Тема Хвороби системи кровіСкачати 48.56 Kb.
Дата конвертації26.11.2016
Розмір48.56 Kb.

Тема 4. Хвороби системи крові.Кількість учбових годин: 1 год.


 1. Актуальність теми: вивчення патогенезу та патологоанатомічних проявів анемій, порушення гемокоагуляціі, гемофілій та інших хвороб системи крові необхідні для засвоєння цих патологій при проходженні курсу гематології та подальшої практичної роботи лікарів

 2. Цілі заняття

Загальна мета: Розкрити значення, механізми розвитку, причини, морфологічні прояви та функціональне значення порушення обміну міді, калію та натрію.

Конкретні цілі:

 1. Знати визначення та класифікацію анемій за етиологіею та патогенезом.

 2. Знати морфологічні прояви гострої та хронічної постгеморагичної анемії.

 3. Знати різновиди, причини, патогенез та морфологічні прояви анемій внаслідок порушення кровоутворення.

 4. Знати різновиди причини та морфологію гемолітичних анемій.

 5. Уміти провести діференціальну діагностику між основними видами анемій за типовими клініко-анатомічними їх проявами

 6. Знати класифікацію тромбоцитопеній та тромбоцитопатій, їх морфологічні прояви.

 7. Знати причини, патогенез та патоморфологію гемофілії

 8. Уміти обгрунтувати діагноз гемофілії.

 9. Порушення коагуляції і гемостазу – тромбоцитопатії та тромбоцитопенії. Причини, механізми розвитку, морфологічні зміни.

 10. Гемофілія.

 11. Парапротеінемічні лімфатичні лейкози (мієломна хвороба), первинна макроглобулінемія Вальденстрема, хвороба тяжких ланцюгів Франкліна.


 1. Дисципліна

  Знати

  Уміти

  Біологія

  Механізми спадковості

  гемофілії  Гістологія

  Гістологічну будову кісткового мозку та процеси ерітропоезу. Утворення та морфологія тромбоцитів


  Визначити нормальні клітини ерітропоезу

  Біохімія


  Обмін заліза, синтез гемоглобіну та білірубіну. Біохімічні механізми зсідання крові

  Діагносувати гіпо- та

  гіперхромну анемії. Оцінити коагулограму  Фізіологія

  Нормальний клітинний склад

  периферичної крові  Визначити відхилення у формулі периферичної крові
  Базовий рівень знань та вмінь (міждисциплінарна інтеграція).

При вивченні розділу звернути увагу на те, що…

Анемією називають зниження кількості еритроцитів або кількості гемоглобіну у крові у порівнянні з віковою нормою. Діагноз анемії підтверджується зниженням наступних лабораторних показників:

 • Концентрації гемоглобіну.

 • Гематокриту.

 • Кількості еритроцитів. 1. Складіть структурно-логічну схему змісту теми.

 2. Матеріали для самоконтролю:

  1. Теоретичні питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення поняття “анемія”.

 2. Які дослідження необхідні для діагностики анемій?

 3. Класифікація анемій за етіологіею та патогенезом.

 4. Причини та морфологічні прояви гостроі та хронічної постгеморагічних анемій.

 5. Види анемій внаслідок порушення кровоутвореня.

 6. Причини залізодефіцитних анемій (гіпохромних).

 7. Етиологія та патогенез перніціозної анемії.

 8. Патологічна анатомія перніціозної анемії

 9. Причини гемолітичних анемій, обумовлених внутрішньосудинним гемолізом

 10. Причини гемолітичних анемій, обумовлених позасудинним гемолізом.

 11. Патоморфологічні прояви гемолітичних анемій.

 12. Дайте визначення поняття “тромбоцитопенії” та “тромбоцитопатії”.

 13. Класифікація тромбоцитопеній та тромбоцитопатій.

 14. Морфологічні прояви тромбоцитопеній та тромбоцитопатій

 15. Диференціально-діагностинні ознаки тромбоцитопатій.

 16. Етіологія та патогенез гемофілії, поняття про А та В типи гемофілії

 17. Клініко-морфологічні прояви гемофілії, ускладнення та причини смерті.
  1. Тестові завдання для самоконтролю:

Тести:

   1. У хворого, що тривало працював з бензолом, прогресує анемія і геморагічний синдром. В біоптаті грудини переважає жирова тканина, виявляються нечисленні дрібні островки кровотворення з поодинокими клітинами мієлопоезу. Ваш діагноз.

А. Гіпопластична анемія

В. Хронічний мієлолейкоз

С. Перніціозна анемія

D. Гемолітична анемія   1. Під час тубуло-інтерстиціального нефриту основним компонентом запального інфільтрату є :

А. Т-кілери

В. Т-хелпери

С. В-лімфоцити

D. Еозинофільні гранулоцити

Е. Плазматичні клітини
   1. Після 40 років кількість Т-лімфоцитів:

А. Збільшується на 25\%

В. Збільшується на 15\%

С. Не змінюється

D. Збільшується на 40\%

E. Зменшується на 40\%


   1. Реакції гуморального імунітету лімфоїдна тканина здійснює з допомогою:

А. В-лімфоцитів ( бурсазалежні лімфоцити ).

В. Т-лімфоцитів ( тимусзалежні лімфоцити ).

С. Плазмоцитів.

D. Лімфоїдних клітин.

E. Макрофагів.


   1. Реакції клітинного імунітету лімфоїдна тканина здійснює з допомогою:

А. Т-лімфоцитів ( тимусзалежні лімфоцити ).

В. В-лімфоцитів ( бурсазалежні лімфоцити ).

С. Макрофагів.

D. Фіброцитів.E. Плазмоцитів.

Еталони відповідей: 1 – А, 2 – А, 3- А, 4 – А, 5 – А.

 1. Літературні джерела і матеріали для засвоєння знань-умінь за темою:

Анеміі

Основна:

 • Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия : Учебник. – 4-е изд, М.: Медицина, 1995 г.

стр 235- 242

 • Патологічна анатомія. На основі підручника “Патологическая анатомия” А.И, Струков,

В.В. Серов, М., 2000 р, стр 235-242


Додаткова:

 • Патологическая анатомия. Курс лекций. Учебное пособие/Под ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева. – М.: Медицина, 1998 стр 302-311.

 • И.А.Кассирский, Т.А. Алексеев “Клиническая гематология” м., 1962г.

 • Патологічна анатомія: (Загальнопатол. процеси) / В.М. Благодаров, П.І. Червяк, К.О. Галахін та ін (За ред. В.М. Благодарова та П.І. Червяка). – К.: Генеза, 1997 стр 179-235


Коагулопатії, ДВЗ-синдром:

Основна:

 • Патологічна анатомія. На основі підручника “Патологическая анатомия” А.И, Струков,

В.В. Серов, М., 2000 р, стр 287-321

 • Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия : Учебник. – 4-е изд, М.: Медицина, 1995 г., стр 105-132

Додаткова:

 • Кассирский И.А,, Алексеев Г.А. Клиническая гематология. М. Медицина, 1962 г.

 • Каньшина Н.Ф. ДВС в практике патологоанатома.

 • Архив патологии, 1979 № 5, ст 86

 • Патологическая анатомия. Курс лекций. Учебное пособие/Под ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева. –

 • М.: Медицина, 1998 стр 134-146.

 • Серов В.В. , Пальцев М.А., Ганзен Т.Н. Руководство к практическим занятиям по

 • патологической анатомии. – М.: Медицина. 1997 стр 99-127.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка