Сумський державний університет науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів кафедри фізичного виховання І спортуСторінка8/8
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Висновки. Головну роль в забезпеченні психологічної поведінки і діяльності спортсмена на різних етапах змагань відіграє його тренер. Завдання тренера – це не тільки спортивні досягнення спортсмена, а й виховання всебічно розвиненої, освіченої людини, здатної до використання культурних надбань суспільства і саморозвитку. Реалізація цього завдання вимагає рішення головного протиріччя, що лежить в основі духовного розвитку людства, протиріччя між необхідністю засвоїти спортивний досвід і знання попередніх поколінь, створену ними культуру, навчитися будувати на їхній основі свою професійну діяльність і поведінку, з одного боку, і необхідністю їх постійно вдосконалювати і тим самим, не руйнувати і відкидати, а збагачувати і розвивати – з іншого.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Деркач А.А. Педагогическое мастерство тренера / А.А. Деркач, А.А. Исаев. – М. : Физкультура и спорт, 1981. – 375 с.

2. Жмарев Н.В. Управленческая и организаторская деятельность тренера / Н.В. Жмарев. –[2-изд.; перераб и доп.] – К. : Здоров’я, 1986. – 128 с.

3. Кайнова Е.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта : [учебное пособие]. – М. :

ИД “Форум”, 2007. – 208 с.

4. Шайхтдинов Р.З. Личность и волевая готовность в спорте / Р.З. Шайхтдинов. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 112 с.

5. Теория и методика физического воспитания : [учеб. для студ. высш. учеб. заведений] : в 2 т. ; под ред. Т.Ю. Круцевич. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 424 с.ЗМІСТ

Здоров’я як філософська категорія…..……………………….………3

Доповідач: Смольнікова К.О., студентка гр. ЛС-904

Науковий керівник: Возний А.П., доцент кафедри фізичного виховання та спорту

Феномен людської тілесності ...……………………….……………….7

Доповідачі: Ашурбекова В.А., студентка гр. ЛС-003

Виросткова А.В., студентка гр.ЛС-003

Науковий керівник: Возний А.П., доцент кафедри фізичного виховання і спту

Поняття «фітнес» в сучасних оздоровчих технологіях ………...…10

Доповідач: Крикуненко М.Г., студент гр. ЕП-11

Науковий керівник: Індик П.М., старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Оздоровча зарядка як одна з форм самостійних занять фізичними вправами………….……..………………………………………………13

Доповідач: Лугова А.О., студентка гр. ІТ-11/1

Науковий керівник: Індик П.М., старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Види взаємовідносин у спортивній команді ………………….……17

Доповідач: Лавський В.Ю., студент гр. ЖТ-02

Науковий керівник: Денисенко В.І., старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Розвиток ролей спорту в Україні ………..…………….……………23

Доповідач: Дробницький А.Д., студент гр. М-23

Науковий керівник: Бойко В.М., старший викладач кафедри фізичного виховання

Вплив вегето-судинної дистонії на функціонування організму …26

Доповідачі: Дяченко І.О., студентка гр. ПР-11

Красовська А.О., студентка гр. ПР-12

Никоненко К.І., студентка гр. ПР-11

Науковий керівник: Малигін А.О., старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Висвітлення спортивного життя на шпальтах друкованого ЗМІ – обласної газети «Сумщина» ..................................................................31

Доповідач: Заворотько Т.М., стедентка гр. ЖТ-02

Науковий керівник: Малигін А.О., ст. викладач кафедри фізичного виховання і спорту
Основи відбору та спортивної орієнтації в бігу на витривалість..36

Доповідач: Папченко О.І., студент гр.ІН-11

Науковий керівник: Малигін А.А., старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Оздоровчий біг як засіб рухової активності студентів.……………38

Доповідач: Пушніна О.Ю., студентка гр. ІТ-11/1

Науковий керівник: Індик П. М., старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Застосування інформаційних технологій у процесі фізичного виховання …………………………………………………………...…..41

Доповідач: Бахмач М.В., студент гр. ІТ-21

Науковий керівник: Сірик А.Є., старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Загартовування – невідємна частина здорового способу життя ..44

Доповідач: Власенко М.Е., студентка гр. МТ-11

Науковий керівник: Марченко О.В., старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Інформаційні технології в проведенні спортивних змагань …..47

Доповідач: Шинкар І.В., студентка гр. ІТ-21

Науковий керівник: Сірик А.Є., старший викладач кафедри фізичного виховання і сорту

Застосування системи вправ із фітнес-аеробіки на заняттях з фізичного виховання у вищих навчальних закладах.…………….49

Доповідач: Федоренко Д.С., студентка гр. ПР-11

Науковий керівник: Берест О.О., викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Роль настільного тенісу в процесі підготовки майбутніх фахівців-маркетологів …………………………………………………………....52

Доповідач: Чикалова А.С., студентка гр. МК-11

Науковий керівник: Куриленко О.В., викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Сучасні методи фізичної реабілітації при остеохондрозі хребта ..55

Доповідач: Біловол К.О., студентка гр. ЕЛ-21

Науковий керівник: Сірик А.Є., ст. викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Соціальні мережі як засіб популяризації здорового способу життя студентської молоді …………………………………………………57

Доповідач: Дунаєвська Ю.С., студентка гр. ЖТ-11

Науковий керівник: Сірик А.Є., ст. викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Шляхи підвищення ефективності фізичного виховання засобами функціонального тренінгу ……………...…………………………….60

Доповідач: Короткова Е.А., студентка гр. ЕФ-02

Науковий керівник: Корж С.О., ст. викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Мотиваційно-ціннісні основи здорового способу життя студентів……………………………………………………………...….61

Доповідач: Левченко О.М., студент гр. ЕП-91

Науковий керівник: Котов В.Ф., ст. викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Спортивне харчування у бодібілдингу та спорті …………………..66

Доповідач: Руденко С.В., студент гр. ПМ-11

Науковий керівник: Малигін А.О., ст. викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Порівняльна характеристика темпераменту спортсменів з різних видів спорту ………………………………………………………….....71

Доповідач: Токар О.О., студентка гр. ЖТ-21

Науковий керівник: Шепелєв А.Є., кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичного виховання і спорту

Скандинавська ходьба як засіб рухової активності для студентів спеціальних медичних груп ………………………………………….75

Доповідач: Микиша Д.О., студентка гр. КМ-21

Науковий керівник: Сірик А.Є., ст. викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Ефективне використання засобів пілатесу для корегування структурно-функціональних порушень хребта ………………..78

Доповідач: Рогоза І.К., студентка гр. ПР-11

Науковий керівник: Берест О.О., викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Застосування системи вправ із фітнес-аеробіки на заняттях з фізичного виховання у вищих навчальних закладах …………….83

Доповідач: Федоренко Д.С., студентка гр. ПР-11

Науковий керівник: Берест О.О., викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Оцінка функціонального стану тих, хто займається фітнес-аеробіко ………………………………………………………………….86

Доповідач: Берест О.О., викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Контроль функціонального стану і рівня фізичної підготовленості біатлоністів ……………………………………………………………88

Доповідач: Бурла А.О., викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Основи техніко-тактичної підготовки студентів-першокурсників у навчальній секції зі спортивного орієнтування ……………….…94

Доповідач: Король С.А., викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Проблеми мотивації фізичної активності т фізичного виховання серед студентів ………………..……………………………………....99

Доповідач: Стасюк Р.М., доцент кафедри фізичного виховання і спорту

Особливості морфо-функціонального стану юних плавців на етапі початкової навчально-тренувальної підготовки ………….….101

Доповідач: Савчук О.В., асистент кафедри фізичного виховання і спорту

Психологічна поведінка спортсменів під час змагань…….……103

Доповідач: Пєсоцький С.М., старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Наукове виданняНАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ВИКЛАДАЧІВ, АСПІРАНТІВ,

СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ

КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

(Суми, 25 квітня 2013 року)

Відповідальний за випуск А. Є.Шепєлєв

Комп’ютерне верстання С. А.Гром

Стиль та орфографія авторів збережені.

Формат 60×84/16. Ум. друк. арк. 6,51.Обл.-вид. арк. 6,84. Тираж 40пр.Зам.№

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка