Тема дисципліни, тема лекціїСкачати 129.72 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір129.72 Kb.

№ п. П

заняття

Тема дисципліни,

тема лекції

Кіль-кість годин

План лекції


1

1

1.1Техніка і технологія торгівлі в ринковій економіці

2

1. Торгівля як галузь народного господарства. Види торгівлі за товарооборотом.

2. Види підприємств торгівлі, умови її створення та функціонування.

3. Основні напрями перебудови торгівлі України. Техніка і технологія торгівлі в умовах дії законів ринкової економіки.

4. Предмет і методи курсу “Техніка і технологія галузі”, його місце в підготовці фахівців2

2

1.2 Роздрібна торговельна мережа

2

1. Суть, зміст і стан матеріально- технічної бази торгівлі України. Роздрібна торговельна мережа,її значення та основні функції.

2.Торговельне підприємство,його ознаки й функції. 1. 3.пеці 3. Спеціалізація магазинів,її суть, значення та форми.

 2. 4.Основні принципи побудови та розміщення роздрібної торговельної мережі в містах і сільській місцевості.

 3. 5. Основні показники, що характеризують розвиток і ефективність використання торговельної мережі. 6.Особливості планування розвитку і розміщення мережі підприємств торгівлі в умовах ринкової економіки.

3

4

1.3 Технологічні рішення торговельних підприємств

2

 1. Зовнішнє і внутрішнє улаштування підприємств роздрібної торгівлі, його відповідність вимогам раціональної організації торговельно-технологічного процесу .

2. Склад приміщень магазинів, їх види і характеристика.

3. Види планувань торговельного залу підприємства, їх значення в раціональній організації торгівлі.4

5

1.4 Формування асортименту товарів на торговельному підприємстві

2

1.Поняття “асортимент товарів” і “торговельна номенклатура”. Класифікація торговельного асортименту.

2.Потреби, попит і споживання. Види попиту та їх характеристика.

3.Методи вивчення купівельного попиту населення на торговельному підприємстві. Використання матеріалів вивчення купівельного попиту в оперативній роботі торговельного підприємства .

4. Принципи і чинники формування асортименту товарів торговельних підприємств.
5


6

1.5 Технологія товаропостачання торговельних підприємств

2

1. Поняття “ товаропросування” та “товаропостачання”. Основні вимоги до раціональної організації товаропостачання торговельної мережі.

 1. 2.Вивчення та вибір джерел постачання товарів до роздрібної торговельної мережі.

3.Робота торговельного підприємства. Залучення товарних ресурсів.

4.Організація форми і методи постачання товарів до торговельних підприємств.

5. Порядок складання заявок на завезення товарів до торговельного підприємства; їх економічне обґрунтування.


6

8

1.6 Організація торговельно-технологічного процесу на роздрібному торговельному підприємстві

2

1.Поняття торговельно-технологічного процесу на роздрібному торговельному підприємстві . Приймання товарів у магазині: значення, види, нормативні документи, що регулюють приймання товарів. Технологія приймання товарів за кількістю та якістю.

2. Зберігання товарів у магазині.

3. Контроль за роботою торговельного підприємства.
1.7 Технологія роздрібного продажу товарів на торговельних підприємствах

4

7

10

1.7 .1

Тема :Роздрібний продаж товарів. Товарні втрати в магазині.
2

1. Форми роздрібного продажу товарів. Самообслуговування як основна форма продажу товарів. Основні технологічні елементи в процеси застосування інших форм продажу товарів .

2. Загальні правила продажу товарів у магазинах.

3. Товарні втрати в магазині, їх види і шляхи скорочення.


8

12

1.7.2.

Тема: Форми продажу товарів.2

 1. Методи активізації продажу товарів.

 2. Продаж товарів у кредит.

3. Продаж товарів у роздрібній торговельній мережі дрібним оптом.

4. Організація торгівлі на комісійних засадах.

5. Продаж товарів на ринках.


9131.8 Тара й організація тарного господарства в торгівлі. Торговельно-технологічні процеси з тарою

2

1. Поняття “тара” й “упаковка”. Класифікація та основні види тари, їх характеристика. Вимоги до тари та упаковки. Показники якості тари. Роль упаковки і тари в процесі обороту товарів.

2. Сучасні види тари і пакувальних матеріалів та їх виробники.

3. Тара-обладнання, ефективність застосування її в магазинах. Види маркування тари.

4. Шляхи скорочення витрат і втрат з тари.

1.9 Організація технологічного процесу на оптовому підприємстві.

4
10

15

1.9.1.

Технологічний процес складських операцій.
2

1. Технологічний процес складських операцій, його складові частини.

2. Принципи організації.11

17

1.9.2

Методи продажу товарів з оптового складу2

1. Методи продажу товарів з оптового складу з особистим підбиранням товарів покупцями, за телефонними та письмовими замовленнями.

2. Методи продажу товарів з оптового складу через пересувні кімнати товарних зразків.12

18

1.10 Організація праці на торговельних підприємствах

2

 1. Суть, особливості і завдання організації роботи працівників роздрібних та оптових торговельних підприємств.

 2. Розподіл і кооперація праці в торгівлі.

 3. Режим роботи і відпочинку працівників торгівлі. Графіки виходу на роботу, їх види і методика побудови.

13

20

2.1 Платні послуги населенню

2

1. Різновиди платних побутових послуг, їх характеристика.

2. Організація надання побутових послуг.

3. Порядок надання побутових послуг.
2.2 Організація технологічного процесу з надання платних послуг

8
14

21

1 Ремонт і пошиття взуття

2

1. Ремонт і пошиття взуття.

2. Приймання замовлення, особливості його виконання та видача взуття замовнику.15

22

2 Ремонт усіх видів швейних і трикотажних виробів та їх пошиття

2

1. Ремонт усіх видів швейних і трикотажних виробів.

2. Пошиття швейних, хутряних і шкіряних виробів.3. Приймання замовлення, особливості його виконання та видача виробів замовнику.

16

24

3 Ремонт та обслуговування побутових машин і приладів Ремонт та виготовлення меблів

2

 1. Ремонт та технічне і профілактичне обслуговування побутових машин і приладів.

 2. Ремонт, обновлення, реставрація меблів.

 3. Виготовлення меблів і їх деталей.
17

26

4. Прання білизни, ватних ковдр, доріжок Приймання замовлення

2

 1. Прання білизни, ватних ковдр, доріжок тощо.

 2. Приймання замовлення. Особливості його виконання.Самостійна робота студента


п. ПТема дисципліни.

Кіль-кість годинЗміст самостійної роботи

Форма поточ-ного контролю

Тема 1.2


1 Роздрібна торговельна мережа

2

Основні типи і види підприємств роздрібної торговельної мережі, їх характеристика.

Письмово

Тема 1.3

2 Технологічні рішення торговельних підприємств


2

Улаштування та технологічні рішення приміщень місцевого торговельного підприємства. Чинники, що впливають на склад і розміри приміщень магазинів.

Письмово

Тема 1.4

3.Формування асортименту товарів на торговельному підприємстві

6

Аналіз асортименту діючих торговельних підприємств різних форм власності.

Письмово

Тема 1.5


4.Технологія товаропостачання торговельних підприємств

2

Централізоване постачання товарів, його суть і переваги.

Письмово

Тема 1.6

5.Організація торговельно-технологічного процесу на роздрібному торговельному підприємстві

6

1. Технологічні операції в процесі підготовки товарів до продажу.

2. Особливості підготовки до продажу окремих груп продовольчих і непродовольчих товарів.

3. Технологія розміщення та викладання товарів у торговельному залі.

Особливості розміщення та викладання окремих груп продовольчих і непродовольчих товарів у торговельному залі.Письмово

Тема 1.7

6.Технологія роздрібного продажу товарів на торговельному підприємстві

12

1. Правила і техніка продажу окремих продовольчих та непродовольчих товарів.

2. Правила роздрібної торгівлі окремими групами продовольчих та непродовольчих товарів.

3. Продаж сільськогосподарських продуктів через мережу кооперативних магазинів.

4. Позамагазинні форми торгівлі, їх характеристика.

5. Обмін товарів, куплених у роздрібній торговельній мережі


Письмово

8. Тема 1.9

Організація технологічного процесу на оптовому підприємстві6

1. Технологія розвантаження транспортних засобів, транспортування товарів до місць приймання та зберігання.

2. Технологія приймання товарів за кількістю та якістю.

3. Зберігання товарів на оптових підприємствах.


Письмово

9. Тема 1.10

Організація праці на торговельних підприємствах2

Проблеми підвищення рівня організації праці в торгівлі.

Письмово

Розділ 2.

Організація технологічного процесу на підприємствах побутового обслуговування1410. Тема 2.2

Організація технологічного процесу з надання платних послуг


1. Фотографування, збільшення фотознімків, виготовлення фотознімків і фотокопій документів, альбомів для випускників тощо.

2. Організація роботи лазень, перукарень, комп’ютерних клубів, пунктів прокату весільного та вечірнього одягу тощо.

3. Приймання замовлень і особливості виконання побутових послуг .

4. Організація надання ритуальних послуг населенню.5. Хімічне чищення та фарбування одягу, килимів, хутра тощо.


Перелік навчально – методичної літературиЗакони України (зі змінами і доповненнями):

 1. “Про споживчу кооперацію”.- К., 1992

 2. “Про підприємства в Україні” // Відомості Верховної Ради України, - 1991 №24

 3. “Про захист прав споживачів”. К., 1994

 4. “Про внесення змін і доповнень до статті №23 Закону України”

 5. “Про захист прав споживачів” – К., 1995

 6. “Про охорону праці” – К., 1992

 7. “Про підприємництво”. – К., 1994

 8. “Про внесення змін до Закону України “Про підприємництво”// Вісті. Діловий випуск від 20.02.98

Постанови Верховної Ради України:

 1. “Про затвердження Положення щодо захисту прав споживачів” від 25.01.95. - №29

 2. “Положення про порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, громадського харчування і послуг, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі та послуг, умови зберігання і транспортування товарів” від 25.01.95. - №26

Постанови Кабінету Міністрів України:

 1. “Про порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення” від 08.02.95. - №108

 2. “Порядок проведення контрольної перевірки вірності розрахунків із споживачами за надані послуги і реалізовані товари” від 02.04.94. - №215.

 3. “Порядок відбору у господарюючих суб’єктів сфери торгівлі громадського харчування та послуг зразків товарів сировини матеріалів, напівфабрикатів комплектуючих виробів для перевірки їх якості” від 02. 04. 94. - №215

 4. “Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями” від 30.07. 97. - №854.

 5. “Концепція розвитку внутрішньої торгівлі України” від 20.12.97. – №144.

 6. “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння”.

Підручники і посібники:

 1. Апопій В.В., Бабенко С.Г., Ганчарук Я.А., Антонюк Я.М. та ін. “Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг” – К.-2002.

 2. Апопій В.В., Міщук І.П., Рудницький С.І .Теорія і практика торговельного обслуговування .-Київ, 2005

 3. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М,Рудницький С.І.,.Організація торгівлі.-Київ, 2005

 4. АпопійВ.В.,Олексин.І.І,Шутовська,Н.О.Організація і технологія надання послуг.-Київ, 2006.

 5. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. “Комерційна справа”, Рівне, 2002.

 6. Ребіцький В.М., Антонюк Я.М. та ін. “Технологія і обладнання підприємств торгівлі” – К.: Либідь, 1996

 7. Роїна О.М. Сфера обслуговування в Україні. Нормативні документи.-Київ,2007

 8. Саркісян Л.Г.,Казакова О.Б.Технологія торговельних процесів.-Київ,2007

 9. Опорний конспект лекцій, для студентів кооперативних технікумів і коледжів “Організація і технологія торговельних процесів” – Київ – 2003.

Інструкції щодо надання окремих видів побутових послуг:

 1. Інструкція щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування (перефарбування) виробів.

 2. Інструкція щодо надання послуг з ремонту та по­шиття швейних і хутряних виробів, виробів із шкіри, головних уборів (Z0804-00).

 3. Інструкція щодо надання послуг з ремонту побуто­вих машин і приладів, ремонту та виготовлення металовиробів (Z0805-00).

 4. Інструкція щодо надання послуг з ремонту та виго­товлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорого­цінного каміння (z0806-00).

 5. Інструкція щодо надання послуг з ремонту і по­шиття взуття (z0807-00).

 6. Інструкція щодо надання послуг з ремонту, пошит­тя та в'язання трикотажних виробів (z0808-00).

 7. Інструкція щодо надання послуг лазень і душів (Z0809-00).

 8. Інструкція щодо надання послуг з прання білизни (zO810-00).

 9. Інструкція щодо надання послуг з ремонту побуто­вої радіоелектронної апаратури (z0811-00).

 10. Інструкція щодо надання послуг з ремонту та ви­готовлення меблів (zO812-00).

 11. Інструкція щодо надання перукарських, манікюр­них та педикюрних послуг (z0813-00).

 12. Інструкція щодо надання фотопослуг (z0814-00).


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка