Стратегічні орієнтири розвитку неперервної екологічної освіти у навчальних закладах Чернівецької областіСторінка1/43
Дата конвертації02.04.2017
Розмір2.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Головне управління освіти і науки

Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молодіСтратегічні орієнтири розвитку неперервної екологічної освіти у навчальних закладах Чернівецької області

Матеріали регіональної науково-практичної конференції

(Чернівці, 22 березня 2012 року)
Чернівці – 2012

ББК


С

Склад організаційного комітету для проведення регіональної науково-практичної конференції «Стратегічні орієнтири розвитку неперервної екологічної освіти у навчальних закладах Чернівецької області»  1. Бауер Михайло Йозефович – начальник Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, кандидат філософських наук, доцент.

  2. Тарангул Любов Миколаївна – заступник начальника – начальник управління змісту навчання і виховання Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

  3. Прінько Світлана Іванівна – заступник начальника відділу Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

  4. Боднарюк Світлана Михайлівна – начальник Чернівецької філії Інституту інноваційних технологій змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

  5. Бабин Емілія Петрівна – головний спеціаліст Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

  6. Білянін Григорій Іванович – директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат педагогічних наук, доцент.

  7. Головченко Людмила Юріївна – директор Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

  8. Григор’єва Олена Володимирівна – доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат біологічних наук.

  9. Жук Олена Георгіївна – заступник директора з навчально-методичної роботи Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

  10. Чебан Тетяна Никодимівна – заступник директора з виховної роботи Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

Відповідальний за випуск – Григор’єва О.В.

Літературний редактор – Білогорка М.В.
Друкується за ухвалою Вченої ради ІППОЧО від 14 червня 2012, протокол №2.

С


Стратегічні орієнтири розвитку неперервної екологічної освіти у навчальних закладах Чернівецької області: матеріали регіональної наук.-практ. конф. (Чернівці, 22 березня 2012 р.) / Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. – , 2012. – 312с.

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми теоретичних та прикладних досліджень у галузі екологічної освіти, умови створення еколого-розвивального середовища формування екологічних цінностей дітей дошкільного віку, методологія екологічної освіти учнів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, регіональні аспекти розвитку екологічної освіти Буковинського регіону.

Збірник орієнтовано на педагогічних працівників загальної середньої освіти, керівників гуртків екологічного спрямування.

Матеріали видано в авторській редакції з незначними коректорськими правками.ББК

© Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, 2012

ЗМІСТ


РЕГІОНАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ 6

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ОБЛАСТІ 45

ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА ДЕРЖУПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 62

НЕПЕРЕРВНЕ ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У КОМПЛЕКСІ "ДИТСАДОК – ПОЧАТКОВА ШКОЛА – СЕРЕДНЯ ШКОЛА – СТАРША ШКОЛА" НА БАЗІ ДНЗ "МАЛЯТКО" ТА БАНИЛОВО-ПІДГІРНІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 71

СУЧАСНА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 79

ФОРМУВАННЯ ЕКОЦЕНТРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ 84

ПРИРОДООХОРОННА РОБОТА НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ – ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ШКОЛЯРІВ 88

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 93

ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ПО ОХОРОНІ ВОДНИХ ОБЄКТІВ ОКОЛИЦЬ СЕЛА РАШКІВ 98

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО МОТИВОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНЯТ 102

РОЛЬ ЕКСКУРСІЙ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 106

ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ З ПИТАНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНІХ ЗАПАСІВ КРАЮ 111

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СТРИЖЕНЬ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КУЛЬТУРНОЇ ОСОБИСТОСТІ 115

ПРОЕКТУВАННЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ЗА ПРИНЦИПАМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 119

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ – ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ 124

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА МОЛОДІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 132

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ У СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 136

ЕКОЛОГІЧНИЙ РЕАЛІЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 141

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 145

РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ ОСВІТИ ДЛЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДНИЦЬКУ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНУ РОБОТУ СТАРШОКЛАСНИКІВ 149

ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ» 155

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НПП «ХОТИНСЬКИЙ» СЕРЕД УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 158

НЕПЕРЕРВНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ НА ПРАКТИЦІ: АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД 162

РОЛЬ ПОЗАШКIЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТI ДИТИНИ 167

ФЕНОМЕН ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 172

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ВИХОВАНЦІВ ГУРТКІВ ЕКОЛОГО–НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ЯК СКЛАДОВА ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 177

ВИВЧЕННЯ ТА ОХОРОНА ВИДОВОГО СКЛАДУ ШКІЛЬНОГО ПАРКУ 182

ДОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ В ЕКОЛОГО- НАТУРАЛІСТИЧНИХ ГУРТКАХ 185

формування екологічної компетентності школярів 189

Працюємо над проектом екологічна стежина «В гармонії з природою» 194

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ – ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 198

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ БУКОВИНСЬКОГО РЕГІОНУ 202

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 207

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З БІОЛОГІЇ В ШКОЛІ 212

Формування екологічного світогляду підлітків у дитячому об’єднанні (на прикладі діяльності Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта») 215

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В УМОВАХ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ 225

Створення Екологічної стежини з метою екологічного виховання учнів НВК «Вашківецька гімназія» 229

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ОСВІТИ – РЕЗУЛЬТАТ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕВОЛЮЦІЙНОГО ПІДХОДУ 233

НЕПЕРЕРВНА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА СУЧАСНОГО УКРАЇНЦЯ 238

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 243

СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГО-РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА – ОДНА З ВАЖЛИВИХ УМОВ ЕФЕКТИВНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПАРАДИГМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 248

ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ 252

З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ 257

ФОРМУВАННЯ ЕКОЦЕНТРИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 261

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА БАЗІ НПП «ВИЖНИЦЬКИЙ» 265

УТІЛЕННЯ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕС ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 269

СУЧАСНА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 274

екологічне виховання студентської молоді 278

РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ 283

РОЗВИТОК ЕКОЦЕНТРИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 292

ЕКОЛОГО-РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 297

Громадська екологічна діяльність студентів вищих навчальних закладів 301

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ ЯК ЛАНКА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 305


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка