Т. О. Приступенко, голова нмр іж 8 вересня 2003 рокуСкачати 93.39 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір93.39 Kb.

Затверджую


_______________ Т. О. Приступенко,

голова НМР ІЖ

8 вересня 2003 року

Затверджено на вченій раді Інституту журналістики

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол № 2 від 12 вересня 2003

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


СПЕЦКУРСУ “ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ”

зі спеціальності: журналістика, ВСР


Викладач к.ф.н. Михайлюта В.П.


Курс 4

Семестри 7Семестри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Лекцій30Семінарських
Практичних
Лабораторних
Консультацій3Самостійної роботи6Затверджено на засіданні кафедри


Протокол № 1 від 1 вересня 2003 року


Годин усього 41

Семестри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Залік2Екзамен
Контрольна робота
Курсова робота
Кваліфікаційна робота


Навчально-методична карта дисципліни

Назви розділів, тем. План, короткий зміст

К-ть

Го-дин

Вид

Заняття

(лекція,

семінар,

практичне,

лабораторне,

самостійно,

конт.

Робота,

тест,

курсова

тощо)

Література,

матеріали

Засоби

навчання

Контроль

І. Традиційні вітчизняні методи аналізу художнього тексту.

4

Лекція


 1. Цілісний системний аналіз художнього тексту в єдності форми та змісту:

а )визначення складників змісту (тема, ідея, проблематика);

в)складові форми: композиція (архітектоніка), сюжет (елементи сюжету), системи образів, засоби художнього

мовлення (тропи).


 1. Принцип історизму в аналізі художнього тексту.

 2. Поняття хронотопу, архетипу.

ІІ.Інтерпретація художнього тексту. Поняття герменевтичного аналізу

ІІІ. Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках ХХст.
ІУ.Напрями українського літературознавства в 20-30-х роках ХХст.
1.Фройдизм як критичний дискурс.

2.Фройдистський аналіз української класики:Шевченко, Костомаров, Куліш, Нечуй-Левицький.

3.Психоаналітичний дискурс у 20-ті роки.

4.Екзистенціальний дискурс.


У. Спроба психоаналізу в 90-х роках ХХ ст. Поема Т. Шевченка “Тризна”. Спроба психоаналізу.

Самостійна робота (6 годин)
Опрацювати й зробити конспект-тези статей - зразків літературознавчого аналізу:
1. Дзюба І. “Застукали сердешну волю...”

(Шевченків”Кавказ” на тлі непроминального минулого). – К., 1995.


2. Павличко С. Сто років без Фройда // Теорія літератури .- К., 2002.- с. 565-582


 1. Клочек Г. Проблема міфотворця: момент істини // Літературна Україна.- 2003.- 25 грудня.


КОНСУЛЬТАЦІЇ: ЩОТИЖНЯ, СЕРЕДА- З 12 ДО 14, ауд. 204

2


2

4

2


ЛекціяЛекція

Лекція


Лекція


 1. Галич О.,Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник(за наук. ред. О. Галича).-К., 2001.

 2. Наєнко М. Історія українського літературознавства: Підручник. – К., 2002

 3. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): Підручник для гуманітаріїв. – К., 1998.

 4. Кузьменко В. Словник літературознавчих термінів: Навчальний посібник з літературознавства. – К., 1997.

 5. Літературознавчий словник-довідник (Р. Гром”як, Ю. Ковалів та ін.).- К., 1997

 6. Павличко С. Теорія літератури. К., 2002.

 7. Павлишин М. Канон та іконостас.-К., 1997.

 8. Грабович Г. Шевченко, якого ми не знаємо.- К., 1999.

 9. Гуляк А. та ін. Деякі аспекти аналізу літературного твору.- К., 2000.

 10. Квіт С. Основи герменевтики. Текст лекцій.- К., 1999.

 11. Клочек Г. У світлі вічних критеріїв: Про систему критеріїв оцінки літературного твору.- К., 1989.

 12. Балей С. З психології творчості Шевченка .- Львів, 1916.

 13. Підмогильний В. Іван Левицький-Нечуй. Спроба психоаналізи творчості. – Х.,1927.

 14. Петров В. Аліна і Костомаров. Романи Куліша.- 1991.

 15. Енциклопедія постмодернізму.-К., 2003База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка