Тема дисципліни, лекціїСкачати 136.37 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір136.37 Kb.

ЛЕКЦІЇ
п/пзаняття

Тема дисципліни, лекції

Кіль


кість

год.

План лекції

1

1

Загальна характеристика фінансів

2

 1. Суть фінансів, їх функції та роль.

 2. Поняття про фінансову систему та її структура. Місце фінансів підприємств у фінансовій системі.

 3. Фінансова політика, її суть та чинники, що впливають на неї.

4. Фінансові методи регулювання економіки.

2

2

Організація фінансової діяльності на підприємстві


2

 1. Поняття про фінансову діяльність підприємств, основні завдання фінансів підприємства. Зовнішні і внутрішні фінансові відносини діяльності підприємств. Механізм фінансової діяльності підприємств.

 2. Принципи організації фінансів підприємств.

 3. Методи організації фінансової діяльності підприємств.

 4. Суть фінансових ресурсів підприємств, їх класифікація.

5 . Фінансова робота на підприємстві, її зміст, завдання та основні напрямки. Структура фінансового відділу підприємства.

3

4

Необхідність і суть кредитування підприємств. Банківське кредитування підприємств

2

1. Необхідність, суть, види і функції кредиту.

2. Банківський кредит, його види, форма видачі, принципи та об’єкти кредитування.3. Суть факторингових операцій, їх класифікація.

4

5

Процес банківського кредитування підприємств. Небанківське кредитування підприємств

2

 1. Умови та порядок отримання банківського кредиту.

 2. Порядок погашення банківського кредиту підприємства.

 3. Небанківське кредитування підприємства.

5

8
Формування власного капіталу підприємства

2

 1. Поняття власного капіталу, його функції та джерела формування.

 2. Основні цілі та передумови збільшення та зменшення статутного капіталу підприємства.

6

9

Визначення потреби в оборотних коштах

2

 1. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах.

 2. Нормування оборотних коштів для створення товарних запасів.

7

10

Показники стану і використання оборотних коштів

2

 1. Показники стану власних оборотніх коштів.

 2. Показники ефективного використання оборотних коштів.
8

13

Грошові розрахунки підприємства

2

 1. Розрахункові і касові операції.

 2. Форми безготівкових розрахунків.

 3. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.

9

16

Грошові надходження підприємства

2

 1. Характеристика і склад грошових надходжень підприємства.

 2. Суть грошових надходжень, формування та використання доходів підприємства відповідно до національних положель (статутів) бухгалтерського обліку.

10

17

Система оподаткування підприємств

2

 1. Суть і функції податків.

 2. Оподаткування прибутку підприємств.

 3. Платежі за ресурси.

 4. Непрямі податки, що сплачують підприємства.

 5. Місцеві податки і збори.

11

20

Страхування та фінансовий ризик

2

 1. Економічна необхідність, суть і функції страхуваня.

 2. Організація страхування та характеристика страхових потоків.

 3. Стан і перспектива розвитку страхового ринку України.

 4. Фінансовий ризик.

12

22

Організація фінансів і фінансування в галузях соціальної сфери

2

 1. Організація фінансів і фінансове забезпечення соціальної сфери.

 2. Кошторис бюджетної установи та його види.

13

23

Сутність та показники фінансового стану підприємства

2

 1. Сутність фінансового стану підприємства, основні ознаки його стійкості.

2. Показники фінансового стану підприємства.

14

24

Платоспроможність, ліквідність та комплексна оцінка фінансового стану

2

 1. Платоспроможність і ліквідність.

 2. Комплексна оцінка фінансового стану.

15

27

Фінансове планування та прогнозування

2

 1. Зміст, завдання та методи фінансового планування.

 2. Зміст фінансового плану і порядок його складання.

16

30

Фінансова санація та банкрутство підприємств

2

 1. Фінансова санація підприємства, її економічний зміст і порядок проведення.

 2. Фінансові джерела санації підприємств.

 3. Банкрутство підприємств.

17

31

Валюта і міжнародні розрахункові операції

2

 1. Валюта і національна валютна система.

 2. Валютний курс.

 3. Валютна система.

 4. Валютні операції.
18

32

Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово – кредитних інститутів

2

 1. Головні критерії та обсяги фінансування підприємств по лінії Світового банку і Європейського банку реконструкції та розвитку.

 2. Короткострокове та довгострокове кредитування проектів, які задовольняють вимоги ЄБРР.


САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ
п/п

Тема дисципліни

Кількість годин

Зміст самостійної роботи

Форми контролю

1

Загальна характеристика фінансів

2

Склад і напрямки фінансової політики на сучасному етапі. Суть фінансового механізму

Фронтальне опитування

2


Організація фінансової діяльності на підприємстві

2

Функції фінансової служби підприємства. Умови успішного функціонування підприємства

Тестовий контроль

3

Кредитування підприємств

6

Визначення фінансової потреби підприємства, фінансових коефіцієнтів, руху коштів, оцінки ділового середовища. Державне кредитування підприємств

Письмове опитування

4

Формування власного капіталу підприємства

2

Особливості формування власного капіталу на підприємствах різних форм власності

Письмове опитування

5

Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

4

Сутність і основи організації оборотних коштів. Джерела формування оборотних коштів

Фронтальне опитування

6

Грошові розрахунки підприємства

2

Закон України “Про Державну податкову службу в Україні”, “Про оподаткування прибутку підприємств” про фінансові санкції. Суть адміністративних стягнень

Письмове опитування

7

Грошові надходження підприємства

2

Роль грошових надходжень підприємств у процесі кругообігу коштів

Тестовий контроль

8

Система оподаткування підприємств

2

Вивчення законів України (зі змінами і доповненнями): “Про систему оподаткування” від 18.02.97 № 77/97-ВР; “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 № 283/97-ВР;

“Про податок на додану вартість” від 03.04.97 № 168/97-ВР;

“Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.97 та внесені зміни від 15.07.99;

“Про збір на обов’язкове соціальне страхування” від 26.07.97.Письмове опитування

9

Страхування та фінансовий ризик

2

Закон України “Про страхування” від 07.03.96. Класифікація страхування. Основні форми організації страхового фонду

Тестовий контроль

10

Організація фінансів і фінансування в галузях соціальної сфери

6

Основні напрямки вдосконалення планування фінансів бюджетних установ. Роль бюджету соціальних процесів

Письмове опитування

11

Фінансовий стан та методи його оцінки

4

Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства

Фронтальне опитування

12

Фінансове планування та прогнозування

2

Зміст і значення оперативного фінансового плану. Суть фінансової стратегії підприємств, її значення

Письмове опитування

13

Фінансова санація та банкрутство підприємств

2

Випадки, коли приймається рішення про фінансову санацію підприємств. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом” від 30.06.99.

Тестовий контроль

14

Валюта і міжнародні розрахункові операції

2

Особливості валютного регулювання в Україні. Санкції за порушення валютного законодавства

Письмове опитування

15

Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово – кредитних інститутів

2

Загальна характеристика кредитної підтримки підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів та міжнародних організацій

Фронтальне опитування


Перелік навчально-методичної літератури


1.

Закони України "Про власність" від 07.02.91. (зі змінами і доповненнями).

2.

Закони України "Про підприємництво" від 27.03.91. (зі змінами і доповненнями).

3.

Закони України "Про банки і банківську діяльність" від 20.03.91. (зі змінами і доповненнями).

4.

Закони України "Про систему оподаткування" від 18.02.97. (зі змінами і доповненнями).

5.

Закони України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 22.05.97. (зі змінами і доповненнями).

6.

Закони України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97. (зі змінами і доповненнями).

7.

Закони України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 20.12.01. (зі змінами і доповненнями).

8.

Закони України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" від 02.03.00. (зі змінами і доповненнями).

9.

Закони України "Про банкрутство" від 14.05.92. (зі змінами і доповненнями).

10.

Закони України "Про лізинг" від 14.01.99. (зі змінами і доповненнями):

11.

Закони України "Про страхування" від 21.07.01.

12.

Біла О.Г. Фінансове планування і прогнозування. Навчальний посібник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005.

13.

Біла О.Г., Косаріна В.П., Мельник С.7. та ін. Фінанси підприємств і організацій споживчої кооперації. - К.: Укооп­спілка НМЦ "Укоопосвіта", 1999.

14.

Булгакова С.О. Фінанси. Навч. посіб. - К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999.

15.

Василик О.Д. Державні фінанси України. - К.: Вища пік., 1997.

16.

Василик О.Д., Павлюк К.В.Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС. - 2002.

17.

Гроші та грошова політика: Підруч. для ВНЗ. / Кості-наН.І.~К.,2001.

18.

Гроші та грошовий обіг: Навч. посіб. для ВНЗ. - 4-те вид,, перероб. і доп. / Лагутін В.Д. - К.: Знання, 2002.

19.

Гроші та кредит: Підруч. для ВНЗ / Ющенко В.А., Сав-лук М.І., Івасів Б.С. - К.: Карт-Бланш, 2000.

20.

Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. Навч.посібник. – К.: Знання–Прес, 2004.

22.

Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси. Навч.посібник. – Львів: “Новий Світ - 2000”, 2006.

23.

Карпінський Б.А., Герасименко О.В. Фінансова система. Навч.посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2003.

24.

Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: Навч.посібник. – Львів: “Новий Світ - 2000”, 2006.

25.

О.П.Кириленко. Фінанси. (Теорія та вітчизняна практика): Навч.посібник. – Тернопіль: Астон, 2002.

26.

Державний борг: Моногр. /Козюк В.В. - К.: Карт-Бланш, 2002.

27.

Державні фінанси: Навч. посіб. для ВНЗ / За заг. ред. В.Д.Базилевича. - К.: Атіка, 2002.

28.

Єпіфанов А.О., Сало І.В., Дяконова І.І. Бюджет і фінансо­ва політика України. - К.: Наук, думка, 1999.

29.

Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств. Підруч. - К.: КНЕУ, 2004.

30.

О.Р. Романенко. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

31.

Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003.

32.

Філімоненко О.С. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005.

33.

Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. для ВНЗ / Опарін В.М.-К.,2002.

34.

Фінанси: Навч. посіб. для ВНЗ / Кудряшов В.П. - Херсон, 2002.

35.

Фінансовий словник: Понад 5000 понять і термінів. - 4-те вид., випр. та доп. / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовжен-ко Т.С. - К.: Знання, 2002.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка