Стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справиСторінка1/5
Дата конвертації26.12.2016
Розмір1.04 Mb.
  1   2   3   4   5


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС

Загальні вимоги та правила складання

(ДЕРЖСТАНДАРТ 7.1-2003, IDТ)

ДСТУ ДЕРЖСТАНДАРТ 7.1:2006Видання офіційне

Київ


ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2007


ДСТУГОСТ 7.1:2006

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

ОФОРМЛЕННЯ: Ю. Кожедуб

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 10 листопаду 2006 р. № 322 з 2007-07-01

3 Національний стандарт відповідає ДЕРЖСТАНДАРТ 7.1-2003 Система стандартів за інформацією, библио-течному й видавничій справі. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Об-щие вимоги й правила складання (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Цей стандарт бачений на підставі «Догоди про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 ПОВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням ДЕРЖСТАНДАРТ 7.1-84, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.16-79, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.18-79, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.34-81, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.40-82)

Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати документ повністю чи частково на будь-яких носіях без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.

Держспоживстандарт України, 2007

ДСТУ ДЕРЖСТАНДАРТ 7.1:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний ДЕРЖСТАНДАРТ 7.1-2003 Система стандартів по информа-ции, бібліотечній і видавничій справі. Бібліографічний запис. Бібліографічне описа-ние. Загальні вимоги й правила складання (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання).

Цей стандарт замінює ДЕРЖСТАНДАРТ 7.1-84, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.16-79, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.18-79, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.34-81, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.40-82.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесене такі редакційні зміни:


  • на першій сторінці вилучено дату надання чинності ДЕРЖСТАНДАРТ 7.1-2003 у Російськійфедерації й внесено дату надання чинності цього стандарту в Україні;

  • вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації

  • структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» - оформлене згідно з вимогами національної стандартизації України.

Міждержавні стандарти ДЕРЖСТАНДАРТ 7.0-99, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.4-95, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.5-98, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні не впроваджені, замість них є чинні ДЕРЖСТАНДАРТ 7.0-84, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.4-86, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.5-88, відповідно.

Міждержавний стандарт ДЕРЖСТАНДАРТ 7.59-2003 впроваджено в Україні як національний ідентичний стандарт ДСТУ ДЕРЖСТАНДАРТ 7.59:2003 (ИСО 5963-85) Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Індексування документів. Загальні вимоги систематизації та пред-метизації (ДЕРЖСТАНДАРТ 7.59-2003 (ИСО 5963-86), ГОТ).Міждержавні стандарти ДЕРЖСТАНДАРТ 7.76-96, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.80-2000, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.82-2001, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.83-2001 в Україні не впроваджені й чинних замість них немає.
1 РОЗРОБЛЕНИЙ Російською книжковою палатою Міністерства Російської Федерації по справах печатки, телерадіомовлення й засобів масових комунікацій, Російською державною бібліотекою й Російською національною бібліотекою Міністерства культури Російської Федерації, Міждержавним технічним комітетом зі стандартизації ТК 191 «Науково-технічна інформація, бібліотечна й видавнича справа» 

2 ВНЕСЕНИЙ Держстандартом Росії

3 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною Радою по стандартизації, метрології й сертифікації (протокол № 12 від 2 липня 2003 р.)

За прийняття проголосували:Найменування держави

Найменування національного органа по стандартизації

Вірменія

Армгосстандарт

Білорусь

Держстандарт Республіки Білорусь

Казахстан

Держстандарт Республіки Казахстан

Кыргызия

Кыргызстандарт

Молдова

Молдовастандарт

Російська Федерація

Держстандарт Росії

Таджикистан

Таджикстандарт

Туркменістан

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Узбекистан

Узгосстандарт

Україна

Держстандарт України

 

3 Постановою Державного комітету Російської Федерації по стандартизації й метрології  від 25 листопада 2003 р. № 332-ст міждержавний стандарт ДЕРЖСТАНДАРТ 7.1–2003   уведений у дію безпосередньо як державний стандарт Російської Федерації з 1 липня 2004 р.

 

4 Замість ДЕРЖСТАНДАРТ 7.1-84, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.16-79, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.18-79, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.34-81, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.40-82 

Зміст


1 Область применения.

2 Нормативные ссылки.

3 Термины и определения.

4 Общие положения.

5 Одноуровневое библиографическое описание.

5.1 Структура и состав одноуровневого библиографического описания.

5.2 Область заглавия и сведений об ответственности.

5.3 Область издания.

5.4 Область специфических сведений.

5.5.4Область вихідних даних.

5.6. Область физической характеристики.

5.7 Область серии.

5.8 Область примечания.

5.9 Область стандартного номера (или его альтернативы) и условий доступности.

6 Многоуровневое библиографическое описание.

6.2 Библиографическое описание многотомного документа.

6.3 Библиографическое описание сериальных и других продолжающихся ресурсов.

7 Аналитическое библиографическое описание.

7.1 Основные положения.

7.2 Сведения о составной части документа.

7.3 Сведения об идентифицирующем документе.

7.4 Сведения о местоположении составной части в идентифицирующем документе.

7.5 Особенности описания некоторых видов идентифицирующих документов.

7.6 Составные части, опубликованные под обобщающим заглавием.

7.7.6Бібліографічний опис рецензій і рефератів.

Приложение А (справочное)
1 Область застосування

Дійсний стандарт установлює загальні вимоги й правила складання бібліографічного опису документа, його частини або групи документів: набір областей і елементів бібліографічного опису, послідовність їхнього розташування, наповнення й спосіб подання елементів, застосування запропонованої пунктуації й скорочень.

Стандарт поширюється на опис документів, що складається бібліотеками, органами науково-технічної інформації, центрами державної бібліографії, видавцями, іншими библиографирующими установами.

Стандарт не поширюється на бібліографічні посилання.

 

2 Нормативні посиланняУ дійсному стандарті використані посилання на наступні стандарти:

ДЕРЖСТАНДАРТ 7.0-99. Система стандартів за інформацією, бібліотечній і видавничій справі. Інформаційно-бібліотечна діяльність, бібліографія. Терміни й визначення

ДЕРЖСТАНДАРТ 7.4-95. Система стандартів за інформацією, бібліотечній і видавничій справі. Видання. Вихідні відомості

ДЕРЖСТАНДАРТ 7.5-98. Система стандартів за інформацією, бібліотечній і видавничій справі. Журнали, збірники, інформаційні видання. Видавниче оформлення публикуемых матеріалів

ДЕРЖСТАНДАРТ 7.9-95. Система стандартів за інформацією, бібліотечній і видавничій справі. Реферат і анотація. Загальні вимоги

ДЕРЖСТАНДАРТ 7.11- . Система стандартів за інформацією, бібліотечній і видавничій справі. Скорочення слів і словосполучень на іноземних європейських мовах у бібліографічному описі

ДЕРЖСТАНДАРТ 7.12-93. Система стандартів за інформацією, бібліотечній і видавничій справі. Бібліографічний запис. Скорочення слів російською мовою. Загальні вимоги й правила

ДЕРЖСТАНДАРТ 7.59-2003. Система стандартів за інформацією, бібліотечній і видавничій справі. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації й предметизации

ДЕРЖСТАНДАРТ 7.76-96. Система стандартів за інформацією, бібліотечній і видавничій справі. Комплектування фонду документів. Бібліографування. Каталогізація. Терміни й визначення

ДЕРЖСТАНДАРТ 7.80-2000. Система стандартів за інформацією, бібліотечній і видавничій справі. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги й правила складання

ДЕРЖСТАНДАРТ 7.82-2001. Система стандартів за інформацією, бібліотечній і видавничій справі. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис електронних ресурсів

ДЕРЖСТАНДАРТ 7.83-2001. Система стандартів за інформацією, бібліотечній і видавничій справі. Електронні видання. Основні види й вихідні відомості.

 

3 Терміни й визначенняУ дійсному стандарті застосовують терміни за ДСТ 7.0, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.76, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.83.

4 Загальні положення

4.1 Бібліографічний опис містить бібліографічні відомості про документ, наведені за певними правилами, що встановлює наповнення й порядок проходження областей і елементів, і призначені для ідентифікації й загальної характеристики документа.

Бібліографічний опис є основною частиною бібліографічного запису. Бібліографічний запис може включати також заголовок, терміни індексування (класифікаційні індекси й предметні рубрики), анотацію (реферат), шифри зберігання документа, довідки про додаткові бібліографічні записи, дату завершення обробки документа, відомості службового характеру.

Формування заголовка бібліографічного запису регламентує ДЕРЖСТАНДАРТ 7.80. Формування класифікаційних індексів і предметних рубрик - ДЕРЖСТАНДАРТ 7.59. Анотацію (реферат) становлять за ДСТ 7.9.

4.2 Об'єктами складання бібліографічного опису є всі види опублікованих (у тому числі депонованих) і неопублікованих документів на будь-яких носіях – книги, сериальные й інші триваючі ресурси, нотні, картографічні, аудіовізуальні, образотворчі, нормативні й технічні документи, мікроформи, електронні ресурси, інші тривимірні штучні або природні об'єкти; складові частини документів; групи однорідних і різнорідних документів.

4.2.1 По кількості частин розрізняють об'єкти опису, що складаються з однієї частини (одночастинні об'єкти), і об'єкти опису, що складаються із двох і більше частин (многочастные об'єкти).

Одночастинний об'єкт - разовий документ або окрема фізична одиниця многочастного документа на одному фізичному носії: однотомний документ або окремий тім (випуск) багатотомного документа, окремий компонент комплектного документа, сериального або іншого триваючого ресурсу.

Многочастный об'єкт - документ, що представляє сукупність окремих фізичних одиниць на однаковому або різному фізичному носіях - багатотомний документ, комплектний документ, сериальный або інший триваючий ресурс.

4.2.2 Об'єкт також може бути складовою частиною одночастинного документа або одиниці многочастного документа.

4.3 Залежно від структури опису розрізняють одноуровневое й багаторівневий бібліографічний опис.

4.3.1 Одноуровневое опис містить один рівень. Його становлять на одночастинний документ, на завершений многочастный документ у цілому, на окрему фізичну одиницю, а також групу фізичних одиниць многочастного документа (див. розділ 5).

4.3.2 Багаторівневий опис містить два й більше рівні. Його становлять на многочастный документ (багатотомний або комплектний документ у цілому, сериальный або інший триваючий ресурс у цілому) або на окрему фізичну одиницю, а також групу фізичних одиниць многочастного документа - один або кілька томів (випусків, номерів, частин) багатотомного, комплектного документа, сериального або іншого триваючого ресурсу (див. розділ 6).

4.4 До складу бібліографічного опису входять наступні області:

1 область заголовка й відомостей про відповідальність

2 область видання

3 область специфічних відомостей

4 область вихідних даних

5 область фізичної характеристики

6 область серії

7 область примітки

8 область стандартного номера (або його альтернативи) і умов доступності.

4.5 Області опису складаються з елементів, які діляться на обов'язкові й факультативні. В описі можуть бути тільки обов'язкові елементи або обов'язкові й факультативні.

4.5.1 Обов'язкові елементи містять бібліографічні відомості, що забезпечують ідентифікацію документа. Їх приводять у будь-якому описі.

Якщо обов'язковий елемент, загальний для описів, що ввійшли в бібліографічний посібник, винесений у заголовок бібліографічного посібника або його розділів, то він, як правило, не повторюється в кожному описі (наприклад, ім'я автора в покажчику праць одного автора, ім'я видавця у видавничому каталозі, дата видання в хронологічному списку робіт і т.п.).

4.5.2 Факультативні елементи містять бібліографічні відомості, що дають додаткову інформацію про документ. Набір факультативних елементів визначає установа, у якому складається опис. Він повинен бути постійним для певного інформаційного масиву.

З найбільшою повнотою факультативні елементи приводять в описах для державних бібліографічних покажчиків, бібліотечних каталогів (у картковій і електронній формі), баз даних великих універсальних наукових бібліотек і центрів державної бібліографії.

4.6 Області й елементи приводять у встановленій послідовності, що представлена в переліку роздягнула 5. Окремі області й елементи можуть повторюватися. Бібліографічні відомості, що ставляться до різних елементів, але граматично зв'язані в одній пропозиції, записують у попередньому елементі.

Правила наповнення областей і елементів бібліографічними відомостями й приведення попередніх їм запропонованих знаків пунктуації є загальними для всіх об'єктів бібліографічного опису, незалежно від виду документа й від того, на якому носії інформації відомості поміщені.

Для опису певних видів документів (образотворчих, аудіовізуальних, картографічних, нотних документів, сериальных і інших триваючих ресурсів, окремих видів нормативних і технічних документів, електронних ресурсів, і т.п.) передбачені особливі елементи й область специфічних відомостей, у яких відбиваються відомості про особливості інформації, її фізичного носія, типу публікації й інші відомості, характерні для даного виду документа.

4.7 Пунктуація в бібліографічному описі виконує дві функції - звичайних граматичних розділових знаків і знаків запропонованої пунктуації, тобто знаків, що мають розпізнавальний характер для областей і елементів бібліографічного опису. Запропонована пунктуація (умовні розділові знаки) сприяє розпізнаванню окремих елементів в описах на різних мовах у вихідних формах традиційної й машиночитаемой каталогізації - записах, представлених на друкованих картках, у бібліографічних покажчиках, списках, на екрані монітора комп'ютера й т.п.

4.7.1 Запропонована пунктуація передує елементам і областям або містить їх. Її вживання не пов'язане з нормами мови.

Як запропонована пунктуація виступають розділові знаки й математичні знаки:. –

крапка й тирі

.

крапка

,

кома

:

двокрапка

;

крапка з комимноготочие

/

коса риса

//

дві косі риси

( )

круглі дужки

[ ]

квадратні дужки

+

знак плюс

=

знак рівності

Наприкінці бібліографічного опису ставиться крапка.

4.7.2 Кожної області опису, крім першої, передує знак крапка й тирі, що ставиться перед першим елементом області. Якщо перший елемент відсутній, знак крапку й тирі ставлять перед наступним елементом, запропонований знак якого в цьому випадку опускають. Виключення становлять знаки круглі й квадратні дужки, які зберігаються й після знака області.

4.7.3 При повторенні області специфічних відомостей, області примітки й області міжнародного стандартного номера повторюють і знак області - крапку й тирі, а при повторенні області серії відомості про кожну серію містять в окремі круглі дужки без знака крапка й тирі між ними.

4.7.4 Області опису можуть бути виділені різними шрифтами або записані з нового рядка. У цих випадках знак крапку й тирі заміняють крапкою, що приводить наприкінці попередньої області.

4.7.5 Для більше чіткого поділу областей і елементів, а також для розрізнення запропонованої й граматичної пунктуації застосовують пробіли в один друкований знак до й після запропонованого знака. Виключення становлять крапка й кома - пробіли залишають тільки після них.

4.7.6 Круглі й квадратні дужки розглядають як єдиний знак, що передує пробіл перебуває перед першою (відкриваючої) дужкою, а наступний пробіл - після другої (закриваючої) дужки.

4.7.7 Кожний елемент приводять із попереднім знаком запропонованої пунктуації. Якщо елемент (крім першого елемента області) повторюється, повторюють і попередній йому знак запропонованої пунктуації, за винятком знака коса риса. Якщо елемент не приводять в описі, опускають і запропонований йому знак.

Елементи, граматично зв'язані в одній пропозиції, не розділяють запропонованою пунктуацією.

4.7.8 Частина елемента при необхідності може бути опущена. Пропуск частини елемента позначають знаком пропуску - многоточием із пробілами до й після знака. Відсутність області або елемента в цілому многоточием не позначається.

4.7.9 Якщо сусідні елементи в межах однієї області повинні бути наведені у квадратних дужках, те їх містять у загальні квадратні дужки. Виключення становить загальне позначення матеріалу, що завжди містять в окремі квадратні дужки. Якщо суміжні елементи ставляться до різних областей, то кожний елемент містять в окремі квадратні дужки.

4.7.10 Усередині елементів зберігають пунктуацію, що відповідає нормам мови, на якому складений опис. Якщо елемент складається з декількох слів або фраз, що представляють закінчені пропозиції, їх приводять із тими розділовими знаками, які зазначені в документі. Якщо розділові знаки між словами або фразами відсутні, їх проставляють відповідно до правил приведення конкретних елементів опису (див. розділ 5), а також правилами граматики.

4.7.11 При сполученні граматичного й запропонованого розділових знаків в описі приводять обидва знаки. Якщо елемент закінчується многоточием або крапкою наприкінці скороченого слова, а запропонована пунктуація наступного елемента є крапкою або крапкою й тирі, то крапку, що ставиться до запропонованої пунктуації наступного елемента, опускають. Математичні, хімічні та інші знаки в описі відтворюють.

Правила приведення знаків пунктуації, запропонованих і граматичних, в окремих елементах опису див. у розділі 5.

4.8 Джерелом інформації для складання бібліографічного опису є документ у цілому. При необхідності в описі можуть бути наведені відомості, запозичені із джерел поза документом.

Джерело інформації може бути одиничним або множинним.

4.8.1 Головним джерелом інформації є елемент документа, що містить основні вихідні й аналогічні їм відомості, - титульний аркуш, титульний екран, етикетка й наклейка й т.п. (за ДСТ 7.4, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.5, ДЕРЖСТАНДАРТ 7.83). Для кожного виду документів установлене певне головне джерело інформації.

Якщо головне джерело інформації відсутній (наприклад, етикетка на аудіовізуальному документі) або недоступний для використання (наприклад, титульний екран електронного ресурсу), вибирають джерело інформації, альтернативний головному. При цьому, у першу чергу, використають джерело, що є частиною документа, потім - джерела, що супроводжують документ: відомості, поміщені на контейнері; супровідні матеріали, опубліковані видавцем, виготовлювачем, розповсюджувачем і т.п.

Якщо використають кілька джерел, їхня комбінація розглядається як єдине головне джерело.

4.8.2 Джерела поза документом використають, якщо необхідна інформація не доступна з головного джерела або джерел, що супроводжують документ. Відомості можуть бути запозичені з опублікованих бібліографічних записів на документ (каталогів бібліотек, музеїв і т.п., бібліографічних покажчиків і баз даних); інших джерел поза документом (наприклад, довідкових видань, авторитетних файлів, метаданных).

4.8.3 Бібліографічні відомості вказують в описі в тім виді, у якому вони дані в джерелі інформації. Відсутні уточнюючі відомості, а також повністю відсутні необхідні дані формулюють на основі аналізу документа (для друкованих видань, титульні аркуші яких втрачені, географічних карт без назви, неопрацьованих звукозаписів і т.п.).

Відомості, сформульовані на основі аналізу документа, а також запозичені із джерел поза документом, у всіх областях бібліографічного опису, крім області примітки, приводять у квадратних дужках.

4.8.4 Для кожної області опису певного виду документів установлене запропонований (основний) джерело інформації - один або трохи (наприклад, для області заголовка й відомостей про відповідальність запропонованими джерелами інформації є: титульний аркуш - для книг, перша й остання смуги - для газет і т.п.).

При різночитаннях однорідних відомостей у різних джерелах перевага віддається бібліографічним відомостям, запозиченим із запропонованого джерела інформації.

При відсутності запропонованого джерела інформації він заміняється іншим, котрий містить найбільш повну інформацію.

Відомості, запозичені не із запропонованого джерела інформації, приводять у квадратних дужках.

4.9 Мова бібліографічного опису, як правило, відповідає мові вихідних відомостей документа. Окремі елементи в описі можуть бути наведені мовою библиографирующего установи.

4.9.1 Бібліографічний опис у цілому або його окремих елементах можуть бути наведені в транскрипції, транслітерації на графіку іншої мови або в перекладі на іншу мову. Транслітерація виробляється відповідно до міжнародних або національних стандартів транслітерації відповідних мов.

4.9.2 Якщо серед текстів і вихідних відомостей у джерелі інформації є текст і всі вихідні відомості офіційною мовою (мовах) країни, у якій перебуває библиографирующее установа, перевага у виборі мови бібліографічного опису віддається цій мові (мовам).

4.9.3 Якщо вихідні відомості в документі на всіх мовах неповні, вибирають мова, на якому дані найбільш повні відомості.

4.10 При складанні бібліографічного опису з метою забезпечення його компактності можна застосовувати скорочення слів і словосполучень, пропуск частини елемента, об'єднання різних записів в один бібліографічний запис і інші прийоми скорочення.

Якщо библиографирующее установа вирішує скорочувати окремі слова й словосполучення в описі, ці скорочення повинні відповідати ДЕРЖСТАНДАРТ 7.11 і ДЕРЖСТАНДАРТ 7.12.

Головною умовою скорочення слів є однозначність їхнього розуміння й забезпечення розшифровки скорочених слів. Не слід скорочувати слова в тих випадках, коли це може спотворити або зробити неясним зміст тексту опису, утруднити його розуміння.

4.10.1 Скорочення застосовують у всіх областях бібліографічного опису. Не допускається скорочувати будь-які заголовки в будь-якій області (за винятком випадків, коли скорочення є в самім джерелі інформації) і загальне позначення матеріалу. Виключення становить аналітичний бібліографічний опис - див. 7.3.3.

Якщо в джерелі інформації наведене скорочення більше коротке, чим регламентоване в ДЕРЖСТАНДАРТ 7.12, його так і відтворюють в описі.

4.10.2 Уніфіковані форми скорочень, застосовувані в окремих положеннях, приводять на російській або латинській мовах:

і інші (et alii) – і ін. ( et al.);

і так далі (et cetera) – і т.д.  (etc.);

тобто (id est) - тобто (i. e.);

без місця (sine loco) – б.м.  (s. l.);

без видавця (sine nomine) – б.и.  (s. n.);

роздільна пагінація (pagina varia) – разд. паг. (pag. var.).

При необхідності їхні еквіваленти приводять на інших мовах.

4.10.3 В окремих випадках, наприклад при записі дуже довгого заголовка, допускається застосовувати такий спосіб скорочення, як пропуск окремих слів, фраз, якщо це не приводить до перекручування змісту.

4.10.4 Деякі відомості, наявні в джерелі інформації, можна не приводити в бібліографічному описі й не позначати їхній пропуск, наприклад назви орденів, почесні, військові й учені звання, терміни, що вказують на правовий статус організації, дані про схвалення, допуск і т.п.

4.11 При складанні бібліографічного опису дотримують норм сучасної орфографії. Виключення становлять стародавні (XVI - XVIII вв.) або стилізовані під стародавні документи, в орфографії яких відбиті особливості мови епохи, а також стилізовані під старовину найменування сучасних організацій і заголовка документів.

4.11.1 Прописні букви застосовують відповідно до сучасних правил граматики тієї мови, на якому складене бібліографічний опис, незалежно від того, які букви вжиті в джерелі інформації. Із прописних букв починають перше слово кожної області, а також перше слово наступних елементів: загального позначення матеріалу й будь-яких заголовків у всіх областях опису. Всі інші елементи записують із малої літери.

Зберігають прописні й малі літери в офіційних найменуваннях сучасних організацій і інших власних імен.

4.11.2 При наявності в джерелі інформації явних помилок і помилок, що не спотворюють змісту тексту, відомості в бібліографічному описі приводять у виправленому виді й не обмовляють виправлення. Пропущені букви або цифри вставляють, уклавши їх у квадратні дужки.

Помилки й помилки, що змінюють зміст тексту, а також всі помилки в прізвищах, ініціалах осіб, що приймали участь у створенні документа, відтворюють у бібліографічному описі без змін, за винятком міжнародного стандартного номера (див. 5.9.3). Після них у квадратних дужках приводять правильне написання з попереднім скороченням «тобто» або його еквівалентом латинською мовою - «i. e.».

Відомості, що викликають сумнів, приводять в описі зі знаком питання, укладеним у квадратні дужки.

4.11.3 Символи або інші знаки, які неможливо відтворити доступними засобами (не букви й не цифри), заміняють їхніми еквівалентами у вигляді букв або слів, укладених у квадратні дужки.

4.11.4 Числівники в бібліографічному описі, як правило, приводять у тім виді, як вони дані в джерелі інформації, тобто римськими або арабськими цифрами, або в словесній формі, з урахуванням наступних положень.

4.11.4.1 Римські цифри й числівники в словесній формі заміняють арабськими цифрами при позначенні кількості актів або дій сценічних добутків, класів або курсів навчальних закладів; номерів туристських маршрутів; порядкових номерів видання; порядкових номерів музичних добутків, номерів опусу; кількості інструментів, голосів; року або дат виходу, поширення документа; відомостей в області фізичної характеристики інших, чим пагінація; номерів (випусків) багатотомного документа, сериального або іншого триваючого ресурсу.

4.11.4.2 Кількісні числівники позначають арабськими цифрами без нарощення закінчення. Порядкові числівники приводять, як правило, з нарощенням закінчень за правилами граматики мови. Якщо не вдалося встановити закінчення порядкового числівника, допускається замінити його крапкою. Без нарощення закінчення приводять порядкові номери томів, глав, сторінок, класів, курсів, якщо родове слово (тім, глава й т.п.) передує порядковому номеру.


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка