Шановні гості, колеги, батьки та учні!Сторінка5/11
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Всеукраїнські:

 1. «Флагман освіти і науки України» (м. Київ);

 2. «Літопис освіти і науки України» (м. Київ)

 3. Всеукраїнський семінар-тренінг «Шкільний учитель нового покоління» (Крим) (Загребельна Н.М., Слабун Н.І., Спектор Г.М.).

 4. Семінар «INTEL – навчання для майбутнього» (11 учителів).

Обласні:

 1. Семінар від видавництва UBD «Fresh approach».

 2. Семінар для вчителів англійської мови «Developing literacy in early years».

 3. Семінар «Шляхи й методи виконання програм з іноземних мов у початковій і старшій школі» від представництва Oxford University Press.

 4. Семінар від наукового центру «Лордан» для вчителів англійської мови «Розвиток навичок для тестування».

 5. Обласний семінар для вчителів німецької мови.

 6. Семінар від видавництва «Oxford University Press» за темою «Making Digital Sense».

Міські:

 1. Семінари для вчителів англійської мови на базі Будинку вчителя.

 2. Семінар-практикум «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»;

 3. Майстер-класи в рамках засідань творчих лабораторій із розповсюдження позитивного педагогічного досвіду з питань інформатизації освіти.


Районні:

 1. Семінар для вчителів англійської мови «Використання ІКТ на уроках англійської мови» на базі спеціалізованої школи № 16.

 2. Застосування ІКТ при викладанні фізики.

 3. Районний семінар для вчителів економіки.

 4. Семінар для вчителів математики «Організація науково-дослідницької діяльності учнів з математики».

5. «Современные методы анализа художественного текста».

6. «Внедрение прогресивных инновационных методик и технологий в учебно-воспитательный процес как условие самоусовершенствование учителя и самореализации ученика».

7. «Сучасний урок музичного мистецтва».

8. «Виховання морально-етичних навичок на уроках музичного мистецтва»; 1. «Технологія виготовлення темарі».

 2. «Особливості ЗНО у 2013 році».

 3. Засідання творчої лабораторії «Школа дистанційного навчання».

 4. «Організація навчально-дослідницької діяльності учнів з математики».

 5. «Правова підготовка школярів в умовах інноваційного навчально-навчального комплексу неперервної освіти».

 6. «Підготовка учнів до результативної участі у турнірах, змаганнях та олімпіадах з історії».

 7. Засідання творчої лабораторії «Школа дистанційного навчання».

 8. «Організація навчально-дослідницької діяльності учнів з математики».

 9. «Правова підготовка школярів в умовах інноваційного навчально-навчального комплексу неперервної освіти».

 10. «Підготовка учнів до результативної участі у турнірах, змаганнях та олімпіадах з історії».

Виходячи з поставлених завдань та функцій, практичний психолог школи впродовж минулого року працював над вивченням особистості учня. Зокрема, над здійсненням психологічного обстеження дітей, їх груп та колективів, умов навчання й розвитку учнів із метою виявлення групи ризику, з якою надалі планується та буде проводитися корекційно-розвивальна робота. Протягом 2012/2013 навчального року практичним психологом проводилася робота по напрямкам: діагностична, консультативна, корекційно-розвивальна, організаційно-методична та просвітницька.

Діагностична робота була направлена на діагностику рівня адаптації першокласників (1 і 2 зрізи), дослідження готовності учнів до середньої школи (5-ті класи), дослідження сфер та інтересів молодших школярів (2-4 класи), виявлення обдарованих учнів (8-мі класи), дослідження дитячо-батьківських стосунків (10-ті класи), профорієнтаційне дослідження (учні 9-х класів), дослідження репрезентативної системи (учні 6-х класів), виявлення стратегій поведінки в конфлікті (7-мі класи) та інше.

У рамках консультаційної роботи учням, вчителям та батькам надавались індивідуальні та групові консультації щодо результатів психолого-педагогічного дослідження, з питань підвищення мотивації до навчання, згуртованості колективу та особистих запитів.

Корекційно-розвивальна робота практичного психолога була направлена на підвищення рівня адаптації в учнів 1-х та 5-х класів, розвиток комунікативної сфери для учнів 5-8 класів, розвиток емоційно-вольових якостей учнів 9-11 класів.

Просвітницька робота практичного психолога була спрямована на психологічну просвіту педагогів, учнів, батьків. Практичний психолог знайомив учасників навчально-виховного процесу з основами психології, самонавчання і самовиховання, формував потребу у психологічних знаннях, знайомив з причинами, проявами та корекцією аномалій психофізичного розвитку дітей, з причинами появи важковиховуваних підлітків та особливостями психолого-педагогічних впливів на них, а також з особливостями роботи з обдарованими дітьми. Були проведені такі форми роботи: виступи на батьківських зборах, психолого-педагогічні семінари, бесіди, консультації, лекції, оформлення стендів.Організаційно-методична робота практичного психолога була направлена на розробку заходів, виступів, занять з елементами тренінгу для забезпечення психологічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу. Також, в рамках даного напрямку практичним психологом велась звітна та аналітична документація, оформлення індивідуальних карток учнів.

Також, протягом навчального року особливу уваги проділяли в роботі з учнями пільгових категорій та учням, які потребують посиленої педагогічної уваги та стоять на внутрішньошкільному обліку. Відповідно до індивідуальних планів роботи з учнями, класними керівниками, батьками та опікунами проводились бесіди, консультації, індивідуальна діагностика та надавались рекомендації.

Однак у психологічній роботі школи має місце ряд прогалин. Так недостатньою є співпраця психолога з батьками школярів, діагностика та корекційно - розвивальна робота з учнями, які схильні до правопорушень та агресивної поведінки; недостатнім є здійснення психологічного супроводу учнів, які навчаються в основній школі.

Виконуючи триєдину функцію: інформативну, просвітницьку й духовну – бібліотека школи проводила певну роботу. Методичну допомогу вчителі одержують завдяки видавництву «Педпреса» ( передплата видань – на суму 7000 грн. ). Учні забезпечені програмовою літературою, літературою для тематичних переглядів, рефератів, доповідей.

У зв’язку з тим, що в ХСШ № 17 працює 1 молодий спеціаліст, було продовжено роботу «Школи молодого вчителя», досвідчений педагог Яригіна Н.Т. надавала методичну допомогу молодому учителю. Протягом року були проведені групові та індивідуальні практичні заняття, теоретичні та практичні семінари. Молоді педагоги брали активну участь у проведенні позакласних та позашкільних заходів із предметів: англійська та китайська мови, день Європи в школі. Адміністрацією школи були відвідані уроки цих педагогів, які продемонстрували високі теоретичні предметні знання, але є ще недостатнім рівень знань знання із методики викладання окремих тем та психології учнів відповідного віку.

У 2012/2013 навчальному році узагальнено на шкільному рівні досвід учителя англійської мови Тарасенко О.І. і учителя хімії Локтіонової А.О.

Методичним кабінетом надавалася допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації, проводилося індивідуальне консультування педагогів.

У 2012/2013 н.р. методичному кабінету необхідно розробити методичні рекомендації щодо планування роботи педагога над темою самоосвіти, продовжувати роботу щодо вивчення та узагальнення ППД, спланувати вивчення питання адаптації учнів 8-х, 10-х класів.

Адміністрація школи вивчила та узагальнила досвід роботи педагогічного колективу за такими темами:


 • вивчено та узагальнено досвід учителя англійської мови Тарасенко О.І. за темою «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови та в позакласній діяльності», учителя хімії Локтіонової А.О. за темою: «Інтерактивні методи як засіб формування ключових компетентностей на уроках хімії», який презентовано на семінарах для слухачів курсів підвищення кваліфікації Харківської академії неперервної освіти та майстрах-класах:

 • для вчителів англійської мови, що підвищують кваліфікаційну категорію, - «Використання ІКТ при вивченні іноземних мов», «Інноваційні форми, методи та прийоми при викладанні англійської мови» (3 семінари);

 • міський майстер-клас у рамках засідання творчої лабораторії «Школа дистанційного навчання».

У 2012/2013 навчальному році в закладі з метою вдосконалення науково-методичної роботи на основі вивчення стану викладання навчальних предметів було сплановано й здійснено відстеження якості кадрового та програмово - методичного забезпечення; виявлено рівень фахової педагогічної майстерності вчителів; проаналізовано питання, що стосуються методичного забезпечення впровадження інноваційних навчальних технологій при викладанні предмета; вивчено наявність перспективного педагогічного досвіду; відстежено якість роботи з молодими спеціалістами (за наявності останніх), а разом із тим – ефективність функціонування інституту наставництва; досліджено стан виконання нормативних та методичних вимог, що стосуються атестації та підвищення кваліфікації вчителів; вивчено питання матеріально-технічного забезпечення викладання навчального предмета, а також організації навчально-виховного процесу.

Оскільки моніторинг – це метод системного дослідження, що забезпечує постійне отримання інформації про стан того чи іншого об’єкта та передбачає систему збирання, опрацювання, аналізу й розповсюдження інформації як у цілому, так і окремих елементів, - навчальним закладом було здійснено заходи для вдосконалення науково-методичної роботи на основі вивчення стану викладання навчальних предметів: • здійснено відвідування, взаємовідвідування уроків (аналіз, самоаналіз);

 • перевірено календарно-тематичне та поурочне планування;

 • проведено контрольні роботи за текстами адміністрації. Вивчено стан викладання таких предметів: німецька мова, англійська мова, українська мова, математика, інформатика, музика, трудове навчання, основи здоров’я, Захист Вітчизни;

 • здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по школі);

 • результати контрольних робіт показали, що програмовий матеріал у цілому засвоєний задовільно.

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності здобуття знань,  їхньої системності, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

Так, найбільш результативно працювало шкільне методичне об’єднання вчителів початкової школи, що підтверджено достатньо високим рівнем навчання учнів.

У 2012/2013 навчальному році методичне об’єднання через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи, працює над реалізацією проблеми: «Компетентнісний підхід як засіб удосконалення навчально-виховного процесу», яка тісно пов’язана з методичною темою школи «Підвищення професійної компетентності педагогів в оволодінні ефективними засобами креативної освіти на І (підготовчому ) етапі».

Учителі початкової школи працювали над реалізацією намічених цілей.

Згідно районного плану МО вчителями, що атестуються було проведено відкриті уроки у грудні 2012 року:

З метою підвищення рівня поінформованості протягом 2012/2013 н.р. вчителями Івановою Л.М., Коваль Н.М., Бездольною Н.М., Ємельяновою Г.І., Цвєтковою А.В. були відвідані районні семінари, які проведено навчальними закладами Київського району № 4, 55, 166.

З метою організації роботи школи майбутнього першокласника «Росток» та впровадження наступності між дитячим навчальним закладом та початковою школою проведено знайомство з навчальними програмами д/з, засідання на тему «Традиційні та нетрадиційні форми і методи роботи з учнями дошкільного та молодшого шкільного віку». Як показала практика, активні форми роботи з вчителями створюють позитивну мотивацію вчителів до творчості.

Сумісна творча діяльність учителів та учнів реалізовувалася під час проведення методичного тижня у жовтні 2012 року «Знову осінь золотава до нас у гості завітала». Учні початкової школи брали активну участь у шкільному конкурсі зимової композиції «Замість ялинки – букет», створювали малюнки та стіннівки до Дня вчителя та Нового року.

Результатом роботи вчителів є перші успіхи наших учнів під час проведення шкільної олімпіади. Згідно зі шкільним планом методичного об’єднання в грудні була проведена шкільна олімпіада серед учнів 4 класів. За її результатами визначені учні – переможці, які продовжать захищати честь школи у районній олімпіаді. Переможцями серед 4-х класів стали:

Українська мова

І місце – Харибіна Софія (4-Г, учитель Коваль Н.М.)

ІІ місце – Гула Даніїл (4-А, учитель Кисельова О.А.)

Ігнатьєва Єлизавета (4-В, учитель Іванова Л.М.)

ІІІ місце – Єрьоменко Ярослав (4-Г, учитель Коваль Н.М.)

Голуб Анна (4-Г, учитель Коваль Н.М.)

Математика

І місце – Слукін Денис (4-А, учитель Кисельова О.А.)

ІІ місце – Бєгунова Вероніка (4-А, учитель Кисельова О.А.)

ІІІ місце – Харибіна Софія (4-Г, учитель Коваль Н.М.)Я і Україна

І місце – Гула Даніїл (4-А, учитель Кисельова О.А.)

Бріжан Альона (4-А, учитель Кисельова О.А.)

ІІ місце – Присяжний Єгор (4-А, учитель Кисельова О.А.)

ІІІ місце – Єрьоменко Ярослав (4-Г, учитель Коваль Н.М.)

У міській олімпіаді з української мови Харибіна Софія, учениця 4-Г класу, посіла І місце (вчитель Коваль Н.М.), а з природознавства - Гула Даніїл, учень 4-А класу, посів ІІ місце (вчитель Кисельова О.А.).

У Всеукраїнському конкурсі з української мови ім. Петра Яцика учень 3-А класу Обозний Максим посів 2 місце (вчитель Антоненко Л.В.)

Також наші учні мають особисті перемоги і в інших престижних конкурсах. Так, учень 3-Г класу Ращупкін Дмитро став переможцем Міжнародного конкурсу з математики в м. Вінниця, де посів 1 місце та отримав право подальшої участі в Парижі. Учениця 2-А класу Буханцова Анастасія посіла 1 місце у Всеукраїнському конкурсі вокального мистецтва.

Похвальними листами серед 3-4 класів нагороджено 81 учень. Невстигаючих – немає. Таким чином. усі учні показали достатні й високі результати.

Традиційними були проведення таких шкільних та позашкільних заходів:

У вересні 2012 року – Свято першого дзвоника (1-4 класи), «День літнього іменинника» ( по класах ), у листопаді 2012 року – шоу талантів (3-4 класи), у грудні - Новорічні свята (по класах) з конкурсами, постановами, музичними номерами.

Також у грудні 2012 року пройшли змагання Малих олімпійських ігор (3-4 класи) з результатом:

1 місце – 4-Г клас (Коваль Н.М.)

2 місце – 4-В клас (Іванова Л.М.)

3 місце – 4-А клас (Кисельова О.А.)

та «Веселі старти» (2-3 класі). Переможцями стали:

1 місце – 3-Б клас (Аргунова Т.В.)

2 місце – 2-В клас (Борисенко Л.А)

3 місце – 3- А клас (Антоненко Л.В.)

У лютому – День захисника Вітчизни, день Святого Валентина.

У березні - до 8 березня – Свято наших мам.

У травні - Святкування Дня Перемоги (проведення класних годин за участю ветеранів, екскурсій, конкурсів віршів по класах).

У квітні – відкриття міської предметної олімпіади серед учнів початкових класів (відповідальна Бездольна Н.М.); «Свято Букваря» для учнів 1-х класів за участю бібліотекарів, батьків ( вчителі Ємельянова Г.І. - відповідальна, Коваленко Г.Г., Цвєткова А.В., Коляда В.В., Чеснокова Н.І. ).

У травні - «Свято матері» для паралелі учнів 2-3-х класів ( відповідальна Аргунова Т.В. ), урочисте свято для учнів 4-х класів «Прощавай, молодша школо!», де були запрошені майбутні класні керівники, гості з інформаційно-методичного центру, батьки (Кисельова О.А. - відповідальна, Тур Л.П., Іванова Л.М., Коваль Н.М.); урочиста лінійка для учнів 2-4 класів ( відповідальна Антоненко Л.В. ).

У позаурочний час працювали танцювальний гурток „Джерельце” (керівник Кощавець М.П.), що брав участь у Міжнародному конкурсі «Зимовий сонцеворот», гурток сучасного танцю (керівник Корчагіна Ю.П.), гурток спортивно-бального танцю «Легенда» (керівники Бондарєв А.В., Лісняк О.С.), художньої гімнастики, футболу, баскетболу, хор «Жайворонок» (керівник Рижова Т.В.) та музичні класи, в яких працювали також і наші вчителі. З метою виховання національної свідомості в умовах гуманізації і освіти одним із пріоритетних напрямків є естетичне виховання. Учителі разом із дітьми та їх батьками відвідують театри, музеї, планетарій.

У травні вчителі початкової школи брали активну участь у проведенні районного семінару для заступників директорів на тему: «Організація методичної роботи з педагогічними кадрами початкової ланки освіти. Робота творчих груп». Керівники творчих груп Бездольна Н.М., Кисельова О.А. та Марічева О.П. виступили з творчими звітами-презентаціями. Члени груп провели відкриті уроки, заходи: Чеснокова Н.І. - урок у 1-ому класі з укр..мови «Весна прийшла; Маричева О.П.та Слабун Н.І. (вчитель англ.. мови) - інтегрований урок-телемост у 3 класі з предметів рос. мова, Я і Україна та англ.. мова «Про мій Харків моїм учням»; вчителем Івановою Л.М. - виховний захід у 4 класі «Година здоров’я»; Кисельова О.А. підготувала з дітьми виставу «Попелюшка на новий лад» про перемогу добра над злом.

Результати методичної роботи протягом 2012/2013 навчального року свідчать про те, що вчителі початкових класів у навчальній діяльності зберігають основні позитивні тенденції, виявлені в попередні роки. Постійно зростає їх педагогічна майстерність, методична підготовка, що сприяє творчому розвитку здібностей учнів, підвищенню їх пізнавальної активності, рівня вихованості. Але виявлені такі недоліки:


 1. Недостатня кількість учителів беруть участь у професійних конкурсах.

 2. Недостатня кількість учителів використовують інформаційно-комунікаційні технології на уроках.

Отже, пріоритетними завданнями ШМО учителів початкової школи на 2013/2014 навчальний рік є:

1. Підвищити участь учителів у професійних конкурсах.

2. Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної культури вчителів початкової школи.

Активно працювало шкільне методичне об’єднання учителів української мови та літератури. Учителі МО української мови та літератури працювали за планом, затвердженим на першому засіданні МО.

Учителі кафедри активізували видавничу діяльність, а саме надруковано статтю у журналі ХАНО «Джерело майстерності» за темою «Активізація пізнавальної діяльності школярів на уроках української мови» (вчитель Овчаренко Ю.В.), подано статтю на педагогічний вернісаж за темою «Формування компетентностей учнів на основі інноваційних освітніх технологій у групах кооперативного навчання на уроках української мови та літератури» (вчителі Терещенко А.В., Овчаренко Ю.В.).

Продовжується співпраця з ХНПУ ім. Г.С. Сковороди в рамках участі у проекті факультету української мови та літератури «Навчання учнів-іноземців» (учитель Сидоренко О.М. і учениця 10-Г класу Чан Тхи Тхуй Линь).

Учителі активно використовують інформаційно-комунікаційні технології на уроках. У рамках участі у національному проекті «Відкритий світ» - «Інтел – навчання для майбутнього» було розроблено лекції «Специфіка українського вертепу» та «Морально-естетичні аспекти повісті-притчі» (вчителі Терещенко А.В., Овчаренко Ю.В.).

Учителі кафедри взяли участь у роботі журі конкурсу знавців української мови, конкурсу ім.П.Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді ім.Т.Г. Шевченка та районної олімпіади з української мови та літератури.

Учні школа активно взяли участь у конкурсах і турнірах з української мови та літератури і посіли такі місця:


 • У конкурсі ораторського мистецтва (районний етап) Крючкова Н., учениця 11-В класу, - ІІ м. ( вчитель Чопікян А.В.).

 • У міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді ім.Т.Г. Шевченка (районний етап) взяли участь 7 учнів, 4 з них посіли призові місця:

Бажинова Д., учениця 6-В класу – ІІІ м. (вчитель Чопікян А.В.)

Саргсян Е., учениця 7-В класу – І м. (вчитель Чопікян А.В.)

Ксьонз Д., учениця 9-В класу – ІІ м. (вчитель Овчаренко Ю.В.)

Геліх Р., учень 11-В класу – І м. (вчитель Чопікян А.В.)Саргсян Е. посіла І місце на обласному етапі конкурсу і ІІ місце – на Всеукраїнському етапі.

За підсумками районного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 3 учні посіли призові місця (таблиця 20):

з/п

Прізвище, ім’я та

по батькові учня

Клас

Місце

Прізвище, ім’я та

по батькові учителя

1

Саргсян Евеліна Левонівна

7

І

Чопікян Анжеліна Володимирівна

2

Рогова Олена Сергіївна

7

ІІ

Терещенко Алла Віталіївна

3

Квіта Ольга Анатоліївна

10

ІІІ

Касеко Ірина Ігорівна
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка