Серія “Історики таСторінка2/7
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

_________
Вивчення життя і творчості О.Русова розпочалося невдовзі після його смерті. Незважаючи на складні умови воєнного часу, в багатьох часописах з’явилися некрологи та статті, присвячені пам’яті видатного сина України. Певний поштовх поглибленому дослідженню діяльності О. Русова дало Благодійне товариство видання загальнокорисних і дешевих книг, яке ухвалило видати спеціальний збірник для увічнення його пам’яті, але реалізувати цей задум не вдалося. Натомість у 1916 р. в “Українському науковому збірнику” була опублікована редакційна стаття “Памяти Олександра Русова”, в якій подано і стислу бібліографію українознавчих праць вченого. Редакція мала на меті опублікувати в наступних випусках збірника ряд статей, присвячених О.Русову, та подати повну бібліографію його наукових та літературних праць. На жаль, це не було здійснено.

Фактично ж першим, хто спробував з наукових позицій проаналізувати життєвий шлях та діяльність О.Русова, став його соратник В.Науменко – вчений, педагог і громадський діяч. У його статті “Александр Александрович Русов и его общественная и литературно-научная работа на Украине и для Украины”, опублікованій в “Украинской жизни” в 1916 р., вміщено бібліографію праць О.Русова, оприлюднених у “Киевской старине”. Незабаром колега О.Русова по викладацькій роботі у Києві Л.Яснопольський підготував “Биографическую заметку об А.А.Русове”, в якій подано перелік 36 його праць та спогадів про вченого. Найвищим досягненням довоєнної історіографії у вивченні спадщини О. Русова було видання у 1938 р. у Львові з ініціативи секретаря комісії економіки, статистики і соціології Наукового товариства ім. Шевченка І.Витановича п’ятого тому збірника цієї комісії “Студії із поля суспільних наук і статистики”, присвяченого О.Русову. Цінність збірника полягала в тому, що його готували як люди з найближчого оточення О.Русова, так і науковці. Завершує збірник складена В.Огоновським “Бібліографія писань О.Русова та про О.Русова”, в якій зафіксовано 100 праць О.Русова і 40 про О.Русова. До сьогодні вона залишалася найповнішою з опублікованих біобібліографій О. Русова.

Робота над підготовкою повної бібліографії праць О.Русова супроводжується значними труднощами. У багатьох випадках вчений не підписував публікації своїм ім’ям. У листі з Києва до Полтави статистику М.Кулябко-Корецькому від 1 січня 1892 р. О.Русов, зокрема, писав: “Я всегда смотрел на земские издания не как на личный труд, а как на труд всего Бюро; поэтому херсонцев я, напр[имер], убеждал даже фамилий авторов не выписывать в предисловиях, убеждая, что если бы писать всех, то нужно и регистраторов и счетчиков прописывать, а это очень длинно”. До того ж, він нерідко підписував свої статті псевдонімами, які також використовували інші письменники, і атрибуювати деякі його праці дуже складно. О.Тулуб у “Матеріалах до “Словника псевдонімів українських письменників” подав такі криптоніми та псевдоніми О.Русова: “Р-въ А.”, “О-ч О.”, “Дописуватель”, “Кирпатенко О.”, “Українець”, “Старий українець”. О. Дей у “Словнику українських псевдонімів та криптонімів (XVI – XX ст.)” додає ще такі: “А.Р.”, “О.О.”, “В - а”, “Граб. Рус. Линд.”, “О-вич О.”, “Звісний старий”, “Бувший земець”, “Волоцюга”, “Саша - Янгол”. Нами також виявлені інші варіанти підписів та криптоніми О. Русова: “О.Русов”, С.Русов”, “А. -въ”, “Беззубенко”, “Д.Р.”. У листі до редактора журналу “Киевская старина” О.С.Лашкевича від 11 жовтня 1888 р. з Херсона, надіславши свій нарис “Осада и взятие Очакова (1788)”, О.Русов, зокрема, писав: “Но внимая ужасам, с которым произносится мое революционное имя, прошу Вас принять во внимание то, как ко мне относятся власти и если это может как-нибудь повредить журналу, то вычеркните это имя и со страниц обложки и под настоящей статьею поставьте не А.Русов, а только А.Р. Как лучше посоветует Вл.Бонифатиевич”. У листі до Є. Чикаленка 12 квітня 1910 р., надіславши статтю для газети “Рада”, О. Русов, зокрема писав: “Будь ласка, коли здатно для друку, передайте у “Раду” під іменем Беззубенка”.

___________
Біобібліографічний покажчик “Олександр Олександрович Русов” продовжує серію “Історики і краєзнавці Чернігівщини”. Бібліографію творів О.Русова укладено за хронологічним принципом з наданням порядкового номеру кожній позиції. Усього у бібліографії представлено 246 позицій, з яких 212 переглянуто de visu, а 34 встановлено за іншими покажчиками та виданнями.

Астеріском [*] позначено праці, які не вдалося переглянути de visu.

В анотаціях наводиться додаткова інформація щодо окремих праць, а також авторства О.Русова.

Упорядник з вдячністю прийме уточнення та доповнення читачів, що дозволить доповнити бібліографію праць О.Русова і в такий спосіб гідно увічнити пам’ять про нього.

Біобібліографічний покажчик складається з таких розділів:

 Праці О.О.Русова.

 Опублікована епістолярія О.О.Русова.

 Неопубліковані праці О.О.Русова.

 Література про О.Русова.

У середині рубрик матеріал розташований за принципом прямої хронології. Добір літературних джерел завершено у липні 2004 р. Бібліографічний опис видань здійснено у відповідності до існуючих державних стандартів та згідно рекомендаціям ЦНБ ім. В.І. Вернадського по складанню та оформленню біобібліографічних покажчиків. Посібник супроводжується допоміжним довідковим апаратом, що складається з “Алфавітного покажчика праць О.Русова”, “Іменного покажчика”, “Географічного покажчика”.

Видання розраховано на науковців, викладачів та учителів, студентів, працівників бібліотек, музеїв та архівів, краєзнавців.

Праці О. Русова
1868

1. Недостаточные студенты в Киеве //Киевлянин.- 1868. – № 44. – 13 апр. – С.173; № 45. – 16 апр. – С. 176-177; № 46. – 18 апр. – С.181-182.

Підпис: Д.Р. Стаття підготовлена під керівництвом М.Драгоманова.

1872

2*. Допись с Киіва //Правда (Львів). – 1872.- С. 340-345.

Без підпису. Про вшанування пам’яті Б. Хмельницького у Київській гімназії.

1873

3. Положение о Юго-Западном отделе Императорского Русского Географического Общества, Высочайше утвержденное в 10-й день ноября 1872 года с выпискою соответствующих §§ из устава Императорского Русского Географического Общества, относящихся к юго-западному отделу. - К.: Университет. тип., 1873. – 7 с.

Підпис: За Правителя дел А. Русов.

4*. Объявление от Юго-Западного Отдела Императорского Русского Географического Общества о собирании предметов для этнографического музея отдела. – К., 1873. – 8 с.

Підпис: За Правителя дел А.Русов.

5. Программа для собирания этнографических и статистических данных, составленная Действительными членами Юго-Западного Отдела Императорского Русского Географического Общества гг. Чубинским и Русовым. – К.: Тип. М.П.Фрица, [1873 г.]. – 4 с.

Підпис: За Правителя дел А. Русов.

6. Программа Юго-Западного Отдела Императорского Русского Географического Общества для собирания сведений по этнографии. – К.: Тип. М.П. Фрица, 1873. - 77 с.

Підпис: За Правителя дел Отдела А.Русов.

7. Деятельность Юго-Западного отдела Императорского Русского географического общества //Киевлянин. – 1873. – № 73. – 21 июня. – С.1-2; № 74. – 23 июня. – С.1-2.

8. Деятельность Юго-Западного Отдела Императорского Русского Географического Общества за первое полугодие его существования. – К.: Университет. тип., 1873. - 21 с.

Підпис: За Правителя дел Отдела А.Русов.1874

9. Остап Вересай, один из последних кобзарей малорусских //Записки Юго-Западного Отдела Императорского Русского Географического Общества. – К., 1874. – Т.1. За 1873 год. – С. 309 -338.

10. Остап Вересай, один из последних кобзарей малорусских //Кобзарь Остап Вересай, его музыка и исполняемые им народные песни. – К., 1874. – С. 1-31.

Рец.*:  Ральсон – Atheneum (Лондон). – 1874. – 29.VIII;

Новейшие издания южнорусских песен //Пчела.– 1875.–№11.– С.137.

Библиографические записки на обертке //Русская старина. – 1875. – Т.12. – №5.

Rambaud A. Ukraine et ses chansons historiques //Revue des deux Mondes. – 1875. – 15 VІ. – С.801-835.

1875

11*. Письмо в редакцию [журнала] “Неделя” //Неделя (СПб.). – 1875. – №25. – С.834.

Йдеться про портрет Т.Шевченка, що належав М.Вовчкові.

1876

12. Русские тракты в конце ХVII и начале XVIII веков и некоторые данные о Днепре из атласа конца прошлого столетия: Рефераты. С картами. – К.: Тип. М.П. Фрица, 1876.- 150 с. + Прил.

13. Ред.: Шевченко Т.Г. Кобзарь з додатком споминок про Шевченка писателів Тургенева і Полонського. – Прага, 1876. – ХХІ, 414, 1 с.

14. Ред.: Шевченко Т.Г. Кобзарь з додатком споминок про Шевченка Костомарова і Микешина. – Прага, 1876. – ХХІІІ, 275 с.1877

15. Кашовка: Стат.-эконом. описание деревни Кашовки Довжицкой вол. Черниг. уезда, сделанное на основании подворной описи этой деревни, чл. Отд. А.А.Русова //Тр. стат. отд. при Черниг. губ. зем. управе. – 1877. – Вып.1. – С.68-118.

16. Примеры описания отдельных земледельческих хозяйств в поселениях Довжицкой волости, чл. Отд. А.А. Русова //Тр. стат. отд. при Черниг. губ. зем. управе. – 1877. – Вып.1. – С.119-148.

17. Статистико-экономическое описание Довжицкой волости Черниговского уезда, чл. Отд. А.А. Русова //Тр. стат. отд. при Черниг. губ. зем. управе. – Чернигов, 1877. – Вып.1. – С.149-285. + Ведомость о пространстве угодий в дачах Довжицкой волости, по данным планов Межевой Палаты: [Табл.].

18. Объяснительная записка к программам, составленным Статистическим Отделением при Губернской Земской Управе для статистико-экономического изучения Черниговской губернии //Программы для статистико-экономического изучения Черниговской губернии: Сост. Стат. Отд. при Черниг. Губ. Зем. Управе и одобрены губ. зем. собр. в сессии 1877 года. – Чернигов, 1877. – С. І-ХХІХ.

19. Материалы для оценки земельных угодий, собранные экспедиционным способом Статистическим Отделением при Черниговской Губернской Земской Управе. Т. І: Черниговский уезд – К.: Тип. – литография М.П.Фрица, 1877. – 186, 22 с. + Прил.

Співавт.: В. Є. Варзар, П.П. Червинський.

20. Материалы для оценки земельных угодий, собранные экспедиционным способом Статистическим Отделением при Черниговской Губернской Земской Управе. Т.ІІ: Борзенский уезд. – К.: Тип. – литография М.П.Фрица, 1877. – 131с.: 3 литогр. карты + Прил.

Співавт.: В.Є. Варзар, П.П. Червинський.

1880

21. Нежинский уезд: Стат.-эконом. описание с проектами оценки недвижимых имуществ уезда, табл. и двумя картами /Сост. по поручению Уездного Земства при помощи Л.Н. Жебунева и С.В. Зубка Член-сотрудник Император. Рус. Геогр. Об-ва А.Русов. – К.: Тип. - литография Д.С. Повальского, 1880. – ХVI, 359, 42 с.

22. Опыт программы для изучения экономических и общественных отношений в южно-русском селе. – К.: Тип. аренд. Е.Т. Керер, 1880. – 23 с.

1882

23. Отчет о летних и осенних археологических работах (1880) в Южном Дагестане //Пятый Археологический съезд в Тифлисе : Протоколы Подгот. К-та., изд. под ред. секретаря К-та. (Продолж.). – М., 1882. – Прил. – С.503-621.1883

24*.  В[олоцюг]-а: Дописи, Катеринослав 21 ст. стиля липня //Дело (Львов). – 1883. – Ч. 84.

Про самосуд над євреями.

25. Материалы для оценки земель Херсонской губернии. Т.І. Одесский уезд: (Стат.-эконом. описание уезда)/ Сост. Стат. Отд. при Херсон. Губ. Зем. Управе. – Херсон, 1883.- XVII, 385, 132 с.: 2 карти.

Співавт.: О.Браунер та ін.

26. Местечко Курисово-Покровское (Балай тоже): Стат. описание поселения, сост. на основании данных полученных при помощи подворной переписи. Произведенной 28-го сент. – 4 окт. 1882 года Стат. Отд. при Херсон. Губ.Зем. Управе. – Одесса: Тип. П.П. Зеленого, 1883. – 93 с.

27*.  Рец.: [Рецензія] //Дело (Львов). – 1883. – Ч.132. – Рец. на кн.: Софокл. Антигона: Драм. дея / З грец. пер. П. Ніщинський.- Одесса, 1883.- [б.с.].

1886

28. Из народной характеристики цыган //Киев. старина. – 1886. – Т.14. – Кн.1. – С. 198-200.

Підпис: А. Р-въ.

29*. Материалы для оценки земель Херсонской губернии. Т.ІІ. Елисаветградский уезд: (Стат.-эконом. описание уезда) /Сост. Стат. Отд. при Херсон. Губ. Зем. Управе. – Херсон, 1886. – 380, 128 с.: карти.

30. Областное начало в земской статистике //Степ: Херсон. белетрист. зб. Херсон 1886. – СПб.: Тип. В.С. Балашова, 1886. – С.351-391.

31. Ред.: Степ: Херсон. белетрист. зб. Херсон 1886. – СПб.: Тип. В.С. Балашова, 1886. – 391 с.1887

32. Выкупные платежи бывших государственных крестьян Херсонской губернии //Сб. Херсон. земства. – 1887. – №4. – С. 81-104.

33. Небесные архистратиги в образе запорожцев //Киев. старина.–1887.- Т.19. – Кн.11. – С. 587-588.

Підпис: А. Р-въ.

34. О переоценке земель и городских недвижимых имуществ Херсонской губернии для раскладки губернского земского сбора //Сб. Херсон. земства. – 1887. – №5. – С.120-145.

35. Отчет о деятельности Статистического Отделения губернской управы за 1886-1887 годы //Сб. Херсон. земства. – 1887. – №5. – С.225-228.1888

36. Донецкие углекопы: По местным данным //Вестн. Европы. – 1888. – Кн.6. – С. 493-515.

37. Материалы для оценки земель Херсонской губернии. Т.ІІІ. Александрийский уезд: (Стат.-эконом. описание уезда) /Сост. Стат. Отд. при Херсон. Губ. Зем. Управе. – Херсон, 1888. – 385, 152 с.

Співавт.: О.Браунер та ін.

38. Несколько выводов из статистических трудов по Черниговской и Херсонской губерниям //Сб. Херсон. земства. – 1888. – № 8. – С. 40-75.

39. Несколько выводов из статистических трудов по Черниговской и Херсонской губерниям //Зем. сб. Черниг. губ. – 1888. – № 9-10. – С.188-237.

40. Осада и взятие Очакова (1788) //Киев. старина.- 1888. – Т. 23. – Кн.12. – С. 543-598.

41. Осада и взятие Очакова (1788). – К.: Тип. Г.Т.Корчак-Новицкого, 1888. – 56 с.

42. Рец.: [Рецензия] //Киев. старина. – 1888. – Т.20.- Кн.1. – С. 28-39.- Рец. на кн.: Материалы для оценки земельных угодий, собранные Черниговским статистическим отделением при губернской земской управе. Т.ХV. Кролевецкий уезд /Сост. П.Червинский.- Чернигов, 1887.- 292с.

1889

43. Материалы для оценки земель Херсонской губернии. Т.ІV. Тираспольский уезд: (Стат.-эконом. описание уезда) /Сост. Стат. Отд. при Херсон. Губ. Зем. Управе. – Херсон, 1889. – ІІ, 272, 116 с.: 1 карта.

Співавт.: О.Браунер та ін.

44. Об устройстве в Одессе элеватора, как главной мере к облегчению положения земледельцев Юга России. Одесса: 4 марта 1889 г. – Одесса: “Славянск. Тип.” Н. Хрисогелос, 1889. – 20 с.

45.  Рец.:[РЕЦЕНЗИЯ] //Киев. старина. – 1889. – Т. 25. – Кн. 4. – С. 230-231.- Рец. на кн.: Федоров М.П. Хлебная торговля в главнейших русских портах и в Кенигсберге. - Москва, 1888.- [б.с.]

Підпис: А.Р.

46*. Харьковские земские статистико-экономические издания //Одес. ведом. – 1889. – № 206.

Підпис: А.Р.1890

47. Исторический очерк развития Херсонской земской сельскохозяйственной статистики //Сб. Херсон. земства. – 1890. – №10. – С.1-24.

48. Итоги земской статистики в Харьковской губернии за прошлое десятилетие //Харьковский сборник: Лит.-науч. прилож. к “Харьковскому Календарю” на 1890 год /Под ред В.И.Касперова; Изд. Харьков. Губ. Стат. К-та. – Харьков, 1890. – Вып. 4. – С. 82-103.

49. Материалы для оценки земель Херсонской губернии. Т. VI. Херсонский уезд: (Стат.-эконом. описание уезда) /Сост. Стат. Отд. при Херсон. Губ. Зем. Управе. – Херсон, 1890. – VI, 400, 329 с.: 2 карты + 17 прил.

50. О найме рабочих в Херсонскую губернию в 1855 году //Сб. Херсон. земства. – 1890. – № 1. – С. 64-69.

Підпис: с. Алешня. 1-го января 1890 года. А. Русов.

51.* Программа для оценочно-статистического описания г. Харькова. – Харьков, 1890. – [б.с.]

1891

52. Рец.: [Издания Статистических Комитетов Южной России в 1891 году] //Киев. старина. – 1891. – Т.35. – №11. – С.319-324. - Рец. на вид.: [Київ., Волин., Черніг., Полтав., Воронез., Кубан. стат. ком., а також на “Кубанский сборник” і “Календарь Черниговской Губернии”].

Авторство не доведене.

53. Костомаров в Харькове: По поводу автобиографии Н.И. Костомарова: Лит.-науч. прилож. к “Харьковскому Календарю” на 1891 год /Под ред. В.И.Касперова; Изд. Харьков. Губ. Стат. К-та. – Харьков, 1891. – Вып. 5. – С.1-20.

54. Остатки домика И.П.Котляревского в Полтаве //Киев. старина. – 1891. – Т. 33. – № 6. – С.485-486.

Підпис: Р. Авторство не доведене.1892

55. Доклад комиссии по выработке оснований переоценки недвижимых имуществ г. Харькова. – Харьков: Тип. Губ. Правления, 1892. – 41 с.

56. Документы, касающиеся Густынского и Мгарского монастырей //Сб. Харьков. историко-филолог. об-ва. – Харьков, 1892. – Т.4. – С. 90-112.

57. Документы, касающиеся Густынского и Мгарского монастырей //Сб. Харьков. историко-филолог. об-ва. – Харьков, 1892. – 23 с. – (Окремий відбиток).

58. Общие сведения об [Лохвицком] уезде //Сб. по хоз. статистике Полтав. губ. – Полтава, 1892. – Т.ХІІІ.– С. 1-35.

59. Очерк хозяйства сельских сословий [в Лохвицком уезде] //Сб. по хоз. статистике Полтав. губ. – Полтава, 1892. – Т. ХІІІ. – С.37-128.

60.  Рец.: [РЕЦЕНЗИЯ] //Киев. старина. – 1892. – Т.36.- №3. – С.514-516. –Рец.на кн.: Опыт иcследования украинских крестьянских ярмарок. Описание Лубенской Покровской ярмарки 28 сент. – 2 окт. 1891 года: [Библиография] /Сост. Я.П.Забело.- Полтава, 1892.- [б.с.]

Підпис: Р. Авторство не доведене.

61.  Рец.: [Рецензия] //Киев. старина. – 1892. – Т.36.- Кн.3. – С. 504-508.– Рец. на кн.: Постников В.Е. Южно-русское крестьянское хозяйство.- Москва, 1891.- [б.с.]

62. Рец.: [РЕЦЕНЗИЯ] //Киев. старина. – 1892. – Т. 36.- №3. – С.510-512. – Рец. на кн.: Сборник по хозяйственной статистике Полтавской губернии.- Полтава, 1891. - Т. ІХ. Прилукский уезд. - 201с.

Підпис: Р. Авторство не доведене.

63. Теорбанисты, Грегор, Каэтан и Франц Видорты //Киев. старина. – 1892. – Т.36. – Кн.3. – С. 365-380.1893

64. Общие сведения об [Роменском] уезде //Сб. по хоз. статистике Полтав. губ. – Полтава, 1893. – Т.ХІІ. – С. 1-27.

65. Очерк хозяйства сельских сословий [Роменского уезда] //Сб. по хоз. статистике Полтав. губ. – Полтава, 1893. – Т.ХІІ. – С.27-118.

66. Общие сведения об [Пирятинском] уезде //Сб. по хоз. статистике Полтав. губ. – Полтава, 1893. – Т.ХV. Пирятинский уезд. – С. 1-17.

67. Очерк хозяйства сельских сословий [Пирятинского уезда] //Сб. по хоз. статистике Полтав. губ. – Полтава, 1893. – Т.ХV.– С. 18-93.

68. Песни //Чернявская С.А. Обряды и песни с. Белозерки Херсонской губ.: Сб. Харьков. историко-филолог. об-ва. – Харьков, 1893. – Т.5. – Вып.1. – С.111-113.

69.  Харьков по переписи 1892 года //Харьков. сб. – Харьков, 1893. – Вып. 7. – С. 29-66.

Лекція О.О.Русова, яку він прочитав 14 груд. 1892р.

70. Ред.: Чернявская С.А. Обряды и песни села Белозерки Херсонской губернии. – Харьков: Тип. Губ. Правления, 1893. – 85 с.

1894

71. Воздвиженская ярмарка в Чернигове 14-15 сентября //Зем. сб. Черниг. губ. – 1894. – № 9-10. – С. 51-107.

72. [ИЗДАНИЯ Полтавской и Черниговской губерний] //Киев. старина. – 1894. – Т.46. – Кн. 8. – С.291-292.

Інформація про кн.: “Адрес-календарь и справочная книжка Полтавской губернии на 1894 год”, “Календарь Черниговской губернии на 1894 год” та “Черниговская памятка. Карманная справочная книжка на 1894/5 год”.

Підпис: А.Р.

73. Коллекция рисунков Т.Г. Шевченко //Киев. старина. – 1894. – Т.44. – Кн. 2. – С. 182-191.

Підпис: 7 января 1894 г. А.А.Русов.

74. Ред.: Новицкий Я.П. Малорусские песни, преимущественно исторические, собранные в Екатеринославской губернии в 1874-1894 годах //Сборник Харьковского историко-филологического общества.- Харьков, 1894. – Т.6. – Вып.2. – С.49-160.

Співавт.: А.В.Ветухов, Н.Ф.Сумцов.

75. О желательной организации земской статистики: (Докл. А.А.Русова в заседании подсекции 6 янв. 1894 г.) //Труды подсекции статистики ІХ съезда русских естествоиспытателей и врачей. Москва. 3-11 янв. 1894 г. – Чернигов, 1894. – С. 110-123.

76. О необходимости изучения движения сельскохозяйственных рабочих из трехпольной черноземной полосы в Новороссийские степи //Труды подсекции статистики ІХ съезда русских естествоиспытателей и врачей. Москва. 3-11 янв. 1894 г. – Чернигов, 1894. – С. 243-247.

894. – С. 243-247.

77. О пополнении программы основных земских статистических исследований вопросом о стоимости инвентаря земледельческих хозяйств: (Докл. А.А.Русова в заседании подсекции статистики 8 янв. 1894 г.) //Труды подсекции статистики ІХ съезда русских естествоиспытателей и врачей. Москва. 3-11 янв. 1894 г. – Чернигов, 1894. – С. 218-222.

78. Программа для исследования кустарных и домашних производств профессора К. Бюхера // Зем. сб. Черниг. губ. – 1894. – №4. – С. 39-45.

Підпис: 1 июля 1894 г. А. Русов.

1895

79. Воздвиженская ярмарка в Чернигове 14-15 сентября. – Чернигов: Тип. Губ. Земства, 1895. – 59 с.

80. Ред.: Живі струни. Зб. пісень. – Чернігів: Друк. “Губернського Правления”, 1895. – 109 с.

Упорядкування і редагування підтверджене листами Л.Падалки до О.Русова.

81. Освящение здания первой земской ремесленной школы в Черниговской губернии //Зем. сб. Черниг. губ. – 1895. – №1-2-3. – С.138-164.

Підпис: С.Р.1896

82. Книжная торговля на Воздвиженской ярмарке 1895 г. в Чернигове //Зем. сб. Черниг. губ. – 1896. – № 2-3. – С.38-68.

Підпис: А.Р.

83. Межевые сведения о пространстве земельных угодий в дачах Черниговской губернии. – Чернигов: Тип. Губ. Земства, 1896. – V, 496 с.

84. Межевые сведения о пространстве земельных угодий в дачах Черниговской губернии //Зем. сб. Черниг. губ.- 1896. – № 8. – С. 1-160; № 9. – С. 161-320; № 10-11. – С. 321-416.

85. О передаче земству в содержание части Киево-Островского шоссе, пролегающей по Черниговской губернии: (Докл. Черниг. губ. зем. управы собр. сессии 1895 г., №96) //Зем. сб. Черниг.губ. – 1896. – № 1. – С. 1-36. - Прил.

86. Описание Черниговской губернии (гл. І и ІІ) //Зем. сб. Черниг. губ. – 1896. – №6. – С.33-119.

Публ. було розпочато з вступного слова губернської управи з приміткою: “продолжение будет”.87. Статистические материалы и технический баланс Черниговской земской эмеритальной кассы //Зем. сб. Черниг. губ. – 1896. – № 12. – С.45-122.

Підпис: 18 января 1897 г. А. Русов.

88. Стоимость содержания шоссе, отдельных зданий и сооружений за 20 лет (1875-1894): Прил. к докл. //Зем. сб. Черниг.губ. – 1896. – № 1. - С.1-24.– Прил.

1897

89. К вопросу об увеличении курса учения в начальных народных школах //Зем. сб. Черниг. губ. – 1897. – №7. – С.27-41.

Підпис: С.Р.

90. Книжная торговля на Воздвиженской ярмарке 1895 г. в Чернигове. – Чернигов: Тип. Губ. Земства, 1897. – 31 с.

Підпис: А.Р.

91. Межевые сведения о пространстве земельных угодий в дачах Черниговской губернии //Зем. сб. Черниг. губ.- 1897. – № 4. – С. 417-496.

92. Описание Черниговской губернии //Зем. сб. Черниг. губ. – 1897. – №7. – С.87-97, 1-176 [карти Черниг. губ. №1-7]. – (Прил.); 1897. – №8-9. – С.177-327. – (Прил.).

93. Отношение народа к грамотности и книге //Зем. сб. Черниг. губ. – 1897. – №1. – С.7-28.

Підпис: С.Р.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка