Штефан М. Й. Цивільний процес : підруч для студ юрид спец вищих заклад освіти / М. Й. Штефан. – 2-ге вид., перероб та доп. – К. ІнЮре, 2001. – 694 с. ЗмістСторінка1/47
Дата конвертації28.03.2017
Розмір9.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Штефан М. Й. Цивільний процес : підруч. для студ. юрид. спец. вищих заклад. освіти / М. Й. Штефан. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ІнЮре, 2001. – 694 с.

ЗМІСТ


Передмова 2

РОЗДІЛ І Загальні положення 4

Глава 1. Поняття, завдання і джерела цивільного процесуального права України 4

Глава 2. Принципи цивільного процесуального права 17

Глава 3. Цивільні процесуальні правовідносини 41

Глава 4. Сторони в цивільному процесі 53

Глава 5. Треті особи в цивільному процесі 62

Глава 6. Участь органів прокуратури в цивільному процесі 70

Глава 7. Участь у процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб 84

Глава 8. Представництво в цивільному процесі 92

Глава 9. Цивільні процесуальні строки 112

Глава 10. Підвідомчість цивільних справ 117

Глава 11. Підсудність цивільних справ 138

Глава 12. Витрати по провадженню цивільної справи 144

Глава 13. Санкції цивільного процесуального права 154

Глава 14. Докази і доказування в цивільному процесі 166

РОЗДІЛ II. Провадження в суді першої інстанції 201

А. Позовне провадження 201

Глава 15. Порушення цивільної справи в суді 201

Глава 16. Підготовка цивільних справ до судового розгляду 235

Глава 17. Судовий розгляд цивільних справ 247

Глава 18. Постанови суду першої інстанції 274

Б. Непозовні провадження 297

Глава 19. Провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин 297

Глава 20. Окреме провадження 322

РОЗДІЛ III. Провадження по оскарженню і перегляду рішень, ухвал суду 343

Глава 21. Сучасні системи оскарження і перегляду судових рішень 343

Глава 22. Апеляційне провадження 355

Глава 23. Касаційне провадження 369

Глава 24. Перегляд рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами 377

РОЗДІЛ IV. Звернення судових рішень до виконання 385

Глава 25. Звернення судових рішень до виконання та поворот виконання 385

РОЗДІЛ V. Міжнародний цивільний процес 394

Глава 26. Цивільне судочинство України з іноземним елементом 394

Глава 26. Цивільне судочинство України з іноземним елементом 423

Передмова

У розбудові України як демократичної, правової держави визначальна роль належить судовій владі, на яку Конституцією, Законом України «Про судоустрій» покладено здійснення правосуддя в цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах.


У підручнику «Цивільний процес» проаналізовано норми й інститути цивільного процесуального права України, яким встановлено процесуальний порядок здійснення правосуддя в цивільних справах (цивільне судочинство, цивільний процес) у спорах, що виникають у державі з цивільних, трудових, сімейних, всіх інших правовідносин, спрямованого на виконання важливих конституційних завдань по захисту прав і свобод людини та громадянина, гарантованих Конституцією, іншим законодавством України, прав й інтересів підприємств, установ, організацій, держави і суспільства.
Структура і зміст підручника визначаються програмою навчального курсу «Цивільне процесуальне право України», який вивчається студентами вищих юридичних навчальних закладів. У ньому відображено сучасний стан правового регулювання цивільного судочинства України станом на 1 серпня 2001 року, а також досягнення науки і практики цивільного процесу. Підручник розроблено на правовій основі Конституції України, Цивільного процесуального кодексу та іншого законодавства України, з урахуванням численних змін і доповнень до нього.
Розкриття нормативних правил цивільного судочинства провадиться з використанням судової практики, керівних постанов Пленуму Верховного Суду України і супроводжується висвітленням наукових і практичних проблем теорії і практики цивільного процесу з авторськими судженнями про напрями їх вирішення. При цьому численні нормативні положення цивільного судочинства України розглядаються в плані порівняльного правознавства з сучасною правовою системою цивільного судочинства окремих іноземних держав.
У підручнику відтворені й широко розвинуті авторські положення, відображені в науковій і навчальній літературі, які опубліковані ним як особисто, так і в складі авторських колективів. Його новелами є: визначення і розгляд принципів цивільного процесуального права, закріплених Конституцією України, відображення її положень про правовий статус громадян в цивільному судочинстві; понятійний, видовий і структурний аналіз норм цивільного процесуального права; розгляд численних положень цивільного судочинства України з участю іноземного елемента, виконання доручень, визнання і виконання рішень іноземних держав та ін.
Цей підручник є другим виднішим, до якою додатково включено самостійними підрозділами: участь прокурора н І їй цільному процесі іноземних держав (§ 6 гл. 6), представництво її цивільному процесі іноземних держав (§ 6 гл. 9), докази і доказування в цииільїюму процесі іноземних держав (§ 5 гл. 15), процесуальні засоби порушення цивільної справи в судах іноземних держав (§ 7 гл. 16), підготовча стадія в цивільному процесі іноземних держав (§ 4 гл. 17), розгляд цивільних справ в судах іноземних держав (§ 5 гл. 18), рішення суду в цивільному процесі іноземних держав (§ 3 гл. 19) та ін.
У зв'язку зі зміною законодавства виключені глави 22, 23, 25, а замість них включені до підручника наповнені новим змістом відповідно глави: «Апеляційне провадження», «Касаційне провадження», «Звернення судового рішення до виконання». Виключена гл. 8 «Участь громадськості в цивільному процесі». Ґрунтовних змін зазнали глави: 6 «Участь органів прокуратури в цивільному роцесі»; 7 «Участь в процесі органів державної влади ...»; 20 «Провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин» та інші.
Цим самим підручник має сприяти творчому вивченню цивільного процесуального права України та ґрунтовному ознайомленню з іноземною правовою системою цивільного судочинства, а також підвищенню теоретичного та практичного рівня знань в галузі цивільного судочинства випускників вищих юридичних закладів, підготовці їх до самостійної юридичної діяльності.
Автор намагався написати підручник у дусі часу — впровадження в життя положень Конституції України на основі положень реформованого законодавства про судоустрій і цивільне судочинство (Закони України від
21 червня 2001 p.: № 2531-ІП «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України»; № 2540-ПТ «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України»); підвищення рівня судової влади, її ефективності в захисті прав і свобод людини та громадянина, прав та інтересів підприємств, організацій та держави.
Перше видання підручника «Цивільний процес» було здійснено видавництвом «Ін Юре» в 1997 р. На конкурсі кращих юридичних видань за 1997-1998 pp. він був удостоєний першої премії Спілки юристів України (рішення виконкому ради Спілки юристів України від 6 жовтня 1998 p.).
М. Й. Штефан
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка