Шановні гості, колеги, батьки та учні!Сторінка2/11
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Таблиця 6. Рух учнів по паралелях.

У паралелях 3-х, 5-х, 6-х, 7-х, 9-х класів відбулося зменшення кількості учнів, найбільше - у паралелях 3-х (-4 учні) та 7-х класів (-3 учнів). Збільшено кількісні показники в паралелях 1-х, 2-х, 4-х, 8-х, 10-х та 11-х класів.

Адміністрацією навчального закладу контролюється робота щодо зарахування на навчання учнів, батьки яких є іноземними громадянами або особами без громадянства. Станом на 01.05.2013 у навчальному закладі навчається 15 учнів зазначеної категорії, з них 13 учень, батьки яких мають посвідки на постійне проживання на території України, батьки 2 учнів – реєстрацію на території України на 90 днів. Наявність завірених нотаріально копій документів учнів, що підтверджують законність їх перебування в Україні; свідоцтв про народження, перекладених на українську мову та нотаріально завірених; копій паспортних документів батьків підтверджено.

Питання щодо надання батьками-іноземцями документів про своєчасне продовження терміну реєстрації знаходиться на постійному контролі адміністрації школи.

Працювало 3 групи продовженого дня (90 учнів), що складає 17% від загальної кількості дітей 1-4 класів. Але залишилися проблеми в роботі ГПД і для розв’язання їх необхідно оптимізувати режим роботи, підвищити якість навчально – виховного процесу та посилити контроль із боку адміністрації за дотриманням режиму роботи ГПД.

Була сформована спеціальна медична група для дітей із послабленим здоров’ям для занять фізичною культурою. (К-сть учнів - 15).

З метою реалізації творчих здібностей учнів у позаурочний час працювало 4 гуртки за бюджетні кошти (1 гуртка хору, 1 – гурток журналістики, 1- військово-патріотичний, 1- гурток хімії) та за кошти спеціального фонду бюджету 2 танцювальних гуртка. Також, працювало 4 гуртки математичного напрямку та 52 групи додаткових занять із різних предметів за кошти спеціального фонду бюджету.

Показник охоплення дітей гуртками й спортивними секціями складав 76% (в минулому році -74%).
Адміністрацією навчального закладу проводиться поіменний моніторинг стану зайнятості випускників 9-х, 11-х класів.
Загальні дані щодо продовження навчання та працевлаштування випускників 2012 року наведені в таблиці 3.
9 клас

%

11 клас

%

Загальна кількість випускників 2012 року

144

100

92

100

З них навчаються:

-

-

-

-

10 клас денних шкіл

115

80

-

-

вечірні школи

-

-

-

-

професійно-технічні навчальні заклади

2

1,4

2

2,17

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

23

15,9

--

-

ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

-

-

87

100

інші заклади

3

2

-

-

Всього навчаються

143

99,31

89

94,6

працюють

-

-

1

-

не працюють і не навчаються

-

-

-

-

хворі

-

-

-

-

виїхали за межі міст

1

0,7

2

2,17

служба у збройних силах України

-

-

-

-

Таблиця 7. Працевлаштування випускників 2012 року.

Позитивними результатами роботи є:  • збільшення кількості учнів, зацікавлених у поглибленому вивченні окремих навчальних предметів;

  • зростання відсотка випускників, які обирають вищі навчальні заклади згідно з профілем навчання.

Отже, цей напрямок роботи виконано на 100%.

На виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про засади державної мовної політики», Постанови Верховної Ради України «Про розвиток української мови», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови» в Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області протягом 2012/2013 навчального року поступово й неухильно велася робота щодо виконання вимог мовного законодавства.

У наявності є відповідна нормативно – правова документація, яка зберігається належним чином; у каталозі з даного питання відбито її облік. Дане питання розглядалося на засіданнях педради школи, нарад при директорі (вересень, січень, травень), ШМО (серпень).

За статутом ХСШ № 17 – російськомовний навчальний заклад. Такі предмети, як історія України, географія України, «Я і Україна», фізична культура, «Захист Вітчизни», Харківщинознавство, викладаються українською мовою. Учнів, які не вивчають українську мову, в школі немає.

Уся ділова документація в навчальному закладі ведеться в друкованому варіанті українською мовою (протоколи загальних зборів, засідань та нарад, класні журнали, зошити відповідних навчальних дисциплін), окрім щоденників, які учні заповнюють мовою навчання. Інформаційні матеріали також висвітлено державною мовою.

Створено систему моніторингу якості знань, умінь та навичок учнів з української мови, за результатами якого якість знань учнів з цього предмету стала вище на 2%.

Періодичність вивчення стану викладання українською мовою базових дисциплін відбито в графіку черговості вивчення стану викладання предметів протягом п’ятирічного циклу. Зазначені предмети перевіряються щорічно через різні форми (за змістом: тематичний, фронтальний; за об’єктом: персональний, класно – узагальнюючий; за часом: поточний) та види (комплексний, вибірковий) контролю.

За річним планом роботи закладу протягом навчального року адміністрацією школи вивчався стан викладання українською мовою таких предметів: фізична культура (листопад), Захист Вітчизни (березень), українська мова (квітень).

Перевіркою було встановлено:


    1. Організація процесу навчання здійснюється українською мовою згідно з нормативними документами та навчальними програмами.

    2. Основною формою організації навчальної роботи є урок, від правильної організації якого залежить рівень якості знань учнів.

    3. Уроки проводяться відповідно до затвердженого директором школи та погодженого заступником директора з НВР тематично – календарного планування, відповідають змісту уроків у класних журналах і занотовані державною мовою; ведення зошитів здійснюється згідно з існуючими вимогами.

Маючи відповідний рівень науково – теоретичної підготовки, а також відповідний рівень володіння методикою викладання навчального предмета та належними мовленнєвими навичками усного й писемного мовлення українською мовою, викладачі забезпечують певний рівень засвоєння учнями основних понять, передбачених програмами з формування практичних умінь і навичок державною мовою, реалізують міжпредметні зв’язки, збагачують їх словниковий запас.

Усі вчителі, які викладають предмети українською мовою, своєчасно пройшли відповідну підготовку та перепідготовку. На допомогу викладачам в оволодінні українською мовою щомісячно в закладі працює консультативний пункт щодо питань вивчення української мови вчителями школи. При проходженні атестації враховується знання державної мови як керівниками, так і вчителями, згідно з розділом ІV Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Зроблені зауваження стосувалися конкретних вчителів, які при спілкуванні з учнями припускали мовленнєвих помилок.

У школі функціонує кабінет української мови і літератури, в якому накопичено багатий різнобічний матеріал – художня література, дидактичний матеріал, підручники, схеми, таблиці, ілюстрації, стенди за творчістю поетів, письменників тощо, що дає змогу проводити уроки як мови, так і літератури, на сучасному рівні.

У роботі шкільного методичного об’єднання вчителів української мови та літератури (голова Овчаренко Ю.В.) та шкільного методичного об’єднання вчителів російської мови та літератури (голова – Потапенко Л.Т.) конкретно відбито систему роботи педагогічних працівників щодо впровадження інноваційних елементів педагогічної техніки, спрямованих на підвищення результатів вивчення української мови і літератури, історії України, Харківщинознавства, підготовку й проведення шкільних та участь у районних предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, МАН на різних рівнях, проведення предметних тижнів, організацію повторення та підготовку до ДПА, ЗНО, а також формування активної громадянської позиції та відповідальності за долю рідного міста, України в цілому, виховання єдності власної долі з долею Батьківщини.

На виконання основних положень чинних державних документів педагоги закладу працюють над створенням сприятливих умов для виявлення обдарованої молоді та застосування її здібностей.

Учні школи є постійними учасниками й переможцями предметних олімпіад, конкурсів, турнірів, МАН.

За підсумками районного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 3 учні посіли призові місця (таблиця 8):

з/п

Прізвище, ім’я та

по батькові учня

Клас

Місце

Прізвище, ім’я та

по батькові учителя

1

Саргсян Евеліна Левонівна

7

І

Чопікян Анжеліна Володимирівна

2

Рогова Олена Сергіївна

7

ІІ

Терещенко Алла Віталіївна

3

Квіта Ольга Анатоліївна

10

ІІІ

Касеко Ірина Ігорівна

Таблиця 8. Результати ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури.


У районному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН робота Крючкової Н., учениці 11-В класу, посіла І місце і ІІ місце на обласному етапі конкурсу (вчитель Чопікян А.В.).

У конкурсі ораторського мистецтва (районний етап) Крючкова Н., учениця 11-В класу, - ІІ м. ( вчитель Чопікян А.В.).


У міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді ім.Т.Г. Шевченка (районний етап) взяли участь 7 учнів, 4 з них посіли призові місця:

Бажинова Д., учениця 6-В класу – ІІІ м. (вчитель Чопікян А.В.)

Саргсян Е., учениця 7-В класу – І м. (вчитель Чопікян А.В.)

Ксьонз Д., учениця 9-В класу – ІІ м. (вчитель Овчаренко Ю.В.)

Геліх Р., учень 11-В класу – І м. (вчитель Чопікян А.В.)

Саргсян Е. посіла І місце на обласному етапі конкурсу і ІІ місце – на Всеукраїнському етапі.

Лазарєва Анастасія, учениця 11 класу, взяла участь у конференції- конкурсі «XII Каразінський колоквіум» і посіла І місце (вчитель Чопікян А.В.)

У Всеукраїнському конкурсі з української мови «Патріот» взяли участь лише 81 учень і всі отримали дипломи «учасника».

У грудні 2012 року була проведена шкільна олімпіада з української мови серед учнів 4 класів. За її результатами визначені учні – переможці, які продовжать захищати честь школи у районній олімпіаді.

Переможцями серед 4-х класів стали:

І місце – Харибіна Софія (4-Г, учитель Коваль Н.М.)

ІІ місце – Гула Даніїл (4-А, учитель Кисельова О.А.)

Ігнатьєва Єлизавета (4-В, учитель Іванова Л.М.)

ІІІ місце – Єрьоменко Ярослав (4-Г, учитель Коваль Н.М.)

Голуб Анна (4-Г, учитель Коваль Н.М.)

У міській олімпіаді з української мови Харибіна Софія, учениця 4-Г класу, посіла І місце (вчитель Коваль Н.М.).

У Всеукраїнському конкурсі з української мови ім. Петра Яцика учень 3-А класу Обозний Максим посів 2 місце (вчитель Антоненко Л.В.)

У районному конкурсi'' Мiй родовiд'' (номінація ''Ордени i медалi моєї родини'') Можайська Дарина, учениця 8-В класу, посіла І місце та в міському етапі – ІІ місце (вчитель Чопікян А.В.).

Результатами ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури є (таблицю 9):з/п

Прізвище, ім’я та

по батькові учня

Клас

Місце

Прізвище, ім’я та

по батькові учителя

1

Булгакова Ольга Олекcіївна

8

ІІ

Ягнюк Наталія Іванівна

2

Діченко Анастасія Андріївна

10

ІІІ

Черепаха Наталія Юріївна

3

Демешко Дар’я Ігорівна

10

ІІІ

Потапенко Любов Тимофіївна

4

Іпполітов Данило Олександрович

11

ІІІ

Бурковець Світлана Олексіївна

Таблиця 9. Результати ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури.
За підсумками районного та обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН маємо такі результати (таблицю 10):

1

Рябий Денис Вікторович

10

Світова література

І

Потапенко Любов Тимофіївна

2

Владимирова Марія Андріївна

11

Історичне краєзнавство

І

Бурковець Світлана Олексіївна

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка