Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСкачати 165.93 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір165.93 Kb.
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

          1. library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.netВища освіта за напрямами

підготовки та технології викладання

відповідних дисциплін

Поточний інформаційний список

за лютий 2014 рокуВійськова освіта
Пахомова, Н.В. Оптимизация содержания самостоятельной работы курсантов военных вузов на основе применения проективных методов / Н.В.Пахомова // Мир образования – образование в мире. – 2013. – № 4. – С. 133-139.Тухватуллин, Б.Т. Критерии и показатели оценки эффективности комплексного применения технических средств обучения в военно-профессиональной подготовке курсантов / Б.Т.Тухватуллин // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 1. – С. 34-38.Тухватуллин, Б.Т. Модель формирования военно-профессиональной компетентности курсантов военных вузов / Б.Т.Тухватуллин // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 2. – С. 95-101.


Державне управління
Богдан, Н.Н. Формирование компетенций профессиональ-ного развития при подготовке бакалавров государственного и муниципального управления / Н.Н.Богдан, И.П.Бушуева // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 11. – C. 14-20.Никитина, М.А. Повышение эффективности формирования профессиональной компетентности будущих управленцев посредством кейс-метода / М.А.Никитина // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 6. – С. 237-241.

Економічна освіта
Байдакова, Н.В. Проектирование процесса профессионально-го развития студента экономического факультета на базе исследования регионального рынка труда / Н.В.Байдакова, О.В.Забелина // Мир образования – образование в мире. – 2013. – № 4. – С. 121-125.Толстова, И.Э. Подготовка специалистов управленческого профиля в системе непрерывного образования на основе компетентностного подхода / И.Э.Толстова, Т.Ю.Калошина // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 3. – С. 75-81.Тридід, О. Підготовка бухгалтерів-аналітиків для банківської системи України / О.Тридід, В.Лукін // Банківська справа. – 2013. – № 11-12. – С. 66-75.Усынина, Н.Г. Ролевая игра как элемент современных технологии подготовки специалистов в области экономики и бухгалтерского учета / Н.Г.Усынина // Профессиональное образование и общество. – 2013. – № 2. – С. 21-29.


Інженерно-технічна освіта
Алексєєв, О.М. Типові тестові завдання для перевірки рівня сформованості вмінь і навичок студентів інженерних спеціальностей / О.М.Алексєєв // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 167-170.Дубініна, О.М. Математична культура в системі професійної підготовки інженерів з програмного забезпечення / О.М.Дубініна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 171-176.Машиностроительный образовательный кластер как модель подготовки инженеров нового поколения / С.А.Когогин, Б.М.Морозов, С.А.Михеева, Л.Р.Ягудина // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 11. – С. 2-8.Нізовцев, А.В. Інформаційно-комунікаційні технології забезпечення професійної підготовки майбутніх інженерів / А.В.Нізовцев // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 128-133.Олійник, Ю.С. Розробка системи тестування знань студентів електроенергетичних спеціальностей з модулю "Система електропостачання промислових підприємств" дисципліни "Основні принципи виробництва, розподілу та споживання електроенергії" / Ю.С.Олійник // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 215-222.Поплавская, М.В. Исследование структуры готовности будущих инженеров к профессионально-личностному саморазвитию / М.В.Поплавская // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 6. – С. 140-143.Попов, М.В. Проектування інтегрованого змісту методики навчання термодеформаційних процесів при зварюванні металів / М.В.Попов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 84-91.Пфаненштиль, И.А. Проблемы образования в информационном обществе: социально-философский аспект. Описан социально-философский анализ основных проблем, с которыми сталкиваются студенты и преподаватели технических вузов / И.А.Пфаненштиль, М.П.Яценко, И.Г.Борисенко // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 4. – С. 60-65.Резніченко, О.М. Умови ефективної позааудиторної роботи куратора у вищих технічних навчальних закладах / О.М.Резніченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 146-150.Технология проектно-ориентированного обучения в инженерном образовании / О.М.Замятина, П.И.Мозгалёва, М.А.Соловьев, Л.А.Боков // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 12. – С. 68-74.Чернова, Н.И. Формирование медиакоммуникативной компетентности в системе предметной подготовки профессиональных кадров в техническом университете / Н.И.Чернова, Н.В.Катахова // Мир образования – образование в мире. – 2013. – № 4. – С. 153-160.

ІТ-освіта
Наумук, О.В. Актуалізація змісту навчальної дисципліни "Адміністрування комп’ютерних мереж" / О.В.Наумук // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 75-79.Осадчий, В.В. Досвід упровадження автоматизованого навчального комплексу з дисципліни "Тестування програмного забезпечення" / В.В.Осадчий, К.П.Осадча // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 134-139.Шалкина, Т.Н. Формирование базы данных многоуровневых профессионально ориентированных задач как средства развития компетенций студентов IT-направления / Т.Н.Шалкина, Д.Р.Николаева // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 6. – С. 73-78.
Медіаосвіта
Дяченко, М.Д. Творческий потенциал личности в контексте формирования профессионализма будущего журналиста / М.Д.Дяченко // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 1. – С. 51-56.Дяченко, М.Д. Специфика развития творческого потенциала личности будущего журналиста / М.Д.Дяченко // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 2. – С. 123-128.Шлыкова, А.И. Модель формирования ИКТ компетентности бакалавров направления "Реклама и связи с общественностью" / А.И.Шлыкова // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 6. – С. 100-102.

Медична освіта
Бабаджан, В.Д. Новые решения и достижения сотрудников лаборатории и преподавателей кафедры в научном и образовательном процессе медицинского вуза: в память о деятельности Л.Т. Малой, ко дню рождения: [о достижениях сотрудников «Проблемной кардиологической лаборатории», организованной профессором Л.Т. Малой, при кафедре госпитальной терапии ХМИ (в настоящее время кафедры внутренней медицины № 2, клинической иммунологии и аллергологии ХНМУ)] / В.Д.Бабаджан, Е.Ю.Борзова, О.И.Шушляпин // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – № 1. – С. 165-166.Безперервна медична освіта в контексті кредитно-модульної системи: перспективи розвитку і вдосконалення / П.Г.Кравчун, Л.О.Лапшина, В.Д.Бабаджан, О.М.Шелест // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – № 2. – С. 136-141.Воеводина, О.С. Основные принципы эффективного обучения студентов иноязычной терминологии по направлению "Биотехнология" / О.С.Воеводина // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 11. – С. 85-87.Волошинович, В.М. Роль самостійної роботи студентів під час вивчення судової медицини / В.М.Волошинович // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2013. – № 1. – С. 14-16.Воскобойнік, О.Ю. Оптимізація навчального процесу з органічної хімії у студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання / О.Ю.Воскобойнік // Медична освіта. – 2013. – № 4. – С. 13-15.Герасимець, І.І. Досвід та перспектива викладання дисципліни "Медична хімія" у медсестер-бакалаврів дистанційної форми навчання / І.І.Герасимець // Медична освіта. – 2013. – № 4. – С. 16-18.Геряк, С.М. Формування компетентності молодих лікарів шляхом створення реальних життєвих ситуацій для студентів / С.М.Геряк // Медична освіта. – 2013. – № 4. – С. 19-20.Гончарова, Н.Г. Реалізація моделей дистанційного навчання в вищих медичних навчальних закладах / Н.Г.Гончарова, О.В.Кірсанова, А.О.Свєтлицький // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3.- Додаток. – С. 23.Ковальчук, А.П. Актуальні питання викладання онкології для студентів медичних вузів та формування клінічного мислення у майбутніх лікарів / А.П.Ковальчук // Медична освіта. – 2013. – № 4. – С. 43-47.Колесник, Ю.М. Концепція інформатизації медичних навчальних закладів / Ю.М.Колесник, О.А.Рижов // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3.- Додаток. – С. 1-2.Лесовой, В.Н. Проблема обучения технике лапароскопических урологических операций в Украине и пути ее решения / В.Н.Лесовой, Э.А.Галлямов, В.И.Савенков // Експериментальна і клінічна медицина. – 2013. – № 3. – С. 130-134.Махновська, І.Р. Обгрунтування професіограми магістрів сестринської справи / І.Р.Махновська // Магістр медсестринства. – 2013. – № 2. – С. 19-29.Недельська, С.М. Особливості педагогічних аспектів навчання студентів ІV курсу медичного факультету при впровадженні інформаційних технологій / С.М.Недельська, В.І.Мазур, Т.Є.Шумна // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 19-20.Немерешина, О.Н. Необходимость совершенствования системы менеджмента качества на химических кафедрах медицинских вузов / О.Н.Немерешина, А.А.Никоноров // Наука и образование. – 2013. – № 3. – С. 75-78.Опыт использования дистанционного обучения на кафедре фтизиатрии и пульмонологии Донецкого национального медицинского университета / С.М.Лепшина, Е.В.Тищенко, М.А.Миндрул, Н.В.Обухова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 18-19.От базовых дисциплин к клиническим в обучении студентов медицинских факультетов / О.Ю.Николенко, В.Ю.Николенко, Г.А.Бондаренко, Н.В.Жадинский // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – № 2. – С. 142-145.Покращення післядипломної підготовки променевих діагностів на засадах андрагогіки / І.О.Крамний, М.І.Спузяк, Р.Ю.Чурилін, І.О.Вороньжев // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2013. – № 1. – С. 10-13.Поляцко, К.Г. Методика оцінки оволодіння практичними навичками інтернам-хірургам на кафедрі хірургії післядипломної освіти / К.Г.Поляцко // Медична освіта. – 2013. – № 4. – С. 66-68.Применение телекоммуникационных технологий обучения в медицинском вузе / Ю.Е.Лях, С.Н.Никитенко, С.М.Тетюра, Ю.Г.Выхованец // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 5-6.Роль міжпредметних зв'язків у процесі опанування медичною наукою / М.В.Чортківська, О.М.Ільницька, Н.А.Безпалько, І.М.Тимофій // Магістр медсестринства. – 2013. – № 2. – С. 66-70.Стратегия совершенствования преподавания пропедевтики педиатрии в высших медицинских учебных заведениях ІV уровня аккредитации / В.К.Шмулич, Т.Б.Ищенко, В.В.Старусева, О.В.Шмулич // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – № 2. – С. 146-149.Сучасні інфраструктурні рішення у вищих медичних навчальних закладах – основа конкурентної освіти / В.М.Сенчій, І.В.Квитко, Д.О.Фільчуков, І.В.Шипілова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 11.Трач Росоловська С.В. Особливості організації та проведення навчання англомовних іноземних студентів на курсі судової медицини ТДМУ імені І.Я. Горбачевського : [Тернопільський державний медичний університет] / С.В. Трач Росоловська // Медична освіта. – 2013. – № 4. – С. 72-74.Федчишин, Н.Є. Методичні аспекти навчального процесу з іноземними студентами на кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з медичною статистикою / Н.Є.Федчишин // Медична освіта. – 2013. – № 4. – С. 78-81.Фурдела, М.Я. Досвід організації підготовки студентів-іноземців до складання ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок" / М.Я.Фурдела // Медична освіта. – 2013. – № 4. – С. 86-88.Шарлович, З.П. Медична сестра сімейної медицини – активна учасниця в лікуванні й догляді за пацієнтом / З.П.Шарлович // Магістр медсестринства. – 2013. – № 2. – С. 40-43.Шатило, В.Й. Перспективні підходи до удосконалення підготовки медсестер в Україні / В.Й.Шатило, В.З.Свиридюк, П.В.Яворський // Магістр медсестринства. – 2013. – № 2. – С. 5-10.


Природничо-математична освіта
Абдуллаев, Д.А. Образовательные ресурсы Интернет в профессиональной подготовке бакалавров по профилю "Математика" / Д.А.Абдуллаев, Т.Г.Везиров // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 6. – С. 262-264.Грешилов, А.А. Может ли современный студент изучить математику? / А.А.Грешилов // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 11. – С. 48-55.Кирилів, М.В. Організація навчальної діяльності у формі малих груп при вивченні хімічних дисциплін у вищий школі / М.В.Кирилів, І.Р.Бекус, А.Є.Демид // Медична освіта. – 2013. – № 4. – С. 40-42.Космин, В.С. Совершенствование учебного процесса по дисциплине "Начертательная геометрия" / В.С.Космин // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 6. – С. 243-246.Морозова, А.В. Система непрерывного тестирования при обучении математическим дисциплинам в вузе / А.В.Морозова, Е.Г.Плотникова // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 11. – С. 73-78.Швачич, Г.Г. Некоторые проблемы обеспечения качества преподавания математических дисциплин в современных условиях / Г.Г.Швачич, В.С.Коноваленков, Т.М.Заборова // Образовательные технологии и общество. – 2014. – Т. 17, № 1. – С. 616-625.

Філологічна освіта

Іноземні мовиБіліченко, А. Особливості викладання англійської мови наукового спрямування у немовному ВНЗ України / А.Біліченко // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 47-52.Войнова, А.В. Стратегии и приемы совершенствования социокультурной компетенции у студентов бакалавриата на занятиях по второму иностранному языку / А.В.Войнова // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 11. – С. 21-24.Долинский, Е.В. Формирование коммуникативной компетентности будущих переводчиков средствами информационно-комуникационных технологий / Е.В.Долинский // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 6. – С. 49-52.Звягинцева, Е.П. Совершенствование иноязычной подготовки студентов неязыковых вузов / Е.П.Звягинцева // Мир образования – образование в мире. – 2013. – № 4. – С. 171-177.Коротких, Е.Г. Модуль как составляющая учебно-методического комплекса по иностранному языку для технических и естественнонаучных направлений бакалавриата / Е.Г.Коротких // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 3. – С. 133-140.Лобойко, Т.А. Концептуальный подход в изучении русского языка как иностранного / Т.А.Лобойко, И.А.Бочкарева // Профессиональное образование и общество. – 2013. – № 3. – С. 60-68.Лю, Ц. Повышение интереса и качества обучения русскому языку как иностранному в технических вузах Китая / Ц.Лю // Мир образования – образование в мире. – 2013. – № 4. – С. 81-87.Надольская, Ю.А. Мультимедийные учебные программы как средство активизации учебной деятельности студентов при изучении немецкого языка как второго иностранного / Ю.А.Надольская // Образовательные технологии и общество. – 2014. – Т. 17, № 1. – С. 347-358.Сальникова, Н.Л. Организация самостоятельной работы студентов на занятиях по иностранному языку на примере изучения эпистемы / Н.Л.Сальникова // Профессиональное образование и общество. – 2013. – № 2. – С. 30-39.Ткаченко, Н. Психологічні особливості запам'ятовування : розглядається проблема запам'ятовування у процесі вивчення іноземних мов / Н.Ткаченко // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 39-46.Толстова, Д.Н. Лингводидактический анализ компьютерных программ обучения фонетической стороне речи: использование новых технических и технологических средств и методик позволяет эффективно решать различные образовательные задачи, в том числе и в области обучения иностранным языкам / Д.Н.Толстова // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 11. – С. 81-84.

Юридична освіта
Дзьоба, Д. Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Д.Дзьоба // Студентський юридичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 152-155.Прокопьев, А.А. Роль формирования общематематической компетентности у будущих юристов в условиях модернизации высшего образования / А.А.Прокопьев // Наука и образование. – 2013. – № 2. – С. 128-132.Шабалин, Ю.В. История и современное состояние использования дистанционных образовательных технологий в юридическом образовании / Ю.В.Шабалин // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 3. – С. 129-133.Шабалина, Е.Л. Формирование профессиональных компетенций юриста посредством проведения деловой игры / Е.Л.Шабалина // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 4. – С. 88-93.


Організація навчальної роботи. Методи та форми навчання
Арабян, К.К. Новая образовательная парадигма : Е-learning, традиционное (классическое) обучение или массовый открытый онлайн-курс? / К.К.Арабян // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 12. – С. 46-51.Басманова, Л.В. Методы контроля и оценки знаний и диагностика развития студента при использовании компетентностных методов обучения / Л.В.Басманова, И.Ю.Харламова // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 2. – С. 69-74.Визир, В.А. Психологические аспекты использования методики тестирования в процессе обучения студентов / В.А.Визир, А.В.Демиденко, М.Г.Портух // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3.- Додаток. – С. 15-16.Вуйцик, В. Применение технологии "Data Mining" для анализа данных учебного процесса / В.Вуйцик, С.Смаилова, И.Увалиева // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 487-495.Домбровська, В.В. Система роботи куратора групи по психолого-педагогічній діагностиці особистості студента / В.В.Домбровська // Магістр медсестринства. – 2013. – № 2. – С. 55-59.Захарченко, Т. Роль наочності у процесі викладання професійно орієнтованих дисциплін / Т.Захарченко // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 30-38.Ибрагимова, Г.Т. О некоторых элементах, повышающих активность работы первокурсника на лекции / Г.Т.Ибрагимова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 121-127.Истомина, И.М. Виртуальная информационно-образовательная среда вуза в формировании профессиональных компетенций / И.М.Истомина // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 6. – С. 83-84.Кузьминская, Е.Г. Информационные технологии и научная коммуникация: инструменты и модели внедрения в условиях университета / Е.Г.Кузьминская // Образовательные технологии и общество. – 2014. – Т. 17, № 1. – С. 447-456.Леньков, Р.В. Концептуальные основы социального проектирования в образовании (на примере проектирования образовательного процесса в вузе) / Р.В.Леньков // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 12. – С. 59-62.Лисовская, Н.Б. Динамика карьерной самоэффективности студентов в период обучения в вузе / Н.Б.Лисовская, Е.А.Трощинина // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 3. – С. 97-103.Манако, А.Ф. ИКТ в образовании: эволюция, конвергенция и инновации / А.Ф.Манако, А.С.Воронкин // Образовательные технологии и общество. – 2014. – Т. 17, № 1. – С. 487-521.Морзе, Н.В. Способы интеграции цифрового контента в электронном учебном курсе / Н.В.Морзе, Е.Г.Глазунова // Образовательные технологии и общество. – 2014. – Т. 17, № 1. – С. 537-544.Морзе, Н.В. Формирование навыков сотрудничества у студентов с использованием сервисов Веб 2.0 / Н.В.Морзе, Л.А.Варченко-Троценко // Образовательные технологии и общество. – 2014. – Т. 17, № 1. – С. 637-649.Наконечная, О.А. Интерактивные технологии в высшей школе – фактор повышения качества образования: рассматриваются варианты применения интерактивных технологий при проведении лекционных и семинарских занятий / О.А.Наконечная, В.В.Цынгуева // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 1. – С. 39-44.Осипова, И.В. Моделирование производственно-технологического компонента профессионально-педагогической деятельности бакалавров профессионального обучения / И.В.Осипова, Н.Н.Ульяшина, Н.И.Голышев // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 12. – С. 63-66.Панишева, Е.В. Обеспечение индивидуализации учебной деятельности студента вуза как проблема профессионального образования / Е.В.Панишева // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 3. – С. 81-86.Привалова, Ю.В. Реализация процессуально-ориентированной технологии обучения на основе негоциаций / Ю.В.Привалова // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 11. – С. 71-73.Радіонова, А.О. Комп’ютерне тестування як метод кількісного педагогічного вимірювання / А.О.Радіонова, С.Л.Самойлова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 140-145.Реутова, Е.А. Совершенствование самостоятельной работы студентов в условиях формирования современного образовательного пространства / Е.А.Реутова, В.Г.Шефель // Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – № 2. – С. 88-94.Рябчиков, М.Л. Проблематика аналізу практичної ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних навчальних технологій / М.Л.Рябчиков, Д.В.Борисенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 40-41. – С. 151-155.Унгурян, Л.М. Мотивація студентів у процесі навчання, шляхи мотивації до навчання / Л.М.Унгурян, Г.В.Чернецька, М.С.Образенко // Медична освіта. – 2013. – № 4. – С. 75-77.Чичканова, И.Н. Адаптация к обучению в вузе как условие повышения качества профессиональной подготовки студентов / И.Н.Чичканова, Т.Н.Зотова // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 6. – С. 217-219.Швачич, Г.Г. Сетевая технология диагностики знаний: рассматривается сетевой универсальный комплекс прикладных программ диагностики знаний студентов / Г.Г.Швачич // Образовательные технологии и общество. – 2014. – Т. 17, № 1. – С. 626-636.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка