Систематизований бюлетень нових надходженьСторінка4/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4   5

Воєнна наука. Військова справа


Малиновский И. А. О том, как воевали в старину и как теперь воюют / И. А. Малиновский ; Ин-т права им. И. Малиновского Нац. ун-та "Острож. акад" ; [под ред. и предисл. В. А. Попелюшко]. – Острог : Изд-во Нац. ун-та "Острож. акад.", 2012. – 36 С. – (Антология историко-правовой мысли).

Х919 / М 19 філ. № 1, хр


Безпека життєдіяльності людини


Безпека життєдіяльності людини в регіонах України : прогр. III студент. наук. конф., 19–20 квіт. 2012 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 28 с.

Ц69 / Б 40 хрКовжога С. О. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / С. О. Ковжога, О. Д. Малько, А. М. Полєжаєв. – Х. : Право, 2012. – 304 с.

Ц69 я7 / К 56 хр, ч.з. № 2Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. : О. Д. Малько [та ін.]. – Х. : Право, 2012. – 86 с.

Ц69 р / Н 15 хр, ч.з. № 2, н/аб, філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Пустомельник В. П. Владимир Палюх: огнеборец, практик, педагог / В. П. Пустомельник. – Х. : Міськдрук, 2010. – 88 с.

Ц69 (4УКР)д / П 89 хрЦивільний захист і охорона праці в галузі : навч. посіб. / С. О. Ковжога [та ін.] ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 192 с.

Ц69 (4УКР)я73 / Ц 58 хр, ч.з. № 2, н/аб, філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Наука. Наукознавство


Сучасна наука в мережі інтернет : матеріали шостої наук.-практ. інтернет-конф., 25–27 лют. 2010 р. / Ін-т наук. прогнозування, Крим. ін-т економіки та госп. права, Севастоп. філ., ТК Меганом. – К. : Меганом, 2010. – Ч. 3. – 88 с.

Ч21(4УКР) я4 / С 91 хр


Освіта. Педагогіка


Відповідність часу: [Національний гірничий університет] / О. С. Бешта [та ін.] ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : Арт-Прес, 2012. – 288 с. : ілюстр.

Ч484 (4УКР) / В 42 хрВиктор Антонович Садовничий : богр. очерк [ректора Моск. ун-та]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2009. – 104 с.

Ч48 (4РОС) / С 14 хрГончаров С. М. Методи та технології навчання в кредитно-трансферній системі організації навчального процесу : навч.-метод. посіб. / С. М. Гончаров, В. А. Гурин ; Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2010. – 451 с.

Ч481.26 / Г 65 хрДем'янко Н. Ю. Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В. М. Верховинця : монографія / Н. Ю. Дем'янко. – Полтава : АСМІ, 2012. – 268 с.

Ч33 (4УКР)/ Д 32 хрКларк Б. Р Поддержание изменений в университетах. Преемственность кейс–стади и концепций / Б. Р. Кларк ; пер. с англ. Е. Степкина. – М. : Высш. шк. экономики, 2011. – 312 С. – (Теория и практика образования).

Ч48 (0) / К 47 хрНауково-освітній потенціал України / авт.-упоряд. Л. М. Гаврилюк. – К. : Укр. рейнинг, 2012. – Кн. 2 : Наукові установи; Навчальні заклади; Відомі імена в освіті і науці. – 288 с. : ілюстр.

Ч48(4УКР) / Н 34 ДБВ, хр, н/аб, ВРКУніверситетські музеї: європейський досвід та українська практика : зб. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6–7 жовт. 2011 р., М. Київ). – Ніжин : Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2012. – 420 с.

Ч48 / У 58 хр, н/аб

Ученые записки Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия". – Х. : Изд–во НУА, 2011. – Спец. вып. : О простом и сложном профессионально : посвящ. 20–летию НУА / гл. ред. В. И. Астахова. – 248 с.

Ч30/49 я4 / О–11 хр


Фізична культура і спорт


Програма навчальної дисципліни "Фізичне виховання" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. В. Попрошаєв [та ін.]. – Х., 2012. – 8 с.

Ч51 р / П 78 хр, навч. від., н/аб, студ/аб, Крым. фак., Полт. ф-т, філ. № 1

+ Повнотекст. док.

Мовознавство


Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Латинська мова" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. 1 курсу (II семестр) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. П. Сімонок, О. Ю. Кузнєцова, Н. В. Харитонова. – Х., 2012. – 20 с.

Ш146 р / Н 15 хр, ч.з. № 2, н/аб, філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф–ти, навч. від., студ/аб

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська) професійного спрямування" : (галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030202 "Міжнар. право") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. П. Липко [та ін.]. – Х., 2012. – 19 с.

Ш143.21 р / П 78 хр, ч.з. № 2, н/аб, філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська) професійного спрямування" : для студ. ф–ту підгот. юристів для МЗС України (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. П. Липко [та ін.]. – Х., 2012. – 11 с.

Ш143.21 р / П 78 хр, н/аб, філ. № 1, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська) професійного спрямування" : для студ. ф–ту підгот. юристів для МЗС України (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 8.030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. П. Липко [та ін.]. – Х., 2012. – 12

Ш143.21 р / П 78 хр, н/аб, філ. № 1, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (німецька) : для студ. ф-ту підгот. юристів для МЗС України (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. П. Липко [та ін.]. – Х., 2012. – 12 с.

Ш143.24 р / П 78 хр, н/аб, філ. № 1, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (німецька) : для студ. ф-ту підгот. юристів для МЗС України (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. П. Липко [та ін.]. – Х., 2012. – 10 с.

Ш143.24 р / П 78 хр, н/аб, філ. № 1, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (французька)" : для студ. ф-ту підгот. юристів для МЗС України (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 8.030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. П. Липко [та ін.]. – Х., 2012. – 13 с.

Ш147.11 р / П 78 хр, н/аб, філ. № 1, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (французька) за професійним с.прямуванням" : для студ. ф-ту підгот. юристів для МЗС України (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. П. Липко [та ін.]. – Х., 2012. – 9 с.

Ш147.11 р / П 78 хр, ч.з. № 2, н/аб, філ. № 1, Крим., Полт. ф-ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Латинська мова" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. 1 курсу (II семестр) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. Н. В. Харитонова. – Х., 2012. – 8 с.

Ш146 р / Н 15 хр, ч.з. № 2, н/аб, філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф–ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Практикум : навч. посіб. / ред. М. М. Фащенко. – К. : Академія, 2010. – 176 С. – (Альма матер).

Ш141.4 я7 / С 91 хр


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка