Тема 1 І. Філософська герменевтикаСторінка5/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4   5
ТЕМА 29.

І. Сутність матеріалістичного розуміння історії.

Відповідаючи на це питання, треба зосередити увагу на таких моментах марксистської концепції суспільного розвитку: а) визначити домінантну роль матеріального виробництва в житті суспільства, яке за Марксом , визначає все суспільне життя; б) проаналізувати положення теорії Маркса про те, що не існує абстрактного суспільства, історія людства - це зміна суспільно-економічних формацій, тобто конкретних типів суспільства, які визначаються способом виробництва; в) спосіб виробництва - це сукупність продуктивних сил і виробничих відносин, в якої продуктивні сили - найбільш рухомий, мобільний компонент способу виробництва, а виробничі відносини - більш сталий, консервативний; г) історія людства - це процес зміни однієї СЕФ другою, більш прогресивною; цей процес відбувається внаслідок конфлікту і розвязання протиріччя між прогресинвими, розвинутими продуктивними силами і застарілими виробничими відносинами; д) в сфері виробничих відносин зосереджені корінні інтереси певних соціальних класів тому історія людства - це історія боротьби класів; є) безпосередній перехід до нового способу виробництва, який, за Марксом, є корінним якісним стрибком в житті суспільства, соціальною революцією, яка на певний історичний період гармонізує, ставить у відповідність продуктивні сили і виробничі відносини; ж) пролетарська або соціалістична революція - це, за Марксом, остання в історії суспільства соціальна революція, яка приводить людство до гармонійного, самодостанього типу суспільства - комуністичного, яке має дві фази: 1) соціалістичну; 2) власне комуністичну.

Література:


 1. Маркс К. До критики політичної економії. Передмова.

 2. Философский энциклопедический словарь. - М., 1983

 3. Фролов И.Т. Введение в философию. Т.2, гл.14. - М., 1990

ІІ. Психоаналіз З.Фрейда.

Відповідь на це питання передбачає загальну характеристику концепцій психоаналізу видатного австрійського психіатра і філософа Зігмунда (Сігізмунда) Фрейда. Основну увагу слід приділити розкриттю вчення про психічний апарат, який базується на ідеї підсвідомого. Психічні явища і психічний апарат Фрейд трактував з позицій топографічного та динамічного підходів. Далі необхідно визначити роль у психіці трьох областей: свідомість, передсвідоме, безсвідоме (ранній Фрейд). Необхідно акцентувати увагу на визначній ролі підсвідомого в психіці людини, на якій базується ця концепція. Треба розкрити сутність свідомих («Я») та підсвідомих («Воно») процесів, характер взаємозвязку між ними. Окремо зупинитися на ролі «лібідо» в детермуванні психічних процесів людини.

Література:


 1. Фрейд З. Введение в психоанализ. Очерки истории психоанализа. «Я» и «Оно».

 2. Філософія: Навч.посібник (Надольний І.Ф. та ін.) - К, 1997, с.124

 3. Современная западная философия. Словарь. - М., 1991

ІІІ. Філософія в Україні ХІУ-ХУІ ст.

Необхідно проаналізувати розвиток філософії в Україні ХІУ-ХУІ ст., охарактеризувати основні напрямки філософської думки та головну проблематику філософських досліджень. Слід врахувати соціальні передумови формування філософської думки цього періоду, повязані з поступовою втратою самостійності української держави. Серед основних напрямків філософської думки слід виділити агіографічні твори (патерики), неоплатонічні (вчення ісихазму і ареанагітизму), та полемічні, представлені працями І.Вишенського, Г.Смотрицького, Стефана Зизанія та ін. Необхідно виділити роль православя як ідейно-теоретичної підстави філософської думки ХІУ-ХУІ ст.

Література:


 1. Історія філософії України. Підручник (гол. Ред . М.С.Тимошик)- К., 1994

 2. Історія філософії України. Хрестоматія. - К., 1993

 3. Українська література ХІУ-ХУІ ст. - К., 1988

 4. Горський В.С. Історія української філософії. - К., 1994

 5. Філософія: Навч.посібник (Надольний І.Ф. та ін.) - К, 1997

ТЕМА 30.

І. Поняття продуктивних сил і виробничих відносин.

Спосіб виробництва включає дві сторони: продуктивні сили і виробничі відносини. Розкриваючи сутність продуктивних сил, потрібно визначити його складові - предмет праці і засоби праці, які становлять засоби виробництва, підкресливши, що вирішальну роль в процесі виробництва відіграє людина, яка приводить в дію знаряддя праці. Люди в процесі виробництва обєднують свої зусилля в результаті чого між ними складаються певні відносини, які називаються виробничими і які грунтуються на формі власності на засоби виробництва. Відповідно до цього в суспільстві формуються відносини в сфері обміну, розподілу і споживання, через які реалізується форма власності. Необхідно також розкрити взаємозвязок продуктивних сил і виробничих відносин та їх взаємозалежність в процесі історичного розвитку суспільства.

Література:


 1. Філософія: Навч.посібник (Надольний І.Ф. та ін.) - К, 1997

 2. Філософія: Підручник (Г.А.Заїченка та ін.) — К., 1995

ІІ. Сутність та етапи розвитку позитивізму.

Насамперед слід розкрити сутність позитивізму, одного з домінантних напрямків сціентизму, який виникає в ХІХ ст. у звязку з бурхливим розвитком науки і неспроможністю тогочасної філософії дати відповідь на нові наукові проблеми. Надалі потрібно дати характеристику основних історичних етапів позитивізму: класичного позитивізму (О.Конт, Г.Спенсер), емпіріокритицизму (Махта Авенаріус), неопозитивізму (Карнап, Вітгенштейн, Рассел) і постпозитивізму (Поппер, Кун, Лакатос), вказавши їх харакетрні риси і особливості. Необхідно також звернути увагу на критику тоталітарного («комуністичного») суспільства в працях К.Поппера.

Література:


 1. Філософія: Підручник (Г.А.Заїченка та ін.) — К., 1995

 2. Современная западная философия. Словарь. - М., 1991

 3. Філософія: Навч.посібник (Надольний І.Ф. та ін.) - К, 1997, с.155


ІІІ. Києво-Могилянська академія, її роль в розвитку освіти, культури і філософії в Україні.

Києво-Могилянська академія - перший вищий національний навчальний заклад - відіграла надзвичайно важливу роль в історії української культури, поширенні освіти і розвитку філософії в Україні. Розкриваючи це питання, слід відзначити, що курси з філософії читані в стінах академії, в яких поряд з оригінальними ідеями поширювалися здобутки західноєвропейської філософії, позначені зародженням нового мислення, утввердженням раціонального знання і розробкою емпіричної методології й теорії людини та держави співзвучних ідеям Нового часу. Академія була першим центром професійної філософії в Україні. В цьому навчальному закладі було виховано цілу плеяду видатних українських мислителів. Києво-Могилянська академія стала виразником специфічної духовності українського народу, сприяла формуванню його самосвідомості, поширенню в Україні європейської культури, освіти, науки.Література:

 1. Горський В.С. Історія української філософії. - К., 1996

 2. Історія філософії України. Підручник. - К., 1994

 3. Історія філософії України. Хрестоматія. - К., 1993

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка