..: У 2 кн.: Підручник / За ред.. О.Д.Гнідан. - К.: Либідь, 2005. - Кн..1. - 624 с.

Історія української літератури: У 8 т. - К.: Наукова думка, 1968. - Т.5. Література початку ХХ ст. - 524 с.

Шумило Н. Під знаком національної самобутності. - К.: Задруга, 2003. - 354 с.

Зеров М. Марко Черемшина й галицька проза // Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка. Лекції, нариси, статті. - Дрогобич: Відродження, 2007. - С. 398-431.Додаткова:

Коряк В. Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. -Х, 1929. / Фото передрук Олекси Горбача. - Мюнхен, 1994.- 620 с.


Практичне заняття 20

Тема

Б.Лепкий. Поезія. Новелістика. Романи.

План

 1. Ритміко-інтонаційні особливості поезій.

 2. Селянська тематика новел.

 3. Образ Івана Мазепи у художній рецепції Б.Лепкого.

Завдання

Вивчіть поезію «Журавлі».Література

Основна

Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ - початку ХХ століття: Підручник / За ред. О.А.Галич. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - 480 с.

Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. / За ред. В. Дончика. -К.: Либідь, 1994. - Кн..16 1910-1930-ті роки: Навч. посібник. - 2-ге вид. - 784 с.

Голомб Л.Г. Новаторські тенденції в українській літературі кінця ХІХ- перших десятиліть ХХ ст. - Гранда, 2008. - 296 с.

Жулинський М. Богдан Лепкий // Жулинський М. Із забуття - в безсмертя. - К.: Дніпро, 1990.- С. 81-85.

Шумило Н. Під знаком національної самобутності. - К.: Задруга, 2003. - 354 с.


Додаткова:

Коряк В. Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. -Х, 1929. / Фото передрук Олекси Горбача. - Мюнхен, 1994.- 620 с.

Машталер Г. Високе небо Богдана Лепкого. Літературно-музичний вечір // Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. -№4. - С. 40-44.

Фурсова П. Поетична творчість Б.Лепкого // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - № 7. - С.17-27Юкало В. Музей Богдана Лепкого у Бережанах на Терн опіллі // Диво слово. - 2007. - № 7. - С.58-61.

Погребенник Ф.Богдан Лепкий. - К.: Товариство «Знання» України, 1993. - 64 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка