Стратегічні орієнтири розвитку неперервної екологічної освіти у навчальних закладах Чернівецької області



Сторінка9/43
Дата конвертації02.04.2017
Розмір2.98 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Тривожні показники нинішньої екологічної ситуації в світі й Україні актуалізують проблему виховання такого покоління громадян, яке здатне гармонійно співіснувати з природою, раціонально використовувати й відтворювати її багатства. Сучасне суспільство потребує такої особистості, яка на основі самостійного критичного мислення вміє не лише визначати екологічні проблеми, але й знаходити раціональні шляхи їх вирішення, а також запобігати їх виникненню. Сталий розвиток екологічної освіти став новим принципом суспільного життя, а екологічне виховання поступово набуває пріоритетної системоутворюючої ролі в освіті, зокрема в навчально-виховному процесі позашкільних навчальних закладів.

Позашкільні навчальні заклади є важливою складовою системи неперервної освіти і виховання підростаючого покоління. Це широкодоступні заклади освіти, які дають дітям та юнацтву додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, забезпечують потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля, сприяють всебічному й гармонійному формуванню особистості дитини.

Комунальний заклад «Глибоцький будинок творчості дітей та юнацтва» – комплексний позашкільний навчальний заклад, що здійснює освітню діяльність за художньо-естетичним, природничим, технічним та декоративно-прикладним напрямками. У структурі закладу функціонують 78 гуртків, в яких навчаються 1247 вихованців. Кожна дитина має можливість одержати всебічний розвиток, набути знання, уміння й навички, навчитися мистецтву спілкування, творчо мислити й відповідально підходити до справ.

Працівники закладу цілеспрямовано здійснюють роботу над розвитком інтелектуальної, емоційної, моральної та духовної сфери особистості вихованця, сприяють її професійному самовизначенню, забезпечують потребу у творчій самореалізації. У центрі уваги – особистість. Педагогічний колектив постійно працює над новими формами роботи по сприянню розвитку особистості, упроваджує сучасні навчально-виховні технології, працює над підвищенням професійної майстерності, зокрема через ефективні форми та методи навчання, інноваційні технології навчального процесу, виховання та розвитку особистості.

У змісті діяльності закладу з-поміж інших важливих завдань серйозна увага приділяється питанням екологічного виховання підростаючого покоління, формування у дітей ціннісного ставлення до природи й навколишнього середовища. Цей напрям є невід’ємною складовою гармонійного розвитку особистості дитини, але й водночас його актуальність продиктована необхідністю залучення учнівської молоді до розв’язання нагальних проблем охорони навколишнього середовища.

Із загальної кількості гуртків, які функціонують у комунальному закладі «Глибоцький будинок творчості дітей та юнацтва», 20,5% складають гуртки природничого напрямку. Тематичний спектр їх діяльності визначає спрямованість на формування у дітей таких ознак ціннісного ставлення до природи, як усвідомлення функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатність гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; критично оцінювати споживацько-утилітарне ставлення до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вміння протистояти проявам такого ставлення доступними способами.

Діяльність гуртків природничого напряму спрямована на формування екологічної культури вихованців, їх активну участь у практичних природоохоронних заходах, зокрема залучення до здійснення природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильного екологічного просвітництва. В умовах гурткової позашкільної роботи відбувається: 1) безпосереднє залучення учнів у вільний від навчання час до вдосконалення практичних умінь екологічного спрямування, основою якого є творче використання ними здобутих теоретичних знань у повсякденному житті; 2) поєднання суто навчальної та дослідницької діяльності школярів з їхньою практичною природоохоронною роботою у довкіллі; 3) організація самостійної (індивідуальної) навчальної, дослідницької та природоохоронної роботи; 4) співпраця дітей і їх батьків, численних громадських природоохоронних організацій у вирішенні екологічних проблем на локальному рівні.

Узагальнюючи досвід роботи гуртків природничого спрямування комунального закладу «Глибоцький будинок творчості дітей та юнацтва», можна виділити такі напрями роботи: 1) відтворення природних ресурсів: участь у створенні лісорозсадників, вирощуванні посадкового матеріалу дерев і кущів, лікарських рослин, озеленення територій шкіл, населених пунктів, берегів річок і озер, рекреаційних зон; 2) охорона природних ресурсів: виявлення ділянок лісу, ушкоджених шкідниками та хворобами; охорона рослинного і тваринного світу, розселення мурашників, підгодівля тварин і птахів узимку, попередження лісових пожеж; очищення водойм від забруднення; виявлення та охорона пам’яток природи; 3) використання природних ресурсів: заготівля лікарської сировини, насіння дерев і кущів; 4) діяльність екологічних об’єднань: «зелених» ланок, загонів «зелених» та «лісових» патрулів, природоохоронні акції.

Поширеною і ефективною формою роботи в гуртках є екскурсії на природу, під час яких створюються реальні можливості для формування у дітей почуття єдності з природою, усвідомлення себе її частиною, формування почуття відповідальності за те, що відбувається навколо нас і наслідки наших дій в природному середовищі. Така форма роботи дає можливість приділяти увагу моральним аспектам спілкування людини з довкіллям, вирішувати таке важливе завдання – навчити дітей норм поведінки в природі. Особливого значення при цьому набуває показ взаємозалежних зв’язків між людиною і довкіллям, природоперетворюючого впливу людини на природу, що може бути позитивним (охорона навколишнього природного середовища) і негативним (забруднення повітря, води, знищення рослин, тварин тощо). На прикладах негативного впливу людини на природу у дітей формується своє ставлення до цих дій та їх правомірності.

Зазначимо, що природоохоронна діяльність гуртків нашого закладу органічно поєднується з вивченням таких важливих питань життєдіяльності людини, як народне господарство й побут, їх взаємозв’язки з природою. Важливою також є фольклорно-етнографічна й пошуково-дослідницька робота, у ході якої вихованці мають можливість осягнути багатовікову мудрість стосунків людини з навколишнім світом. Використання місцевого краєзнавчого матеріалу сприяє залученню дітей до вивчення історії рідного краю, історичних місць пам’яток культури, традиційних народних ремесел, музики, пісень, казок, легенд. Вивчаючи національні, місцеві культурно-мистецькі традиції, діти стають їх носіями і продовжувачами, відчувають відповідальність за їх збереження як самобутньої складової загальнолюдського культурно-мистецького надбання.

Організована позашкільним закладом робота екологічного спрямування ґрунтується на добровільній участі дітей, їхніх індивідуальних інтересах і бажаннях. Вона дає широкі можливості для розвитку творчих здібностей, практичних умінь та навичок, сприяє формуванню світогляду дітей, а також допомагає організувати цікаве й корисне дозвілля школярів.



Список літератури:

  1. Кучері Т. В. Екологічне виховання учнів / Т. В. Кучері. – М.: Освіта, 1990. – 327с.

  2. Пустовіт Г. П. Дослідницька робота учнів з екології в позашкільних установах і школах / Г. П. Пустовіт. – К.: Інститут педагогіки АПН України, 1996. – 128 с.


А.П.Возняк, Рашківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Хотинський район

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка