Сумський державний університет науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів кафедри фізичного виховання І спортуСторінка3/8
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ВИСВІТЛЕННЯ СПОРТИВНОГО ЖИТТЯ НА ШПАЛЬТАХ ДРУКОВАНОГО ЗМІ – ОБЛАСНОЇ ГАЗЕТИ «СУМЩИНА»

Доповідач: Заворотько Т.М., студентка гр. ЖТ-02

Науковий керівник: Малигін А.О., старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту
Спорт є ефективним засобом фізичного виховання. Його цінність визначається стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення. Сучасний спорт займає важливе місце як у фізичній, так і духовній культурі суспільства. Для підтримки й збільшення інтересу до нього, необхідно висвітлювати спорт відповідно до запитів читачів, їхніх уподобань [1, 56]. Тому розвиток зв'язків між спортивними редакціями і читацькою аудиторією, вивчення громадської думки шляхом створення соціологічної служби, безсумнівно, є одним з основних напрямів удосконалення висвітлення спорту в періодичній пресі України. Тож аби зрозуміти тенденції висвітлення спорту на шпальтах газет, для дослідження взято обласну газету «Сумщина».

Преса як один з найбільш значущих засобів масової інформації формує громадську думку, визначає ціннісні орієнтації читачів, популяризуючи сучасний спорт і спортсменів. Українська преса, безумовно, відіграє дуже важливу роль у висвітленні перемог спортсменів нашої країни на таких великих змаганнях, як Олімпійські ігри, чемпіонати світу і Європи. Цим і зумовлена актуальність нашого дослідження. Питанням висвітлення спорту цікавилися такі дослідники: П.А. Виноградов, Е.Д. Рамазанова, Г.Я. Солганик, В.Н. Платонов, С.І. Гуськов, М.Н. Житарюк, Г.Д. Іванов та інші.Об’єктом дослідження в нашій роботі стало висвітлення спортивних подій в сумській періодиці.

Предметом – газетні матеріали.

Мета роботи полягає у тому, аби простежити тенденції висвітлення спортивного життя як всеукраїнського, так і місцевого значення на сторінках сумської обласної газети «Сумщина».

Розвиток спорту, перемоги на різноманітних змаганнях, особливо першостях Європи, світу, Олімпійських іграх, інших видовищних заходах підіймають престиж як самого спортсмена, так і престиж колективу, де він виховувався, регіону, де живе, країни. Участь у міжнародних змаганнях та спілкування між спортсменами покращують взаєморозуміння між самими спортсменами, народами, країнами, континентами [3, 93]. Певну просвітницьку та інформаційну роль у цьому відіграють ЗМІ.

Регіональні та місцеві ЗМІ – не просто ефективний канал зв'язку, а й важлива соціальна інституція, яка фактично формує громадську думку на території свого розповсюдження. Крім іншого, місцеві ЗМІ є провідником офіційної інформації від органів влади, і відіграють важливу роль у вихованні молоді.

В українській періодиці основний наголос робиться головним чином на футболі, баскетболі, тенісі, хокеї, а види спорту, в яких українські спортсмени домоглися помітних успіхів - плавання, велосипедний спорт, боротьба вільна і греко-римська, стрільба, гімнастика, на превеликий жаль, не висвітлюються належною мірою. Крім того, в українській пресі спостерігається гіпертрофія у висвітленні закордонного професійного спорту порівняно з олімпійським та масовим [4, 49].

По-друге, спостерігаються поверховість висвітлення спортивних подій, що можна пояснити недостатньою кваліфікацією українських журналістів. У періодичній пресі України практично відсутній аналіз найактуальніших проблем сучасного спорту, серед яких фінансові, організаційні, медико-біологічні проблеми підготовки спортсменів, соціальні та психологічні проблеми “колишніх спортсменів”, проблема об'єктивності суддівства змагань тощо.

По-третє, спортивні журналісти найчастіше не враховують інформаційних потреб, запитів і сподівань читацької аудиторії, що знижує інтерес не тільки до тієї чи іншої газети, але й до спорту взагалі.

Таким чином, актуальність цього дослідження полягає в тому, що виникла необхідність у розробці напрямів удосконалення висвітлення спорту в періодичній пресі України, а також у підготовці фахівців, що володіють глибокими знаннями специфіки спорту, керуються професійними, гуманістичними і морально-етичними принципами.

На першому етапі дослідження шляхом аналізу періодичної преси України ми визначили всеукраїнські газети, що найбільш регулярно висвітлюють спорт. Це “День”, “Киевские ведомости”, “Сегодня”, “Факты”, “Комсомольская правда в Украине”, “Голос України”, “Молодь України”, “Робітнича газета”, “Дзеркало тижня” тощо. Актуальним, на наш погляд, є дослідження обласної газети, адже у науковій практиці це видання ще не аналізувалося. Вибір саме цієї газети зумовлений тим, що тільки це видання може претендувати на роль головного обласного видання і розв'язати поставлені вище завдання і мету дослідження. Бракує матеріалів з яскравим висвітленням спортивних подій, що аж ніяк не сприяє формуванню інтересу до спорту. Дослідження показує, що газета приділяє недостатньо уваги багатьом великим змаганням, обсяг інформування про спорт досить малий.

Одним із найважливіших критеріїв, що визначає ставлення редакцій газет до висвітлення спортивної тематики, є кількість спортивних матеріалів, опублікованих на сторінках газет. На жаль, на шпальтах газети «Сумщина» не так активно висвітлюються спортивні події. У газеті «Сумщина» найчастіше спортивні матеріали друкуються у спеціальних рубриках, таких як «Події», «Спорт», «Знай наших» та інші.

У процесі нашого дослідження за лютий 2012- листопад 2012 виявлено 25 медіа текстів на тему спорту.

Найбільше таких матеріалів за грудень-лютий. Це пов’язаноз висвітленням подій, пов’язаних із зимовими видами спорту. Щодо зображення спорту світового, державного, обласного рівнів, то найбільше, звичайно ж, третього. Матеріалів, що стосуються міжнародного спорту – лише один. Це матеріал під назвою «З Німеччини – з перемогою» (11 лютого, № 16-17). У ньому розповідається про нашого земляка Євгена Гливу. Він здобув перемогу у відбірковому турі Кубку світу з бігу на 50 м. Прикладом матеріалу про державний спорт є замітка «Сумщина здобула славу регіону високих спортивних досягнень» ( 19 травня, № 55-56), де розповідається про перемогу Сумщини на Чемпіонаті світу з військово-спортивного багатоборства. У більшості ж випадках на газетних шпальтах розповідається про турніри, змагання, що проходять на місцевому рівні – в області чи районі. Яскравими прикладами є такі матеріали: «Наші – у п’ятірці» (21 лютого, № 21), де розповідається про чемпіонат лижного туризму на Сумщині; «На Сумщині пройшла олімпійська естафета» (21 липня, № 78-79), де розповідається про проведення естафети.

Проблемою, характерною для проаналізованої газети, є непропорційність висвітлення різних видів спорту. Тобто і кількість, і обсяг, відведені в газеті тому чи іншому виду спорту, істотно різняться. Значну частину газетної площі займають матеріали про футбол. Це, очевидно, пов’язано із завданням обласної влади зробити Сумщину центром футболу. Невипадково часті матеріали спортивного спрямування, де розміщена інформація про вклад влади у розвиток цього овиду спорту. Зокрема, це такі матеріали: «Стрибок Барси» (17 жовтня, № 100), «Що нам принесе футбол у «Барсі» ( 24 жовтня, № 101).

Висвітлення спорту журналісти “Сумщини” здійснюють багато за рахунок інтерв'ю з тренерами і спортсменами, у яких відмічається наявність тієї чи іншої проблеми. Такі матеріалі жваві і цікаві. Яскравим тому підтвердженнями є такі матеріали: «Чемпіонат Європи завершили чемпіонами» (7 лютого, №15). Це інтерв’ю із тренером Юлії Джими, де він розповідає про її досягнення. Також до прикладу – матеріал під назвою «Біатлоністи отримали нагороду» (5 травня, № 49-50) – інтерв’ю із С.Бубкою.

Основними ознаками матеріалів, що публікуються у “Сумщині” й присвячені проблемам сучасного спорту, є описовість і переважання інформаційних жанрів. Траплялися замітка, кореспонденція, стаття, огляд, репортаж.

Аналіз періодичної преси у період підготовки, проведення Євро-2012 і підведення підсумків показав, що багато публікації стосувалися лише спортивних аспектів цих змагань, залишаючи осторонь такі теми, як захист прав спортсмена, естетичні ідеали олімпізму, зв'язок сучасного олімпійського спорту з охороною довкілля, олімпійська освіта, зв'язок олімпійського спорту з культурою та мистецтвом. Яскравим прикладом є матеріал «Здрастуй, ЄВРО, Новий рік» ( 3 січня, № 1-2).

У процесі нашого дослідження ми дізналися, наскільки активно в обласній газеті висвітлюють спортивне життя, що пов’язане із Сумським державним університетом. За досліджуваний проміжок виходу газети, ми нарахували 5 матеріалів. Найяскравішими є «Змагалися юні шахісти» (28 січня, № 10-11), «Чемпіонат Європи завершили чемпіонами» (7 лютого, № 15), «СумДУ допомагає майбутнім зіркам футболу» (17 березня, №30-31).

Журналісти у своїх спортивних матеріалах користуються інструментами привернення читацької уваги, різноманітні прийоми: ексклюзивні матеріали, унікальні герої, цікава та креативна подача, оперування шрифтами, використання фото. Ми відстежили особливість, притаманну лише для газети «Сумщина». Це автограф на згадку героя матеріалу. Яскравим прикладом є матеріал «Шануймося не тільки у футболі» (17 січня, № 8-9). Газеті свій автограф лишив один із тренерів Національної збірної А.Баль.

Шляхом опитування 50 читачів газети «Сумщина» ми зробили аналіз попиту на спортивні матеріали. Цільова вибірка – читачі різних вікових категорій та професій. Маємо такі результати:

• практично не читають: звіти про змагання, у яких не беруть участі сумські спортсмени – огляди матчів футбольних чемпіонатів, баскетбольних і хокейних ігор;

• читають окремі матеріали: підсумки змагань;

• читають більшість матеріалів, присвячених: участі сумських спортсменів у великих міжнародних змаганнях, актуальним проблемам українського спорту;

• читають усі матеріали про Євро-2012 і про виступ сумських спортсменів на міжнародних змаганнях, що свідчить про активний і постійний інтерес до подібних тем.

• читають журналістські матеріали по горизонталі, зупиняються на інтерв’ю із цікавими людьми спортивної галузі.

Висновки:

Отже, у процесі нашого дослідження вдалося виконати всі поставлені завдання і проаналізувати ключові тенденції висвітлення спортивного життя на шпальтах обласної газети «Сумщина». Удосконалення рівня висвітлення спорту можливе лише за умови наявності у спортивних журналістів не тільки глибоких професійних знань, але й дотримання ними професійної етики.

Відтак, аби спортивні матеріали читалися і мали попит, журналіст повинен майстерно висвітлювати події спортивної арени, бути об’єктивним, чесним, неупередженим. Він повинен використовувати засади етики та моралі.

Ще одним напрямом удосконалення висвітлення спорту в періодичній пресі України є підвищення якості підготовки спортивної інформації. Насамперед, варто звернути увагу на те, що спортивні матеріали повинні мати не тільки інформаційне навантаження. Вони повинні допомогти людині полюбити спорт, якнайкраще показати досягнення українських спортсменів, виховувати у читача почуття патріотизму, розкривати культуру спортивного двобою, висвітлювати актуальні питання.


ЛІТЕРАТУРА:


 1. Арефьєв В.Г. Фізична культура/ В.Арефьєв. – Л., 2008

 2. Василенко М. К. Динаміка розвитку жанрів в українській пресі / М. К. Василенко. – К. : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2006.

 3. Зарічний В.В. Спорт і фізична культура в житті суспільства/ В.Зарічний. – К., 2000.

 4. Михайлин І. Основи журналістики / І. Михайлин. – К. : ЦУЛ, 2002.

 5. Сумщина. – 2012 р., січень – листопад.

ОCНОВИ ВІДБОРУ ТА СПОРТИВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ В БІГУ НА ВИТРИВАЛІСТЬ

Доповідач: Папченко О.І., студент групи ІН-11

Викладач: Малигін А. А , старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту
Актуальність даної роботи полягає у вивченні питання про своєчасному виявленні здібностей у дітей та підлітків, так як у них по мірі формування і розвитку організму рухові і психологічні здібності диференціюються, різні їх прояви стають менш взаємопов'язаними і все помітніше починають виявлятися схильності до певних видів рухової діяльності.

Цілеспрямована багаторічна підготовка і виховання спортсменів високого класу - це складний процес, якість якого визначається цілою низкою чинників. Одним з таких факторів - відбір обдарованих дітей та підлітків, їх спортивна орієнтація.Об'єкт дослідження: процес відбору та прогнозування здібностей у спорті.

Предмет дослідження: особливості відбору та прогнозування здібностей у бігу на витривалість.

Мета роботи: визначити роль і особливості спортивного відбору та прогнозування у бігу на витривалість.

Відповідно до поставленої мети були визначені основні завдання дослідження:

1) визначити основні напрямки відбору і спортивної орієнтації;

2) розглянути методологічні та теоретичні аспекти прогнозування спортивних здібностей;

3) дати загальну характеристику системи відбору бігунів на витривалість;

4) вивчити фактори, що обумовлюють спортивний результат, і їх використання в процесі відбору.

Досягнення високих результатів у будь-якому виді діяльності залежить від багатьох факторів, основним з яких є максимальна відповідність індивідуальних вимогам обраної професії. У зв'язку з цим знання вимог конкретного виду спорту до спортсменів високої кваліфікації - найважливіша умова ефективного відбору перспективних спортсменів.

Для досягнення рівня світового класу у легкій атлетиці необхідно починати тренуватися з дитячих років. Важлива роль у підготовці спортивної зміни належить системі відбору та прогнозування юних спортсменів.

Практика показує, що на початкових етапах спортивного тренування не завжди вдається відібрати той контингент, який відповідає конкретному виду легкої атлетики. У зв'язку з цим, у спортивних школах відбувається великий за кількістю тривалий за часом відсів учнів, викликаний відсутністю зростання їх індивідуальних результатів. Тому знання вимог конкретного виду спорту даним спортсменам - найважливіша умова ефективного відбору та прогнозування перспективних спортсменів.

Помилкова спортивна орієнтація дітей та підлітків призводить до великих втрат, травмуючи психіку дитини, не дозволяє підвищити якість тренувального процесу. У зв'язку з цим необхідно озброїти тренерів - викладачів знаннями про сучасні, об'єктивні критерії відбору та прогнозування талановитих легкоатлетів.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Алабин В.Г., Юшкевич Т.Н. Спринт. Минск, Беларусь,1977.

2. Бартенев Л.В. Бегуна „короткие дистанции. М: ФиС, 1971.

3. Борзов В.Ф. Секреты скорости. М: ФиС, 1973.

4. Борзов В.Ф. 10 секунд – целая жизнь. м-: ФиС, 1962.

5. Детковский С.М. Скорость или выносливость. М.: ФиС,1972.

6. Зфщорский В.М. Физические качества спортсмена. М; ФиС,1970.

ОЗДОРОВЧИЙ БІГ

ЯК ЗАСІБ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ

Доповідач: Пушніна О. Ю., студентка гр. ІТ-11/1;

Науковий керівник: Індик П. М., старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту.
Біг – це один із найефективніших, доступних і практичних видів спорту. Але обов’язковим фактом є те, що бігом потрібно займатися правильно, поступово збільшуючи навантаження, контролюючи дихання та серцебиття, вибираючи правильне взуття. Цей вид спорту також рекомендується не всім. Деякі люди, які мають певні захворювання можуть собі навіть зашкодити, якщо будуть займатися бігом. А якщо людина не має жодних протипоказань, щодо занять, то цей спорт як найкраще впливає весь організм.

Адже під час бігу активізуються всі органи й тканини людини. Виділяються зайві солі та шлаки, оскільки людина активно потіє, зменшуються набряки, в тому числі і приховані. М’язи під час бігу знаходяться у активному стані, а це сприяє їхньому активному тренуванню і нарощуванню сили. А в свою чергу треновані м’язи сприяють відновленню функцій суглобів. При правильному бігу покращується діяльність серцево-судинної системи: серце б’ється рівно і ритмічно, кровоносні судини розширюються,що сприяє поліпшенню постачання тканин киснем і поживними речовинами.

Також під час оздоровчого бігу зміцнюється й імунна система. Захисні сили людини зміцнюються, у тому числі і місцевий імунітет. Покращується настрій, знімається напруга, зникають ознаки депресії, оскільки під час бігу виділяються серотонін, так званий гормон щастя. Якщо постійно займатися бігом, то людина стає зібрано, активною, цілеспрямованою – а все це сприяє підвищенню її самооцінки.

Біг – це одне із найефективніших засобів для схуднення. Завдяки активізації жирового обміну біг є ефективним засобом нормалізації маси тіла. У людей, які регулярно займаються оздоровчим бігом, вага тіла близька до ідеальної, а зміст жиру в 1,5 рази менше, ніж у тих, що не бігають.

Так як в процесі бігу людський організм пришвидшує обмін речовин і при цьому відбувається вихід великої кількості енергії. Під час бігу ми втрачаємо калорії та насичуємо киснем усю кровоносну систему, а як наслідок цього, весь організм починає працювати ефективніше та ми покращуємо наше здоров’я.

Важливо знати, що навіть оздоровчий біг, а не професіональний протипоказаний хворим з важкими хронічними захворюваннями, наприклад, пороки серця, сердечна та легенева недостатність, важкі форми гіпертонічної хвороби , захворювання нирок, опорно-рухового апарату з порушенням функцій і наявністю болю тощо. Також протипоказаний оздоровчий біг при будь-яких гострих захворюваннях, навіть при звичайній нежиті, і загостренні хронічних захворювань.

Для найкращого результату складаються програми занять оздоровчим бігом. Вони складаються індивідуально лікарем лікувальної фізкультури залежно від віку й рівня підготовки конкретної людини. Дозування бігу визначається інтенсивністю і тривалістю бігу. Обов’язково перед і після бігу повинні проводитися підготовчі та завершальні рухи у вигляді гімнастики, дихальних вправ, ходьби і повільного бігу. Для людей, які тільки почали займатися, особливо, з надлишковою масою тіла, перші 6 тижнів занять проводять в невеликою інтенсивністю, чергуючи біг з ходьбою.
Займатися бігом можна у будь-який час і в будь-яку погоду, через 1-1,5 години після їжі. Одяг та взуття повинні відповідати сезону. Також краще займатися у віддаленій місцевості від автомагістралей.

Перед початком занять необхідне лікарське обстеження, під час регулярних занять – періодичний лікарський контроль, який перший раз проводиться через 4-6 місяців після початку занять. Особам до 40 років можна розпочинати заняття, якщо вони пройшли обстеження не більше року тому. Особам віком 40-59 років потрібно обстежуватися не більше ніж за 3 місяці до початку занять, а старше 60 років – безпосередньо перед заняттям.

Обов’язково людина повинна сама себе контролювати - так званий самоконтроль, основам якого навчає лікар. Інтенсивність бігу визначається за частотою серцевих скорочень, які не повинні перевищувати 65-85% від максимальної частоти даного віку. Максимальна частота серцевих скорочень для даного віку розраховується за формулою: 180-n, де n – вік людини.

Для початку, тим хто раніше не займався бігом або іншим видом спорту починати потрібно з невеликих пробіжок. Інколи їх можна починати навіть вдома, бігаючи на місці, обов’язково використовуючи при цьому самоконтроль та збільшуючи навантаження. Через 1-2 місяці можна вийти на вулицю, краще, якщо це місце буде насичене киснем, наприклад, лісовий масив або парк, тривалість не повинна перевищувати 20-30 хвилин. Якщо людина все довго займається бігом, то можна додати біг на швидкість, не більше 10 хвилин, або тривалість. Під час пробіжки потрібно робити менше зайвих рухів, адже це надає додаткового навантаження. Дихання під час бігу повинно бути лише через ніс, якщо починається дихання ротом, то це свідчить про те, що організм переобтяжений. Після пробіжки потрібно виконати декілька вправ на відновлення дихання та пульсу, не можна зупинятися, сидіти або лежати, треба продовжувати йти, також необхідно випити склянку води для відновлення водного балансу організму

Отже, якщо людина вирішує покращити своє здоров’я, схуднути, покращити витривалість, навантаження на організм, то кращого виду навантаження, ніж оздоровчий біг, не знайти. Біг і спортивна ходьба мають корисні властивості, які важко відтворити якими-небудь іншими видами фізичного навантаження.

Для занять оздоровчим бігом потрібно спеціально розроблений режим тренувань, додатковий раціональний режим харчування та дотримання загального режиму. Також потрібні терпіння та цілеспрямованість, адже позитивні зміни, як правило, наступають не одразу.

Починаючи пробіжки слід пам’ятати, що оздоровчий ефект буде помітний лише тоді, коли ви займається регулярно бігом. Поєднуючи разом з ним гімнастичні вправи до та після пробіжок, здорове харчування та правильний режим сну.
ЛІТЕРАТУРА:


 1. Лечебная физическая культура: учеб. пособие/ В.А. Енифанов. – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2006. – 568с.

 2. «Программирование занятий оздоровительным фитнесом», Л. Я. Иващенко, А. Л. Благий, Ю. А. Усачев

 3. Физическая культура: учебн. пособие/ Под общ. Ред. Е.В. Конеевой. – Ростов н/ Д: Феникс, 2006. – 588с.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Доповідач: Бахмач М.В., студент гр. ІТ-21

Науковий керівник: Сірик А.Є., ст. викладач кафедри фізичного виховання і спорту
Одна з тенденцій розвитку сучасного суспільства - його інформатизація. В даний час ми є свідками бурхливого вторгнення інформаційних технологій в усі сфери життя і діяльності людини. На думку авторитетних експертів, в найближчому майбутньому дана тенденція стане ще більш вираженою, а трудова діяльність переважної більшості працездатного населення так чи інакше буде пов'язана з інформаційними технологіями (ІТ) і процесами по обробці інформації.

Встановлено що використання інформаційних технологій в освіті сприяє: 1) вдосконаленню стратегії відбору змісту освітніх програм, методів і організаційних форм навчання відповідно до завдань розвитку особистості в умовах інформаційного суспільства, 2) розширенню видів навчальної діяльності за умови реалізації сучасних технологій (комп'ютеризовані курси навчання, інформаційно-довідкові та експертні системи, мультимедійні технології, "віртуальна реальність"), 3) переходу від авторитарного, ілюстративно-пояснювального навчання до проблемного, творчого, що передбачає оволодіння учнями вміннями самостійно здобувати нові знання, використовуючи технології інформаційної взаємодії з імітаційними моделями об'єктів , процесів і явищ.

Однак, незважаючи на високий потенціал сучасних інформаційних технологій, вони не знайшли ще широкого застосування в системі вищої фізкультурної освіти.

Об'єктом дослідження є процес використання в фізкультурній освіті інформаційно-комп'ютерних засобів і технологій для підвищення ефективності навчального процесу.

Мета дослідження: узагальнити дані спеціальної літератури в галузі використання інформаційних технологій у процесі фізичного виховання і визначити перспективи використання комп'ютерних мультимедійних технологій у навчанні руховим діям.

Комп'ютерні програми (КП) можна класифікувати за змістовою спрямованості, особливостей використання, способу представлення матеріалу (рис.1).


Комп’ютерні програми


Спеціалізація:

навчальні

контролюючі

інформаційні
Представлення:

лінійне


мережеве ілюстрації

мультимедіаВикористаня:

навчальний процес

робота у вільний час

Рис.1. Класифікація комп'ютерних програм (КП).

В основу класифікації КП по спрямованості покладено основне призначення даної КП, що міститься в самій назві: навчальні - для навчання; контролюючі - для контролю; інформаційні - для отримання інформації. Такий поділ, звичайно, грубий, так як практично кожна навчальна програма контролює і в якійсь мірі є інформаційною. Аналогічні приклади можна навести і по інших програмах, хоча є програми, що працюють автономно - лише по одному типу. Для впорядкування КП пропонуємо відносити їх до того чи іншого типу по головній задачі, розв'язуваної даною програмою.

Прикладом впровадження інформаційних технологій в процес фізичного вдосконалення студентської молоді може слугувати комп'ютерна програма «Athlete», призначена для автоматизації ведення записів і подальшого аналізу тренувальних програм. Вбудований щоденник дозволяє реєструвати і зберігати антропометричні (розміри, вага) і мультимедійні дані (фото, відео та ін.), а найголовніше - тренувальні програми і розклад атлета. Програма інтуїтивно зрозуміла, зручна у використанні, володіє рядом сервісних функцій, можливостями подальшого аналізу. Програма «Athlete» може стати корисним і незамінним інструментом для тих, хто займається фізичним вдосконаленням, для любителів і професіоналів спорту.

Програма «Athlete» постійно вдосконалюється і розвивається, володіє функціоналом пошуку (в Internet) і встановленням власних оновлень. Всі користувачі програми отримують підтримку, а також можливість висловити побажання щодо вдосконалення функціонала програми, підключенню до програми додаткових звітних форм і модулів. Програма дозволяє вибрати бажаний особисто для спортсмена комплекс фізичних вправ різного характеру.

Висновки:
Отже, використання інформаційних технологій в процесі фізичного виховання є зручним інструментом для покращення теоритичної та практичної підготовки студентів. Адже вони надають можливість створювати свій індивідуальний план фізичних вправ і при цьому отримувати вказівки викладача у віртуальному середовищі. Комп'ютерні програми можуть служити не тільки для розваг та пустого проводження часу, але й для покращення свого фізичного здоров'я. Забезпечить перехід від авторитарного, ілюстративно-пояснювального навчання до проблемного, творчого, що передбачає оволодіння студентами вмінням самостійно здобувати нові знання, використовуючи технології інформаційної взаємодії з імітаційними моделями об'єктів, процесів і явищ.
ЛІТЕРАТУРА:

1. Богданов В.М., Пономарьов В.С., Соловов А.В. Використання сучасних інформаційних технологій в теоретичній і методико-практичної підготовки студентів з фізичного виховання / Матер. всерос.науч.-практ. конф. СПб., 2000.


2.Тимошенків В.В. та ін Основні напрямки застосування обчислювальної техніки у фізичній культурі і спорті / / Теор. і практ. фіз. культ. 1993, № 1 .

ЗАГАРТОВУВАННЯ - НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Доповідач: Власенко М.Е., студентка групи МТ-11, СумДУ

Науковий керівник: Марченко О.В., старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту
Наше здоров'я у важкому становищі, і його треба вдосконалювати. Але чи є розумна межа розвитку практичної медицини? Вірно не вистачає багатьох елементарних речей. Ну оснастимо завтра нашу охорону здоров'я самою передовою технологією. Що це дасть? На жаль, розрахунки показують, що вдасться знизити кількість передчасних хвороб і смертей тільки на десять, від сили п'ятнадцять відсотків.

Можна зберегти своє здоров'я і без медицини. Адже воно на половину залежить від того, як людина поводиться, від його звичок, вміння і бажання дотримуватися гігієнічні норми, і звичайно ж, від факторів ризику. Уникнувши частини основних (куріння, наркотики, алкоголь, неправильне харчування) факторів ризику, можна запобігти 40-70% ранніх смертей. Вигідніше вкладати кошти в здоровий спосіб життя і підтримку здоров'я засобами фізичної культури і спорту, ніж в лікувальну медицину.

Незважаючи на величезні успіхи сучасної медицини, більше половини захворювань населення носять простудний характер, тобто викликані змінюючими природними умовами, найчастіше переохолодженням організму. Це особливо помітно: восени і навесні, коли при зміні часів року відбувається перебудова біоритмів організму. Підвищення стійкості організму людини до дії різноманітних природно-кліматичних факторів: холоду, тепла, атмосферного тиску, сонячної радіації-прийнято називати загартовуванням організму. Воно є одним з найважливіших ланок системи фізичного виховання людини.

Історія знає чимало випадків коли люди, що володіють від природи слабким здоров'ям з допомогою загартовування холодом і фізичних тренувань купували відмінне здоров'я. Так, великий полководець А.В.Суворов ходив по кілька годин голим, щоб привчити себе холоду і перемогти слабкість своєї природи. При цьому звичкою з обливанням себе холодною водою він, можна сказати, загартував своє тіло від впливу недогод. Прихильниками зміцнення здоров'я холодом були А.С.Пушкін, Л.М.Толстой, І.Ю.Рєпін, великий фізіолог И.П.Павлов і ще дуже багато видатні діячі науки і культури.

Таким чином, нами встановлено, що в даний час багато хто розуміють, що систематичне загартовування має стати невід'ємною частиною нашого способу життя. Вже не є-то надприродним використання для зміцнення здоров'я холодних процедур, навіть таких, як купання в крижаній воді. Проте ще дуже повільно впроваджуються гартувальні процедури в наше повсякденне життя. Між тим показує, що тільки у загартування природними факторами - сонцем, повітрям,водою укладені воістину невичерпні можливості оздоровлення і навіть лікування багатьох хвороб. Використання природних факторів природи в поєднанні з ходьбою, оздоровчим бігом, різними спортивними іграми, туризмом необхідно зробити масовим явищем, надбанням мільйонів людей дітей і дорослих, молодих і літніх.

В біологічній та науковій медичній літературі термін «загартовування» як показник збільшення опору організму до впливу факторів середовища вживається до теперішнього часу мало. Разом з тим широко поширені поняття «адаптація», «акомодація», «резистентність» та ін. Ці уявлення відображають специфічні особливості опірності організму до факторів.

Поняття «загартовування» передбачає збільшення резистентності організму до впливу зовнішнього середовища (мається на увазі спрямований розвиток стійкості організму за допомогою розроблених методичних прийомів для збільшення здатності швидко пристосовуватися до різноманітних зовнішніх умов). Поняття «резистентності» і «реактивності» - близькі за своїм значенням. Термін «резистентність» часто вживається в імунології як синонім імунітету. Поняття «реактивність» організму досить близько до тих уявлень, які зв'язуються з поняттям «резистентність» Реактивність включає різні форми поведінки - рухові, харчові, орієнтовні реакції, при чому мається на увазі, що дані реакції розглядаються як захисні і пристосувальні. Згідно з традиційним методам загартовування, охолодження рекомендується проводити на тлі активної м'язової діяльності. Якщо впливу холодом не супроводжуються фізичними вправами, то після їх завершення обов'язковими є розтирання шкіри, інтенсивний масаж, фізичні навантаження.

Переваги активного загартовування безперечні: інтенсивна м'язова діяльність забезпечує посилений тепловіддачу. Це дає можливість переносити без будь-якої шкоди для організму набагато більш сильний вплив холодом, ніж стані спокою. Загартовування це процес, результатом якого є особливий функціональний стан і властивості організму - загартованість, що характеризується підвищеною його стійкістю до несприятливих природних впливів. Загартовування може бути досягнуто до низької або високої температури навколишнього середовища, сонячної радіації, а так само до різноманітних поєднань цих факторів. Абсолютних протипоказань до загартовуванню не існує, оскільки мова йде про оздоровлення організму. Людина повинна загартовуватися все життя.

Загартовування дають ту справжню міцність здоров'я, яка робить людину більш стійкою до фізичних і нервово - психічним перевантаженням,так і до впливу несприятливих погодних факторів.
ЛІТЕРАТУРА:


 1. Ю.В. Артюхова "Як загартувати свій організм"

 2. С.Н. Попов "Лікувальна фізична фізкультура"

 3. Васильєва О.С., Правдіна Л.Р., Литвиненко С.М. «Книга про нову фізкультуру (оздоровчі можливості фізичної культури)».

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В ПРОВЕДЕННІ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ

Доповідач: Шинкар І.В., студентка гр. ІТ-21

Науковий керівник: Сірик А.Є., ст. викладач кафедри фізичного виховання і спорту
На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційно-комунікаційні технології використовуються все більш широко та знайшли своє застосування у великій кількості видів діяльності людства. Освітні та наукові напрямки є пріоритетними та надзвичайно важливими для формування досконалого суспільства. Впровадження інформаційних технологій у спорт є вимогою часу. Всім вищезазначеним обумовлюється актуальність даного дослідження.

Мета дослідження: аналіз сучасного стану та перспектив впровадження інформаційних технологій у спорті.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних та електронних джерел.

Можливості застосування інформаційних технологій є досить широкими, це, наприклад, використання електронних посібників для теоретичної підготовки з окремих видів спорту, що дозволяє в подальшому осмислено та продуктивно застосовувати одержані знання на практиці.

Також значну роль відіграють програмні та апаратні засоби, які використовуються для забезпечення проведення спортивних змагань та в індивідуальній практиці спортсменів: надточна фіксація досягнень спортсменів, проведення он-лайн трансляцій спортивних заходів, пристрої для вимірювання фізичного стану спортсменів, програми для реєстрації та обробки спортивних результатів.

Для прикладу розглянемо систему SIWIDATA.

Для багатьох любителів біатлону одержання інформації про результати стрільби, проміжний і підсумковий час учасників біатлонної гонки – сама собою зрозуміла справа. Ці дані негайно з'являються на інформаційних табло і екранах телевізорів, завжди точно відображають ситуацію і прості для розуміння. Чимало часу пройшло з тих пір, коли замір часу на змаганнях з біатлону виконувався за допомогою ручного секундоміра і планшета зі стопкою паперу. Проте, все не так просто. Протягом багатьох років Крістіан Вінклер з фірми SIWIDATA і його команда працювали над розробкою і продовжують постійно вдосконалювати свою систему хронометражу, яка тільки на перший погляд здається досить простою. Насправді за інформацією, яку бачать глядачі, стоять серйозні технології.

Найважливіший елемент системи - транспондери, тобто датчики червоного кольору, що закріплюються по одному на кожній нозі спортсмена. Камера фотофінішу при необхідності дає ще більш глибоку деталізацію. У спринті та індивідуальній гонці на фініші крім камери використовуються ще і фотоелементи, які забезпечують найточніший результат.

Камера фотофінішу при необхідності дає ще більш глибоку деталізацію. У спринті та індивідуальній гонці на фініші крім камери використовуються ще і фотоелементи, які забезпечують найточніший результат.

Сигнал з транспондерів на трасі знімають не менше десяти ресиверів. Кожен являє собою відрізок труби, начинений електронікою і сполучений з передавачем, який транслює інформацію через бездротовий модем або кабель. Вся інформація автоматично стікається в хронометражну кімнату. В індивідуальних гонках від кожного спортсмена з траси, стрільбища і фінішу надходить близько 40 пакетів даних.

Обов'язкова умова - повна відсутність збоїв. З усіх вступних даних моментально знімається резервна копія, а для телевізійної графіки передбачено потрійне резервування.

Єдина операція, яка виконується вручну, - введення в систему номера спортсмена, коли він приходить на установку для стрільби. Помилка через людський фактор на будь-якій іншій ділянці SIWIDATA неможлива.

За допомогою бездротового зв'язку дані в режимі реального часу передаються в кілька місць відразу. Найважливіше з них - телевізійні апаратні, де формується екранна графіка. Наступні за пріоритетом - коментатори і тренери. На дистанції гонки обладнані три зони, де фахівці з команд можуть приймати сигнал і отримувати на комп'ютери всю інформацію про гонку. Одночасно ті ж дані надходять в інтернет для загального користування.

Висновки:

За останні роки інформатизація сучасного суспільства набула нових масштабів. Проведення спортивних змагань з використанням інформаційних технологій є більш якісним і ефективним. Важливим є і те, що інформаційні технології сприяють популяризації спорту серед широких верств населення.


ЛІТЕРАТУРА:
1.Воронов И. А. Информационные технологии в физической культуре и спорте / И. А. Воронов. – М. : СПбГУП, 2007. – 140 с.

2. Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте / П. К. Петров. – М. : Academia, 2008. – 288 с.

3.http://winter.sport-express.ru/biathlon/reviews/28681/

Как работает SIWIDATA в Нове-Место.ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ВПРАВ ІЗ ФІТНЕС – АЕРОБІКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Доповідач : Федоренко Д.С., студентка гр. ПР-11

Науковий керівник : Берест О. О., викладач кафедри фізичного виховання і спорту
У зв'язку з великими інтелектуальними навантаженнями і зниженням загальної рухової активності відзначається погіршення здоров'я, зниження працездатності, низький рівень фізичної підготовленості, збільшення маси тіла у студенток вищих навчальних закладів. Основним чинником негативного впливу на фізичний стан студентів є низький рівень рухової активності. Однією з причин зниження рухової активності є падіння інтересу до традиційних уроків фізкультури, малий об'єм рухової активності, як у повсякденному житті, так і на заняттях фізичним вихованням. У зв'язку з цим не втрачає актуальність питання вибору різних засобів і методів фізичного виховання для усунення негативних наслідків гіподинамії. Як зазначає ряд авторів [1, с.22], метою ідеальної оздоровчої системи повинен бути всебічний гармонійний розвиток функцій організму як необхідна умова здоров’я.

Завдання по оптимізації фізичного розвитку студентів у напрямку всебічного розвитку фізичних якостей, удосконалювання рухових здібностей, зміцнення і збереження здоров'я , є одне зі специфічних завдань, розв'язуваної у процесі занять фізичним вихованням у вищому навчальному закладі [1, с.49]. У зв’язку з чим розробка програм занять оздоровчої фізичної культури з використанням її найбільш раціональних і доступних засобів і методів набуває особливої актуальності. У силу своєї підвищеної емоційності, студентки погано переносять монотонне фізичне навантаження [1, с.65], а заняття фітнесом має ритмічний і мінливий характер. В процесі занять постійно змінюється стиль: то стає більш "аеробним", то силовим. Різні напрямки аеробіки можуть задовольнити потреби самих різних вікових груп [2, с.88].

Раніше існувало лише кілька видів фізкультурних заходів (біг, плавання, ритмічна гімнастика і т.д.), однак зараз на нас обрушився безтямний потік інформації про різні види гімнастики, аеробіки та ін., що називаються одним модним словом "фітнесу". Варто розрізняти слово "фітнес" і "фітнес-тренінг", тому що фітнес містить у собі "усе про здоровий спосіб життя", а фітнес-тренінг - спеціально розроблена система тренінгу і харчування. Заняття з фітнес - аеробіки дають можливість значно підвищити щільність уроку, виконати більший обсяг фізичної роботи з порівняння з традиційними методами, поліпшити рівень розвитку фізичних якостей і працездатності тих, що займаються. І якщо ви зміцните свої м'язи, ви тільки зробите своє тіло більш пружним і красивим[3, с. 99].

Особливість фітнес – аеробіки полягає в тому, що темп рухів і інтенсивність виконання вправ задається ритмом музичного супроводу. У ній використовується комплекс різних засобів, що роблять впливають на весь організм. Так, серії бігових і стрибкових вправ впливають переважно на серцево-судинну систему, нахили і присідання - на руховий апарат, методи релаксації і самонавіяння - на центральну нервову систему. Вправи в партері розвивають силу м'язів і рухливість у суглобах, бігові серії - витривалість, танцювальність - пластичність і т.д.[3, с.130]У залежності від вибору застосовуваних засобів, заняття фітнес-аеробікою можуть носити переважно атлетичний, танцювальний, психорегулюючий чи змішаний характер. Характер енергозабезпечення, ступінь посилення функцій подиху і кровообігу залежать від виду вправ.

У залежності від підбора серій вправ і темпу рухів заняття фітнес – аеробікою можуть мати спортивну чи оздоровчу спрямованість. Максимальна стимуляція кровообігу до рівня ЧСС 180-200 уд/хв може використовуватися лише в спортивному тренуванні молодими здоровими людьми. У цьому випадку вона носить переважно анаеробний характер і супроводжується гнобленням аеробних механізмів енергозабезпечення і зниженням величини МПК. Істотної стимуляції жирового обміну при такому характері енергозабезпечення не відбувається; у зв'язку з цим не спостерігаються зменшення маси тіла і нормалізація холестеринового обміну, а також розвиток загальної витривалості і працездатності. Фізичні вправи в аеробному темпі допомагають поліпшити психічний стан, кровообіг і захистити організм від серцевих захворювань, і внаслідок цього підвищують гостроту мислення. Рятування від стресів і напруженості в результаті фізичної активності аеробного типу дає мозку можливість працювати ще ефективніше[4, с.198].
ЛІТЕРАТУРА:


 1. Гайцева Г.А., Медведева О.А. Оздоровительная аеробика в высших учебных заведениях – М.: Физкультура и Спорт, 2007. – 104 с.

 2. Баевский Р.М., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей и риск развития заболеваний . – М.: Медицина, 1997. – 167с.

 3. Лисицкая Г.С., Сиднева Л. В. Аеробика : В2Т. – М.:, 2002. – 250 с.

 4. Аеробика. Теория и методика проведения занятий : учебное пособие для студентов вузов физической культуры .Под ред. Е. Б. Мякинченко и М. П. Шестакова. – М.:СпортАкадемПресс, 2002. – 304 с.


РОЛЬ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МАРКЕТОЛОГІВ

Доповідач: Чикалова А.С., студентка групи МК-11

Науковий керівник: Куриленко О.В, викладач кафедри фізичного виховання і спорту
Фізична культура – це сукупність усвідомлених біологічних, психологічних, соціальних та духовних факторів з розвитку людського організму. Вона є важливим засобом підвищення соціальної активності окремої людини, задоволення її моральних, естетичних та творчих запитів, впливає на розвиток культури в цілому [2].

Різні види спорту сприяють креативному мисленню, спритності, розвитку вольових якостей особистості, вмінню працювати в команді тощо.

Не менш ефективним є і заняття настільним тенісом, адже вони позитивно впливають на фізичне та психологічне здоров’я студентів: регулярні тренування допомагають сконцентруватися на важливому, розвивають реакцію та увагу.

Настільний теніс активує розумову діяльність, адже пильне спостереження за тенісною кулькою та прагнення здобути високі результати – це впевнений спосіб досягнення успіхів у інтелектуальних видах діяльності взагалі та маркетинговій зокрема.

Як бачимо, роль засобів настільного тенісу у змісті елективного компоненту програми з фізичного виховання студентів-маркетологів університетів для розвитку їх професійно-вагомих якостей [3] є вагомою.

Слід визначити, що спортивна діяльність, зокрема заняття настільним тенісом, безпосередньо пов’язана з: • оволодінням високої техніки виконання фізичних вправ у обраному виді спорту (тут: настільний теніс), в результаті чого розвиваються такі фізичні якості, як витривалість, швидкість, спритність, а також, паралельно з ними – вольові риси характеру: рішучість, ініціативність, воля до перемоги тощо;

 • прагненням до вдосконалення у тенісі – мета спрямована на досягнення найвищих результатів;

 • спортивною боротьбою, яка сприяє розвитку у студента здатності до максимальної напруги фізичних та духовних сил тощо.

Порівняльна характеристика професійних якостей маркетолога та спортсмена-тенісиста [4] дала можливість виявити спільні характерні риси, притаманні кожному з них.

Спортсмен-тенісист

Маркетолог

прямая соединительная линия 36прямая соединительная линия 37

Швидкість реакції


прямая соединительная линия 33 прямая соединительная линия 35 прямая соединительная линия 34


Рішучість


прямая соединительная линия 31


прямая соединительная линия 28прямая соединительная линия 29


Витривалістьпрямая соединительная линия 25прямая соединительная линия 26

Спритністьпрямая соединительная линия 22прямая соединительная линия 23

Здатність до відновленняпрямая соединительная линия 19прямая соединительная линия 20

Ініціативністьпрямая соединительная линия 16прямая соединительная линия 17

Наполегливістьпрямая соединительная линия 13прямая соединительная линия 14

Зосередженістьпрямая соединительная линия 10прямая соединительная линия 11

Пам'ять


прямая соединительная линия 7прямая соединительная линия 8

Аналітичне мислення


прямая соединительная линия 5 прямая соединительная линия 6


Креативність


прямая соединительная линия 2 прямая соединительная линия 3
Рис. 1. Професійні якості, притаманні як спортсменам-тенісистам, так і маркетологам
Як видно зі схеми рішучість, наполегливість, ініціативність та емоційна стійкість завжди були відмітними вольовими рисами найкращих гравців в настільний теніс. Вольові якості в екстремальних умовах спортивної діяльності допомагають тенісистові самостійно й оперативно приймати відповідальні рішення, які зміцнюють віру в перемогу і можуть спричинити порятунок безвихідних партій. Найрішучішими в настільному тенісі є гравці атакуючого стилю. Оперативне мислення під час занять настільним тенісом проявляється при розв’язанні непередбачуваних ігрових ситуацій, які вимагають швидкого розрахунку різних варіантів дій тенісиста. У настільному тенісі «грають ракеткою, виграють головою» [4].

Відмінною рисою тенісистів є миттєва реакція, вміння знаходити у лічені долі секунди несподівані тактичні рішення, велика працездатність та багато інших позитивних якостей, що є невід’ємною умовою ефективної діяльності маркетолога.

Таким чином, заняття настільним тенісом виховує у студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Маркетинг», спеціальні фізичні та психологічні якості (спритність, координацію рухів, оперативну пам'ять, вольові якості, ініціативність, наполегливість, емоційну стійкість, креативність мислення та діяльності, блискавичну реакцію, оперативне та аналітичне мислення, здатність до відновлення), що, в свою чергу, неодмінно приведе до успіху та визнання.

ЛІТЕРАТУРА: 1. Барчукова Г.В. Теория и методика настольного тенниса: ученик для студентов высних учебных заведений / Г.В.  Барчукова, В.М. Богушас, О.В. Матыцин; под. ред. Г.В. Барчуковой. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 528 с.

 2. Специфика постнеклассической модели в физической культуре на биологическом уровне (синергетический подход) [Текст] / А. П. Возный, О. В. Куриленко // Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету : тези доповідей: у 3-х ч., Суми, 20 квітня 2011 р. / Відп. за вип.: С.І. Дегтярьов, В.І. Горевий. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч.3. – С. 11-16.

 3. Горошко Н.И. Настольный теннис как игровой метод развития психофизических способностей студентов: Методические указания к выполнению практических и самостоятельных занятий по физическому воспитанию. / Сост. : Горошко Н.И. – Харьков : ХНАГХ, 2008. - 56 с.

 4. Ребрина А. Засоби настільного тенісу у змісті елективного компоненту навчальної програми з фізичного виховання для студентів-маркетологів закладів вищої освіти / [Електронний ресурс]-Режим доступу : http://www.prott.com.ua/index.php?option=com_content&view.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ХРЕБТА

Доповідач: Біловол К.О, студентка гр. ЕЛ-21

Науковий керівник: Сірик А.Є., ст. викладач кафедри фізичного виховання і спорту
Остеохондроз – найбільш часта причина патології хребта і займає перше місце в групі захворювань опорно-рухового апарату. В Україні ураження нервової системи, обумовлені остеохондрозом хребта, займають друге місце серед причин втрати працездатності. Болі у спині зустрічаються в 40-80 % населення. У віці від 20 до 64 років болі в спині турбують 24 % чоловіків і 32 % жінок [3, с.118].

Захворювання призводить не тільки до погіршення якості життя, але і до інвалідності. Це свідчить про недостатнє використання засобів і методів лікування та лікувальної фізичної культури осіб з остеохондрозом хребта [2,с.61]. ЛФК має специфічні завдання які визначаються станом людини. Постановка і конкретизація лікувальних завдань це важливий і дуже відповідальний етап який визначає ефективність комплексного фізичного впливу. Загалом, підбір засобів ЛФК здійснюється відповідно до лікувальних завдань, з урахуванням віку хворого й особливостями його розвитку[1, с.329].

Всім вищезазначеним обумовлюється актуальність даного дослідження.

Мета дослідження: аналіз застосування лікувальної фізичної культури як складової фізичної реабілітації при остеохондрозі хребта.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел.

Дуже важливим завданням реабілітації після хвороби є завдання відновлення адаптації до звичайних для людини навантажень, в першу чергу фізичних, пов'язаних зі звичною руховою діяльністю.

ЛФК дозволяє забезпечити в процесі спеціальних занять відновлення порушеної координації ряду органів і систем, забезпечує цілісну реакцію організму на м'язові зусилля для відновлення нормальної фізичної працездатності.

У випадку остеохондрозу ЛФК здатна зміцнити хребет на тлі пройденого лікування, відсуваючи на задній план навіть медикаментозну терапію. Це обумовлено тим, що в основі розвитку остеохондрозу лежать процеси старіння і порушення кровообігу хребта, а найважливішою причиною його розвитку служить гіподинамія.

За результатами статистичних опитувань, 80% хворих на остеохондроз позбулися від болів в спині саме після курсу лікування з подальшим виконанням лікувальної гімнастики.

Головний принцип лікування і профілактики остеохондрозу з допомогою ЛФК полягає в зміцненні м'язів спини. У результаті цього вони починають виконувати свою головну функцію - підтримання хребта, пом'якшення вібрацій від ходьби і перешкоджають травматизації міжхребцевих дисків при поворотах тулуба.Висновки:

Проаналізувавши спеціальну методичну літературу слід зазначити, що на сьогодні серед захворювань опорно-рухового апарату, захворювання остеохондрозом є одним з актуальних недуг нашого суспільства. Під впливом негативних факторів в хребті відбувається повільне руйнування хрящів, міжхребцевих дисків, ослаблення м’язів і зв’язок. Тому в лікуванні і профілактиці загострень остеохондрозу хребта вагоме місце займає лікувальна фізична культура. Вона сприяє зміцненню та покращенню стану м’язів, покращенню крово- і лімфообігу, виробленню компенсаторно-пристосувальних механізмів, які направлені на відновлення порушеної цим захворюванням рівноваги у руховому хребетному сегменті.

Отже, своєчасне використання фізичних вправ загального і спеціального характеру, наростаюча тренованість забезпечують організму адаптацію до навантажень і приводить до ліквідації порушень, що виникають в результаті захворювання.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Мухін В.М. Фізична реабілітація / В.М. Мухін. К:Олімпійська

література 2000 – 424 с.

2. П.Брэгг. Позвоночник. / П.Брэгг. // Сост. И.В.Степанчикова –

СПБ: ’’А.В.К. – Тимошка’’. 2002 – 160 с.

3. Фролов М. Здоровье вашего позвоночника и суставов. / Фро-

лов М., Логинова – Фролова Л. – Донецк: ООО ’’Агенство-


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка