Стратегічні орієнтири розвитку неперервної екологічної освіти у навчальних закладах Чернівецької областіСторінка19/43
Дата конвертації02.04.2017
Розмір2.98 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   43

РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ ОСВІТИ ДЛЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДНИЦЬКУ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНУ РОБОТУ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Мета освіти в інтересах збалансованого розвитку – виховання освіченої людини з активною громадянською позицією, здатної критично мислити, оцінювати ситуацію та прогнозувати наслідки своєї діяльності з точки зору негативного впливу на соціальний розвиток та оточуюче середовище. Потрібен перехід від простої передачі знань та навичок до готовності діяти і жити в швидкоплинних умовах, вчитися передбачувати наслідки вживаних дій, у тому числі й можливі наслідки у сфері стійкості природних екосистем та соціальних структур [1].

Перебудова системи освіти передбачає введення в навчальний процес цілого ряду нетрадиційних тем, підходів та методів, а також посилення міждисциплінарного зв’язку навчання, для того щоб навчитися ставити завдання та вирішувати комплексні соціальні та екологічні проблеми. Освіта в інтересах збалансованого розвитку потребує переорієнтації головної уваги з акту «забезпечення знань» на навчання дітей «опрацюванню проблем та пошуку можливих рішень» [2].

Для підвищення результативності освітянської роботи зі школярами відповідно до цілей освіти в інтересах збалансованого розвитку вкрай необхідним є врахування закономірностей формування особистості, особливостей психічного розвитку дитини.

Стосовно старшокласників психологи зазначають, що для внутрішньої позиції старшого школяра характерне особливе ставлення до майбутнього, сприйняття, оцінка сучасного з погляду майбутнього. У старшому підлітковому віці різко зростає міра вираженості екологічних установок прагматичного типу - «природа-об’єкт користі» [3].

Саме тому дослідницька діяльність старшокласників може виступати як один з факторів формування екологічної свідомості сьогоднішнього школяра – майбутнього громадянина.

Дослідницька діяльність учнів сприяє досягненню однієї з найважливіших цілей освіти – навчити дітей мислити самостійно, ставити і вирішувати проблеми, залучаючи знання з різних сфер науки.

Організація науково-дослідницької діяльності школярів дозволяє розвивати в учнів пізнавальні інтереси, самостійність, дозволяє систематизувати, узагальнювати, поглиблювати знання в окремій ділянці навчального предмета та вчить застосовувати їх на практиці.

Наведемо тематику дослідницьких робіт та проектів, що можуть бути виконані старшокласниками в рамках занять гуртків еколого-натуралістичного профілю, факультативних занять, уроків екології у школі.

Як теми проектів та дослідницьких робіт, спрямованих на підвищення екологічної свідомості членів своєї родини, колективу, старшокласникам можна запропонувати наступні: • розрахування екологічного навантаження «Ecological Footprint»;

 • розробка проекту впровадження велокультури у місті;

 • вивчення екосвідомості городян (анкетування);

 • створення шкільного екологічного сайту.

Тематику, що наведено далі, для більш зручного користування представлено за тематичними розділами.

Збереження біологічного різноманіття: • природно-заповідний фонд області та його роль у підтриманні екологічної рівноваги;

 • збереження біологічного різноманіття нашого краю;

 • міські птахи та їх роль в екосистемі міста.

Зміни клімату:

 • виявлення найбільших об’єктів та процесів свого населеного пункту, що впливають на парниковий ефект;

 • дослідження зміни клімату області (в аспекті наслідків глобального потепління);

 • автотранспорт як джерело хімічного та шумового забруднення населеного пункту;

 • моніторинг кількості викидів шкідливих речовин в атмосферу від автотранспорту.

Заощадження ресурсів:

 • вивчення енергоефективності приміщень навчального закладу, своєї оселі;

 • впровадження ідей «зеленого офісу» в приміщенні навчального закладу;

 • дослідження споживчої поведінки родини;

 • проведення екоаудиту приміщень навчального закладу.

Відходи. Вторинна переробка:

 • пошук шляхів мінімізації побутових відходів у навчальному закладі;

 • дослідження складу побутового сміття;

 • розробка проекту «Селективний збір сміття у моєму місті»;

 • розробка мапи-схеми розташування пунктів збору вторинних ресурсів свого населеного пункту;

 • скільки коштує сміття?

Здоровий спосіб життя:

 • дослідження засобів побутової хімії та виявлення у їх складі речовин, що є небезпечними для здоров’я людини;

 • дослідження їстівних продуктів на наявність потенційно небезпечних харчових домішок; Харчові домішки в продуктах харчування для дітей;

 • вплив кольорової гами населеного пункту на здоров’я його мешканців;

 • дослідження проблеми паління серед учнів навчального закладу;

 • пестициди – необхідність чи шкода?

Дослідницька робота дозволяє вирішувати основні завдання сучасної освіти для збалансованого розвитку. У процесі опрацювання літератури з проблематики досліджень учні отримують нові знання - вчаться вчитися. Отримані знання добре засвоюються учнями, тому що вони були отримані самостійно, і найголовніше – учні розуміють, навіщо їм ці знання необхідні.

У рамках виконання досліджень, особливо у природному середовищі, учні починають розуміти взаємозв’язок предметів шкільної програми. Вони самостійно систематизують знання з різних галузей науки для досягнення необхідного результату. Таким чином, в рамках цієї діяльності у учнів формується більш цілісна картина світу.

Дослідницька діяльність також допомагає продемонструвати дітям комплексність проблем сучасного світу та показати взаємозв’язок природних законів та суспільства.

Література:


 1. Стратегія ЄЕК ООН з освіти в інтересах збалансованого розвитку. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. К.: «Аспект-Поліграф». – 2006. -№3. - 40с.

 2. Материалы XV Международной конференции «Образование в интересах устойчивого развития». Россия, Москва 27-28 июня 2009 года. Санкт-Петербург: «Открытый мир» 2009. – 386 с.

 3. Формування екологічної компетентності школярів: наук.-метод.посібник/ Н.А.Пустовіт, О.Л.Пруцакова, Л.Д. Руденко. – К.: «Педагогічна думка», 2008. – 64 с.Марія Ковбель, вища категорія, викладач-методист Державного вищого навчального закладу «Чернівецький політехнічний коледж», м. Чернівці

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   43


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка