Технологічна карта накопичувальних рейтингових балівСкачати 431.79 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації15.12.2016
Розмір431.79 Kb.
  1   2ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

накопичувальних рейтингових балів

з навчальної дисципліни

" Інженерна і комп’ютерна графіка"
для студентів факультету:

Економічної інформатики2014/2015 навчальний рік

2 семестр
напряму підготовки:

6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа"

Загальний обсяг годин1

курсу групи:

6.46.61.14.01, 6.04.61.14.01за робочим навчальним планом: 144


Форма підсумкового контролю:
ЕкзаменЛектори :

к.т.н., доц. Климнюк В Є.
Викладач:

к.т.н., доц. Климнюк В Є.

Форми навчання

Навчальні тижні

Сесія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18-19Аудиторні години

Лекції

2
2
2
2
2
2
2
2
1

 

17
Лабораторні заняття

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

34
Практичні заняття
2
2
2
2
2
2
2
2

1
17
Поточні консультації

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

 
Екзамен

Аудиторні години

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
68
СРС

Вивчення теоретичного матеріалу

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

 

21
Виконання
лабораторних завдань

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

34
Виконання
практичних завдань

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
17
Підготовка до
екзамену

Передекзаменаційна консультація
4

4
Інд. Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Самостійна робота

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

4

5

4

5

4

4

76
Загальний обсяг годин

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

8

9

8

9

8

9

8

4

144
 Графік оцінювання, балів на тиждень

 
Методи контролю

Лекції

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5 

4
Лабораторні заняття

2,3

2,1
2,1

2,1
2,3

2,3
2,1

1,6
2,1

1,8
2,3

1,8

 

24
Практичні заняття
2,6


2,1


2,6


2,62,1
12
Інд. завдання (в рамках сам. роботи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

8
Есе (в рамках сам. роботи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
 

 

4
Колоквіуми (поточні КР)

 

 

 

 
 ‘

  

  

 
 

4

 

8
Екзамен
40

40
Всього балів на тиждень

2,8

2,6

0,5

2,9

0,5

5

0,5

11,5

3,4

5,5

0,5

0

3,7

2,6

0,5

8

9,6

40

100
НАКОПИЧЕННЯ балів

2,8

5,4

5,9

8,8

9,3

14,3

14,8

26,3

29,7

35,2

35,7

35,7

39,4

42

42,5

50,5

60

100


Затверджено на засіданні кафедри "_16__" ___грудня_____________ 2014 р.
Протокол № 5__
Завідувач кафедри _Комп’ютерних систем і технологій_-_____________

О.І. Пушкар

* поточні консультації проводяться викладачем за графіком, для студента години на консультації відводяться за рахунок самостійної роботи


РЕЙТИНГ - ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(Система оцінювання рівня сформованості компетентності)
Професійні компетентності

Навчальний тиждень

Години

Форми навчання

Рівень сформованості компетентностей

Форми контролю

Макс. бал

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

 
Знання, вміння та навички щодо застосовувати комп’ютерні системи автоматизованого проектування креслень для створення креслень технічних пристроїв і механізмів у поліграфічному виробництві

Здатність застосовувати комп’ютерні системи автоматизованого проектування креслень

1

Ауд.

2

Лекція

ТЕМА 1. Введення до системи автоматизованого проектування AutoCAD

Робота на лекції

0,5

2

Лабораторне заняття

Лабораторне заняття 1. Дослідження елементів інтерфейсу системи автоматизованого проектування AutoCAD

Захист лабораторної роботи

2,3

СРС

4

Підготовка до занять

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних і практичних занять, дослідження проблем, щодо застосування векторних редакторів у видавничо-поліграфічній справ

 

 

2

Ауд.

2

Практичне заняття

Практичне заняття 1. Види й комплектність документів ЄСКД. Креслення болтового з’єднання

Здача креслення

2,6

2

Лабораторне заняття

Лабораторне заняття 2. Система координат в AutoCAD

Виконання лабораторної роботи
СРС

4

Підготовка до занять

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних і практичних занять, дослідження проблем, щодо використання систем координат при створені креслень

 

 

3

Ауд.

2

Лекція

ТЕМА 2. Система координат в AutoCAD

Робота на лекції

0,5

2

Лабораторне заняття

Лабораторне заняття 2. Система координат в AutoCAD

Виконання лабораторної роботи
СРС

4

Підготовка до занять

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних і практичних занять, дослідження проблем, щодо стандартизації і автоматизації створення креслень

 

 

Здатність виконувати креслення на папері та за допомогою комп’ютерних систем автоматизованого проектування відповідно вимогам ЄСКД

4

Ауд.

2

Практичне заняття

Практичне заняття 2. Побудова основних видів деталей

Виконання креслення
2

Лабораторне заняття

Лабораторне заняття 2. Система координат в AutoCAD

Захист лабораторної роботи

2,9

СРС

4

Підготовка до занять

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних і практичних занять, дослідження проблем, що перешкоджають здійсненню автоматизованого управління поліграфічним виробництвом

 

 

5

Ауд.

2

Лекція

ТЕМА 3. Особливості побудови елементарних об’єктів

Робота на лекції

0,5

2

Лабораторне заняття

Лабораторне заняття 3. Побудова елементарних об’єктів у системі AutoCAD

Виконання лабораторної роботи
СРС

4

Підготовка до занять

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних і практичних занять, дослідження проблем, щодо точних й швидких дій при створені креслень

 

 

Здатність одержувати графічні моделі просторових об’єктів, які базуються на основі ортогонального проектування

6

Ауд.

2

Практичне заняття

Практичне заняття 2. Побудова основних видів деталей

Здача креслення

2,1

2

Лабораторне заняття

Лабораторне заняття 3. Побудова об’єктів з використанням прив’язок і відстеження

Захист лабораторної роботи

2,9

СРС

4

Підготовка до занять

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних і практичних занять, дослідження проблем, щодо точних й швидких дій при створені креслень

 

 

Здатність розв’язувати завдання за фахом графічними засобами

7

Ауд.

2

Лекція

ТЕМА 4. Відстеження та прив'язка об'єктів

Робота на лекції

0,5

2

Лабораторне заняття

Лабораторне заняття 4. Побудова об’єктів з використанням прив’язок і відстеження

Виконання лабораторної роботи
СРС

4

Підготовка до занять

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних і практичних занять, дослідження проблем, щодо точних й швидких дій при створені креслень

 

 

8

Ауд.

2

Практичне заняття

Практичне заняття 3. Побудова трипроекційного креслення

Виконання креслення
2

Лабораторне заняття

Лабораторне заняття 4. Побудова об’єктів з використанням прив’язок і відстеження

Захист лабораторної роботи

3,5

Контрольна робота №1. Створення креслень з використанням прив'язок. Тестування

Проміжна контрольна робота

8

СРС

4

Підготовка до занять

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних і практичних занять, контрольної роботи

 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИ ПОБУДОВИ СКЛАДНИХ ДВОВИМІРНИХ ТРИВИМІРНИХ ГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

 

 

Знання, вміння та навички щодо застосування на практиці підходів зі створення рекламних продуктів з використанням трьохвимірного моделювання

Здатність читати технічні креслення і уявляти й описувати взаємодію технічних пристроїв і механізмів у поліграфічному виробництві

9

Ауд.

2

Лекція

ТЕМА 5. Методи редагування простих та складних об'єктів.

Робота на лекції

0,5

2

Лабораторне заняття

Лабораторне заняття 5. Створення і редагування простих та складних об’єктів

Захист лабораторної роботи

2,9

СРС

4

Підготовка до занять

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних і практичних занять, дослідження проблем, щодо редагування креслень

 

 

10

Ауд.

2

Практичне заняття

Практичне заняття 3. Побудова трипроекційного креслення

Здача креслення

2,6

2

Лабораторне заняття

Лабораторне заняття 6. Побудова креслення «Корпус станини»

Захист лабораторної роботи

2,9

СРС

5

Підготовка до занять

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних і практичних занять, дослідження проблем, щодо побудови складних креслень

 

 

11

Ауд.

2

Лекція

ТЕМА 6. Особливості застосування шарів і текстових стилів

Робота на лекції

0,5

2

Лабораторне заняття

Лабораторне заняття 7. Побудова креслень «Гайковий ключ» та «Крюк»

Виконання лабораторної роботи
СРС

4

Підготовка до занять

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних і практичних занять, дослідження проблем, щодо побудови складних креслень

 

 

12

Ауд.

2

Практичне заняття

Практичне заняття 4. Проведення перетинів деталей площиною. Виконання простих та складних розрізів деталей на кресленні

Виконання креслення
2

Лабораторне заняття

Лабораторне заняття 7. Побудова креслень «Гайковий ключ» та «Крюк»

Виконання лабораторної роботи
СРС

5

Підготовка до занять

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних і практичних занять, дослідження проблем, щодо побудови складних креслень

 

 

Здатність аналізувати і приймати рішення щодо вдосконалення технічних засобів поліграфічного виробництва

13

Ауд.

2

Лекція

ТЕМА 7. Побудова і редагування твердотілих тривимірних моделей

Робота на лекції

0,5

2

Лабораторне заняття

Лабораторне заняття 7. Побудова креслень «Гайковий ключ» та «Крюк»

Захист лабораторної роботи

3,2

СРС

4

Підготовка до занять

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних і практичних занять, дослідження проблем, щодо побудови складних креслень

 

 

14

Ауд.

2

Практичне заняття

Практичне заняття 4. Проведення перетинів деталей площиною. Виконання простих та складних розрізів деталей на кресленні

Здача креслення

2,6

2

Лабораторне заняття

Лабораторне заняття 8. Побудова і редагування твердотілих тривимірних моделей

Виконання лабораторної роботи
СРС

5

Підготовка до занять

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних і практичних занять, дослідження проблем, щодо вибору властивостей об'єктів та шарів при побудови креслень

 

 

Здатність будувати двовимірні та тривимірні моделі виробів з використанням сучасних методів та засобів

15

Ауд.

2

Лекція

ТЕМА 7. Побудова і редагування твердотілих тривимірних моделей

Робота на лекції

0,5

2

Лабораторне заняття

Лабораторне заняття 8. Побудова і редагування твердотілих тривимірних моделей

Виконання лабораторної роботи
СРС

4

Підготовка до занять

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних і практичних занять, дослідження проблем, щодо тривимірного моделювання виробів для рекламної діяльності

 

 

Здатність застосування на практиці підходів зі створення рекламних продуктів з використанням трьохвимірного моделювання

16

Ауд.

2

Практичне заняття

Практичне заняття 5. Побудова на кресленні аксонометричних проекцій деталей

Виконання креслення
2

Лабораторне заняття

Лабораторне заняття 8. Побудова і редагування твердотілих тривимірних моделей

Виконання лабораторної роботи
Представлення індивідуального завдання

Захист індивідуального завдання

8

СРС

5

Підготовка до занять

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних і практичних занять, дослідження проблем, щодо тривимірного моделювання виробів для рекламної діяльності. Підготовка до захисту індивідуального завдання

 

 

Здатність на основі методів візуалізації тривимірних моделей проводити фотореалістичне тонування об’єктів

17

Ауд.

1

Лекція

ТЕМА 8. Компонування аркушів і друкування креслень

Робота на лекції

 

1

Практичне заняття

Практичне заняття 5. Побудова на кресленні аксонометричних проекцій деталей

Здача креслення

2,1

 

2

Лабораторне заняття

Лабораторне заняття 8. Побудова і редагування твердотілих тривимірних моделей

Захист лабораторної роботи

3,5

 

 

 

Контрольна робота №2. Створення тривимірної моделі

Проміжна контрольна робота

4

СРС

4

Підготовка до занять

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних, практичних занять і контрольної роботи

 

 

 


 

 

Сесія

18-19

СРС

4

Передекзам. консультац.

Роз’яснення найбільш складних тем з системи автоматизованого проектування AutoCAD, що входять до екзамену

Підсумковий контроль

40

ЕКЗАМЕН

Виконання завдань екзаменаційного білету

ВСЬОГО годин

144

Загальна максимальна кількість балів з дисципліни

100

 

 

з них

 

 

поточний контроль

60

 

підсумковий контроль

40

РОЗПОДІЛ балів за формами та методами навчання

Змістові модулі

Теми змістовного модулю

лекції

лабораторні

практичні

Індивідуальне завдання
(в рамках самостійної роботи)


Есе (в рамках сам. роботи)

Контрольні роботиЗМ 1

ТЕМА 1. Введення до системи автоматизованого проектування AutoCAD

0,5

2,3

2,6

 

 

8

27,5

ТЕМА 2. Використання шаблонів і стандартів креслення

0,5

2,9

1

 

 

ТЕМА 3. Особливості побудови елементарних об’єктів

0,5

2,9

1,1

 

 

ТЕМА 4. Відстеження та прив'язка об'єктів

0,5

3,5

1,3

 

 

ЗМ 2

ТЕМА 5. Технологія використання шарів

0,5

2,9

2,6

 

 

4

32,5

ТЕМА 6. Особливості застосування шарів і текстових стилів

0,5

2,9

1,3

 

 

ТЕМА 7. Побудова і редагування твердотілих тривимірних моделей

0,5

3,2

1

8
ТЕМА 8. Технологія застосування векторних об’єктів і шрифтів

0,5

3,5

1,1

 


4

24

12

8
12

60
  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка