Статистична теорія систем з кулонівською взаємодією лекторСкачати 84.84 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір84.84 Kb.СТАТИСТИЧНА ТЕОРІЯ СИСТЕМ З КУЛОНІВСЬКОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ
Лектор: доктор фіз.мат.наук, професор, академік НАН України Загородній Анатолій Глібович.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬлекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари/ лаборат., практичні

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1

1

Вступ.

2

1

3
2

Електромагнітні флуктуації в плазмі.

2

1

4
3

Застосування ФТД для опису електромагнітних флуктуацій в рівноважній плазмі.

2

1

4
4

Індивідуально-частинкові і колективні флуктуації.

2

1

4
5

Розрахунок спектрів флуктуацій на основі мікроскопічних рівнянь.

2

1

4
6

Критичні флуктуації в нерівноважній плазмі.

2

1

4
7

Розсіяння хвиль на флуктуаціях в плазмі.

2

1

4
Змістовий модуль 2

8

Спектральні особливості розсіяного випромінювання в ізотропній та магнітоактивній плазмі.

2

1

4
10

Нелінійна взаємодія хвиль в плазмі.

2

1

4
11

Три хвильові взаємодії в плазмі.

2

1

4
12

Параметрична дія високочастотного поля на плазму.

2

1

4
13

Електромагнітні флуктуації і розсіяння хвиль в турбулентній плазмі.

2

1

4
14

Сильно-зв’язані кулонові системи і статистичний опис їх структурних властивостей.

2

1

4
15

Критичні явища в сильно-зв’язаних кулонових системах.

2

1

4
16

Електромагнітні флуктуації і структурні властивості замороженої плазми.

2

1

5
Екзамен


Змістовий модуль 1

 1. Вступ. Проблеми статистичної теорії систем з кулоновою взаємодією.(3год.)

 2. Електромагнітні флуктуації в плазмі. Флуктуаційно-дисипативна теорема для середовищ з частотною і просторовою дисперсією. (3год.)

 3. Застосування ФТД для опису електромагнітних флуктуацій в рівноважній плазмі. Спектри флуктуацій електромагнітних величин в електронній та електронно-іонній плазмі. (3год.)

 4. Індивідуально-частинкові і колективні флуктуації. Спектральні розподіли флуктуацій. (3год.)

 5. Розрахунок спектрів флуктуацій на основі мікроскопічних рівнянь. Узагальнення флуктуаційно-дисипативної теореми на випадок нерівноважної плазми. (3год.)

 6. Критичні флуктуації в нерівноважній плазмі. (3год.)

 7. Розсіяння хвиль на флуктуаціях в плазмі. Струм розсіяння і енергетичні характеристики розсіяного випромінювання. (3год.)


Змістовий модуль 2

 1. Спектральні особливості розсіяного випромінювання в ізотропній та магнітоактивній плазмі. (3год.)

 2. Нелінійна взаємодія хвиль в плазмі. Нелінійна сприйнятливість плазми. (3год.)

 3. Три хвильові взаємодії в плазмі. (3год.)

 4. Параметрична дія високочастотного поля на плазму. Параметричні нестійкості плазми. (3год.)

 5. Плазмова турбулентність. Феноменологічний опис електромагнітних процесів в турбулентній плазмі. (3год.)

 6. Електромагнітні флуктуації і розсіяння хвиль в турбулентній плазмі. (3год.)

 7. Сильно-зв’язані кулонові системи і статистичний опис їх структурних властивостей. (3год.)

 8. Критичні явища в сильно-зв’язаних кулонових системах. (3год.)

 9. Електромагнітні флуктуації і структурні властивості замороженої плазми. (3год.)

Екзамен

Теми практичних занять та самостійної роботи
Змістовий модуль І

 1. Проблеми статистичної теорії систем з кулоновою взаємодією.(1г. л.р. + 3 г. с.р.)

 2. Флуктуаційно-дисипативна теорема для середовищ з частотною і просторовою дисперсією. (1г. л.р. + 4 г. с.р.)

 3. Спектри флуктуацій електромагнітних величин в електронній та електронно-іонній плазмі. (1г. л.р. + 4 г. с.р.)

 4. Спектральні розподіли флуктуацій. (1г. л.р. + 4 г. с.р.)

 5. Узагальнення флуктуаційно-дисипативної теореми на випадок нерівноважної плазми. (1г. л.р. + 4 г. с.р.)

 6. Критичні флуктуації в нерівноважній плазмі. (1г. л.р. + 4 г. с.р.)

 7. Струм розсіяння і енергетичні характеристики розсіяного випромінювання. (1г. л.р. + 4 г. с.р.)


Змістовий модуль 2

 1. Спектральні особливості розсіяного випромінювання в ізотропній та магнітоактивній плазмі. (1г. л.р. + 4 г. с.р.)

 2. Нелінійна сприйнятливість плазми. (1г. л.р. + 4 г. с.р.)

 3. Три хвильові взаємодії в плазмі. (1г. л.р. + 4 г. с.р.)

 4. Параметричні нестійкості плазми. (1г. л.р. + 4 г. с.р.)

 5. Феноменологічний опис електромагнітних процесів в турбулентній плазмі. (1г. л.р. + 4 г. с.р.)

 6. Електромагнітні флуктуації і розсіяння хвиль в турбулентній плазмі. (1г. л.р. + 4 г. с.р.)

 7. Сильно-зв’язані кулонові системи і статистичний опис їх структурних властивостей. (1г. л.р. + 4 г. с.р.)

 8. Критичні явища в сильно-зв’язаних кулонових системах. (1г. л.р. + 4 г. с.р.)

 9. Електромагнітні флуктуації і структурні властивості замороженої плазми. (1г. л.р. + 5 г. с.р.)Контрольні запитання:


 1. Рівняння Максвелла-Лоренца для системи заряджених частинок.

 2. Мікроскопічна фазова густина та рівняння для неї.

 3. Переріз розсіяння електромагнітної хвилі на флуктуаціях густини електронів.Рівняння еволюції флуктуацій для системи заряджених частинок. Лінійне наближення за флуктуаціями.

 4. Критичні флуктуації і ефективна температура.

 5. Ланжевенові рівняння для флуктуацій електромагнітного поля в плазмі.

 6. Формула Кубо.

 7. Кореляційні функції ланжевенових джерел електромагнітних флуктуацій.

 8. Взаємодія електромагнітної хвилі з флуктуаціями в плазмі. Струм розсіяння.

 9. Розрахунок кореляційних функцій флуктуацій електричного поля на основі ланжевенових рівнянь.

 10. Переріз трансформації електромагнітної хвилі на флуктуаціях густини електронів.

 11. Флуктуаційно-дисипативна теорема.

 12. Кореляційні функції флуктуацій та їх спектральні представлення.

 13. Рівняння еволюції флуктуацій в потенціальному наближенні. Кореляційна функція флуктуацій електричного потенціалу.

 14. Застосування флуктуаційно-дисипативної теореми для розрахунку кореляційних функцій флуктуацій електричного поля.

 15. Розрахунок кореляційних функцій флуктуацій густини заряду на основі ланжевенових рівнянь.

 16. Обернення флуктуаційно-дисипативної теореми.

 17. Розрахунок інтегралу зіткнень Балеску-Ленарда на основі теорії флуктуацій.

 18. Формула Найквіста.Квантове кінетичне рівняння з самоузгодженим полем. Спектр власних хвиль у Фермі та Бозе-системах.

 19. Статична кореляційна функція густини електронів в однокомпонентній рівноважній плазмі.

 20. Спектральні властивості кореляційних функцій флуктуацій густини заряду у плазмі.

 21. Флуктуаційно-дисипативна теорема для ланжевенових джерел флуктуацій електричного поля.

 22. Інтенсивність спонтанного (флуктуаційного) випромінювання у плазмі.

 23. Статична кореляційна функція густини електронів в рівноважній електронно-іонній плазмі.

 24. Квантовий опис багаточастинкових систем. Вігнерівське представлення матриці густини, перетворення Вейля.

 25. Застосування флуктуаційно-дисипативної теореми для розрахунку флуктуацій густини заряду.

 26. Інтенсивність випромінювання абсолютно чорного тіла. Формула Планка.

 27. Вимушене розсіяння хвиль у плазмі. Критичні флуктуації.


Рекомендована література

Основна:

 1. О.Г.Ситенко, В.М.Мальнєв. Основи теорії плазми. –К:. Наукова думка, 1994.

 2. А.Г.Ситенко. Флуктуации и нелинейное взаимодействие волн в плазме. –К:. Наукова думка, 1996.

Додаткова:

 1. A.G.Sitenko, A.G.Zagorodny. On the phenomenological description of electromagnetic fluctuations in turbulent plasmas. УФЖ, 40, 390, 1995.

 2. A.G.Sitenko, A.G.Zagorodny, Yu.I.Chuetov, et al.Plasma, Phys. Control. Fusion. 38, A105, 1996.

 3. O.I.Gerasimov, A.G.Sitenko, P.Schram, A.G.Zagorodny. Critical behaviour of effective potential within the charged-hard-sphere model. Physica. B228, 40, 1996.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка