Тактова частота мікропроцесора вимірюється вСторінка8/22
Дата конвертації15.11.2016
Розмір2.49 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

E.

гіпотези, що описують випадкові процеси188.

Перелічіть всі можливі методи виконання регресійного аналізу в EXCEL:A.

використання підпрограми "Регресія"B. *

побудова ліній тренду; використання вбудованих статистичних функцій; використання підпрограми "Регресія"C.

використання команди"Аналіз даних"D.

побудова діаграми, що ілюструє процес та використання вбудованих статистичних функційE.

використання ліній тренду189.

Регресійний аналіз призначений для:


A.

регресійний аналіз призначений для перевірки вибірки на нормальний закон розподілу


B.

проведення розрахунків обсягів реалізації фармапрепарату по місяцях


C. *

одержання по експериментальних даних математичних моделей, що описують поводження деякого процесу


D.

прогназування даних експерементів


E.

побудови ліній тренду, що описують даний процесс


190.

Як класифікуються мережі за спопобом з'єднання ПК ( за топологією)?


A.

Кільцеві, зіркоподібні, "сніжинка"


B.

Кабельні, оптоволоконні


C.

Зіркоподібні, оптоволоконні, безпровідні


D. *

"Спільна шина", зіркоподібні, "token ring (кільце)"


E.

Спіральні, зіркоподібні, оптоволоконні


191.

В клітинці C2 знаходиться формула, яка має ссилку на постійну величину в комірці D2 (для всіх формул стовпця C). Як розмножити з клітинки C2, щоб її копії (С3.....С8) використовували ссилку на D2?


A. *

змінити в оригіналі формули адресу D2 на адресу $D$2 і скопіювати формулу в потрібні клітинки


B.

скопіювати формулу в потрібні клітинки і відредагувати кожну копію


C.

скопіювати формулу в потрібні клітинки використавши команду "правка - вырезать"


D.

виконати дану операцію коректно неможливо


E.

захистити клітинку D2 від змін і скопіювати формулу в потрібні клітинки


192.

Які головні особливості комп'ютерної мережі рівня відділу?


A. *

Наявність комп'ютера-сервера, мережної операційної системи, штатного адміністартора для керування мережею


B.

Однотипність обладнання (ПК і мережі), розміщення в межах робочої групи


C.

Встановлена мережна операційна система, кількість ПК від 25 до 100, різнотипні кабельні з'єднання


D.

Використання всіх комп'ютерів відділу


E.

Невелика кількість ПК, однотипність кабельного з'єднання, штатна посада адміністратора


193.

Абсолютне посилання це .....


A.

посилання, яке отримується в результаті копіювання формули


B.

електронне посилання


C. *

коли адреса, на яку посилається формула при копіюванні не змінюється


D.

адреса комірки, на яку посилається формула, корегується маркером автозаповнення


E.

коли адреса, на яку посилається формула змінюється при копіюванні формули


194.

Для знищення стовпця (рядка) з непотрібними даними і формулами необхідно:


A.

вибрати команду - "Правка" " очистить форматы"


B.

виділити, натиснути праву кнопку миші і в контекстному меню вибрати команду - "Копировать"


C.

виділити дані, вибрати команду - "Вид", "Удалить"


D.

клацнути правою кнопкою миші. В контекстному меню вибрати команду " очистить содержимое"


E. *

виділити і використати команду "правка - удалить"


195.

Які головні особливості комп'ютерної мережі рівня робочої групи?

.


A.

Однотипність обладнання (ПК і мережі), розміщення в одній кімнаті


B.

Використання всіх комп'ютерів підприємства


C.

Невелика кількість ПК, однотипність кабельного з'єднання, штатна посада адміністратора


D.

Необмежений доступ


E. *

Невелика кількість ПК (до 25), персональний характер операційної системи, самоадміністрованість


196.

Яка з програм є антивірусною:


A.

WordPad


B. *

Kaspersky AVPC.

Microsoft ExcelD.

WinRar


E.

Microsoft Word197.

Яка з програм призначена для архівування файлів:A.

WordPadB.

Блокнот


C.

Microsoft ExcelD. *

WinRarE.

Microsoft Word198.

При вписуванні формул використовуються:


A.

абсолютні та відносні посилання


B.

дві букви і цифра, які визначають адреси комірок


C. *

адреси комірок, які зберігають вихідні дані


D.

тільки російські букви і цифри, які зберігакють вихідні дані


E.

цілі числа, які знаходяться в комірках з декількома даними


199.

Для позначення адреси комірки електронної таблиці використовується: Виберіть найбільш повну відповідь!


A.

тільки російські букви і цифри


B. *

букви латинського алфавіту для позначення стовбця та цифри для позначення рядка


C.

цифри, які вказують в якому рядку знаходиться комірка


D.

абсолютні та відносні посилання


E.

букви для вказівки імені стовпця


200.

Ви побудували діаграму за даним таблиці, а через деякий час змінили ці дані. Як побудувати діаграму для нових даних таблиці?A. *

перерахунок діаграми в стандартному режимі відбудеться автоматичноB.

діаграму для нових даних в стандартному режимі змінити неможливоC.

створити нову діаграмуD.

достатньо двічі клацнути мишею по діаграміE.

достатньо один раз клацнути мишею по діаграмі201.

За звичай, при написанні статистичних формул використовуються дані, які розташовані в декількох комірках, тобто "Диапазон ячеек", який має наступний вигляд у рядку формул:A.

A1/B3


B.

A1-B3


C. *

A1:B3


D.

A1+B3


E.

A1\B3


202.

Відносне посилання це .....


A.

Відносне посилання це адреса комірки


B.

Адреса комірки, на яку посилається формула, корегується маркером автозаповнення


C.

Посилання, отримане в результаті копіювання формулиD.

Коли адреса, на яку посилається формула, не змінюється при копіюванні


E. *

Коли адреса комірки, на яку посилається формула, змінюються при копіюванні формули


203.

Як пропорційно змінити розміри вставленого в Excel малюнка?


A.

Всі варіанти вірні


B.

Виділити встановлений малюнок. Підвести курсор миші до кутового маркера (курсор повинен прийняти вигляд пісочного годинника) і не відпускаючи ліву кнопку миші перемістити маркер в потрібному напрямку.


C. *

Виділити встановлений малюнок. Підвести курсор миші до кутового маркера (курсор повинен прийняти вигляд хрестика) і не відпускаючи ліву кнопку миші перемістити маркер в потрібному напрямку.


D.

Виконати команду "ФОРМАТ" -"Объект", і в діалоговому вікні, що відкриється встановити необхідні розміри.

Використовується вкладка "Вид" діалогового вікна "Формат рисунка"
E.

Виконати команду "Вид"- "Объект". В діалоговому вікні, що відкриється встановити необхідні розміри встановленого малюнка


204.

Що означає якщо в комірці в результаті обчислень за формулою з'явився вираз " #ЗНАЧ!" ?A.

Це означає, що необхідно змінити формат комірок, які містять аргументи функції (наприклад, "текстовий" формат замінити на "числовий")


B.

Вибрана ширина комірки, не дозволяє розмістити в ній результати обчислень


C.

Число, отримане в результаті обчислень за формулою перевищує задані розміри комірки


D. *

Один з аргументів функції містить недопустиму змінну (наприклад, текст)


E.

Комп'ютер виконав недопустиму операцію


205.

Що означає формула в одній з комірок? =СУММ(Лист1!A1:A10;Лист2!B1:B11)A.

Сума всіх чисел, які знаходяться на Листі 1 і Листі 2B.

Сума чисел, які знаходяться в комірках В1:В11 Листа 2 буде розташована в комірки А1:А11 Листа 2


C.

Сума чисел (Лист1!A1:A10;Лист2!B1:B11), які знаходяться на Листі 1


D.

Сума чисел, які знаходяться в комірках А1:10 Листа 1 буде розташована в комірки В1:В11 Листа 2


E. *

Сума чисел, які знаходяться в комірках А1:А10, на Листі1 і чисел, які знаходяться в комірках В1:В11 на Листі 2


206.

Для чого використовується розрахунок коефіцієнтів ассиметрії (As) і ексцесу (Ex) вибірки?


A.

Для подальшого розрахунку критерія Стьдента


B.

Для визначення зони розсіювання показників вибірки


C.

Для визначення характеру графіка функції вибірки


D. *

Для перевірки вибірки на відповідність нормальному закону розподілу


E.

Для розрахунку середнього арифметичного значення


207.

Який список аргументів функції СРЗНАЧ (A3:A5;С3:С5) вірний?


A. *

Клітинки А3,А4,А5,С3,С4,С5


B.

Клітинки А3,А4,А5:В3,В4,В5:С3,С4,С5


C.

Клітинки А3,А5,С3,С5


D.

Клітинки А3,А4,А5,В3,В4,В5


E.

Клітинки А3,А4,А5,В3,В4,В5,С3,С4,С5


208.

Як вивести на екран додаткову панель інструментів (наприклад, Форматирование")?


A.

Вибрати команду "Добавить или удалить кнопки" "Настройка" "Форматирование" "Стандартные" "Вид"B.

Виконати команду "ВСТАВКА - Инструментальная панель". В підменю, що відкрилось вибрати потрібну панельC. *

Виконати команду "ВИД-Панели инструментов" і в підменю вибрати потрібнуD.

Вибрати команду "Добавить или удалить кнопки" "Настройка" "Форматирование"E.

Виконати команду "ПРАВКА-Инструментальные панели" і в підменю вказати потрібну209.

Як зробити рамку навколо виділеної групи комірок?


A.

Для створення рамки навколо виділеної групи комірок використовується вкладка "Вид" діалогового вікна "Формат ячеек"


B. *

Для створення рамки навколо виділеної групи комірок використовується вкладка "Граница" діалогового вікна "Формат ячеек"


C.

Вибрати навколо виділеної групи комірок інструмент "Автофигуры"


D.

Для створення рамки навколо виділеної групи комірок використовується інструмент "Надпись" панелі інструментів "Рисование"


E.

Для створення рамки навколо виділеної групи комірок використовується інструмент "Прямоугольник" панелі інструментів "Рисование"


210.

Яка з програм призначена для архівування файлів:


A.

WordPad


B.

Блокнот


C.

Microsoft Excel


D. *

WinZip


E.

Microsoft Word


211.

Яка з програм призначена для роботи з малюнками:


A.

WordPad


B.

Блокнот


C.

Microsoft Excel


D. *

Paint


E.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка