Судовій палаті у цивільних справах Апеляційного суду Черкаської областіСкачати 68.96 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір68.96 Kb.
Судовій палаті у цивільних справах

Апеляційного суду Черкаської області.

вул. Гоголя, 316 м. Черкаси, 18016 .

Суд першої інстанції: Золотоніський міськрайонний суд Черкаської областіСправа № .-…/….
за позовом Іванова Петра Миколайовича, Іванової Олени Олегівни в інтересах неповнолітньої дочки Іванової Ірини Мколаївни до Іванової Галини Олександрівної, треті особи Золотоніська районна державна нотаріальна контора, орган опіки та піклування Золотоніської районної державної адміністрації про визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину та визнання права на земельну частку (пай) в порядку спадкування за законом
Апелянт (відповідач ): Іванова Галина Олександрівна,

адреса:с.Гельмязів Золотоніського р-ну Черкаської обл.,

Найменування інших сторін у справі:
Позивачі: Іванов Петро Миколайович

адреса: вул. Горького17 с. Гельмязів Золотоніського р-ну Черкаської області


Іванова Олена Олегівна в інтересах Іванової Ірини Миколаївної

адреса: вул. вул. Горького17 с. Гельмязів Золотоніського р-ну Черкаської області


Треті особи: Золотоніська районна державна нотаріальна контора

адреса: вул. Благовіщенська, 2 м.Золотоноша Черкаської області


Орган опіки та піклування Золотоніської районної державної адміністрації

адреса: вул. Садовий Проїзд, 3 м. Золотоноша Черкаської області


АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

На рішення Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області

від 28 липня 2012 року
Суть справи:

Рішенням Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 23 липня 2012 року позов Іванова Петра Миколайовича, Іванової Олени Олегівни в інтересах неповнолітньої дочки Іванової Ірини Миколаївної задоволено частково, визнано недійсним Свідоцтво про право на спадщину за законом від 22.12.2000 року реєстраційний № …., видане Золотоніською районною державною нотаріальною конторою на ім'я Іванової Галини Олександрівни, на спадкове майно померлого Іванова Миколи Олександровича, що складається з права на земельну частку (пай) у КСП "Колос" с.Гельмязів Золотоніського р-ну розміром 2,13 в умовних кадастрових гектарах та посвідчено сертифікатом на земельну частку (пай) серії БЕ№ ……., виданого Золотоніською районною державною адміністрацією 18.04.1997 року, реєстр. № ….

Визнано за Івановим Петром Миколайовичем в порядку спадкування за законом після смерті Іванова Миколи Олександровича право власності на земельну частку (пай) у КСП "Колос" с.Гельмязів Золотоніського р-ну розміром 2,13 в умовних кадастрових гектарах та посвідчено сертифікатом на земельну частку (пай) серії БЕ № ……., виданого Золотоніською районною державною адміністрацією 18.04.1997 року, реєстр. № ….
Вважаю, що винесене рішення є результатом неповного та необ'єктивного дослідження судом всіх обставин справи, та таким що винесене з суттєвими порушеннями норм матеріального та процесуального права. Суд першої інстанції не дав належної оцінки доводам і доказам відповідача про наявність правових підстав для відмови в задоволенні позову, не приєднав до справи докази, які мали значення для її об’єктивного вирішення. Висновки суду не відповідають дійсним обставинам справи, при цьому суд не дослідив усіх передбачених норм матеріального права та юридичних фактів, наявність яких суттєво впливає на винесення рішення.
Підстави для скасування судового рішення /в силу ст. 309 ЦПК України/:
-НЕПОВНОТА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ, яка виразилася в наступному. В описовій частині рішення суду вказано "… З документів, що були надані сторонами, і містяться, в матеріалах справи вбачається, що після смерті Іванова М.О. його діти – Іванов П.М. та Іванова І.М. були єдиними спадкоємцями першої черги." Вказане не відповідає дійсності, оскільки представником відповідача заявлялося клопотання про доручення до матеріалів справи довідки Гельмязівської сільської ради про те, що на момент смерті Іванов М.О.. проживав з матір'ю – Івановою Надією Дмитрівною /копія довідки в додатку до апеляційної скарги/, але суд відмовив в задоволенні такого клопотання. Тому апелянту не зрозуміло, на основі яких даних /документів, доказів/ суд першої інстанції прийшов до такого рішення.

Тобто, на момент смерті Іванова М.О.., була жива його мати – Іванова Надія Дмитрівна, яка проживала разом з ним в одному будинку, і яка померла 08.06.2009 року, що стверджується свідоцтвом про смерть /копія в додатку до апеляційної скарги/.

Так як після смерті Іванова М.О. спадщина відкрилася в 2000 році, то до спірних правовідносин, відповідно до ст.58 Конституції України і Прикінцевих та перехідних положень ЦК України 2003 року, суд першої інстанції правильно застосував норми ЦК УРСР 1963 року, але грубо порушив ч. 1 ст.529 ЦК УРСР де вказано "…при спадкоємстві за законом спадкоємцями першої черги є, в рівних частках, діти, дружина і батьки померлого.", виключивши з кола спадкоємців – матір померлого Іванову Надію Дмитрівну.
-НЕВІДПОВІДНІСТЬ ВИСНОВКІВ СУДУ ОБСТАВИНАМ СПРАВИ, яка виразилася в наступному. В рішення суду вказано " Під час розгляду справи було встановлено та доведено, що через кілька місяців (після 40 днів) після смерті Іванова М.О.., його син Іванов П.М. взяв собі частину речей, які належали його батьку особисто, а саме набір столового посуду та набір столових приборів. Факт належності цього майна спадкодавцю та факт реального отримання і вивезення сином померлого цього майна підтверджується показаннями свідка Щербина Ірина Олександрівна, яка була допитана в судовому засіданні під присягою і яка є рідною сестрою померлого Іванова М.О. нарівні з відповідачем по справі. При цьому в судовому засіданні вона пояснила, що просила сестру, відповідача по справі Іванова Г.О., віддати землю племіннику позивачу Іванов П.М" З такими висновками суду погодитися не можна, оскільки відповідач заперечувала факт вступу в управління спадковим майном позивача Іванова П.М.., оскільки він з батьком не спілкувався і до будинку, де батько проживав – не приходив. Свідок, який допитаний в судовому засіданні, був допитаний без участі відповідача та його представника, а тому відповідач була позбавлена права задати запитання та отримати на них відповідь. Відповідач вважає, що свідок ввів суд в оману. Позивачі на попередньому судовому засіданні не повідомили суд про допит такого свідка, а тому суд допитав свідка та поклав в основу рішення суду докази, які добуті з порушенням порядку їх подачі.

Крім того, представником відповідача 06.11.2011 року /12:59:11/ в судовому засіданні під фіксацію, було заявлено клопотання щодо запиту до Гельмязівської сільської ради з приводу відомостей про фактичний вступ в управління спадковим майном після смерті Іванова Миколи Олександровича , який помер 08.04.2000 року з боку його колишньої дружини чи його сина –Іванова Петра Миколайовича. Але суд безпідставно відмовив у задоволенні такого клопотання, хода представник відповідача надавав суду копію адвокатського запиту аналогічного змісту, який залишився без відповіді з боку Гельмязівської сільської ради.

Тобто, позивач не довів у встановленому порядку, що фактично вступив у володіння спадковим майном. Допит свідка – рідної тітки, був проведений з порушенням норм ЦПК, а тому не може бути належним та допустимим доказом по справі. Отже, у суду були відсутні належні відомості про фактичний вступ в управління спадковим майном після смерті свого батька. В діючому на той час ЦК УРСР була така норма в ст.. 553, яка чітко вказувала наступне: "Вважається, що відмовився від спадщини також той спадкоємець, який не вчинив жодної з дій, що свідчать про прийняття спадщини (стаття 549 цього Кодексу). "

Тобто, відповідно до норм ЦК УРСР позивачі вважаються такими, що відмовилися від прийняття спадщини, оскільки в першій редакції позову вони не повідомили про вчинення будь-якої дії, що свідчить про прийняття спадщини, а тому, в даному випадку у суду були відсутні будь-які підстави, для визнання недійсним свідоцтва та визнання права на земельну частку /пай/.

А враховуючи все вищевикладене – позивачі пропустили строк позовної давності, про що неодноразово заявлялося в суді першої інстанції представником відповідача.

НЕДОВЕДЕНІСТЬ ОБСТАВИН, ЩО МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СПРАВИ, ЯКІ СУД ВВАЖАВ ВСТАНОВЛЕНИМИ полягає в наступному. Суд першої інстанції не звернув увагу на те, що в першій редакції позову позивачі вказували – "…Через свій малолітній вік ми не знали про необхідність подання до нотаріальної контори заяви про прийняття спадщини на батьківське майно. Так як і не знали про існування такого майна взагалі". Вже після подачі заперечень 31.05.2011 року представником відповідача, в яких було роз’яснено, які саме дії мають вчинити спадкоємці для прийняття майна, позивачі 08.06. 2011 року змінили підстави позову та вказали, що фактично вступили в управління спадковим майном, шляхом отримання у володіння частини речей померлого. Такі дії позивачів свідчать про те, що вони ввели суд в оману та на основі їх показів суд прийшов до помилкових висновків, вважаючи що "…спадкоємець Іванов П.М.. може вважатися таким, що прийняв спадщину, оскільки він протягом 6 місяців із дня відкриття спадщини фактично вступив в управління та володіння спадковим майном, а саме отримав та залишив у себе майно спадкодавця".
Такий аналіз наявних у справі доказів виключає такі, передбачені Цивільно-процесуальним кодексом вимоги до рішення суду, як законність і обґрунтованість, при яких суд сприяє всебічному і повному з'ясуванню обставин справи.

Всі вище перелічені обставини, на думку апелянта, сприяють тому, що б оскаржуване рішення суду першої інстанції було скасовано.

На підставі вищевикладеного керуючись ст. ст. 295, 296, 307, 309 Цивільного процесуального кодексу України, -

ПРОШУ СУД:


  1. Прийняти апеляційну скаргу до розгляду.
  1. Рішення Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 14 липня 2012 року у цивільній справі за позовом Іванова Петра Миколайовича, Іванової Олени Олегівни в інтересах неповнолітньої дочки Іванової Ірини Миколаївни до Іванової Галини Олександрівни, треті особи Золотоніська районна державна нотаріальна контора, орган опіки та піклування Золотоніської районної державної адміністрації про визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину та визнання права на земельну частку (пай) в порядку спадкування за законом скасувати і постановити нове рішення, яким повністю відмовити позивачам в задоволенні позовних вимог.

Додаток:


1. Квитанція про сплату судового збору;

2. Копія довідки з сільської Ради с.Гельмязів;

3. Копія свідоцтва про смерть Іванової Н.Д..;

4. Копія адвокатського запиту;3. Копія апеляційної скарги для учасників судового процесу.
"02" серпня 2012 року _________________ Іванова Г.О.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка