Шановні гості, колеги, батьки та учні!Сторінка1/11
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Шановні гості, колеги, батьки та учні!
Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2012/2013 навчального року.

На цій конференції ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад існування українського народу.

Мета сучасного освітнього простору – сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, виховувати громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову творити себе і оточуючий світ.

2013 рік в Україні оголошено Роком дитячої творчості з метою сприяння забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їхнього творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, виявлення і підтримки талановитих та обдарованих дітей, організації змістовного дозвілля, вдосконалення виховної роботи та розвитку системи позашкільної освіти.

Завдання сучасної системи навчання і виховання в Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області районі у 2013/2014 навчальному році полягають у реальному переході до поширення педагогічної творчості та індивідуального впливу; в розумінні самоцінності учня; поєднанні навчання і виховання на уроках і в позаурочний час; висуванні на перший план морального, заснованого на загальнолюдських цінностях, а також правового, економічного, громадянського напрямів виховання, які найбільше узгоджуються із проблемами сучасного суспільства.

Навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до статуту та концепції розвитку. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

Стратегія Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області спрямована на максимальне охоплення повною загальною середньою освітою всіх мешканців району шкільного віку, забезпечення рівного доступу до загальної середньої освіти, збереження контингенту учнів.

За даними державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» загальна кількість дітей шкільного віку станом на 05.09.2012 склала в мікрорайоні 426, що на 22 менше, ніж торік

(- 5,2 %).

Динаміка кількості дітей шкільного віку у відсотках

по мікрорайону ХСШ № 17 за останні три роки


рік

кількість дітей

шкільного вікудинаміка

% динаміки

2010

470

- 13

- 3 %

2011

404

- 66

- 16,3 %

2012

426

+ 22

+ 5,2 %

Таблиця 1. Динаміка кількості дітей шкільного віку за три роки.

Слід зазначити, що протягом 3-х останніх років кількість учнів за територією обслуговування зменшується.Харківською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області було своєчасно та в повному обсязі вжито заходів для забезпечення нормативності роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо охоплення їх навчанням.

Навчається – 416 дітей (що на 12 менше, ніж торік). У тому числі: у загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів – 388, у професійно-технічних навчальних закладах – 8, на основних відділеннях вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації – 20.

Дані свідчать про позитивну динаміку в кількості дітей шкільного віку.Інформація про охоплення дітей шкільного віку навчанням

по ХСШ № 17 станом на 05.09.2012

усього дітей шкільного віку

підлягають навчанню

%

не підлягають навчанню

%

навчаються

% від тих, що підлягають навчанню

не навчаються

Відомості відсутні

усього

6-тирічки

учні ПТНЗ, спецшкіл-інтернатів

не навчаються без поважних причин

426

425

99,8

1

0,2

416

97,8

9

9

0

0


0

Таблиця 2. Інформація про охоплення дітей шкільного віку навчанням.
Станом на 12.12.2012 року на території обслуговування ХСШ №17 дітей шкільного віку, які не здобувають повну загальну середню освіту без вагомої на те причини – немає.

У 2012 році виявлено найбільший відсоток дітей п’ятирічного віку, які перебувають удома ( 9 дітей) Отже, не якісно забезпечується виконання п.1.ст.4 Закону України «Про дошкільну освіту» «Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні».

На початок 2012/2013 навчального року на території обслуговування ХСШ № 17 дітей шкільного віку, які не навчаються без поважних причин, а також дітей, відомості про яких відсутні – не виявлено.

Збільшується відсоток дітей, які навчаються в ХСШ № 17 за територією обслуговування.Кількість дітей, які навчаються в школах

Роки навчання

Навчаються в школах Київського району

З них:

Навчаються в інших районах

ХСШ

№ 17


ХГ № 55

ХЛ

№ 107


Інші школи Київського раойну

2010

294

142 (48,3%)

74 (25,2%)

65

(22%)


13

(4,4%)


44

(13%)


2011

289

134 (46,4%)

78

(27%)


64

(22%)


13

(4,5%)


46

(12%)


2012

303

136

(44,9%)


80 (26,4%)

70 (23,1%)

17

(5,6%)


47 (13,4%)

Таблиця 3. Кількість дітей, які навчаються в школах за територією обслуговування
Більшість дітей, зареєстрованих на території обслуговування ХСШ № 17, віддають перевагу начальним закладам саме свого району. Збільшився показник дітей, які навчаються в ХСШ № 17. Це свідчить про високий авторитет школи серед батьків та учнів м.Харкова та вимагає продовження ефективної навчально-виховної роботи з учнями. Також слід урахувати, що поряд розміщені дві школи, які мають статус навчальних закладів нового типу. Треба зазначити, що протягом останніх п’яти років ця тенденція не порушується. Під час аналізу з’ясовано, що батьки віддають дітей до навчального закладу найчастіше виключно із міркувань визначення мови навчання та профілю навчального закладу.

Усі діти й підлітки шкільного віку, що проживають у мікрорайоні школи, здобувають повну загальну середню освіту. Набір дітей у перші та інші класи здійснювався на підставі Правил конкурсного приймання до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 на основі конкурсного набору учнів та висновків медичної комісії.

Реалізовано право громадян здобуття освіти екстерном. У травні 2013 року учениця Кривкіна Дарина Сергіївна опанувала прискорено у формі екстернату навчальний матеріал за 11 клас на високому та достатньому рівнях та у червні 2013 року учень Обозний Максим Васильович опанував прискорено у формі екстернату навчальний матеріал за 4 клас на високому рівні.

Сучасний стандарт гуманізації освіти потребує уваги індивідуальній формі навчання. У навчальному закладі створено умови для здобуття освіти за індивідуальними навчальними планами і програмами. Спостерігається тенденція зменшення кількості учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад на ІІ ступені навчання.

Так, у 2012/2013 навчальному році у школі за індивідуальною формою навчалося 6 учнів, які за станом здоров’я не могли відвідувати навчальний заклад ( проти 8 учнів у 2011/2012 н.р.): Гуцуєва Рувейда - 7-А кл., Сердюк Анна – 10-В кл., Бажанова Аліна – 10-А кл., Чорнобай Таісія – 7-А кл.,

Гуцуєв Магамед Алі - 9-Г кл., Гуцуєв Магамед Емі – 9-Г кл.

Індивідуальне навчання здійснювалося за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб.

На підставі цих планів учителі - предметники розробили індивідуальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений із батьками і затверджений директором школи.

До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено наказом директора школи. Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Учителі – предметники відповідально ставилися до своїх обов’язків і без нарікань відвідували дітей удома. Класні керівники підтримували тісний зв’язок із батьками, відвідували учнів, оформили відповідну документацію.

З метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей та підлітків шкільного віку, здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями навчальних занять. Щодня до 10.00 год. вони з’ясовують причину відсутності дитини та фіксують її в Журналі обліку під особистий підпис.

На раді з профілактики правопорушень систематично розглядалися питання про пропуск занять учнями.

Слід зазначити, що в результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи вдалося знизити кількість уроків, пропущених без поважних причин. 96% пропусків підкріплені довідками або заявами батьків. 79,5 % пропусків пояснюються хворобою дітей, 20% складають пропуски з інших поважних причин.

Але є ряд недоліків, які свідчать про неуважність та недбалість учителів. Мають місце поодинокі помилкові проставлення відміток про відсутність проти прізвища іншої дитини, або іншою датою, що є порушенням Інструкції з ведення класних журналів.

Найбільш розповсюдженими недоліками у веденні обліку відвідування є: відсутність пояснюючих пропуски документів, або навпаки, - наявність таких документів, але відсутність відповідної відмітки проти прізвища дитини у журналі, наявність відмітки про відсутність проти прізвища дитини у журналі, але відсутність дублюючих відміток на предметних сторінках у день пропуску уроків, або наявність оцінок у день пропуску, неспівпадіння дат відсутності у журналі та у пояснюючих пропуски документах.

Спостерігається в очі відносно велика кількість пропусків уроків у класах старшого ступеня. Саме тому в 2013/2014 навчальному році необхідно взяти під персональний контроль стан відвідування учнями 9-11-х класів навчальних занять.

Отже, у 2013/2014 навчальному році з даного питання перед колективом постають такі завдання:

• забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням навчальних занять;

• активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання;

• на кожному уроці контролювати відвідування учнями навчальних занять;

•у кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з'ясовувати причини, установлювати місце перебування дитини. Інформувати батьків або осіб, які їх заміняють;

• у разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі, залучати шкільного практичного психолога, подавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації;

• у випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним комісію у справах неповнолітніх, а в разі необхідності – кримінальну міліцію у справах неповнолітніх;

• активно використовувати педагогічний потенціал батьківських комітетів та громадських організацій для впливу на учнів, які без поважних причин пропускають навчальні заняття;

• Ураховувати атестаційній комісії стан відвідування учнями навчальних занять при атестації вчителів.

З метою збереження учнівського контингенту навчального закладу адміністрацією школи щомісячно проводиться аналіз руху учнів.

На початок 2012/2013 навчального року в закладі було відкрито 45 класів, із них 1-4-х класів – 17 класів, 5-9-х класів – 21 класи, 10-11-х класів - 7 класів. Мова навчання - російська. Станом на 05.09.2012 кількість учнів становила 1367 осіб. Середня наповнюваність учнів у класах складала 30,3 осіб, що значно менше в порівнянні з попередніми роками (Табл. 1).

Шкільна мережа

2008/

2009


2009/

2010


2010/

2011


2011/

2012


2012/

2013


Кількість класів на початок навчального року

45

44

43

44

45

Кількість учнів на початок навчального року

1346

1316

1297

1345

1367

Середня наповнюваність

29,9

329,9

30,6

30,6

30,3

Охоплення профільним навчанням

1346

1316

1297

1345

1367

Організація індивідуального навчання

9

17

5

8

6

Таблиця 4. Стан шкільної мережі.

На кінець 2012/2013 навчального року рух учнів має наступні показники:Учнів за мережею на 05.09.2012


Прибуло учнів

Усього вибуло учнів

Місце вибуття

Учнів за мережею на кінець навчального року

Різниця
Випущено з 9, 11 класів

По Київському району

По м. Харкову

По Україні

За межі України
(у межах СНД)

За межі СНД

Інші причини

1367

15

245

226

3

9

4

1

2

0

1137

230

Таблиця 5. Рух учнів у 2012/2013 н.р.
Аналіз руху учнів протягом навчального року свідчить про дієвість та результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов'язковості загальної середньої освіти. Вибуття учнів зі школи відбувається в основному у зв’язку з переїздом родини до іншого місця проживання (76,2%).

Протягом навчального року спостерігалися випадки переходу учнів із класу в клас або з однієї групи до іншої при вивченні іноземної мови, що пояснювалося бажанням дитини та батьків і не пов’язано з конфліктними ситуаціями.

Протягом навчального року спостерігалися випадки переходу учнів із класу в клас або з однієї групи до іншої при вивченні іноземної мови, що пояснювалося бажанням дитини та батьків і не пов’язано з конфліктними ситуаціями.

Рух учнів за 2012/2013 навчального року по паралелях навчання має наступні показники:Паралель

1

2

3

4

1-4

5

6

7

8

9

5-9

10

11

10-11

1-11

05.09.

2012


149

131

121

120

521

149

126

119

121

125

640

106

100

206

1367

Вибуло4

3

7

4

1

3

1

1

10

2
2

19

Прибуло

1

1
3

5

22
4

4

1+1

екс


6

15

01.05.

2013


150

132

117

120

519

147

125

116

122

124

634

108

102

210

1363

РІЗНИЦЯ

+1

+1

-4

+3

-2

-2

-1

-3

+1

-1

-6

+2

+2

+4  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка