Тактова частота мікропроцесора вимірюється вСторінка3/22
Дата конвертації15.11.2016
Розмір2.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
B.

процес обговорення конкретного клінічного випадку абонентом та консультантом з ціллю надання висококваліфікованої невідкладної або планової медичної допомоги, причому абонент і консультант розділені географічною відстаннюC.

моніторинг життєвих функцій


D.

різновид віддаленого консультування, який проводиться з використанням реальночасових систем внутрішньомережевого спілкування: відеозв’язку, чат-режиму, ICQ і т.дE.

надання висококваліфікованої невідкладної або планової медичної допомоги, причому абонент і консультант розділені географічною відстанню58.

Виберіть правильне визначення: віддалене консультування - це:


A.

моніторинг життєвих функцій


B.

консультування хворого з використанням електронної пошти, FTP-серверів та форумів на базі ІнтернетC. *

процес обговорення конкретного клінічного випадку абонентом та консультантом з ціллю надання висококваліфікованої невідкладної або планової медичної допомоги, причому абонент і консультант розділені географічною відстанню


D.

віддалена реєстрація фізіологічних показників, в яких виявлено певне захворювання


E.

надання висококваліфікованої невідкладної або планової медичної допомоги, причому абонент і консультант розділені географічною відстанню59.

Базова роба станція (БРС ) - це


A. *

комплекс апаратури та програмного забезпечення, який є багатопрофільним багатозадачним робочим місцем спеціаліста з можливостями вводу, обробки, перетворення, виводу, класифікації та архівування загальноприйнятих видів медичної інформації, а також проведення телеконференцій


B.

сукупність базових робочих станцій, об’єднаних лініями зв’язку, призначена для виконання певної клінічної або наукової задачі за допомогою телемедичних процедур;


C.

сукупність базових робочих станцій, об’єднаних лініями зв’язку, призначена для виконання певної телемедичниої процедури


D.

засоби віддаленого моніторинга життєвих функцій;


E.

засоби віддаленого консультування, діагностики та навчання


60.

Телемедична система - це:


A.

засоби віддаленого моніторинга життєвих функційB.

засоби віддаленого консультування, діагностики та навчання


C.

комплекс апаратури та програмного забезпечення, який є багатопрофільним багатозадачним робочим місцем спеціаліста


D. *

сукупність базових робочих станцій, об’єднаних лініями зв’язку, призначена для виконання певної клінічної або наукової задачі за допомогою телемедичних процедур;


E.

сукупність базових робочих станцій, об’єднаних лініями зв’язку, призначена для виконання певної телемедичниої процедури61.

Виберіть правильне визначення: телемедична процедура -це


A.

моніторинг життєвих функцій


B.

заочна консультація яка відбувається за шаблонним сценарієм з використанням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки і має строго визначену ціль


C. *

стандартна послідовність спільних дій абонента, консультанта, координатора, пацієнта та допоміжного персоналу, яка відбувається за шаблонним сценарієм з використанням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки і має строго визначену ціль


D.

взаємодія лікаря та пацієнта, що знаходиться на відстані


E.

послідовність спільних дій лікуючого та віддаленого лікаря, пацієнта та допоміжного персоналу, яка відбувається за шаблонним сценарієм з використанням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки і має строго визначену ціль


62.

Координатор - це:A.

юридична або фізична особа, яка надає клінічний випадок для телемедичної процедуриB.

спеціаліст або група спеціалістів, які надають клінічний випадокC.

спеціаліст або група спеціалістів, які розглядають клінічний випадок


D.

лікуючий чи віддалений лікарE. *

спеціаліст з вищою медичною освітою і знанням комп’ютерних технологій на рівні користувача, який забезпечує безперебійну роботу по проведенню телемедичних процедур


63.

Консультант - це


A.

юридична або фізична особа, яка надає клінічний випадок для телемедичної процедуриB.

спеціаліст або група спеціалістів, які надають клінічний випадок


C.

спеціаліст з вищою медичною освітою і знанням комп’ютерних технологій на рівні користувача, який забезпечує безперебійну роботу по проведенню телемедичних процедурD. *

спеціаліст або група спеціалістів, які розглядають клінічний випадок


E.

лікуючий чи віддалений лікар64.

Абонент - це:


A.

лікуючий чи віддалений лікар


B. *

юридична або фізична особа, яка надає клінічний випадок для телемедичної процедури


C.

головний лікар


D.

спеціаліст з вищою медичною освітою і знанням комп’ютерних технологій на рівні користувача, який забезпечує безперебійну роботу по проведенню телемедичних процедур


E.

спеціаліст або група спеціалістів, які розглядають клінічний випадок


65.

В процесі надання медичної допомоги з використанням телемедичних технологій взаємодіють:A.

лікуючий лікар, консультант, координатор, віддалений лікар, пацієнт, технічний і допоміжний персоналB.

віддалений лікар, пацієнт, технічний і допоміжний персоналC.

консультуючий лікар та пацієнт, допоміжний персоналD. *

лікуючий лікар, координатор, віддалений лікар, пацієнт, технічний і допоміжний персонал


E.

лікуючий чи віддалений лікар, координатор, пацієнт, технічний і допоміжний персонал66.

Біорадіотелеметричні (БРТМ) системи призначені для:


A. *

віддаленого моніторинга життєвих функцій та загального стану обслідуваного в процесі виконання ним деякої активної діяльності


B.

віддаленого моніторинга життєвих функційC.

віддаленого моніторинга загального стану обслідуваного в процесі виконання ним деякої активної діяльностіD.

проведення сеансу лише віддаленого очного консультуванняE.

проведення сеансу лише віддаленого заочного консультування67.

Телемедична система для віддаленого консультування, діагностики та навчання призначена для:


A.

віддаленого моніторинга загального стану обслідуваного в процесі виконання ним деякої активної діяльності


B.

віддаленого моніторинга життєвих функцій


C. *

проведення сеансу віддаленого очного чи заочного консультування


D.

проведення сеансу лише віддаленого очного консультування


E.

проведення сеансу лише віддаленого заочного консультування


68.

На які групи розділяють всі телемедчні системи?


A.

1-а група: засоби діагностики, 2-га група: БРТМ-системи


B.

1-а група: засоби віддаленого консультування, та 2-га група: засоби дистанційного навчання; 3-я група: засоби моніторинга життєвих функцій


C.

1-а група: засоби віддаленого консультування; 2-га група: засоби очного консультування, 3-я група: засоби навчання та 4-а група: засоби віддаленого моніторинга життєвих функцій


D.

1-а група: засоби віддаленого консультування; 2-га група: засоби діагностики, 3-я група: засоби навчання та 3-я група: засоби віддаленого моніторинга життєвих функцій


E. *

1-а група: засоби віддаленого консультування, діагностики, навчання та 2-га група: засоби віддаленого моніторинга життєвих функцій


69.

Основні напрямки телемедицини


A. *

медичні консультації, моніторинг і біорадіотелеметрія


B.

телеконференції, моніторинг і біорадіотелеметрія


C.

телеконференції (консультації, допомога в прийнятті рішень і т.д.), управління пацієнтами на відстані


D.

контроль і консультування хворого лікарем за допомогою новітніх телекомунікаційних технологій


E.

контроль і консультування хворого лікарем за допомогою Інтернет-технологій


70.

Найпростішим видом телемедицини є


A.

контроль і консультування хворого медичною сестрою за допомогою засобів супутникового зв’язкуB.

контроль і консультування хворого лікарем за допомогою Інтернет-технологій


C.

контроль і консультування хворого медичною сестрою за допомогою відeозв’язкуD.

контроль і консультування хворого лікарем за допомогою новітніх телекомунікаційних технологійE. *

контроль і консультування хворого медичною сестрою за допомогою телефонного зв’язку


71.

Виберіть найбільш повну відповідь. Телемедицина включає


A.

запис пацієнтів на прийом


B. *

проведення телеконсультацій або віддалених консультацій


C.

проведення телемостів


D.

проведення віддалених консультацій


E.

проведення телеконсультацій


72.

Основними предметними областями телемедицини є:


A.

медичні технології, медична наука


B.

медична наука, охорона здоров’я, невідкладна медична допомога, очні медичні консультаці


C. *

технoлогії, медична освіта, медична наука, охорона здоровя, спеціальні області знань та діяльності, суміжні області знань і діяльності


D.

віддалене консультування, проведення наукових досліджень в області медицини


E.

невідкладна медична допомога, медичні консультаці


73.

Ціллю телемедицини є:


A.

надання невідкладної медичної допомоги на відстані засобами телекомунікацій та комп’ютерних технологійB.

передача медичної інформації між віддаленими один від одного пунктами (медичними закладами, пацієнтами та лікарями, органами охорони здоров’я) та надання планової медичної допомогиC.

передача медичної інформації між віддаленими один від одного пунктами (медичними закладами, пацієнтами та лікарями, органами охорони здоров’я) та надання невідкладної медичної допомогиD.

надання планової медичної допомоги на відстані засобами телекомунікацій та комп’ютерних технологій


E. *

передача засобами телекомунікацій та комп’ютерних технологій всіх видів інформації між віддаленими один від одного пунктами (медичними закладами, пацієнтами та лікарями, органами охорони здоров’я)


74.

Ознаки, що характеризують надання телемедичної допомоги:


A.

відстань, на яку передається інформаціяB. *

тип інформації, що передається, та спосіб її передачіC.

вид інформації, що передаєтьсяD.

швидкість та якість передачі даних


E.

тип інформації, що передається та швидкість її передачі75.

Телездоров’я - це


A.

використання телекомунікаційних технологій для забезпечення інформацією споживачів (лікарів і/чи пацієнтів)B.

використання комп’ютерних технологій в охороні здоров'я, навчанні та управлінніC. *

використання інформаційних комунікацій в медичному навчанні, науковій діяльності, профілактиці, адмініструванні


D.

один з прикладних напрямків медичної науки, який використовує медичні та діагностичні технології для надання висококваліфікованої медичної допомоги на відстаніE.

галузь медицини, яка використовує телекомунікаційні та електронні інформаційні технології для забезпечення медичної допомоги на відстані76.

Телемедицина - це


A.

один з прикладних напрямків медичної науки, який використовує медичні та діагностичні технології для надання висококваліфікованої медичної допомоги на відстаніB.

використання телекомунікаційних технологій для забезпечення інформацією споживачів (лікарів і/чи пацієнтів)


C. *

один з прикладних напрямків медичної науки, який використовує телекомунікаційні та електронні інформаційні технології для надання висококваліфікованої медичної допомоги на відстані


D.

опосередковане надання невідкладної медичної допомоги за допомогою консультацій по телеканалах зв’язкуE.

використання телекомунікаційних технологій для забезпечення медичною інформацією споживачів (лікарів і/чи пацієнтів)77.

Ярлик в операційній системі MS Windows - це:


A. *

посилання на інший об’єкт


B.

архівC.

назва програми і документаD.

частина файлуE.

місце для зберігання файлу78.

Вигляд екрану монітора в операційній системі MS Windows називають:


A.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка