Система бібліотек для дорослихСторінка1/5
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.94 Mb.
  1   2   3   4   5Дніпропетровська

міська


Централізована

система

бібліотек

для дорослих


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ КНИГ

ДО ФОНДУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ

МІСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

У КВІТНІ 2013 р.

(бібліографічний покажчик)

Дніпропетровськ

2013

Бібліографічний покажчик вміщує відомості про нові надходження книг до всіх структурних підрозділів Центральної міської бібліотеки.

Матеріал в покажчику розміщено в систематичному порядку за розділами таблиць ББК.

Місце знаходження книг позначено умовно (сиглами) в кінці бібліографічного опису кожної книги:

  • АБ – абонемент (1-й поверх);

  • ЧЗ – читальний зал (3-й, 4-й поверхи);

  • ЕЧЗ – електронний читальний зал (1-й поверх);

  • КХ - відділ організації та використання книжкових фондів (2-й поверх);

  • ВП – відділ прокату (позачергова видача книг підвищеного попиту (3-й поверх));

  • о/иск – відділ мистецтв (5-й поверх);

  • о/ин – відділ літератури іноземними мовами (6-й поверх).

Вичерпні відомості про наявність літератури у єдиному фонді Дніпропетровської міської ЦБС можна отримати:

  • у відділі обробки та каталогізації літератури

тел. 740 – 38 – 81

  • в інформаційно-бібліографічному відділі

тел. 740 – 38 – 75.

З М І С Т


Природничі науки…………………………………………………………………………………4

Технічні науки………………………………………………………………………………………4

Будівництво…………………………………………………………………………………………7

Транспорт……………………………………………………………………………………….……8

Сільське та лісове господарство………………………………………………………8

Медицина. Охорона здров’я………………………………………………………………9

Соціологія. Статистика. Соціальні комунікації…………………………………10

Всесвітня історія…………………………………………………………………………………10

Історія України……………………………………………………………………………………11

Історія СРСР…………………………………………………………………………………………12

Історія окремих зарубіжних країн………………………………………………………14

Археологія……………………………………………………………………………………………14

Етнографія…………………………………………………………………………………….……15

Економіка. Економічні науки………………………………………………………………15

Економіка України………………………………………………………………………………17

Економіка окремих зарубіжних країн…………………………………………………18

Політика. Політична наука…………………………………………………………………18

Право. Юридичні науки………………………………………………………………………19

Право України……………………………………………………………………………….……19

Військова наука. Військова справа……………………………………………………20

Культурологія………………………………………………………………………………………21

Освіта……………………………………………………………………………………………………21

Спорт……………………………………………………………………………………………………21

Засоби масової інформації………………………………………………………………22

Мовознавство……………………………………………………………………………….……22

Фольклор. Фольклористика………………………………………………………………23

Літературознавство……………………………………………………………………………23

Всесвітня література (твори) ……………………………………………………………24

Література Україна (твори) …………………………………………………………………24

Література Росії (твори) ………………………………………………………………………26

Література країн Європи (твори) ………………………………………………………38

Література країн Азії (твори) ………………………………………………………………42

Література країн Америки (твори) ……………………………………………………42

Мистецтво. Мистецвознавство…………………………………………………………43

Містобудування……………………………………………………………………………………45

Декоративно-вжиткове мистецтво……………………………………………………45

Живопис………………………………………………………………………………………………45

Художня графіка…………………………………………………………………………………48

Музичний театр……………………………………………………………………………………49

Кіномистецтво………………………………………………………………………………………49

Релігія. Релігієзнавство………………………………………………………………………50

Філософія……………………………………………………………………………………………51

Психологія……………………………………………………………………………………………51

Видання універсального змісту…………………………………………………………52
Природничі науки

1. 20.1

О-54

Олійник Я.Б.

Основи екології: Підруч. /Я.Б.Олійник, П.Г.Шищенк, О.П.Гавриленко. - К.: Знання, 2012. - 558 с.

Примірники: загалом: 2 - АБ(1), ЧЗ(1)
2. 20.1(4УКР)

П40

Пляцук Л.Д.

Процессы и аппараты природоохранных технологий: теоретические основы: Учеб. для высш. учеб. завед. /Л.Д.Пляцук, Л.Л.Гурец. - Сумы: Университетская книга, 2011. - 283 с.

Примірники: загалом: 2 - ЧЗ(1), АБ(1)
3. 22.25

М74

Моїсєєв Л.М.

Мезомеханіка регулярного деформаційного рельєфу: Навч. посіб. для ВНЗів /Л.М.Моїсєєв, В.В.Ковальчук; науков. ред. Г.В.Лашкарьов. - К.: Професіонал, 2004. - 298 с.

Примірники: загалом: 2 - АБ(1), ЧЗ(1)
4. 26.89

К78

Країнознавство: Підруч. /В.П.Крижанівський [та ін.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2012. - 439 с. - (Вища освіта ХХI століття).

Примірники: загалом: 3 - АБ(1), ЧЗ(1), КХ(1)


5. 26.89

К78

Країнознавство: теорія та практика: Підруч. /М.П.Мальська [та ін.]. - К.: ЦУЛ, 2012. - 527 с.

Примірники: загалом: 2 - АБ(1), ЧЗ(1)


6. 26.89(0)

К78

Країни та континенти: запитання та відповіді: для серед. шкіл. віку /ред. Л.Бондаренко. - К.: Махаон-Україна, 2012. - 48 с. - (Інтерактивна енциклопедія).

Примірники: загалом: 1 - АБ(1)


7. 28.7

М42

Медична та біологічна фізика: лабораториний практикум: Навч. посіб. /Е.І.Личковський, М.А.Пайкуш, З.Я.Федорович та ін.; за загал. ред. Е.І.Личковського. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2012. - 415 с.

Примірники: загалом: 2 - АБ(1), ЧЗ(1)


Технічні науки

8. 30.3

М34

Матеріалознавство і технологія матеріалів: Підруч. для вищ. навч. закл. /Н.В.Мережко [та ін.]. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 351 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)


9. 30.6

Т50

Товарознавство. Непродовольчі товари: одягово-взуттєві вироби: Навч.-наоч. посіб. для вищ. навч. закл. за напрямом "Товарознавство і торговельне підприємництво". - Львів: Магнолія 2006, 2010. - 263 с. - (Вища освіта в Україні).

Примірники: загалом: 3 - АБ(1), ЧЗ(1), КХ(1)


10. 31

Л63

Лисиенко В.Г.

Хрестоматия энергосбережения: Справочник: в 2 кн. Кн.1 /В.Г.Лисиенко, Я.М.Щелоков, М.Г.Ладыгичев. - М.: Теплотехник, 2005. - 688 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)

11. 31

Л63

Лисиенко В.Г.

Хрестоматия энергосбережения: Справочник: в 2 кн. Кн.2 /В.Г.Лисиенко, Я.М.Щелоков, М.Г.Ладыгичев. - М.: Теплотехник, 2005. - 760 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
12. 31.2

Л72

Лозинський А.О.

Розв'язування задач електромеханіки в середовищах пакетів MathCAD і MATLAB: Навч. посіб. /А.О.Лозинський, В.І.Мороз, Я.С.Паранчук. - 2-е вид., випр. . - Львів: Магнолія 2006, 2007. - 214 с. - (Вища освіта в Україні).

Примірники: загалом: 3 - АБ(1), ЧЗ(1), КХ(1)
13. 31.29

Д66

Домашний электрик /сост. В.В.Онищенко. - Х.: Фолио, 2011. - 346 с.: ил. - (Мир увлечений).

Примірники: загалом: 2 - АБ(1), ЧЗ(1)


14. 31.39

Л63

Лисиенко В.Г.

Вращающиеся печи: теплотехника, управление и экология: Справоч. изд. в 2 кн. Кн.1 /В.Г.Лисиенко, Я.М.Щелоков, М.Г.Ладыгичев; ред. В.Г.Лисенко. - М.: Теплотехник, 2004. - 687 с. - (Справочное издание).

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
15. 31.39

Л 63

Лисиенко В.Г.

Вращающиеся печи: теплотехника, управление и экология: Справоч. изд. в 2 кн. Кн.2 /В.Г.Лисиенко, Я.М.Щелоков, М.Г.Ладыгичев; ред. В.Г.Лисенко. - М.: Теплотехник, 2004. - 588 с. - (Справочное издание).

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
16. 31.39

Л63

Лисиенко В.Г.

Плавильные агрегаты: теплотехника, управление и экология: Справоч. изд. в 4 кн. Кн.1 /В.Г.Лисиенко, Я.М.Щелоков, М.Г.Ладыгичев. - М.: Теплотехник, 2005. - 759 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
17. 31.39

Л63

Лисиенко В.Г.

Плавильные агрегаты: теплотехника, управление и экология: Справоч. изд. в 4 кн. Кн.2 /В.Г.Лисиенко, Я.М.Щелоков, М.Г.Ладыгичев; ред. В.Г.Лисиенко. - М.: Теплотехник, 2005. - 899 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
18. 31.39

Л63

Лисиенко В.Г.

Плавильные агрегаты: теплотехника, управление и экология: Справоч. изд. в 4 кн. Кн.3 /В.Г.Лисиенко, Я.М.Щелоков, М.Г.Ладыгичев; ред. В.Г Лисиенко. - М.: Теплотехник, 2005. - 573 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
19. 31.39

Л63

Лисиенко В.Г.

Плавильные агрегаты: теплотехника, управление и экология: Справоч. изд. в 4 кн. Кн.4 /В.Г.Лисиенко, Я.М.Щелоков, М.Г.Ладыгичев; ред. В.Г.Лисенко. - М.: Теплотехник, 2005. - 551 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)

20. 32.81

Н64

Нікольський Ю.В.

Системи штучного інтелекту: Навч. посіб. /Ю.В.Нікольський, В.В.Пасічник, Ю.М.Щербина; ред. В.В.Пасічник. - Львів: Магнолія 2006, 2010. - 278 с. - (Комп'ютинг).

Примірники: загалом: 3 - ЧЗ(1), АБ(1), КХ(1)
21. 32.81

Ш32

Шаховська Н.Б.

Проектування інформаційних систем: Навч. посіб. /Н.Б.Шаховська, В.В.Литвин. - Львів: Магнолія 2006, 2011. - 380 с. - (Комп'ютинг).

Примірники: загалом: 2 - ЧЗ(1), АБ(1)
22. 32.973

П52

Поломошнов О.В.

Быстро и легко создаем, программируем и раскручиваем Web-сайт. - М.: ЭКСМО, 2011. - 352 с. - (Компьютер на 100%).

Примірники: загалом: 2 - АБ(1), ЧЗ(1)
23. 35.41

Л15

Ладыгичев М.Г.

Огнеупоры для нагревательных и термических печей: Справочник /М.Г.Ладыгичев, В.Л.Гусовский, И.Д.Кащеева; под ред. И.Д.Кащеева. - 2-е изд., доп. - М.: Теплотехник, 2004. - 253 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
24. 36.81

П57

Поперечний А.М.

Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв: Підруч. для вищ. навч. закл. /А.М.Поперечний, В.О.Потапов, В.Г.Корнійчук. - К.: ЦУЛ, 2012. - 309 с.

Примірники: загалом: 3 - АБ(1), ЧЗ(1), КХ(1)
25. 36.87

П32

Пиво і філософія: невивчене пиво не варто пити: Пер. з англ. /упоряд. С.Д.Гейлз. - К.: Темпора, 2010. - 270 с.

Примірники: загалом: 2 - АБ(1), ЧЗ(1)


26. 36.99

К90

Кулинарная книга йоги: вегетарианские рецепты для здорового тела и разума /пер. с англ. А.Степановой; ред. Н.Баринова. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2007. - 158 с.: ил.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)


27. 36.99

П64

Похлебкин В.В.

Кухни славянских народов. - М.: ЭКСМО, 2012. - 286 с. - (Кулинария. Похлебкин).

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
28. 36.99

С29

Селезнев А.

Кондитерские мировые хиты. - М.: ЭКСМО, 2012. - 239 с.: ил. - (Кулинарные праздники с А.Селезневым).

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
29. 37.13

П80

Пролкс Д.

Мебель своими руками: шкафы, кладовки, полки. - Х.; Белгород: Клуб Семейного Досуга, 2012. - 127 с.: ил.

Примірники: загалом: 2 - АБ(1), ЧЗ(1)


30. 37.24

Н25

Наниашвили И.Н.

250 узоров для вязания крючком. - Х.: Мікко, 2011. - 263 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
31. 37.24

Х41

Хеффорд А.

Куклы своими руками: вязаные модели: Пер. с англ. - М.: БММ [ЗАО], 2011. - 112 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
32. 37.94

Л41

Лезано Д.

Библия фотографии: полное руководство для фотографа 21 века: Пер. с англ. - М.: АСТ:Астрель, 2006. - 176 с.: ил.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
33. 37.94

П29

Петерсон Б.

Как снимать шедевры любой камерой: сила экспозиции: Пер. с англ. - СПб.; М.; Нижний Новгород: Питер, 2012. - 144 с.: ил. - (Мастера фотографии).

Примірники: загалом: 2 - ЧЗ(1), АБ(1)
Будівництво

34. 38.4

П56

Пономарев В.А.

Архитектурные конструирование: Учеб. для ВУЗов. - М.: Архитектура-С, 2008. - 735 с.

Примірники: загалом: 1 - О/иск(1)
35. 38.5

А51

Алмазов В.О.

Проектирование железобетонных конструкций по евронормам. - М.: Изд-во Ассоциации Строит. Вузов, 2011. - 215 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
36. 38.5

М55

Механика грунтов: Учеб. /В.Г.Шаповал [и др.]. - Днепропетровск: Пороги, 2010. - 168 с.

Примірники: загалом: 2 - АБ(1), ЧЗ(1)


37. 38.5

П27

Пермяков В.А.

Оптимальное проектирование стальных стержневых конструкций /В.А.Пермяков, А.В.Перельмутер, В.В.Юрченко. - К.: Сталь, 2008. - 537 с.: ил.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
38. 38.6

П68

Правильный ремонт от пола до потолка: Справочник /сост. Л.В.Онищенко. - Х.: Фолио, 2009. - 347 с. - (Мир увлечений).

Примірники: загалом: 3 - АБ(1), ЧЗ(1), КХ(1)


39. 38.7

П44

Подольский Ю.Ф.

Беседки, перголы, цветочницы. - Х.; Белгород: Клуб Семейн. Досуга, 2011. - 190 с.: ил. - (Советы Самоделкина).

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
40. 38.7

П44

Подольский Ю.Ф.

Заборы, изгороди, ворота, калитки. - Х.; Белгород: Клуб Семейн. Досуга, 2011. - 190 с.: ил. - (Советы самоделкина).

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
41. 38.7

П79

Проектування закладів ресторанного господарства: Навч. посіб. /ред. А.А.Мазаракі. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 339 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)


42. 38.7

П84

Прохоров А.Н.

Хозяйственные постройки. Навесы, кухни, бани, сараи, теплицы и гаражи. - М.: ЭКСМО, 2012. - 191 с.: ил. - (Мастерковы. Строят сами!).

Примірники: загалом: 2 - АБ(1), ЧЗ(1)
43. 38.7

С17

Самедов А.М.

Будівництво міських підземних споруд: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. за напрямком підгот. курсу "Гірництво" /А.М.Самедов, В.Г.Кравець. - К.: КПІ [НТУУ], 2011. - 396 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
Транспорт

44. 39.5

К73

Котельников В. Р.

Отечественные авиационные поршневые моторы: (1910-2009). - М.: Русский фонд содейст. образов. и науке, 2010. - 493 с.

Примірники: загалом: 2 - ЧЗ(1), АБ(1)
45. 39.5

М57

Ми хлоп'ята! Літаки: для мол. шкіл. віку /ред. С.Попадюк. - К.: Махаон-Україна, 2012. - 20 с.: іл. - (Книжка з наклейками).

Примірники: загалом: 1 - АБ(1)


Сільське та лісове господарство

46. 42.1

Р89

Русский травник /ред.: В.П.Бутромеев, В.В.Бутромеев. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 447 с.: ил. - (Мир в картинках /В.Бутромеев).

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)


47. 42.1

Р89

Русский травник /ред.: В.П.Бутромеев, В.В.Бутромеев. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 303 с. - (Мир в картинках /В.Бутромеев). - (Классика в иллюстрациях).

Примірники: загалом: 1 - АБ(1)


48. 42.37

К28

Кассанели Н.

Декоративные кустарники, живые изгороди и газоны: 200 практ. советов по выращиванию и уходу. - Х.; Белгород: Клуб Семейн. Досуга, 2012. - 190 с.: ил.

Примірники: загалом: 2 - АБ(1), ЧЗ(1)
49. 47

В33

Верле М.

Рыбалка: секреты опытного рыбака. - 2-е изд., стереотип. - Х.; Белгород: Клуб Семейн. Досуга, 2012. - 142 с.

Примірники: загалом: 2 - АБ(1), ЧЗ(1)

Медицина. Охорона здров’я

50. 51.1(2)

Б35

Бебешко П.С.

Основи профілактичної медицини: Підруч. для вищ. медич. навч. закл. I-II рівнів акредитації /П.С.Бебешко, Ю.С.Скоробреха, О.П.Коріняк. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Медицина [ВСВ], 2011. - 183 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
51. 51.1(4УКР)

М42

Медицина невідкладних станів: швидка і невідкладна медична допомога: Підруч. для лікарів-курсантів післядиплом. освіти, лікарів інтернів і студентів вищ. медич. навч. закл. IV рівня акредитації /ред. І.С Зозуля. - К. : Медицина [ВСВ], 2012. - 727 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)


52. 52.6

С16

Саляк Н.О.

Медична паразитологія: практикум: Навч. посіб. для вищ. медич. навч. закл. I-III акредитації /Н.О.Саляк, І.С.Смачило. - К. : Медицина [ВСВ], 2011. - 183 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
53. 53.4

М27

Марков И.С.

Клинические дневники доктора Маркова. Вып.1-2009. - К.: АртЭк, 2011. - 357 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)
54. 53.4

П21

Пау Г.

Иридология: Пер. с исп. - Х.: Принт-Сервис, 2011. - 143 с.: ил.

Примірники: загалом: 2 - АБ(1), ЧЗ(1)
55. 53.5

Н34

Наумов Д.В.

Терапия без таблеток: Быть здоровым легко! - М.: ЭКСМО, 2012. - 155 с. - (Школа Болотова).

Примірники: загалом: 2 - АБ(1), ЧЗ(1)
56. 53.5

С24

Свитко Е.В.

Энциклопедия натуропатии: (золотые рецепты). - К.: А. С. К., 2009. - 544 с. - (Возможности человека в экстремальной ситуации).

Примірники: загалом: 3 - АБ(1), ЧЗ(1), КХ(1)
57. 54.1

Т67

36 и 6 правил здоровой спины /В.Г.Кремлевская, А.А.Панов. - М.: ЭКСМО, 2011. - 191 с. - (Библиотека здорового человека).

Примірники: загалом: 2 - АБ(1), ЧЗ(1)


58. 54.1

П84

Професійні хвороби: Підруч. для вищ. медич. навч. закл. України IV рівня акредитації /за ред.: В.А.Капустника, І.Ф.Костюк. - К. : Медицина [ВСВ], 2011. - 478 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)


59. 56.7

О-91

Офтальмологія: Підруч. для студентів вищ. медич. навч. закл. ІV рівня акредитації /ред.: Г.Д.Жабоєдов, Р.Л.Скрипник. - К. : Медицина [ВСВ], 2011. - 424 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)60. 57.1

М35

Мать и дитя: настольная книга для родителей /ред. Р.Х.Петрова; отв. за вып. Н.Ю.Памфилова. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 437 с.: ил. - (Мамина школа).

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)


Соціологія. Статистика. Соціальні комунікації

61. 60.5

К74

Кофман Жан-Клод

Самотня жінка і Чарівний принц: Пер. з фр. - К.: Темпора, 2011. - 367 с.

Примірники: загалом: 3 - АБ(1), ЧЗ(1), КХ(1)
62. 60.6

Т67

Тринько Р.І.

Основи теоретичної і прикладної статистики: Навч. посіб. /Р.І.Тринько, М.Є.Стадник. - К.: Знання, 2011. - 397 с. - (Вища освіта ХХI століття).

Примірники: загалом: 3 - АБ(1), ЧЗ(1), КХ(1)
63. 60.8

П65

Почепцов Г.Г.

Від Fasebook'y і гламуру до Wikileaks: медіакомунікації. - К.: Спадщина, 2012. - 462 с.

Примірники: загалом: 3 - АБ(1), ЧЗ(1), КХ(1)
64. 60.8

П65

Почепцов Г.Г.

Контроль над розумом. - К.: Києво-Могилянська акад., 2012. - 350 с.

Примірники: загалом: 3 - ЧЗ(1), АБ(1), КХ(1)
Всесвітня історія

65. 63.3(0)

К75

Кочемировская Е.А.

10 гениев, изменивших мир /Е.А.Кочемировская, А.Фомин. - Х.: Фолио, 2008. - 382 с. - (10 гениев).

Примірники: загалом: 3 - АБ(1), ЧЗ(1), КХ(1)
66. 63.3(0)

М73

Многоликость целого: из истории цивилизаций Старого и Нового Света: Сб. ст.. в честь Виктора Леонидовича Малькова /Ин-т всеобщей истории. - М.: Университет Д. Пожарского, 2011. - 593 с.

Примірники: загалом: 1 - ЧЗ(1)


67. 63.3(0)62

Ж67

Живые и мертвые Вермахта. Ужасы Восточного фронта: три бестселлера одним томом. - М.: Яуза- Пресс, 2012. - 607 с. - (Смертники Восточного фронта. Гитлеровцы в бою).

Примірники: загалом: 2 - АБ(1), КХ(1)


68. 63.3(0)62

Р86

Рунов В.А.

Вермахт "непобедимый и легендарный". Военное искусство Рейха. - М.: Яуза- Пресс, 2011. - 414 с. - (Жизнь и смерть на Восточном фронте).

Примірники: загалом: 3 - АБ(1), ЧЗ(1), КХ(1)
69. 63.3(0)62

С53

Снайперы Гитлера. Откровения убийц со снайперской винтовкой: три бестселлера одним томом. - М.: Яуза- Пресс, 2011. - 639 с. - (Смертники Восточного фронта. Гитлеровцы в бою).

Примірники: загалом: 2 - АБ(1), КХ(1)
70. 63.3(0)62

Ш93

Штрайт К.

Они нам не товарищи: Вермахт и советские военнопленные в 1941-1945 гг.: Пер. с нем. - М.: Русская панорама, 2009. - 480 с. - (Весь мир).

Примірники: загалом: 2 - ЧЗ(1), АБ(1)
Історія України

71. 63.3(4УКР)

М64

Мірошниченко Ю.Р.

Русь-Україна: становлення державності. Т.1: З найдавніших часів до створення імперії /Ю.Р.Мірошниченко, С.Л.Удовік. - К.: Ваклер, 2011. - 744 с.: іл.

Примірники: загалом: 3 - АБ(1), ЧЗ(1), КХ(1)
72. 63.3(4УКР)

М64

Мірошниченко Ю.Р.

Русь-Україна: становлення державності . Т.2: Від імперії до незалежності /Ю.Р.Мірошниченко, С.Л.Удовік. - К.: Ваклер, 2011. - 772 с.

Примірники: загалом: 3 - АБ(1), ЧЗ(1), КХ(1)

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка