Тема дисципліниСторінка3/4
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4Л Е К Ц І Ї

№№ п/п

заняття


Тема дисципліни.

Тема лекції

Кількість годин


План лекції41.
Облік загальновиробничих витрат і принципи їх розподілу.

2

 1. Облік загальновиробничих витрат.
 1. Принципи розподілу загальновиробничих витрат.

 1. Облік браку на виробництві.
42.
Облік готової продукції.

2

 1. Документальне оформлення руху готової продукції.

 1. Звітність матеріально-відповідальних осіб.

 1. Синтетичний облік готової продукції.
43.
Особливості обліку операцій транспорту.

2

 1. Документальне оформлення руху палива і запасних частин, роботи транспорту.

 1. Синтетичний і аналітичний облік палива і запчастин.
44.
Облік витрат транспорту та визначення собівартості перевезень.

2

 1. Облік витрат транспорту.
 1. Визначення собівартості перевезень.ТЕМА 12. принципи і методи калькуляції за галузями виробництва.45.
Методи та принципи обліку витрат виробництва.

2

 1. Методи та принципи обліку витрат виробництва.
 1. Калькулювання собівартості при нормативному, позамовному та змішаному методах обліку витрат виробництва.ТЕМА 13. Облік витрат за елементами діяльності.46.
Класифікація і облік витрат за елементами діяльності.

2

 1. Класифікація витрат за економічними елементами.

Л Е К Ц І Ї

№№ п/п

заняття


Тема дисципліни.

Тема лекції

Кількість годин


План лекції 1. Облік витрат операційної діяльності на рахунках 8-го класу.ТЕМА 14. Облік витрат за видами діяльності.47.
Визначення витрат. Облік витрат операційної діяльності.

2

 1. Визначення витрат.
 1. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
48.
Облік загальновиробничих витрат.

2

 1. Синтетичний облік загальновиробничих витрат.

 1. Аналітичний облік загальновиробничих витрат.
49.
Облік адміністративних витрат, витрат на збут.

2

 1. Облік адміністративних витрат.

 1. Облік витрат на збут.ТЕМА 15. Облік доходів і фінансових результатів.50.
Класифікація доходів. Облік доходу (виручки) від реалізації готової продукції.

2

 1. Класифікація доходів.
 1. Облік доходу (виручки) від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг).
51.
Облік інших операційних доходів. Облік інших фінансових доходів.

2

 1. Облік інших операційних доходів.
 1. Облік фінансових доходів.
52.
Порядок формування та обліку фінансових результатів діяльності.

2

 1. Поняття фінансових результатів і порядок їх формування (за галузями діяльності).

 1. Облік формування фінансових результатів діяльності.

Л Е К Ц І Ї

№№ п/п

заняття


Тема дисципліни.

Тема лекції

Кількість годин


План лекції

ТЕМА 16. Податковий облік.53.
Порядок відображення на рахунках сум податку на додану вартість.

2

 1. Порядок відображення на рахунках сум ПДВ.
 1. Облік валових витрат.

 1. Облік валових доходів.
54.
Розрахунок оподаткованого прибутку, податку на прибуток.

2

 1. Розрахунок оподаткованого прибутку.
 1. Розрахунок податку на прибуток.ТЕМА 17. Бухгалтерська фінансова звітність.55.
Вимоги до бухгалтерської фінансової звітності.

2

 1. Вимоги до бухгалтерської фінансової звітності.

 1. Підсумкові роботи щодо складання й подання бухгалтерської фінансової звітності підприємства.

 1. Склад бухгалтерської фінансової звітності.
56.
Баланс підприємства та порядок його складання згідно з П(С)БО 2 „Баланс”.

2

 1. Баланс підприємства та порядок його складання згідно з П(С)БО 2 „Баланс”.
57.
Характеристика П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів”, П(С)БО 5 „Звіт про власний капітал”.

2

 1. Характеристика П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”.
 1. Характеристика П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів”.

 1. Характеристика П(С)БО 5 „Звіт про власний капітал”.


Л Е К Ц І Ї

№№ п/п

заняття


Тема дисципліни.

Тема лекції

Кількість годин


План лекції58.
Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. Примітки до фінансової звітності.

2

 1. Фінансовий звіт малого підприємництва.
 1. Примітки до фінансової звітності.


Всього:

116 год.
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

№№ п/п

заняття


Тема дисципліни.Кількість годин


Зміст самостійної заняття


Форма поточного контролю1.
ТЕМА 1. Міжнародні принципи й організація обліку за національними стандартами.

4

 1. Зміст та призначення стандартів бухгалтерського обліку.

 2. Наказ про облікову політику підприємства.


2.
ТЕМА 2. Облік грошових коштів.

4

 1. Положення про ведення касових операцій.

 2. Загальні принципи організації та обліку безготівкових розрахунків.


3.
ТЕМА 3. Облік розрахункових операцій та інших активів.

6

 1. Поняття векселів.

 2. Характеристика П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”.

 3. Облік розрахунків з іншими дебіторами.


4.
ТЕМА 4. Облік поточних зобов”язань.

8

 1. Визначення поточних зобов”язань.

 2. Облік короткострокових векселів виданих.

 3. Облік розрахунків з інших операцій.

 4. Облік розрахунків з учасниками.


5.
ТЕМА 5. Облік товарно-матеріальних цінностей.

4

 1. Характеристика П(С)БО 9 „Запаси”.

 2. Класифікація запасів.


6.
ТЕМА 6. Склад і облік необоротні активи.

10

 1. Характеристика та зміст П(С)БО 7 „Основні засоби”.

 2. Характеристика та зміст П(С)БО 8 „Нематеріальні активи”.

 3. Характеристика та зміст П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка