Технічне завдання на консультативні послуги (індивідуальний консультант) за посадою "ТренерСкачати 92.66 Kb.
Дата конвертації05.11.2016
Розмір92.66 Kb.


ЗАТВЕРДЖУЮ:
___________________ Кошарук С.Д.

голова Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг

«___» _________ 2016р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на консультативні послуги (індивідуальний консультант) за посадою


“Тренер (кардіологічний напрямок)”

(пакет закупівель № 6.3.4 "Тренери для розробки навчальних матеріалів та проведення навчальних семінарів для медичних сестер, сімейних лікарів загальної практики сімейної медицини та лікарів-кардіологів")

Проект «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»

Позика Світового банку № 8475-UA

Субпроект «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області»


 1. Загальна інформація по Проекту

Уряд України одержав позику Світового банку на фінансування проекту «Поліпшення здоров'я на службі у людей» (далі – Проект). Цілями Проекту є удосконалення якості медичних послуг у відібраних областях, із особливим акцентом на первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань і раку, та поліпшення ефективності системи охорони здоров'я.

Проект складається з таких частин:

Частина 1. Удосконалення надання послуг на місцевому рівні;

Частина 2. Зміцнення урядування Міністерства охорони здоров’я;

Частина 3. Управління проектом та моніторинг і оцінювання.

В рамках частини 1 проекту Волинській області надано фінансування для виконання інвестиційного субпроекту, затвердженого Світовим Банком та спрямованого на профілактику, раннє виявлення та лікування серцево-судинних захворювань, а також підвищення ефективності їх систем надання медичної допомоги, включно із заходами, зосередженими на удосконаленні первинної медико-санітарної допомоги; боротьбі із серцево-судинними захворюваннями на рівнях первинної, вторинної і третинної допомоги.

Для забезпечення ефективної реалізації субпроекту “Удосконалення надання послуг на обласному рівні” в Волинській області Обласна державна адміністрація створює Групу управління субпроектом (далі - ГУС).

Структурний підрозділ ОДА з питань охорони здоров’я (надалі – Замовник) має намір залучити індивідуального консультанта (далі – Консультант) для надання послуг з розробки навчальних матеріалів та проведення тренінгів для медичних працівників Волинської області, відповідно до цього Технічного завдання. 1. Мета завдання

Метою цього завдання є надання Замовнику консультаційних послуг з розробки навчальних матеріалів та проведення тренінгів для персоналу медичних сестер, лікарів загальної практики-сімейної медицини та терапевтів дільничних, щодо профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.

В результаті проведених тренінгів/навчань, вищезазначені медичні працівники повинні бути обізнані в новітніх методиках профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.
 1. Обсяг послуг


1. Загальний опис навчальних модулів:

а) Загальна кількість навчальних модулів - 32 (впродовж року):

- 16 навчальних модулів для персоналу медичних сестер загальної практики сімейної медицини;

- 16 навчальних модулів для лікарів загальної практики-сімейної медицини татерапевтів дільничних;

б) Одночасно передбачена група з чотирьох Консультантів (3 тренери по кардіологічному напрямку та 1 по кардіохірургічному) для проведення одного навчального модуля. Кожен Консультант відповідатиме за розробку відповідних частин навчальних тем, і оцінку знань та навичок отриманих після кожного модуля. Графік проведення навчального модуля кожним тренером буде узгоджено індивідуально.

в) Тривалість 1 модуля – 2 дні. Консультант розробить і проведе частину навчального модуля. В рамках одного навчального модуля Консультант буде залучений для проведення орієнтовно 5-6 академічних годин.

г) Періодичність проведення тренінгів - орієнтовно 2 навчальні модулі впродовж трьох тижнів (1 модуль для персоналу медичних сестер, 1 модуль для лікарів).

д) Кількість та опис учасників (слухачів) - 20 осіб на навчальному модулі для лікарів загальної практики-сімейної медицини терапевтів дільничних та 20 осіб на навчальному модулі для медичних сестер загальної практики сімейної медицини.

е) Консультант та Замовник щомісяця погоджують навчальний план.

ж) Навчальну аудиторію та необхідне обладнання (проектор, дошка або фліп чарти і т.д.) надає Замовник. Планується, що місцем проведення навчання будуть аудиторії одного з міських медичних закладів м.Луцьк.

з) Для іногородніх Консультантів Замовником передбачена організація проживання (1 доба впродовж навчального модуля) та харчування Консультанта за рахунок Замовника (1 сніданок, 2 обіди, 1 вечеря впродовж начального модуля). Для Консультантів, які проживають в м.Луцьк передбачене харчування (2 обіди впродовж одного навчального модуля)

і) Медичне обладнання для проведення практичних занять (кардіограф, муляжі та тренажери) будуть забезпечені Замовником за необхідністю.2. Консультант буде виконувати такі завдання:
2.1. Розробка навчальних матеріалів (лекційний матеріал та навчальний матеріал для практичних занять) окремо для медичних сестер загальної практики сімейної медицини та окремо для лікарів загальної практики-сімейної медицини та терапевтів дільничних, за наступними темами:2.1.1. Тематичне наповнення навчального модуля для медичних сестер:

Лекція: «Фактори ризику серцево-судинних захворювань. Шкали ризику. Шкала SCORE» - 1 год

Практичне заняття «Визначення серцево-судинного ризику, практичні аспекти застосування шкали SCORE» - 1 год

Лекція «Сучасні підходи до профілактики серцево-судинних захворювань»- 2 год

Практичне заняття «Артеріальна гіпертензія як фактор ризику. Вимірювання та інтерпретація АТ» - 1 год

Практичне заняття «Роль ліпідів у виникненні та прогресуванні ССЗ. Визначення рівня холестерину» - 1 год

Практичне заняття «Куріння, алкоголь як фактори ризику ССЗ» - 1 год

Практичне заняття «Ожиріння, визначення ІМТ, окружності талії» - 1 год

Практичне заняття «Дієта та фізична активність в профілактиці ССЗ» - 1 год

Лекція: «Діагностика та лікування гострого коронарного синдрому» - 2 год

- Практичне заняття «Реєстрація стандартної електрокардіограми та електрокардіограми з додатковими відведеннями» - 1 год

- Практичне заняття: «Проведення серцево-легеневої реанімації на тренажерах та муляжах» - 2 год;

Лекція «Діагностика та перша допомога при інсульті» - 1 година

Лекція «Вторинна профілактика та реабілітація після інфаркту міокарда та інсульту» - 1 год


Поданий обсяг навчальних тем буде розподілено орієнтовно в рівній пропорції між трьома відібраними консультантами.

2.1.2. Тематичне наповнення навчального модуля (частини даного модуля) для лікарів загальної практики-сімейної медицини та терапевтів дільничних:

- Лекція: «Профілактика серцево-судинних захворювань. Фактори ризику та їх корекція» (2 години);

- Лекція: «Атеросклероз як системне захворювання: лікування, профілактика ускладнень» (2 години);

- Лекція: «Клінічний протокол та маршрут пацієнта з артеріальною гіпертензією. Оцінка індивідуального серцево-судинного ризику» (2 години);

- Лекція: «Клінічний протокол та маршрут пацієнта із стабільною ішемічною хворобою серця» (2 години);

- Лекція: «Клінічний протокол та маршрут пацієнта із гострим коронарним синдромом з елевацією ST» (2 години);

- Лекція: «Клінічний протокол та маршрут пацієнта із гострим коронарним синдромом без елевації ST» (2 години);

- Практичне заняття: «Черезшкірні коронарні втручання: покази, інтерпретація результатів» (2 години).


Поданий обсяг навчальних тем буде розподілено орієнтовно в рівній пропорції між трьома відібраними консультантами.


Загальні вимоги до навчальних матеріалів:

а) Навчальний матеріал повинен бути поданий, як мультимедійна презентація (набір слайдів який включає текстовий вміст самих важливих частин доповіді, нотатки доповідача, важливу табличну, графічну, фото та відео інформацію), яку Консультант буде використовувати під час лекції та практичних занять. Необхідний додатковий матеріал також може бути запропонований учасникам. Додатковий начальний матеріал (посилання на використану літературу, відео курси, журнальні статті і т.д.) можуть бути рекомендовані консультантом у вигляді переліку.


2.2. Підготовка форми та змісту анкет для тестування учасників навчального модуля

Анкети (до та після проведення навчання) повинні включати запитання по ключових навчальних темах.

Перед практичним використанням, анкети повинні бути затверджені Замовником.

Друк анкет буде відбуватись за рахунок Замовника.


2.3. Проведення тренінгів для учасників обох навчальних модулів, які складатимуться з лекцій та практичних занять відповідно до зазначених вище тем.
Загальні вимоги до проведення лекцій та практичних занять:

а) Викладання лекційного матеріалу (та, за необхідністю, практичних занять) повинно супроводжуватись презентацією.

б) Навчання буде проходити по наступному орієнтовному графіку:

9.00 - 9.15 - початкове тестування учасників в перший день навчання (роздачу та збір анкет забезпечує Замовник та в подальшому передає Консультанту для аналізу)

9.15 - 10.45 - лекція або практичне заняття (2 академічні години)

10.45-11.00 - перерва на каву (забезпечує Замовник)

11.00- 12.30 - лекція або практичне заняття (2 академічні години)

12.30-13.30 - обід (забезпечує Замовник)

13.30-15.00- лекція або практичне заняття (2 академічні години)

15.00-15.30 - перерва на каву (забезпечує Замовник)

15.30-17.00 - четверта лекція або практичне заняття (2 академічні години)

17.00-17.20 - підсумки навчання в перший день або фінальне тестування учасників в другий день навчання (роздачу та збір анкет забезпечує Замовник та в подальшому передає Консультанту для аналізу)2.4. Проведення аналізу результатів тестування слухачів з метою вивчення їх рівня знань до початку семінарів та після його закінчення. Складання аналітичного звіту.

Звіт з аналізу результатів тестування повинен відображати відсоток засвоєння викладеного матеріалу кожним слухачем. В звіті також має значитись інформація, щодо початкових знань (у відсотках) кожного слухача по наведеним темам.

 1. Тривалість і місце роботи

Консультант забезпечуватиме надання послуг з дати укладання договору впродовж 13 місяців або протягом іншого періоду, як буде вирішено сторонами на момент укладання контракту.

Місцем виконання послуг є м. Луцьк, Волинська область, Україна. 1. Умови виконання завдання

З Консультантом буде підписаний договір з фіксованою загальною сумою (стандартна форма договору Світового Банку).

Замовник надає Консультанту приміщення для виконання його/її функцій та обов’язків і забезпечує інформацію, необхідну для виконання завдань.
 1. Вимоги до звітності та терміни оплати

1. Обсяг послуг розбито на 13 етапів надання послуг. Кожний етап має завершуватись погодженим Замовником та Консультантом звітом:
а) 1-й етап (впродовж 30 календарних днів після підписання договору): Розробка навчальних матеріалів,окремо для персоналу медичних сестер загальної практики сімейної медицини та окремо для лікарів загальної практики-сімейної медицини, терапевтів дільничних за вищезазначеними темами.
По завершення першого етапу Консультант повинен підготувати звіт та протягом 5 (п’яти) робочих днів направити його в паперовому та електронному вигляді Замовнику. Звіт повинен включати наступне:

  • навчальний матеріал для персоналу медичних сестер, за вищезазначеними темами;

  • навчальний матеріал для лікарів загальної практики-сімейної медицини та терапевтів дільничних за вищезазначеними темами;

  • форма анкети для тестування учасників навчального модуля

б) З 2-го по 13 етап (послідовні етапи з інтервалом 1 місяць):

- проведення погодженої частини навчальних модулів для медичних сестер (орієнтовно 1-2 навчальні модулі в місяць)

- проведення погодженої частини навчальних модулів для лікарів загальної практики-сімейної медицини та терапевтів дільничних (орієнтовно 1-2 навчальні модулі в місяць)


По завершенню кожного з 2-го по 13 етап Консультант повинен підготувати звіт та протягом 5 (п’яти) робочих днів направити його в паперовому та електронному вигляді Замовнику. Звіт повинен включати наступне:

- розрахунок оплати Консультанту згідно проведених семінарів (з Консультантом буде погоджена оплата за кожну академічну годину проведеного навчання (45 хвилин);  • стислий опис проведеного навчального модуля, результати та пропозиції, рекомендації для наступних навчальних модулів;

  • Заповнені анкети для тестування учасників перед та після навчального модуля

  • аналітичний звіт на основі перевірки та аналізу анкет учасників.


3. Усі матеріали, звіти готуються українською мовою;


 1. Кваліфікаційні вимоги до Консультанта

 1. Вища медична освіта;

 2. Вища або перша кваліфікаційна категорія за спеціальністю «кардіологія»;

 3. Досвід у проведенні навчальних заходів - не менше ніж 2 роки;

 4. Стаж роботи лікарем не менше 8 років;

Бажано:


 1. досвід роботи в проведенні тренінгів в міжнародних проектах або в співпраці з міжнародними організаціями.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка