Тема 24. Хвороби ендокарду та міокарду. Вади серця. Кардіоміопатії. Васкуліти Кількість учбових годинСкачати 62.06 Kb.
Дата конвертації11.12.2016
Розмір62.06 Kb.
Тема 24. Хвороби ендокарду та міокарду. Вади серця. Кардіоміопатії. Васкуліти
Кількість учбових годин: 2 год.
Актуальність теми Хвороби серцево-судинної системи займають ведуче місто в патології сучасної людини вивчення етіології, патогенезу та патоморфології різних хвороб серцево-судинної системи необхідне для засвоєння цієї теми, проходженні курсу патологічної анатомії та для практичної роботи лікарів. 1. Цілі заняття

Загальна мета: вміти визначати макро- і мікроскопічні прояви кардіоміопатій, васкулітів, вад серця, пояснити їх причини і механізм розвитку, оцінити ймовірний вихід і визначити значення ускладнень для організму.
Конкретні цілі:

 1. Знати визначення та класифікацію хвороб серцево-судинної системи за етиологіею та патогенезом.

 2. Знати морфологічні прояви хвороб серцево-судинної системи

 3. Знати різновиди, причини, патогенез та морфологічні прояви таких захворювань серцево-судинної системи як ендокардит, міокардит, кардіосклероз, кардіоміопатії , васкуліти та вади серця.

Знати різновиди причини розвитку та морфологічні зміни, наслідки хвороб серцево-судинної системи :

 • Ендокардит . Бактеріальний ( септичний ендокардит). Фібропластичний пристінковий

ендокардит.

 • Міокардит. Ідіопатичний міокардит.

 • Вади серця: уроджені та набуті.

 • Кардіосклероз.

 • Кардіоміопатії: дилятаційна, гіпертрофічна, рестриктивна.

 • Васкуліти. Первинні та вторинні. Неспецифічний аортоартериїт (хвороба Такаясу).

 • Скорневий артериїт (хвороба Хортона); вузликовий периартериїт; гранулематоз Вегенера.

 • Облітеруючий тромбангіїт (хвороба Бюргера).

 1. Уміти провести діференціальну діагностику між основними видами хвороб серцево-судинної системи за типовими клініко-анатомічними їх проявами.


 1. Дисципліна

  Знати

  Уміти

  Загальна

  Патанатомія  Механізми запалення
  Анатомія

  Макроскопічну

  будову органів серцево-судинної системи.


  Гістологія


  Мікроскопічну

  будову тканин серцево-судинної системи.  Проводити мікроскопічний аналіз гістологічної структури.
  Базовий рівень знань та вмінь (міждисциплінарна інтеграція).

При вивченні розділу звернути увагу на те, що…

Кардіоміопатії (від грец. myos — м’яз, kardia — серцe, pathos — хвороба) — група захворювань, які характеризуються первинними дистрофічними змінами міокарда. Ця група включає захворювання некоронарного і неревматичного походження, різні за етіологією (метаболічні, ендокринні та інші) і патогенезом, але подібні клінічно. Основний клінічний прояв кардіоміопатій — недостатність скоротливої функції міокарда у зв’язку з його дистрофією.

Існує велика кількість визначень і класифікацій міокардіопатій. Вузол проблеми зав’язаний в інтерпретації самого терміну “кардіоміопатія”. Етимологічно цей термін означає “хвороби серцевого м’яза”. Більшість прийнятих класифікацій виключають з нього пошкодження міокарда, які виникають внаслідок ішемії, артеріальної гіпертензії, гіпертензії малого кола кровообігу, патології клапанів серця і природжені кардіопатії.

Оскільки кардіоміопатії можуть зустрічатися при найрізноманітнішій патології, знання даного розділу патології необхідні практичним фахівцям будь-якого медичного профілю для проведення профілактики їх розвитку або призначення патогенетично обгрунтованої терапії.

Головна мета навчання вміти визначати макро- і мікроскопічні прояви кардіоміо­патій, пояснити їх причини і механізм розвитку, оцінити ймовірний вихід і визначити значення ускладнень для організму.

Для чого необхідно вміти:

— визначити основні морфологічні ознаки “ідіопатичних” кардіоміопатій, пояснити механізм розвитку, ймовірний вихід та оцінити їхнє значення;

— визначити основні морфологічні прояви вторинних кардіоміопатій, пояснити причини їх виникнення, механізм розвитку, вихід та оцінити значення.

Розрізняють первинні (ідіопатичні) і вторинні кардіоміопатій.

Класифікація первинних кардіоміопатій з невстановленою етіологією засно­вана на основі патофізіологічних аспектів.

Серед первинних (ідіопатичних) кардіо­міопатій виділяють:

— гіпертрофічну (констриктивну);

— дилатаційну (конгестивну);

— рестриктивну (ендоміокардіальний фіброз).

Вторинні кардіоміопатії запропоновано класифікувати залежно від основного захворювання, з яким вони зв’язані.

До вторинних кардіоміопатій відносять:

А. Алкогольну.

Б. Метаболічні (при гіпертиреозі, гіпотиреозі, гіпокаліємії, гіперкаліємії, глікогенозі, недостатності тіамінів та інших вітамінів).

В. Асоційовані з хворобами сполучної тканини (ревматоїдний артрит, червоний вівчак, вузликовий периартеріїт, склеродермія, дерматоміозит, псоріаз).

Г. Асоційовані з нервово-м’язовими хворобами (м’язова дистрофія, міотонічна дистрофія, атаксія Фрідріха тощо).

Д. Асоційовані з дисліпідозом і мукополісахаридозом (синдром Хантера-Хурлера, хвороба Фабрі, хвороба Сандхоффа).

Е. Медикаментозні та токсичні (ліки: еметин, ізопротеренол, солі важких металів: кобальт, кадмій, миш’як, газові анестезії тощо).

Є. Асоційовані з інфільтратами при лейкемії, карциноматозі, саркоїдозі.

Ж. Асоційовані з інфекціями (вірусні, бактеріальні та паразитарні).

З. Сенильні.

И. Асоційовані з хворобами органів травлення (синдром порушеного всмоктування (мальабсорбція), панкреатит, цироз печінки тощо).

І. Інші.


 1. Складіть структурно-логічну схему змісту теми.

 2. Матеріали для самоконтролю:

  1. Теоретичні питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення поняття “хвороби серцево-судинної системи”.

 2. Які дослідження необхідні для діагностики різних хвороб серцево-судинної системи?

 3. Класифікація хвороб серцево-судинної системи за етіологіею та патогенезом.

 4. Причини та морфологічні прояви хвороб серцево-судинної системи:

А) Ендокардит . Бактеріальний ( септичний ендокардит). Фібропластичний пристінковий ендокардит.

В) Міокардит. Ідіопатичний міокардит.

С) Вади серця: уроджені та набуті.

Д) Кардіосклероз.

Е) Кардіоміопатії: дилятаційна, гіпертрофічна, рестриктивна.

Ж) Васкуліти. Первинні та вторинні. Неспецифічний аортоартериїт (хвороба Такаясу). Скорневий артериїт (хвороба Хортона); вузликовий периартериїт; гранулематоз Вегенера. Облітеруючий тромбангіїт (хвороба Бюргера).  1. Тестові завдання для самоконтролю:

Тести:

1.Мікроскопічно в стромі міокарду виявлено запальний інфільтрат, який складається з гістіоцитів, фібробластів, лімфоцитів і плазмоцитів. Про який міокардит йде мова?


А* Проміжний продуктивний

B Паренхіматозний

C Серозний

D Гранулематозний

E Альтеративний
2.На секції виявлено аневризму висхідного відділу аорти. Мікроскопічно в стінці аорти виявлено запальні інфільтрати з лімфоцитів, плазматичних клітин, фібробластів, гігантських клітин Пірогова-Лангханса. Про яке захворювання слід думати?
A* Сифіліс

B Атеросклероз

C Ревматизм

D Гіпертонічну хворобу

E Туберкульоз
3. Хворий 56 років поступив в клініку з приступом стенокардії. На ЕКГ змін, характерних для інфаркту міокарда не виявлено. Через 15 хвилин з моменту початку приступу наступила смерть від фібриляції. На розтині виявлено стенозуючий (до 90\%) атеросклероз всіх гілок коронарних артерій, гіпертрофія міокарда. Який найбільш вірогідний патологоанатомічний діагноз?
A*Раптова коронарна смерть на фоні гіпертонічної хвороби

BГостра вогнищева ішемічна дистрофія міокарда на фоні атеросклерозу

CГостра вогнищева ішемічна дистрофія міокарда на фоні гіпертонічної хвороби

DРаптова коронарна смерть на фоні атеросклерозу.

EГіпертрофічна кардіоміопатія
4.Хворий, що страждав хронічною обструктивною емфіземою легень, помер від легенево-серцевої недостатності. Які зміни можна виявити в серці?
A*Гіпертрофію правого шлуночка серця

BГіпертрофію лівого шлуночка серця

CАмілоїдоз

DВеликоосередковий кардіосклерозEРозрив серця

 1. Літературні джерела і матеріали для засвоєння знань-умінь за темою:

Основна:

 • Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия : Учебник. – 4-е изд, М.: Медицина, 1985 г. стр 268-316

 • Патологічна анатомія. На основі підручника “Патологическая анатомия” А.И, Струков, В.В. Серов, М., 2000 р, стр 287-392


Додаткова:

 • Патологическая анатомия. Курс лекций. Учебное пособие/Под ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева. – М.: Медицина, 1998 стр 354-365

 • Патологическая анатомия болезней плода и ребёнка. Руководство для врачей в 2 т 1\ А.А. Биркун, В.В. Власюк, П.С. Гуревич и др. Под ред Т.Е. Ивновской, л.В. Леоновой. – М.: Медицина, 1989 стр 304-324


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка