Тема №2: Психологія особистості та діяльності. Навчальні питанняСкачати 32.45 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір32.45 Kb.
ТЕМА №2: Психологія особистості та діяльності.

Навчальні питання:

1. Сутність та властивості особистості.

2. Структура особистості.

3. Психологія діяльності.Література:

1. В.Г. Андросюк, А.В. Ромашко Педагогика и психология в деятельности ОВС. Часть общая: Учебное пособие. - К.: НИиРИО Киевской высшей школы МВД СССР им. Дзержинского, 1988.

2. Психологія.: Підручник для студентів вищих учбових закладів. /Під ред. Ю.Л. Трофімов, В.Й. Рибалка й др./ - К.: Либидь,1999.

3. Общая психология: Учеб. пособие. /Под ред. А.В. Петровского. - М.: Просвещение, 1986.

4. В.Л. Васильев. Юридическая психология. - СПб.: Питер, 2001 .

5. В.Г. Андросюк, Л.И. Казмиренко, Г.А.Юхновец, В.С.Медведев. Профессиональная психология в ОВС. Общая часть: курс лекций. - К.: Украинская академия внутренних дел, 1995.

6. С.Л. Рубинштейн. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2000.

7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва, 1977.

8. Психология развития личности. /под ред. А.В. Петровського/ Москва, 1987.

Питання 1. Особистість - активний носій свідомості, який має індивідуально-типову структуру психологічних якостей, вибірково відноситься до оточуючої дійсності та виконує певні соціальні ролі. Особистість - це обов'язково людина як істота, що має специфічну тілесну будову (розвинений мозок, руки, органи мовлення) та риси належності до суспільства; індивід як продукт суспільного розвитку, єдність наслідуваного та набутого, носій психіки як системи особливих утворень; індивідуальність, що треба розуміти як своєрідне, неповторне поєднання психологічних якостей та їх проявів у поведінці та діяльності, емоційній, інтелектуальній та вольовій сферах. У процесі пізнання навколишньої дійсності, включення у суспільні відносини, спілкування з оточуючими людина засвоює особливу соціальну якість бути особистістю. Вона народжується як індивід, якому ще належить соціалізуватися, тобто засвоїти, зберегти і примножити суспільний досвід, проявити себе як особистість. Це забезпечується шляхом входження людини до історично створеної системи соціальних відносин — трудових, національних, сімейних, міжособистісних тощо.

Питання 2. До переліку обов'язкових ознак особистості слід віднести:

свідомість та самосвідомість. Коли людина оволодіває мовленням, навчається говорити, починає формуватись її свідомість, а з нею і особистість. Це відбувається приблизно у віці одного-трьох років. Мінімуму соціальної зрілості людина сягає у віці 14 - 16 років, що пов'язане з формуванням засад суспільного досвіду та спрямованості;

активність як особливий спосіб взаємодії з навколишньою дійсністю. Активність особистості виявляється у сумісній із іншими людьми діяльності, у тому числі — спілкуванні;

система особистісних ставлень до оточуючого світу та людей. Ставлення особистості являє собою суб'єктивно-оціночну, свідому, вибіркову позицію, яка іноді називається життєвою позицією;

рольова поведінка, яка являє собою обов'язкову соціальну функцію особистості. Виконувана особистістю сукупність ролей свідчить про її належність (формальну або реальну) до різних суспільних груп та прошарків, суспільства загалом. Роль — це нормативно визначений соціальною групою та очікуваний від особистості спосіб її поведінки як члена цієї групи;

наявність певної структури як сукупності ієрархічно взаємопов'язаних та взаємовпливових якостей. Ці якості, як і психіка взагалі, мають вторинний щодо об'єктивної дійсності характер та відображають її.Питання 3. Діяльність - це вища, притаманна лише людині форма активності, у процесі якої досягається усвідомлена мета, що виникла у результаті наявності певної потреби. Діяльність породжується потребою як джерелом активності, а керується усвідомленою метою як регулятором активності. Інші моменти діяльності — мотиви, засоби виконання - можуть особистістю усвідомлюватися неповною мірою, а іноді — і помилково. У тому ж випадку, коли відсутня усвідомлена мета, діяльність трансформується в імпульсивну поведінку, яка керується безпосередньо потребою, емоціями; часто-густо саме така поведінка призводить до злочинів на грунті сімейно-побутових конфліктів, «обтяжених» вживанням алкоголю. У процесі свого формування та розвитку особистість не просто бере участь у діяльності, а виконує конкретні її види, основними з яких є гра, навчання та праця. На їх тлі можна відокремити спеціальні види діяльності, зокрема, професійну. Служба в правоохоронних органах — складний вид професійної діяльності, що включає в себе ігровий, навчальний та трудовий елементи.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка