Т. В. Жидкова (Конспект лекцій) Харків хнамг 2008 Реконструкція житлових І громадських будинків: конспектСкачати 433.45 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації22.02.2017
Розмір433.45 Kb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА національна АКАДЕМІЯ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Т.В. Жидкова(Конспект лекцій)

Харків - ХНАМГ - 2008


Реконструкція житлових і громадських будинків: конспект лекцій з курсу:" (для студентів 4 курсу денної, 5 курсу заочної форм за напрямком 6.060101 – «Будівництво», спеціальності - ”Міське будівництво та господарство”)

Укл.: Жидкова Т.В.. - Харків: ХНАМГ, 2008. – 29 с.


Укладач:: Т.В. Жидкова

Рецензент: доц. І.Є.Линник

Рекомендовано кафедрою містобудування

протокол № 3 від 25 травня 2008 рРозподіл навчального часу за лекціями

Зміст

Обсяг у годинах

Денне навчання

Заочне навчання

Змістовий модуль 1.1. Містобудівні основи реконструкції житлового фонду міст. Сучасні вимоги до житла

10

3

Вступ.

1

1

Тема 1 Особливості сформованої забудови міст

4

-

Тема 2 Планувальні й конструктивні особливості будинків, що підлягають реконструкції

4

2

Тема 3 Методи обстеження.

1

-

Тема 4 Якість житлової забудови.

4

-

Змістовий модуль 1.2 Методи реконструкція будинків

16

5

Тема 5 Принципи модернізації житла

6

1

Тема 6 Модернізація і трансформація будинків різних типів.

8

2

Тема 8 Реконструкція будинків.

2

2


Змістовий модуль 1.1.

МІСТОБУДІВНІ ОСНОВИ РЕКОНСТРУКЦІЇ житлового фонду міст

ВСТУП

Мета й завдання курсу, його особливості, методичні основи, навчальні посібники і літератураУ даний час в умовах ринкових відносин, коли в населених пунктах цілі масиви забудови занепадають, все більше значення здобуває реконструкція. У зв'язку з цим сучасний інженер-містобудівник повинен бути компетентний при вирішенні складних проблем пов'язаних з перебудовою міських систем.

Метою і основним завданням дисципліни є інтерпретація до умов реконструкції знань, отриманих при вивченні архітектури і будівельних конструкцій, планування і інженерного устаткування міст, інженерного благоустрою і підготовки територій.

Предметом вивчення дисципліни є методи реконструкції міста в цілому, жилою забудови і будинків.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ і ТЕРМІНОЛОГІЯ.РЕКОНСТРУКЦІЯ:

 • радикальна зміна планувальної структури територій з метою підвищення функціональної комфортності їхнього використання;

 • комплекс будівельних робіт і організаційно-технічних заходів, пов'язаних зі зміною основних техніко-економічних показників (кількості й площі квартир, будівельного об'єму і загальної площі будинку, пропускній місткості за призначенням) з метою поліпшення умов проживання, якості обслуговування, збільшення обсягу послуг.

МОДЕРНІЗАЦІЯ - поліпшення якості й кількості послуг, що підвищують комфортність і економічність експлуатації будинків (споруд):

 • зміна планувальної структури будинків, секцій і квартир (перепланування) відповідно до сучасних вимог комфортності й технології експлуатації об'єкта;

 • оснащення відсутніми інженерними системами, забезпечення відновлюваних систем устаткуванням і приладами нового покоління, що відповідають прогресивним технологіям експлуатації й вимогам комфортності.

РЕНОВАЦІЯ - економічний процес відновлення основних фондів, які вибувають з процесу життєдіяльності. Стосовно до містобудівної продукції —те ж, що й капітальний ремонт)

РЕСТАВРАЦІЯ - відновлення в первісному вигляді елементів або деталей декору пам'ятників історії й архітектури, чи відновлення цілком утраченого пам'ятника.

ПЕРЕПЛАНУВАННЯ (при модернізації, що супроводжує ремонт і реконструкцію) — захід, спрямований на зміну планувальної структури квартир, секцій і будинку з метою підвищення їхньої комфортності. Часткове - з неповною зміною планувальної структури й перестановкою деяких (до 30 %) перегородок. Повне - з кардинальною зміною планувальної структури будинку, секції і квартир.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКУ — ремонт будинку з метою відновлення його ресурсу із заміною при необхідності конструктивних елементів і систем інженерного устаткування, а також поліпшення експлуатаційних показників.

НОВОБУД - метод відновлення будинку шляхом його зносу й відтворення в історично первісному зовнішньому вигляді.

ТРАНСФОРМАЦІЯ забудови чи будинку - зміна їхнього функціонального призначення.

Список літератури.

 1. ДБН В.2.2-15-2005. Жилые здания. Основные положения

 2. ДБН Б.2.2-9-99 Общественные здания и сооружения.

 3. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы.

 4. Ауров В.В. Общественные здания. - 1987.

 5. Кутуков В.Н. Реконструкция зданий - М.; Высш. Шк.., 1981.

 6. Лысова А.И., Шарлыгина К.А. Реконструкция зданий. Л., 1979.

 7. Миловидов Н.Н., Осин В.А., Шумилов М.С. Реконструкция жилой застройки. М.: Высш. шк, 1980.

 8. Миловидов Н.Н., Орловский Б.Я. Жилые здания - М.: Высшая школа, 1987.

 9. Модернизация жилых зданий - М.: Стройиздат, 1986.

 10. Техническая эксплуатация жилых зданий: Учебник для строит. вузов/ С.Н.Нотенко, А.Г.Ройтман,Е.Я.Сокова и др – М.;Высш. шк., 2000.- 429с.

 11. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений Под ред. Бойко М.Д. - М.: Стройиздат, 1993.

 12. Шрейбер К.А. Вариантное проектирование при реконструкции жилых зданий. М.: Стройиздат, 1991.

 13. Шепеляв Н.П., Шумилов М.С. Реконструкция городской настройки: Учебник для строит. спец.вузов.- М.: Высшая школа, 2000.-271с..

 14. Шумилов М.С. Гражданские здания и их техническая эксплуатация - М.: Высш. шк.., 1985.

 15. Эксплуатация жилых зданий. Справочное пособие / Ариевич Э.М., Коломеец А.В., Нотенко С.Н., Ройтман А.Г. - М.: Стройиздат, 1991.

Тема 1 Особливості сформованої забудови міст

1.1

Архітектурно-планувальні елементи і види житлових будинків

1.2

Класифікація існуючого житлового фонду за періодом побудови

1.3

Класифікація існуючого житлового фонду за первісною функцією і формою власності,

1.4

Пам'ятники історії і культури, їхнє значення. Класифікація існуючого житлового фонду за історико-архітектурним значенням

1.5

Квартира і її елементи. Основні вимоги до планування квартир


1.1. Архітектурно-планувальні елементи і види житлових будинків

Житлові будинки підрозділяються на мало- й багатоповерхові. Малоповерхові будинки часто називають будинками садибного типу, оскільки вони звичайно мають окрему земельну ділянку.

Багатоповерховими вважають будинки, що мають 3-9 поверхів. У старій забудові до багатоповерхового можуть бути віднесені будинки в 3-4 поверхів.

За об'ємно-планувальною структурою їх розрізняють за системою позаквартирних евакуаційних комунікацій. У залежності від планувального рішення поза квартирних комунікацій будинки поділяють на секційні, коридорні й галерейні.

У практиці проектування склалися наступні планувальні схеми цивільних будинків: секційна, галерейна, коридорна, зальна, анфіладна, змішана, блокова.

Секційну, галерейну і блокову схеми застосовують в основному в житлових будинках. Анфіладна планувальна схема передбачає розташування головних приміщень послідовно одне за одним, без комунікаційних приміщень. Змішана планувальна схема містить у собі елементи перерахованих вище основних планувальних схем.

Головною відмітною рисою, що характеризує секції, є умова їхньої орієнтації за сторонами світу. За цією ознакою розрізняють секції вільної, меридіональної і широтної орієнтації.

З позицій реконструкції архітектурно-планувальні рішення секцій класифікують за чотирьома ознаками: • положення вертикальної комунікації і зв'язку квартир;

 • кількість і ритм приміщень, розташовуваних уздовж фасаду;

 • кількість квартир у секції;

 • розташування санітарних вузлів і кухонь у квартирах.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка