Тема №4 "Критичне та аналітичне мислення" 2 курс. Навчальна практика. І. Критичне мисленняСкачати 77.83 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір77.83 Kb.
Тема №4

"Критичне та аналітичне мислення"

2 курс. Навчальна практика.
І. Критичне мислення

І.1. Критичне мислення – визначення компетенції

Критичне мислення – здатність свідомо та самостійно міркувати над отриманою інформацією: ставити запитання, шукати аргументи, знаходити незалежні та самобутні розв’язки. Це вміння формулювати власні думки, приймати власні рішення та вміння переконливо їх обґрунтувати.

Людина з критичним мисленням, отримавши нову інформацію з якогось джерела, ставить наступні запитання: 1. у чому справжня суть проблеми?

 2. які висновки щодо проблеми робить автор інформації?

 3. які аргументи автора?

 4. автор опирається на факти чи судження?

 5. чи можна перевірити факти?

 6. судження перевірити неможливо?

 7. які емоції показує автор?

 8. які невербальні сигнали подає автор щодо інформації?

Мета цих критичних запитань – отримати максимум інформації, оцінити її істинність та об’єктивність, сформулювати власний висновок.

Щоб перевірити, чи адекватно людина сприймає те, що їй пропонують, наприклад, ЗМІ, можна пройти тест:https://focus.ua/country/322942/

Компетенція "критичне мислення" важлива і під час навчання, і на робочому місці, і в особистому житті, оскільки лише людина, яка мислить вільно, без догм і шаблонів, здатна думати і діяти по-новому, ефективно та успішно.


І.2. Особливості критичного мислення

Людина, яка володіє критичним мисленням, має 5 важливих якостей: 1. вміє мислити самостійно

 2. вміє шукати і аналізувати інформацію

 3. допитлива – має бажання пізнати щось нове

 4. вміє знайти власне рішення проблеми та сформулювати переконливу аргументацію рішення

 5. вміє обговорювати в соціумі – обстояти свою думку в дебатах, дискусії, обговоренні.

Критичне мислення відрізняється від творчого. Під час критичного мислення нові рішення будуються на основі відомої інформації, яка накладається на існуючий життєвий досвід. Під час творчого мислення нові рішення будуються, виходячи за межі відомої інформації та життєвого досвіду.
І.3. Методи критичного мислення

Запитання Сократа.

Запитання Сократа – система з 5 груп запитань, за допомогою яких можна отримати повну картину ситуації, проблеми, задачі. Відповіді на ці питання сприяють пошуку власного рішення та напрацюванню власних оцінок, а також під час дебатів, дискусій тощо.

Групи сократівських запитань:


 1. уточнюючі питання;

 2. питання про появу проблеми;

 3. запитання-припущення;

 4. причини та докази;

 5. про першоджерела інформації;

 6. про причинно-наслідкові зв’язки;

 7. питання про оцінки інших людей.

Докладніше про метод Сократа і приклади сократівських запитань – див. Інтернет-джерела.

Відповіді на сократівські запитання дають різносторонню, повну, об’єктивну інформацією щодо теми. Це дає можливість міркувати і діяти відповідно до власних оцінок під час навчання, отримання та виконання завдань на робочому місці, перегляду новин та ін.Критичний підхід до нової інформації.

Основи критичного підходу:

визначаючи своє ставлення до ситуації та приймаючи рішення, потрібно


 1. оцінювати отриману інформацію на істинність та повноту;

 2. генерувати власні аргументи "за" і "проти".

Критичне навчання.

Для ефективного аналізу інформації з підручників, статей та інших першоджерел можна використовувати дві цікаві технології читання з позначками:1) прийом INSERT – під час читання на полях або в файлі проставляються певні знаки, які допомагають виділити головне і зосередитись на проблемних твердженнях

«з» – знайома інформація
«+» - нова інформація
«–» – суперечлива інформація
«?» – недостатня інформація, треба дізнатись більше
Інформацію з однаковими позначками можна занести в таблицю і використовувати під час навчання в якості власного опорного конспекту.

2) створення синканів ("синкан" в перекладі означає "п’ятирядник") – в п’яти рядках занотовується найголовніше:

1-й рядокодин іменник – головне в тексті;

2-й рядок – два прикметники, які описують те, що головне в тексті;

3-й рядок – три слова – дієслово чи опис дії;

4-й рядок – чотири слова – особисте ставлення до тексту;

5-й рядок – одне – два слова – синонім до слова з 1-го рядка.

Більше про те, які існують методи критичної обробки інформації – див. джерела для самостійного опрацювання теми.


Щоб розвинути компетенцією "Вміння критично мислити", необхідно розвинути наступні вміння:

 1. вміння планувати та впорядковувати думки;

 2. вміння сприймати ідеї інших людей – гнучкість мислення;

 3. вміння продовжувати працювати над проблемою, навіть якщо є труднощі - наполегливість;

 4. вміння робити позитивні висновки з власних помилок – готовність до помилок;

 5. вміння свідомо відслідковувати власну розумову діяльність;

 6. вміння шукати компромісні рішення – готовність до компромісів.


ІІ. Аналітичне мислення

ІІ.1. Аналітичне мислення – визначення компетенції

Аналітичне мислення – здатність людини розуміти суть ситуації, проблеми, задачі, що досягається двома шляхами:

 1. розбиттям проблеми на складові частини та їх аналіз;

 2. відстеження передумов - крок за кроком аналіз причин і наслідків.

Люди, які володіють цією компетенцією, вміють

 1. прогнозувати розвиток ситуації

 2. оцінити ймовірність форс-мажорних обставин,

 3. вміють структурувати та оцінювати інформацію.

Здатність аналітично мислити знадобиться під час роботи за будь якою спеціальністю та напрямом – і інженерам, і науковцям. Найбільше вона потрібна при виконанні завдань в логістиці, економіці, програмуванні, в сфері продажів та ін. – тобто в галузях, де потрібно аналізувати інформацію та приймати рішення.

Пропонуємо в одному з психологічних тестів оцінити власний рівень розвитку компетенції "Аналітичне мислення":

http://npups.at.ua/index/doslidzhennja_analitichnogo_mislennja/0-33

http://tvoytest.ru/intellektualnyye-i-analiticheskiye-testy/test-na-analiticheskij-sklad-uma/

Увага! Результат тесту занотуйте, будь ласка, на папері чи у файл. Ваші записи стануть у нагоді при заповненні підсумкової практичної анкети.
ІІ.2. Особливості аналітичного мислення

Людина, яка володіє компетенцією "Аналітичне мислення", на своєму робочому місці • більше ефективно вирішує завдання, вміє ранжувати їх за складністю та важливістю;

 • швидше вирішує завдання;

 • контролює емоції, не допускаючи впливу емоцій на прийняття рішень.

Вона стає цінним працівником на будь якому робочому місці. Тому під час співбесіди працівники кадрових служб нерідко досліджують, чи вміють аналітично мислити кандидати на ту чи іншу вакансію – див. Інтернет-джерела.
ІІ.3. Етапи аналізу інформації

В процесі аналітичного мислення відбуваються такі етапи обробки інформації (аналіз): 1. розбиття інформації на складові частини;

 2. аналіз частин та інформації в цілому;

 3. якщо інформації не вистачає для розв’язку задачі, міркування і доповнення на основі умовиводів;

 4. окреслення ймовірні варіанти розв’язку задачі

 5. аналіз кожного варіанту – оцінка "плюсів" та "мінусів";

 6. обрання оптимального рішення.


ІІ.4. Як розвинути аналітичне мислення

Людина з навичками аналітичного мислення вміє виявляти найважливіші зв’язки і відносини між різними елементами інформації. Ці навички можна тренувати: 1. гра в шахи, шашки;

 2. розв’язування головоломок, ребусів;

 3. систематичні заняття з математики, логіки, фізики;

 4. читання, вивчення мов, розвиваючі тренінги, пізнавальні лекції тощо.

Кількість інформації у світі подвоюється кожні 18 місяців. Тому здатність аналізувати та систематизувати великі об’єми даних стане однією з найбільш актуальних компетенцій на ринку праці.


Пропонуємо подивитись кілька відео-роликів щодо компетенції "Критичне та аналітичне мислення":
 1. Технологія критичного мислення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Dpsvwt884YM

 2. CRITICAL THINKING - Fundamentals: Introduction to Critical Thinking [HD] (є укр. субтитри). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Cum3k-Wglfw&list=PLIwiwomy-Cc6uDSJHwrnZtvIYebZI3Vrh

 3. Критичне мислення в епоху інформаційних війн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://youtu.be/pNjdMnw9Q6Y

 4. Критическое мышление. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://youtu.be/75p9bpqBl0g

 5. КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://youtu.be/lLFNzRyUBYUДодаткове завдання

Кафедра ІНВ пропонує взяти участь у заходах:

Студентські дебати на тему "Важливість компетенцій для професійного успіху". Реєстрація на дебати – http://goo.gl/forms/k5H8GUfrsCДебати відбудуться за достатньої кількості бажаючих в зручний для всіх учасників день і час.
Джерела для самостійного опрацювання теми:

Література:

 1. Нестор Гупан, Олена Пометун. Формування критичного мислення у процесі навчання прав людини. Електронний ресурс – Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Hupan_Nestor/Formuvannia_krytychnoho_myslennia_uchniv_u_protsesi_navchannia_prav_liudyny.pdf

 2. Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна): Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 536 с.

 3. Лайл М. Спенсер. Компетенции на работе. / Перевод с англ. - М.: НІРРО, 2005. – 384 с.

 4. Задніпрянець І. Технологія розвитку критичного мислення. Електронний ресурс] – Режим доступу: http://chervona-kalina.ucoz.com/load/tekhnologiji_navchannja/tekhnologija_rozvitku_kritichnogo_mislennja/tekhnologija_rozvitku_kritichnogo_mislennja_i_zadniprjanec/15-1-0-20

 5. Брокман Джон (ред.) Эта книга сделает вас умнее. Новые научные концепции эффективности мышления / Перевод с англ. – М.: АСТ, 2016. — 512 с.

 6. Пол Слоун. Оригинальные головоломки на нестандартное мышление Перевод с англ. – М.: Астрель. – 2007. – 102 с.

Інтернет-джерела:

 1. Аналітичне мислення змушує людей сумніватися у вірі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mytraf.in.ua/analitychne-myslennya-zmushuje-lyudej-sumnivatysya-u-viri

 2. Критичне мислення: сутність, пошуки, досвід. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/metod_1/ss-43423651

 3. Вопросный метод Сократа. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intel.ru/content/dam/www/program/education/emea/ru/ru/documents/assessing-projects1/higher/the-socratic-questioning-technique.pdf

 4. Коллекция вопросов для собеседования. Часть 1: аналитическое мышление кандидата. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hrliga.com/index.php?id=11124&module=news&op=view

 5. Компетенции на работе. Словарь компетенций. Глава 8 Когнитивные компетенции. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hr-portal.ru/pages/book/comp08.php

 6. Технологія розвитку критичного мислення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mir.zavantag.com/matematika/574749/index.html

 7. Аналитическое мышление. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://psi-technology.net/tov_op/analiticheskoe_myshlenie.php

 8. Аналітичне мислення та його особливості. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stylezhinki.ru/osobistist/8031-analitichne-mislennja-jogo-osoblivosti.html
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка