Систематизований бюлетень нових надходженьСторінка3/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4   5

Соціологія. Соціологічні науки


Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Конфліктологія" : метод. поради та завдання : галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право" : для студ. 3 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. : М. П. Требін [та ін.]. – Х., 2012. – 26 с.

С55.7 р / И 60 хр, ч.з. № 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки : колект. моногр. / НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи ; [за ред. Е. М. Лібанової]. – К., 2012. – 320 с.

С73(4УКР) / Л 93 хрМалиновська О. А. Урізноманітнення складу населення України під впливом міжнародної міграції: виклики та шляхи реагування : аналіт. доп. / О. А. Малиновська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 56 с.

С73(4УКР) / М 19 хрПрограма навчальної дисципліни "Конфліктологія" : (галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.0302.02 / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. П. Требін, Л. М. Герасіна. – Х., 2012. – 11 с.

С55.7 р / П 78 хр, ч.з. № 2, н/аб, студ/аб, філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Cохань Л. В. Искусство жизнетворчества. Предназначение. Жизнетворчество. Судьба : социолог. очерки, соц.-психолог. эссе, интервью, глоссарий / Л. В. Сохань ; НАН Украины, Ин-т социологии. – К. : ИД Бураго Д., 2010. – Т. 2. – 576 с.

С55.35 / C 68 хр

Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та майбутнього : зб. тез V студент. наук. міжвуз. конф., 1 груд. 2009 р. / НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, Харк. асоц. політологів. – Х., 2009. – 165 с.

С50 / У 45 хрУкраїнський соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього : зб. тез XI Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 29 листоп. 2012 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", Харк. асоц. політологів. – Х., 2012. – 372 с.

С50 / У 45 хр


Історія. Історичні науки


Беззаконню і зраді не може бути виправдання. Мовою документів. За відновлення історичної правди / ред. рада: П. М. Симоненко [та ін.]. – К. : Бізнесполіграф, 2012. – 76 с. – (Громадська бібліотека). –

Прим. : Укази Президії Верховної Ради "Про тимчасове припинення діяльності Компартії України", "Про заборону діяльності Компартії України".

Т3(4УКР)62 / Б 39 хр

Вони пройшли перевірку Чорнобилем : працівники органів внутр. справ Київ. обл. – учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобил. АЕС у 1986–1990 рр. / редкол.: К. В. Сапко [та ін.]. – К. : Етнос, 2011. – 256 с. : ілюстр.

Т3(4УКР)628 / В 73 хрПобеда в памяти слобожан : фотоальманах / сост.: В. М. Маренич, И. В. Булгакова ; фото. Д. Б. Верещинский. – Запорожье : Дикое Поле, 2010. – 72 с.

Т3(4УКР–4ХАР)624 я6 / П 41 хрХарьков: огненные годы, 1941–1943 / Харьк. обл. ком., Междунар. Укр. союз участников войны, Центр защиты правды истории ВОВ ; авт.–сост.: С. М. Остащенко, П. Е. Конюшенко ; науч. конс. Ю. П. Волосник. – Х. : Золотые страницы, 2012. – 204 с.

Т3(4УКР–4ХАР)624 / Х 23 хр


Економіка. Економічні науки


Вергун В. А. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі : навч. посіб. / В. А. Вергун ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2012. – 415 с.

У5 я7 / В 31 хрГамов М. С. Регіональна конкурентоспроможність економіки України : навч. посіб. / М. С. Гамов, О. І. Шнирков ; Запоріз. нац. тех. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 292 с.

У9(4УКР)8 я73 / Г 18 хрГлобалізація світового господарства: геопросторовий вимір : монографія / [О. О. Любівцева та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 160 с.

У5 / Г 54 хрЛютий І. О. Банківські інститути в умовах глобалізації ринку фінансових послуг : [монографія] / І. О. Лютий, О. М. Юрчук. – К. : Знання, 2011. – 357 с.

У9(4УКР)2 / Л 96 хрОснови реклами і зв'язків із громадськістю : підручник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [В. Ф. Іванов та ін. ; за заг. ред. В. Ф. Іванова, В. В. Різуна]. – К. : Київ. ун-т, 2011. – 431 с.

У9(4УКР)42 я7 / О–75 хрПронкіна Л. І. Мікроекономіка : навч.–метод. посіб. для студ. напряму підгот. "Економіка і підприємництво" осівіт.–кваліф. рівня "Бакалавр" / Л. І. Пронкіна, О. С. Марченко ; Харк. торг.–екон. ін–т, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Х : СТОИН, 2010. – 109 с.

У9(4УКР) я73 / П 81 хрПушкаренко П. І. Економічна теорія. Модульний курс : підручник / П. І. Пушкаренко ; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Сумск. філ. – Суми : Університет. кн., 2011. – 383 с.

У01 я7 / П 91 ч.з. № 2Рогач О. І. Міжнародний інвестиційний менеджмент : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба. – К. : Київ. ун-т, 2011. – 495 с.

У5 я7 / Р 59 хр


Політика. Політичні науки


Бандурка О. М. Вибране : у 4 т. : присвяч. 75-річчю / О. М. Бандурка. – Х. : Скорпион ЛТД, 2012. – Т. 1 : Автопортрет політика : виступи з трибуни Верхов. Ради України, 1990 – 2004 рр. ; інтерв'ю і статті. – 981 с.

Х.я4 / Б 23 хрБойдуник О. Національний солідаризм / Псевдо П. К. Боярський – Осип Бойдуник. – [Перевид. 1946 р.]. – К. : КВК, 2012. – 128 с.

Ф5(4УКР) / Б 77 хрОснови демократії : підручник / за заг. ред. А. Ф. Колодій. – 3-є вид., оновл. і допов. – Л. : Астролябія, 2009. – 832 с.

Ф023.1 я73 / О–75 хрПрограма навчальної дисципліни "Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці" : (галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030202 "Міжнар. право") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. П. Требін [та ін.]. – Х., 2012. – 17 с.

Ф4(0) р / П 78 хр, ч.з. № 2, н/аб, філ. № 1, навч. від.Програма навчальної дисципліни "Міжнародна інформація" : (галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030202 "Міжнар. право" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. П. Требін [та ін.]. – Х., 2012. – 12 с.

Ф4(0) р / П 78 хр, ч.з. № 2, н/аб, філ. № 1, навч. від.Програма навчальної дисципліни "Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика" : (галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", спец. 6.030202 Міжнар. право") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. П. Требін [та ін.]. – Х., 2012. – 20 с.

Ф4(0) р / П 78 хр, ч.з. № 2, н/аб, філ. № 1, навч. від.Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – № 3. – 224 с.

Ф2(4УКР) я5 / С 83 хр


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка