Система правової освіти та вихованняСкачати 496.89 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації26.12.2016
Розмір496.89 Kb.
  1   2
Полтавська область Лохвицький район
Матеріали огляду-конкурсу

на кращу організацію правової освіти та виховання

у навчально-виховних закладах району

Система

правової освіти та виховання

Вирішальненської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Автор: заступник директора

з виховної роботи

Вирішальненської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Козачко Т.А.

2009 рік
«Кожен, хто ходить по землі, має свої обов’язки

в житті»

Е.М.Хемінгуей
Вступ
Україна – національна демократична і правова держава. Але існує ряд соціально-економічних і правничих проблем, які, на жаль, розвиваються разом з молодою країною. Процес цей надзвичайно складний і багатогранний. У життя наше приходять нові поняття і прагнення, які не всі можуть адекватно сприйняти і реалізувати. Це породжує зневіру, бездуховність, схиляння перед чужим і наносним, втрату своїх історичних культурних і духовних цінностей.

У суспільстві це викликає занепокоєння і стимулює процес пошуку шляхів для виходу із ситуації, що складається.

Одним словом, як говорив апостол Павло, треба виховувати людину, для якої духовність і законослух’яність «вище від усякого начальства, і влади, і сили, і панування…».

Серед актуальних проблем, що їх висунуло сьогодення України перед педагогами, гостро постала проблема правової освіти та виховання дітей і молоді, як складова комплексної програми навчання і виховання національної системи освіти. Оновлення змісту освіти, впровадження нових пріоритетних напрямів, основних шляхів реформування, нових підходів, виховних систем, форм і методів навчання і виховання та пошуку шляхів засобів їх реалізації, як наголошується в «Державній національній програмі «Освіта». Україна ХХІ століття», - важлива ланка в реформуванні «освіти в Україні і передбачає приведення його у відповідність з сучасними потребами особи і суспільства».

Усе це повинно реалізуватися з урахуванням сучасних вимог до державотворення і правового забезпечення всієї гами людської діяльності, вироблення підходів до її усвідомлення і сприйняття як елементу державної політики, складової соціального прогресу, утвердження верховенства права і закону, прав людини і громадянина.

У становленні громадянина важливе місце займає правове виховання, виховання у дітей та молоді поваги до Конституції, законів України, національної символіки, глибокого усвідомлення зв’язку між діями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю. Правова освіта та виховання молоді мають державне значення, а тому вони повинні реалізовувати не лише освітню функцію, але й обов’язково орієнтуватися на практично-виховну спрямованість. До цього, зокрема, зобов’язують Постанова Кабінету Міністрів України «Про програму правової освіти населення України» та інші закони, постанови, програми, накази та розпорядження, які регулюють правове виховання.Правова освіта в урочний час
Протиправна поведінка неповнолітніх, яка згодом призводить до злочинів, залежить від сукупності таких факторів: незнання законів молоддю, негативного впливу на неї оточення, соціально-економічного розвитку суспільства.

Правове навчання і виховання мають бути взаємопов’язаними. У підлітковому віці учні повинні усвідомити, що здійснення певних прав неможливе без певних обов’язків перед людьми, що їх оточують. Завдання школи і полягає якраз у тому, щоб процес правової освіти і правового виховання був безперервним.


Правоосвітня робота починається ще у ранньому та молодшому шкільному віці. Так у 3-4 класах читається курс «Громадянська освіта». Ним охоплено 35 учнів. Метою цього курсу є ознайомлення дітей з такими поняттями як Конституція України - головний документ держави, Конвенція про права дітей – документ, який є гарантом соціальних прав дітей та ін. Вчителі початкових класів знайомлять дітей з положеннями основних статей Конституції України, зокрема, про те, що ніхто не має права посягати на право, честь, свободу і гідність іншої людини. Діти в ігровій формі дізнаються, що кожна людина має як певні права, так і обов’язки, які необхідно виконувати. Гайдамака Т.В. та Коморна Л.А., які викладають курс «Громадянської освіти», привчають дітей до відповідальності за здійснені правопорушення; навчають дітей розуміти основне право людини – право вибору.

У плані виховання правової культури неповнолітніх дуже важливу роль відіграє курс „Правознавства”, який викладається у 9 класі (18 уч.) та «Громадянська освіта» (11 кл., 16 уч.). Учитель правознавства, Горбуля Н.П., прикладає максимум зусиль для того, щоб її вихованці мали достатню правову культуру, знали свої права та обов’язки, вчилися бути відповідальними. Саме завдяки її ініціативі створений і постійно поповнюється новою актуальною інформацією кабінет правознавства, який відповідає сучасним вимогам і зайняв перше місце серед інших кабінетів правознавства у конкурсі 2008-2009 н.р..

Учні Ніни Петрівни є постійними учасниками районних та обласних олімпіад, конкурсів з правознавства. Так, зокрема, у 2008-2009 н.р. її вихованці зайняли три перших місця на районній олімпіаді з правознавства (Маріора О. - 9 клас, Перебийніс А. - 10 клас, Іваненко А. - 11 клас). Призери районної олімпіади брали участь в обласній олімпіаді і, хоча не зайняли у цьому році призових місць, але показали непогані знання з правознавства. А в районному етапі конкурсу «Мої права» учениця 10 класу Грушко Жанна, зайняла ІІ місце.

Діти, що вивчають правознавство та громадянську освіти, є постійними відвідувачами бібліотеки, так як часто на уроки вони готують індивідуальні повідомлення за певною темою, кросворди на правову тематику, повідомлення про видатних діячів права. Шкільний бібліотекар, Самотуга С.О., не стоїть осторонь правових проблем. У її бібліотеці є як постійно діючі, так і змінні виставки літератури на правову тематику, новинки правових знань та ін.Правова освіта у позаурочний час
Правова освіта та виховання у нашій школі є одним із пріоритетних напрямів у роботі вчителів. При цьому їх робота базується на правових нормах, принципах гуманізму та демократизму. З метою досягнення позитивного результату педагогічний колектив застосовує комплексну систему, що поєднує в собі оптимальний вибір змісту, форм, методів, принципів, шляхів та засобів їх реалізації.

Усю роботу педагогічного колективу можна показати у схемі, за якою чітко видно структуру правової освіти дітей та батьків, зв’язки з громадськістю.
Адміністрація школиПедагогічний

колектив


класні керівники

керівники класів

Робота з батьками
Робота з учнямиЗв’язок з

громадськістюДіяльність Ради школи

Діяльність батьківських класних комітетів

Діяльність комісії в справах неповнолітніх при виконкомі сільської ради

Діяльність опікунської ради при виконкомі сільської ради

Зустрічі за круглим столом з представниками громадськості

Конференції громадськості

Відвідування сімей

вдома


Індивідуальні бесіди

Акти обстежень

Банк даних на сім’ї

Рейди


Батьківський лекторій лекторій

Робота штабу

профілактики п/п

Зустрічі з

працівниками

правоохоронних

органів

Батьківські збориБатьківські

конференції
Робота штабу

профілактики п/п

Зустрічі з представникми КМСН

Індивідуальні бесіди

Уроки правознавства

Тижні правознавства

Єдиний день правового інформування

Круглі столи, диспути, Виховні години, вечори на правову тематику

Спортивні зустрічі старшокласників з представниками правоохоронних органів

Робота учнівського самоврядування

Робота з батьками
Педагогічний колектив нашої школи добре розуміє, що будь-яка робота повинна мати систему, логічність і поступовість. Для того, щоб результативно організувати профілактичну роботу з дітьми, необхідно знати про них якомога більше: починаючи від морального клімату у сім’ї і закінчуючи захопленнями та мріями дитини. Поведінка підлітка у суспільстві часто залежить від того, у якій сім’ї виховується дитина, які моральні та соціальні пріоритети має родина.

Робота учителів з батьками – вагомий аспект у вихованні підростаючого покоління.

Протягом року класні керівники та класоводи відвідують учнівські сім’ї вдома. Результати спостережень заносять до «Журналу відвідування», з якого можна довідатися про психологічний та моральний клімат сімї, про культурні та духовні цінності, якими живе родина. На основі звітів класних керівників та актів обстежень ЗВР складає та поповнює банк даних сімей певних категорій, в тому числі неблагополучних сімей, сімей, де проживають діти, схильні до правопорушень, тривожні діти, неповних сімей та ін. Адже саме у таких сім’ях найчастіше виникають проблеми у вихованні дітей. З батьками проводяться індивідуальні бесіди як класними керівниками так і адміністрацією школи. Така форма роботи є ефективною у тому плані, що батьки йдуть на відвертість при індивідуальному спілкуванні і діляться проблемами, які виникають у вихованні дітей. А якщо є відвертість, то легше дати конкретну пораду.

На батьківських зборах, на засіданнях батьківського лекторію, який відбувається двічі на семестр, розглядаються питання та проблеми, що є актуальними для кожної сім’ї, що хвилюють усіх батьків. Так, зокрема, у цьому навчальному році були прочитані лекції «Які «уроки» може отримати дитина, що стикається з домашнім насильством?», «Що таке насильство?», «Як вберегти дитину від впливу вулиці» та ін., відбулося опрацювання нормативних документів щодо профілактики насильства у сім’ї, про порядок розгляду звернень з приводу здійсненого насильства над неповнолітнім або можливості реальної загрози його здійснення та ін.


Рекомендація для роботи з батьками
Лекція для батьків

Які „уроки” може отримати дитина,що стикається з домашнім насильством?”
Діти, що були свідком насильства у сім’ї, засвоюють, що:


 • Насильство – це засіб розв’язування конфліктів або отримування бажаного. Цей навик вони приносять у середовище, яке їх оточує: спочатку в дитячий садок і школу, потім у дружні й близькі стосунки, а потім у свою сім’ю і на своїх дітей.
 • Негативні форми поведінки у суспільстві – найвпливовіші. Діти отримують впевненість, що тиск і агресія призводять до бажаного результату, і не шукають інших способів взаємодії з людьми. Вони не знають про те, що можна досягти бажаного, не обтяжуючи права іншого.
 • Довіряти людям і, особливо, дорослим, небезпечно. У своїх сім’ях діти не мають прикладу позитивних стосунків одного з одним. Тому їм важко встановити близькі стосунки з іншими людьми. Вони не спроможні розуміти почуття інших людей.
 • Свої почуття і потреби не можна виражати відкрито. Дитина не може відкрито виразити свої справжні почуття в сім’ї, тому що до неї або просто немає нікому діла, або за цим наступить покарання. Врешті-решт, вона втрачає цей навик – виявляти свої справжні почуття. Дійові тільки негативні почуття – вони привертають увагу, піднімають авторитет – тому тільки їх варто проявляти.

У результаті дитина:


або приховує свої почуття в сім’ї, знаходячи їм вихід на вулиці, в школі;

або керується принципом – мовчи, терпи і принижуйся.


У сім’ях, де у стосунках з дітьми переважають
контролювання

нехтування дитячими потребами

тиснення

приниження один одного


дитина може вирости агресивною або „забитою”, що не вміє постояти за себе.
Тому ми повинні частіше думати про те, кого ми хочемо виховати. Ми весь час повинні пам’ятати, що дитина – це наше дзеркало.

Якщо дитина демонструє агресивні реакції, це ще не значить, що дитина робить негативний вчинок. Виявляється, що агресія – це форма поведінки, яка направлена на самозахищення і служить для адаптування навколишнього середовища, задоволення бажань і досягнення мети. Тобто це те, що властиве нам з народження і те, чого не можна знищити, можна тільки приглушити.

Протягом багатьох років спілкування з батьками ми дійшли висновку, що батьки часто самі мають недостатню правову культуру і не знають, яка відповідальність чекає їхніх дітей за скоєні правопорушення та злочини. Тому ми склали пам’ятки для батьків та дітей «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх», «Пам’ятка для батьків». Ці пам’ятки були роздані батькам та дітям.
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх
Кримінальна відповідальність – це правовий наслідок скоєння злочину, який полягає у застосуванні до винного державного примусу

у формі кримінального покарання.


 1. Відповідно до ст.10 Кримінального кодексу України, кримінальній відповідальності підлягають особи, яким на момент скоєння злочину минуло 16 років. Є випадки, коли відповідальність настає з 14 років, а в деяких випадках з 11 років, якщо мова йде про вбивство, умисне заподіяння тілесних ушкоджень, які спричинили розлад здоров’я потерпілого, зґвалтування, розбій, крадіжку, грабіж, злісне та особливо злісне хуліганство, розкрадання вогнепальної зброї та вибухових речовин, умисні дії, що можуть спричинити аварію поїзда, деякі випадки умисного знищення чи пошкодження майна.

 2. До особи, яка вчинила у віці до 18 років злочин, що не становить великої суспільної небезпеки, якщо буде визнано, що її виправлення можливе без застосування кримінального покарання, а також до особи, яка до виповнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, суд може застосувати примусові заходи виховного характеру, які не є кримінальним покаранням:

а) застереження;

б) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього;

в) передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх замінюють, педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їх прохання;

г) покладення на неповнолітнього , який досяг 15 років і має майно, кошти або заробіток, обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків;

ґ) направлення до спеціальної навчально­­-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, на строк до трьох років;

д) суд може визнати за необхідне призначити неповнолітньому вихователя;

е) для них передбачені пом’якшені умови звільнення від кримінальної відповідальності та покарання – за амністією, у результаті помилування, за відбуттям частини покарання тощо.

3. Особи у віці з 14 до 16 років не несуть кримінальної відповідальності за злочини з необережності (за винятком убивства).

4. До неповнолітніх застосовується максимальний термін ув’язнення – 10 років.

5. За окремі види злочину застосовуються слідуючі міри покарання:

бандитизм – від 5 до 15 років;

ухилення від призову на строкову військову службу – від 3-х років;

крадіжка – від 3-х років, або виправні роботи на строк до 2-х років;

крадіжка з проникненням у приміщення – від 3 до 8 років з конфіскацією або без неї.

6. Батьки зобов’язані поважати та виховувати своїх дітей, піклуватися про їхнє здоров’я, духовний та моральний розвиток; забезпечити здобуття ними повної загальної середньої освіти, готувати їх до самостійного життя.

7. Батьки можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вони:

без поважної причини не забрали дитину з пологового будинку або іншого лікувального закладу і протягом 6 місяців не виявили щодо неї батьківського піклування;

ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;

жорстоко поводяться з дитиною;

є хронічними алкоголіками або наркоманами;

вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини (Сімейний кодекс України)

Підпис батьків _______________

Пам’ятка для батьків
1. Ніколи не займайтесь „виховною роботою” у поганому настрої.

2. Чітко визначте, що ви хочете від дитини ( і поясніть це їй), а також дізнайтесь, що вона думає з цього приводу.

3. Надайте дитині самостійність, не контролюйте кожен її крок.

4. Не підказуйте готового рішення, а показуйте можливі шляхи до нього і розглядайте з дитиною її правильні і неправильні, доцільні і недоцільні кроки до мети.

5. Не пропустіть моменту, коли досягнуто перші успіхи. Відмітьте їх.

6. Вкажіть дитині на допущену помилку, щоб вона осмислила її.

7. Оцінюйте вчинок, а не особистість. Пам’ятайте: сутність людини і її окремі вчинки – не одне й те саме.

8. Дайте дитині відчути (посміхніться, доторкніться), що співчуваєте їй, вірите в неї, не зважаючи на помилку.

9. Виховання – це наступність дій.

10. Вихователь повинен бути твердим, але добрим.Ви повинні знати

1. З ким приятелює ваша дитина.

2. Де проводить вільний час.

3. Чи не пропускає занять у школі.

4. У якому вигляді або стані повертається додому.
Не дозволяйте дітям та підліткам

1. Йти з дому на довгий час.

2. Ночувати у малознайомих для вас осіб.

3. Залишатися надовго вдома без нагляду дорослих, родичів на тривалий час вашої відпустки.

4. Знаходитися пізно ввечері і вночі на вулиці, де вони можуть стати жертвою насильницьких дій дорослих.

5. Носити чужий одяг.

6. Зберігати чужі речі.

Ви зобов’язані помітити і відреагувати, коли

- в домі з’явилися чужі речі (виясніть, чиї вони);

- в домі є запах паленої трави або синтетичних речовин (це може свідчити про куріння сигарет із наркотичними речовинами);

- в домі з’явилися голки для ін’єкцій, дрібні частинки рослин, чимось вимащені бинти, закопчений посуд (це може свідчити про вживання наркотичних препаратів);

- в домі з’явилися ліки, які діють на нервову систему і психіку (виясніть, хто і з якою метою їх використовує);

- в домі надто часто є запах засобів побутової хімії – розчинників, ацетону тощо (це може свідчити про захоплення дітей речовинами, які викликають стан одурманювання);

- відбулася швидка зміна зовнішнього вигляду та поведінки дітей: порушилася координація рухів, підвищилася збудженість або в’ялість, з’явилися сліди від заштриків на венах, розширення зіниць тощо (це може свідчити про вживання дитиною наркотичних речовин).
Така форма роботи дає можливість батькам більше контролювати та розуміти своїх дітей, розуміти їхнє життя; підвищує правову освіту батьків, допомагає їм правильно виховувати своїх дітей.

Разом з представниками КМСД та представниками виконкому сільської ради проведені рейди у сім’ї асоціального типу. Великих масштабних рейдів у 2008-2009 н.р. проведено чотири. Під час одного рейду відвідується 9 – 13 сімей. Такий спосіб контролю з боку школи та громадськості допомагає побачити проблеми, які існують у сім’ях, вчасно надати їм відповідну допомогу.

Однією з активних і дієвих форм роботи з батьками є засідання штабу профілактики правопорушень. Засідання відбуваються планові (складання плану роботи, звіти класних керівників, вчителів-наставників, учнів, схильних до правопорушень) та позачергові (якщо виникає така необхідність через НС). Вони проходять у традиційній та нетрадиційній формі: найчастіше це круглий стіл спільно з представниками КМСД, комісією у справах дітей при виконкомі сільської ради, опікунською радою. У цьому навчальному році на таких засіданнях розглядалися питання правопорушень підлітків та дрібних крадіжок, пропуски навчальних занять без поважних причин, насильство та жорстокість серед неповнолітніх та ін.

Робота з учнями
Правова освіта є складовою частиною системи освіти та виховання і має на меті формування високого рівня правової культури і правосвідомості людини, її ціннісних орієнтирів та активної життєвої позиції як члена громадянського суспільства.

Центральною фігурою, об’єктом, на який направлені зусилля батьків, учителів та громадськості, є, звичайно, учень. Адже сучасні діти – це справді наше майбутнє, яке залежить від того, як ми його виховаємо, що закладемо в його основу.

Правова освіта та виховання в позаурочний час, так як і на уроках, починається з молодшого шкільного віку. Адже дуже важливо ази правових знань закласти ще у ранньому дитинстві, коли формується характер дитини, її відношення до оточуючих, до однокласників, учителів, батьків, суспільства взагалі. Саме у цей час необхідно, щоб маленька людина навчилася розуміти свої права та обов’язки, що можна і чого не можна робити, що обов’язково є відповідальність за здійснені вчинки.

Під час проведення заходів керівники початкових класів прищеплюють своїм вихованцям повагу до державної та національної символіки, національних традицій, привчають до відповідальності, до розуміння законів та ін. Так проведені виховні години «Знай свої права, дитино», бесіди «Що таке право і обов’язок?», рольова гра «Закон і порядок», вікторина «У світі права», ранок «Чи знають казкові герої права, закони та обов’язки?» та ін.«Знай свої права та обов’язки»

(захід для молодших школярів)
Мета: розповісти учням про права та обов’язки дитини, ознайомити з Конституцією нашої країни, вчити відрізняти права від обов’язків, закріпити їх у пам’яті учнів; розвивати культуру дітей, ввічливість, чесність, людяність; виховувати дисциплінованість, повагу до людей.

Обладнання: Конституція України для школярів, оповідання В.Сухомлинського, брошура ,,Знай свої права”.
Хід заняття
Слово вчителя

- Ми говоримо: права дитини. А хто ж така дитина?

(Дитина – це людина, якій ще не виповнилося 18 років)

Слово вчителя


 • Кожна держава повинна піклуватися про своїх громадян: про чоловіків і жінок, багатих і бідних, про людей усіх національностей, будь-якого кольору шкіри, у тому числі про маленьких громадян. У кожній демократичній державі є Конституція, яка захищає людину, гарантує її права.
 • А що таке Конституція?

Конституція – Основний Закон будь-якої держави. У ній записані усі правила, за якими повинні жити люди цієї країни. І правила ні в якому разі не можна порушувати! За допомогою Конституції держава піклується про своїх громадян. Але в усіх малих громадян є ще й своя Конституція. Вона називається ,,Декларація прав дитини”.
 • Чи чули ви про документ ,,Декларація прав дитини”?

10 грудня 1948 року проголосили Декларацію, завдяки якій запобігли 3 світовій війні. Вона має 46 статей, які включені до нашої Конституції. У цьому документі вперше були визначені права дитини.


Виходять діти, одягнені у казкових героїв
Буратіно. Виходить, що наша держава піклуватися про своїх дітей?

Мальвіна. О, ви робите незвичайні успіхи, Буратіно. І лише одна-однісінька країна відмовилася. Це Країна Дурнів.

Буратіно. А цікаво, що це за права, які начебто я маю?

Мальвіна. Ну ось, наприклад: ,,Ніхто не має права ображати іншого, принижувати, карати”. Як це робив, наприклад, Карабас-Барабас.

Буратіно. Ух ти! Здорово! А ще!

Мальвіна. А ще кожна дитина має право ходити до школи і вчитися безкоштовно, щоб стати грамотним, розумним і вихованим.

Буратіно. Подумаєш. А якщо я не хочу вчитися?

Мальвіна. Значить, ви порушуєте виконання Конституції. Адже крім прав, кожна дитина повинна пам’ятати і про свої обов’язки. Ходити у школу, Буратіно, це ваш обов’язок.

Буратіно. Я так і знав. Зразу палки в колеса. Я думав, якщо мені дають права, це значить, можна робити, що завгодно.

Мальвіна. Ви не маєте жодних здібностей до правознавства. Усі люди народжуються вільними і рівними, усі мають однакові достоїнства і права. Усі наділені розумом і повинні ставитися один до одного, як брати і сестри, незважаючи на колір шкіри.

Буратіно. Та це дурість якась написана. Люди не можуть народжуватися однаковими, рівними, наприклад, мій сусід, хлопчик, коли народився, важив 3 кг, а його братик – 2,5.

Мальвіна. Послухай: народжуватися рівними – це не значить народжуватися однаковим на зріст і вагу або однаково сильними і красивими. Це значить – народжуватись людьми. Адже ніхто ще не народився на світ міністром з портфелем або генералом з погонами.
Слово вчителя

 • А зараз ми поговоримо про ті казки, де були порушені права людей.

 • У книзі О.С.Пушкіна ,,казка про царя Салтана” дорослими людьми був зроблений ганебний вчинок

,,В бочку з сином посадили,

засмолили, покотили.

Та пустили в Океан -

Мов велів так цар Салтан”.


 • Чи мали право ці люди таке чинити із царицею і дитиною? Я думаю, що це було дуже жорстоко, чи не так? У Конституції записано: ,,Головне право кожної людини – право на життя”. і маленька дитина теж має право жити. А вона могла загинути у хвилях океану.

Снігова королева з казки Г.-К. Андерсена ,,Снігова Королева” викрала хлопчика Кая, що мешкав у маленькому будиночку з бабусею, і відвезла його у свій величезний льодовий палац. Вона обіцяла подарувати увесь світ. І пару ковзанів на додачу. Хто знає, може вона хотіла хлопчикові добра? • А чи мала вона право забирати, викрадати Кая з рідної домівки?
 • Діти мають право на життя зі своїми батьками, і нікому не дозволено їх розлучати.
 • У казці А.Ліндгрен ,,Малюк і Карлсон, який живе на даху”, Фрекен Бок не поважала і не любила дітей. Вона примовляла: ,,Нічого, нічого. В мене і діти і собаки швиденько стають шовковими”.

 • А ну згадайте, діти, яке ім’я придумав їй Малюк? Правильно, домомучительниця.

 • Чи мала вона право з ним так поводитися?
 • У Декларації прав дитини сказано: ,,Не можна навчати і підтримувати дисципліну у школі жорстокістю і приниженням”.
 • У казці Ш.Перо ,,Попелюшка” дівчина весь час працює і тільки працює. І тут усіх запросили на бал. ,,Матінко, - сказала вона, - чи не можна мені хоч одним оком подивитися на бал?”. «Ха-ха-ха. Що тобі, замазуро, робити у королівському палаці?» - відповіла мачуха.

 • Хто тут неправий?
 • Попелюшка була дитиною. Дитина має право відпочити, пограти, повеселитися. Жодна дитина не повинна бути примусово залучена до праці.


Слово вчителя

Знай свої права

 • Усі діти мають право на любов і піклування.

Діти є рівні у правах.

 • Усі діти мають право на повноцінне харчування.

 • Мають право на освіту.

 • Мають право на відпочинок і дозвілля.

 • Мають право на медичну допомогу.

 • Жодна дитина не повинна примусово залучена до праці.

 • Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена.

 • Жодна дитина не повинна бути жертвою насильства .

 • Діти мають право вільно висловлювати свої погляди.

 • Діти мають право на вільне спілкування.

 • Діти мають право на інформацію.


Інсценізація оповідання В.Сухомлинського ,,Списав задачу
Павлик прийшов до школи стурбований. Вдома він не зміг розв’язати задачу. Прийшов, щоб у когось списати. Сам працювати він не любив. Прийшла відмінниця Зіна. Павлик попросив у неї списати, бо мовляв, у самого не вийшло. Зіна дала Павлику свій зошит. Павлик почав списувати. В третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, Зіна написала 32. У своєму зошиті він написав правильно, а Зіні не сказав, що у неї помилка. Наступного дня вчителька принесла зошити після перевірки.

 • У Павлика – п’ять, - сказала вчителька.

 • Молодець, Павлику, добре попрацював над задачею. А в тебе, Зіно, - чотири. Помилку допустила.

Зіна зблідла. Вона глянула на Павлика. Павлик почервонів і схилив голову над партою.
Проблемне запитання


 • Чому Павлик опустив голову і почервонів?

Кожна дитина має не тільки права, а й обов’язки перед суспільством, у якому живе, і повинна поводитися так, щоб її права і обов’язки не заважали правам і свободам інших людей.Знай свої обов’язки

 1. Будь чесним, чуйним, людяним, добрим.

 2. Не бийся. Спробуй переконати.

 3. Допомагай друзям.

 4. Ділися іграшками.

 5. Не кричи, вислухай товариша.

 6. Людина починається з добра.Вірш ,,Твори добро”

Ти добро лиш твори повсюди.

Хай тепло твої повнить груди.

Ти посій і доглянь пшеницю.

Ти вкопай і почисть криницю.

Волю дай, погодуй пташину.

Приласкай і навчи дитину.

Бо людина у цьому світі,

Лиш добро повинна творити.

Л. Іванкова


Анкетування (чи так я роблю?)

 1. Якщо мені треба когось покликати, я не кричу на весь клас.

 2. Не ображаю менших.

 3. Мирно граюся з друзями.

 4. Поважаю працю чергових.

 5. Завжди вітаюся з товаришами.

 6. Не гніваюся, коли програю.

 7. Чемно розмовляю з однокласниками.

 8. Готовий допомогти товаришеві.


Підсумок

 1. Які ви знаєте права дітей?

 2. Які обов’язки учнів ви знаєте?

 3. Як впливають недобрі стосунки на здоров’я дітей?

У період навчання дітей у середній школі (5-8 класи) формується і розвивається особистість кожного учня. Дитина прагне незалежності, ствердження у колективі, намагається бути дорослою. І дуже часто саме у такому віці діти стають агресивними, незрозумілими ні батькам, ні вчителям, ні оточуючим. Щоб виділитися серед інших, показати своє «Я» діти можуть здійснювати правопорушення, хуліганські вчинки, навіть крадіжки або злочини. На жаль, у цих класах немає безпосереднього предмета, який би передбачав вивчення права. Тому залишаються тільки виховні заходи, що проводяться у позаурочний час.

Так, наприклад, з метою виявлення відношення дітей до протиправних дій проведена анкета «Діти і протиправна поведінка»
Анкета

Діти і протиправна поведінка”
 1. Яка, на вашу думку, основна причина, що спонукає дітей до протиправних дій? (назвати причину)
 1. Яке ваше ставлення (задовільне, незадовільне, позитивне, негативне) до

а) крадіжок;

б) застосування фізичної сили до іншої особи;

в) алкоголю;

г) наркотиків;

е) проституції?


 1. Як часто ви вживаєте:

а) цигарки;

б) спиртні напої;

в) токсичні речовини;

г) взагалі не вживаю.
 1. Чи пробували ви коли-небудь наркотики?
 1. Чи отримуєте ви у школі інформацію про:

а) шкідливість вживання алкоголю;

б) шкідливість вживання наркотиків;

в) небезпеку скоєння правопорушень?


 1. У який спосіб ви отримуєте цю інформацію?
 1. Як ви оцінюєте дію алкоголю та наркотиків на дитячий організм?
 1. Якими можуть бути наслідки вживання алкоголю та наркотиків?
 1. Як ви вважаєте, чи є вживання наркотиків причиною відхилень у поведінці та здійсненні злочинів?
 1. Чи доцільно у школі проводити зустрічі з лікарями, юристами, представниками правоохоронних органів з питань профілактики правопорушень та небезпеки шкідливих звичок?
 1. Чи ваші батьки, спілкуючись з вами, торкаються проблеми:

а) вживання наркотиків;

б) правопорушень;

в) вживання алкоголю та тютюну?


 1. Яку відповідальність несуть неповнолітні, що вживають

а) тютюнові вироби;

б) алкогольні напої?

в) наркотичні речовини?
У результаті проведеного анкетування було виявлено, що 23% опитаних дітей з учнів 5-8 класів мають недостатню інформацію про відповідальність неповнолітніх за вживання алкоголю, тютюну та наркотиків; усі 100% знають про наслідки шкідливих звичок на дитячий організм; проте 47% уже знають, що таке алкоголь і тютюн та їх дію на організм; а 84% відповіли, що найбільшу кількість інформації про шкідливі звички та їх вплив отримують саме у школі.

Однією з ефективних форм є індивідуальні бесіди з учнями, під час яких важливо викликати дитину на відвертість, показати, що людина, яка з нею розмовляє, робить це не тому, що виконує свою роботу, а тому, що їй небайдужа доля дитини. У даному разі велику роль має досвід учителя, його вміння спілкуватися з учнем, особистісний підхід до неповнолітнього.

Уже традиційними стали у школі зустрічі з представниками КМСД та правоохоронних органів, як індивідуальні, так і групові. Так у цьому навчальному році представниками КМСД проведені бесіди за такими темами: „Бесіда про ПДР”, „Правова відповідальність неповнолітніх”, „Перебування у громадських місцях”, „Про ігрові автомати” (Кузьменко С.С., Скіданов А.В., Коротя Р.А., Греков В.С.).

Діти, на жаль, рідко замислюються над тим, що призводить людину до здійснення спочатку аморальної провини, потім правопорушення, а потім і серйозного злочину. Багатьом з них здається, що це просто випадковість. Підлітки, як правило, не цікавляться і тими причинами, які приводять до злочину, сприяють прояву у людини її слабкостей і негативних якостей.

З метою запобігання здійснення правопорушень не лише у школі, а й на території села і у житті взагалі, було проведено рольову гру «Думка жителів села»
Рольова гра «Думка жителів села»
Мета: допомогти учням зрозуміти причини скоювання злочинів, допомогти розібратися у витоках злочинності; заставити задуматися над тим, що можна зробити для запобігання правопорушень умовах школи, села, держави; заставити замислитися над тим, як поводитися, щоб не стати правопорушником.
Обладнання: візитні картки учасників, бланки для опитування.
Пояснення до гри

У процесі гри учасники виконують ролі, які дозволяють їм обговорити причини скоювання злочинів з позицій різних людей, а потім узагальнити інші про те, які заходи необхідно приймати, щоб стримати зростання злочинності. Це буде свого роду імпровізація соціологічного дослідження.


Основні правила

  1. Усі учасники повинні знати мету гри, що проводиться. Для цього потрібно пояснити, що у грі представлена життєва ситуація, пов’язана з вивченням причин злочинності і розробкою заходів, які необхідно прийняти для боротьби з нею. При цьому основне завдання – з’ясувати, що думають жителі села про стан злочинності і що конкретно вони пропонують для її ліквідації.

  2. Учасники повинні розуміти свої ігрові ролі. Кожній дитині пояснюється, що вона конкретно може робити, виконуючи роль, а що робити не можна.

  3. Учасники повинні чітко знати, що їх чекає після гри (оцінки, грамоти, призи, нагородження). Про це не можна забувати, оскільки діти потребують похвали, вони дуже чуйно реагують на будь-які заохочення, особливо пов’язані з успіхами під час гри.


Пояснення до гри

Дітей необхідно розділити на дві групи (жеребкування). Одна група – жителі села, друга – представники преси, телебачення, радіо, яким доручено провести опитування жителів.


Власне гра
Учитель зачитує школярам основну інформацію:

«Ви знаєте, що сільська рада та громада нашого села стурбована станом злочинності. Готується обговорення проекту заходів сільської ради «Заходи по боротьбі із злочинністю». Для того, щоб дізнатися думку жителів села з даного питання, вирішено провести вибіркове опитування жителів».


Журналісти мають право взяти інтерв’ю у будь-якого жителя села. У ході цього інтерв’ю вони будуть задавати лише два питання: «У чому причини злочинності, зокрема, у нашому селі?» і «Що потрібно зробити, щоб у селі було менше злочинів та правопорушень, у тому числі, серед неповнолітніх?»
Щоб записувати відповіді жителів села, необхідно заготовити спеціальний бланк для відповідей за зразком:
Бланк

Прізвище __________________________________________________


Ім’я ___________________________________________________
Професія ___________________________________________________
Зміст відповіді 1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання журналістів: зібрати якомога більше думок людей різних професій про причини правопорушень та злочинів і про те, що потрібно зробити для ліквідації правопорушень та злочинності у селі. Журналістам необхідно бути ввічливими та толерантними. Час на одне інтерв’ю – до 10 хв.
Шановні «жителі села»!

Ви повинні відповідати на поставлені питання так, як би це зробила людина, роль якої ви граєте.

Усі працюєте одночасно на «території села». Відповіді повинні бути ясними і короткими. Будьте взаємоввічливими.
До проведення гри необхідно підійти творчо, врахувати усі побажання дітей. Сам учитель та його помічники (старші учні) спостерігають за тим, як проходить гра, занотовують певні моменти поведінки учасників. Учитель може брати участь у грі, але теж як простий житель села (за жеребкуванням). Не варто втручатися у розмову окремих пар
Підведення підсумків:

обговорення відповідей учителем та його помічниками;

визначається «наймудріший житель села» (той, хто дав найоптимальнішу пораду);

оголошуються основні причини злочинів;

основні (найоптимальніші) шляхи боротьби зі злочинністю.
Візитні картки учасників
«Ви – співробітник телебачення «Астра». Ви берете участь в опитуванні жителів села Вирішальне по вивченню причин скоювання злочинів та правопорушень і шляхів ефективної боротьби з ними на у межах села. Ви маєте право взяти інтерв’ю у будь-якого жителя села».
«Ви – співробітник районної газети «Зоря»
«Ви – співробітник міжрайонної газети «Свобода слова»
«Ви – сільський депутат. Ваша думка про причини і шляхи боротьби зі злочинністю буде дуже корисна для ухвалення певних заходів сільської ради з даного питання».
«Ви – дільничний інспектор. Ваша думка про причини і шляхи боротьби зі злочинністю буде дуже корисна для ухвалення певних заходів сільської ради з даного питання».
«Ви – голова комісії у справах дітей. Ваша думка про причини і шляхи боротьби зі злочинністю буде дуже корисна для ухвалення певних заходів сільської ради з даного питання».

«Ви – керуючий відділком «Максимко» с. Вирішальне. Ваша думка про причини і шляхи боротьби зі злочинністю буде дуже корисна для ухвалення певних заходів сільської ради з даного питання».


«Ви – приватний підприємець. Ваша думка про причини і шляхи боротьби зі злочинністю буде дуже корисна для ухвалення певних заходів сільської ради з даного питання».
«Ви – директор школи. Ваша думка про причини і шляхи боротьби зі злочинністю буде дуже корисна для ухвалення певних заходів сільської ради з даного питання».
«Ви – власник комерційного магазину. Ваша думка про причини і шляхи боротьби зі злочинністю буде дуже корисна для ухвалення певних заходів сільської ради з даного питання».
«Ви – виконавчий директор ТОВ «Амарант». Ваша думка про причини і шляхи боротьби зі злочинністю буде дуже корисна для ухвалення певних заходів сільської ради з даного питання».
«Ви – безробітній. Ваша думка про причини і шляхи боротьби зі злочинністю буде дуже корисна для ухвалення певних заходів сільської ради з даного питання».
«Ви – домогосподарка. Ваша думка про причини і шляхи боротьби зі злочинністю буде дуже корисна для ухвалення певних заходів сільської ради з даного питання».
«Ви – пенсіонер. Ваша думка про причини і шляхи боротьби зі злочинністю буде дуже корисна для ухвалення певних заходів сільської ради з даного питання».
Візитні картки можуть бути найрізноманітнішими, в залежності від творчої фантазії учителя та учнів.

Гру краще проводити серед учнів 6-8 класів у спортзалі, де є достатньо простору як для учасників, так і для глядачів. Гра займає приблизно1 – 1,5 годин. Але діти зовсім не заморюються, входять в роль і, навіть, починають фантазувати.

Гра є дуже корисною, так як діти не тільки самі називають причини правопорушень та злочинів, а ще й шукають можливі шляхи боротьби з ними.
Традиційно проводиться (щочетверга) єдиний день правового інформування, під час якого кожен учень проявляє свої знання законів, прав та обов’язків громадян. У листопаді відбулася декада правових знань. Проведені різні заходи на правову тематику: конкурс висловів видатних людей про права, закони та відповідальність, конкурс творів «Я і наркотики», відбувся День лектора (робота лекційної групи старшокласників «Правознавці» у молодших та середніх класах), усний журнал «Друзі чи вороги? Алкоголь і тютюн», відкрите засідання штабу профілактики правопорушень, турнір знавців права, інтелектуальна гра „Дебати”, ранок „Діти та їхні права. Сторінками Конвенції про права дитини”, анкетування „Чи замислювався ти над сенсом свого життя?”, тематичний вечір «Знавці права», юридичний семафор та ін. Заходи на правову тематику відбуваються не тільки у період проведення декади правових знань, а й протягом року: рольова гра «Знай закон замолоду», КВК «Життя навколо Феміди», година довіри «Ти гідно мусиш жити», розв’язування юридичних задач та ситуацій та ін. Великий вплив на свідомість дітей має не стільки почуте, скільки побачене. Тому ми практикуємо перегляд відеофільмів на різну тематику. Було проведено круглий стіл для учнів 10-11 класів з переглядом відеофільму «Торгівля людьми. Рабство. Чи існують вони у сучасному світі?»; бесіда і перегляд відеофільму «Правда про наркотики» (7-11 кл.).
Вживання неповнолітніми наркотичних речовин у нашій країні зараз є однією з важливих проблем. Діти не можуть вирішити свої проблеми самостійно, батьки або нічого не знають про дитячі проблеми, або не в змозі допомогти своїй дитині, і тоді діти знаходять вихід, як «сховатися» від життєвих проблем: наркотики.

Конкурс творів було проведено серед учнів 9-11 класів. Їхні думки виявилися дуже різноманітними і цікавими.


Твори дітей

Я і наркотики”


У нашому сучасному світі кожен десятий пробував вживати наркотики, а кожен двадцятий – в залежності від них. Наркотики дуже популярні серед молоді. Це, переважно, „легкий” наркотик – конопля. Також багато підлітків нюхають токсичні речовини та клей „Момент”. Я сам пробував курити коноплю. Коли покурив – добре, а пізніше, коли вона виходить, то – жах.

Багато наркоманів зі стажем говорять, що це погано і що вони ні за що не робили б цього, якби повернути минуле. Але я цьому не вірю. Раз попробував – не сподобалось, то вдруге цього не робив би. Та вони ж самі кололи собі перший раз, другий, десятий. І „втягнулись”.

Я вважаю, що будь-які наркотики можна перестати вживати. Просто треба мати силу волі і знати, чого ти прагнеш у житті. Я теж кілька разів курив, „хапав”. Та зараз нічого цього не роблю. Веду здоровий спосіб життя і всім раджу, пропагую його серед своїх друзів.

Серед молоді наркомани дуже виділяються. У них бліда, із зморшками, шкіра, вони худі, не витривалі. Їх завжди лихоманить, очі червоні, мутні, без будь-якої ясності у погляді. Вони ні про що не думають, крім того, щоб отримати наступну „дозу”. І живуть від „дози” до „дози”. Але їхнє життя дуже коротке, і помирають вони у досить молодому віці.

Я думаю, що якби не було наркоманів, світ був би набагато чистішим, світлішими, було б менше смертельних хвороб.

А ще дуже важко і боляче мати друга, який став наркоманом, який гине на твоїх очах, якому нічого не потрібно, а ти не можеш нічого вдіяти. Не маєш на нього впливу, твої слова йому не потрібні...

Серед моїх знайомих є чотири наркомани, які „коляться”. На них страшно і неприємно дивитися: брудні, живуть і підвалах, ніде не навчаються. А їм всього лише по 14 – 17 років (вони живуть не в нашому районі).

Хіба це добре?

Краще вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, бути енергійним і красивим. І не боятися спілкування з людьми.


У наш час у моїх ровесників може існувати багато різних проблем. Однією з них можна назвати і наркотики. Підлітки часто хочуть змінити свій психологічний стан штучним шляхом. Для цього і починають вживати наркотичні речовини.

Якщо підліток починає вживати наркотики, це ніколи не буває випадково. Причин може бути багато, і вони мають різний характер. Зокрема, це можуть бути конфлікти з батьками, переживання якоїсь життєвої ситуації, проблеми у коханні, у стосунках з друзями та ін. Нерідко підліток може потрапити у компанію, де прийнято вживати наркотики і, щоб не відставати від інших, теж починає наслідувати цю страшну звичку. Та це страшна помилка, за яку доводиться платити дуже високою ціною. Адже вживання наркотиків часто підштовхує підлітка до антисоціальних вчинків: правопорушень, хуліганства, крадіжок і навіть убивств.

Моє особисте відношення до наркотиків негативне. І я хочу, щоб молоді люди, мої ровесники, вибирали правильний шлях у житті. Шлях без наркотиків. Бо саме нам, молодим, належить майбутнє. Нам будувати нашу країну. Нам дбати про своє щастя. І воно повинне бути у країні, де немає наркотиків та наркоманів.


На даний момент сучасне суспільство має багато проблем. Однією з них є наркотики. Адже під дією наркотичної залежності скоюється багато злочинів: пограбування, вбивства та ін. Тому все частіше постає питання перед правоохоронними органами, перед суспільством та владою про боротьбу з поширенням наркотичних речовин.

Моє ставлення до наркотиків негативне. Я впевнена, що людину, яка вживає наркотики, не можна вважати нормальною: вона живе лише заради наступної дози. У такої людини псуються стосунки з рідними та друзями. А згодом вона може стати зовсім недієздатною. Підтвердженням цього є життя багатьох відомих людей, які стали наркоманами і майже все втратили через наркотичну залежність. Для мене це дуже страшно: втратити друзів, рідних, їх підтримку, втрати те, що є у моєму житті.

Я багато знаю про наркотики та наркоманію з розповідей наших учителів, із статей в газетах та Інтернеті, із зустрічей з лікарями та представниками правоохоронних органів, з документальних фільмів, які нам показували. Але, на жаль, не всі мої друзі адекватно сприймають усю цю інформацію. Дехто з них вважає, що можна трохи захопитися, спробувати, „відтягнутися”, а потім легко „зіскочити”. Добре, якщо так і буде. Та чомусь стає інколи страшно, коли я чую такі розмови. Тоді хочеться запитати: „Навіщо це тобі? Що ти хочеш від цього отримати? Чи справді все це так легко і просто, як здається?”

Кожна людина сама здійснює вчинки, обирає свій шлях. І ніколи не можна забувати про наслідки, які можуть нас очікувати.

Дуже часто, сучасні діти, щоб видаватися дорослими, починають вживати алкоголь та тютюнові вироби. Щоб показати їм, що це таке насправді, було проведено усний журнал «Друзі чи вороги?» Його можна проводити як для середнього так і старшого шкільного віку.


Усний журнал

«Друзі чи вороги? Алкоголь і тютюн»
Мета: застерігати учнів від вживання алкоголю, тютюну; намагатися переконати у неприпустимості їх вживання, виховувати потяг до здорового способу життя.

Слово вчителя

Сьогодні ми поведемо нелегку розмову про підступних ворогів людства: тютюн та алкоголь. Ви, мабуть, не раз чули про шкідливість паління, вживання спиртних напоїв. Я дуже добре розумію, що ви самі хочете розібратися у складних суперечностях життя, навчитися критично ставитися до людських слів і справ. Звідси й прагнення на власному досвіді перевірити правильність тверджень про шкідливість сигарети й чарки вина. Лише одна затяжка тютюновим димом і лише один ковток вина – спробую, а там, мовляв, що буде... І ніхто над цим не задумується. А замислитися варто.
Сторінка перша „Тютюн”
1 учень

Давайте на кілька хвилин повернемося в історію.


... У ХІІ столітті тютюн завезли у Європу моряки Колумба. Але спочатку його вирощували як декоративну рослину, а потім використовували як лікарський засіб проти головного болю. За історичними даними королева Португалії Катерина Медічі страждала на часті мігрені. Вона нюхала порошок з листків тютюну і відчувала зменшення болю.
2 учень

У різних країнах і в різні часи курців карали різними карами. В Англії їх водили з петлею на шиї, як злодіїв і волоцюг. У Туреччині за куріння саджали на палю. У Росії цар Михайло Романов видав указ, який заборонив паління тютюну і передбачав покарання: биття батогом і відрізання носа за куріння, заслання до Сибіру або смертну кару за торгівлю тютюном.


3 учень

Прочитай! Подумай! Зупинись!

Полічи, скільки коштує шкідлива звичка.
Якщо людина курить одну пачку сигарет в день, яка коштує 4 грн., то за рік буде витрачено 1460 грн.

1 день

1 тиждень

1 місяць

1 рік

1 сигарета

0.20 грн.

1.40 грн.

6 грн.

73 грн.

10 сигарет

2 грн.

14 грн.

60 грн.

730 грн.

1 пачка (20 с.)

4 грн.

28 грн.

120 грн.

1460 грн.

2пачки (40 с.)

8 грн.

56 грн.

240 грн.

2920 грн.

Куріння сигарет – це головна єдина причина смерті, яку можна ліквідувати у нашому суспільстві.


Кожна сигарета містить 15 різних канцерогенних (ті, які викликають рак легенів) речовин.
Кожна викурена сигарета скорочує життя на 8 хвилин.
Куріння може бути як фізичним, так і психологічним наркотиком.
90% куріїв признають те, що вони хотіли б кинути палити.
4 учень

Тим, хто хоче позбавитися звички палити, німецькі наркологи наполегливо радять якомога більше їсти баклажанів, помідорів, картоплі та цвітної капусти. З’ясувалось, що у цих овочах теж присутній нікотин. При тому, у концентраціях у цілому достатньо пом’якшити синдром асистенції не гірше нікотинових пластирів, що використовують для цього.

Американські вчені Мічиганського університету підрахували, що організм отримує з їжею1 мікрограм нікотину, якщо з’їсти:

240 г червоних помідорів

23 г зелених помідорів

140 г картоплі

10 г баклажанів
Але в порівнянні з кількістю нікотину всього лише в одній цигарці до 1000 мкг і більше, з яких в організмі курця осідає 5 – 20 %, це досить незначна кількість, частина якої втрачається під час приготування овочів.
Сторінка друга „Алкоголь”

1 учень


Пияцтво у наших предків вважалося тяжким злочином. Жінка, що пригубила чарку, втрачала повагу до себе. А сьогодні вже нікого не шокують і не обурюють юні дівчата, що сміливо прикурюють одна в одної або у старших людей. І запах спиртного від дівчини чи юнака не бентежить оточуючих. Це, начебто, невід’ємні риси так званої сучасної молодої людини.
2 учень

Чи відомо вам, що горілка не є традиційним російським напоєм? Цей напій був завезений до Росії 500 років тому та мав міцність 14 %. Напій цей привезли генуезці.

У дохристиянській Русі випивали алкогольні напої лише у трьох випадках: на похороні, при народженні дитини, з приводу перемоги над ворогом.
3 учень

Пияцтво – загальна біда. За даними вчених, перше знайомство з алкоголем і формування позитивного відношення до його вживання, у більшості випадків, відбувається у сім’ї (від 60 до 82 %).

Неповнолітнім, щоб стати алкоголіками, достатньо вживати не менше одного разу на тиждень протягом одного року. Доля алкоголю може бути при цьому відносно невелика, всього 100 г горілки або 200 – 300 г міцного вина.

Цю алкогольну таку характеризують такі вчинки: 1. Сп’яніння не менше 4 разів протягом року.

 2. Здійснення у нетверезому стані таких дій, яких даний неповнолітній ніколи не здійснював тверезим.

 3. Необхідність випивки для того, щоб розважитись, відпочити.


Проблемні ситуації


 1. У Франції, в часи В.Гюго, вельможну особу, яка переїжджала через місто, пригощали вином з 4 бокалів. В одному з них було «свиняче вино». У якому?

Відповідь: у четвертому, тому що після трьох випитих бокалів людина стає схожою на свиню.

 1. У суді громадянин Злотник Віктор Іванович звинувачувався у скоєнні хуліганських дій по відношення до потерпілого Солоного О.П. Підсудному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі у колонії посиленого режиму. Злотник просить суд пом’якшити вирок, мотивуючи це тим, що на час скоєння злочину він був у стані сильного алкогольного сп’яніння і не пам’ятав, що коїть. Чи вплине цей аргумент на користь підсудного?

Відповідь: ні, навпаки, скоєний у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння злочин карається ще суворіше.

 1. Учень 10 класу займався продажем наркотичних речовин. Чи є це злочином і, якщо так, то як карається?

Відповідь: це один з найтяжчих злочинів, карається тривалим ув’язненням.

 1. Михайло прийшов на день народження до однокласниці. Там зібралися однокласники. Батько імен ниці дістав шампанське і почав потроху наливати в стакани. Михайло постави стакан, сказавши…

Дайте варіант відповіді.

 1. Діти усім класом пішли у туристичний похід. Дійшли до місця, розбили табір, і дівчата стали готувати обід. До Андрія підійшли друзі: Сергій, Женя, Вітя. «Пішли з нами», - сказав Женя і показав щось заховане під курткою. Андрій не зразу, але побачив пляшку з вином. «Ні», - сказав він…

Дайте варіанти відповіді.
Учитель
Закінчити наш усний журнал мені хочеться словами Джека Лондона: «Початок шляху – чарка, затяжка тютюновим димом, один укол; середина – випиваючи компанія, легка затяжка сигаретами; кінець – у тюрмі за вбивство у п’яному вигляді, у стані наркотичної ейфорії, психіатрична лікарня, могила від випадкової «легкої хвороби».

Наступний захід розрахований на тих учнів, хто вже вивчає або вивчав правознавство і знає Закони України, що вивчаються у курсі даного предмета.  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка