Серія “Історики таСкачати 268.26 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір268.26 Kb.
Чернігівська державна обласна універсальна наукова

бібліотека ім. В.Г. Короленка

Чернігівський державний педагогічний університет

ім. Т.Г.Шевченка

Чернігівська обласна організація

Всеукраїнської спілки краєзнавцівСерія “Історики та

краєзнавці Чернігівщини”

Вип.6

АНАТОЛІЙ КІНДРАТОВИЧ АДРУГ
(Біобібліографічний покажчик)

Чернігів – 2005


ББК 91.9:63

А 32
Анатолій Кіндратович Адруг: (Біобібліогр. покажч.) /Скл. І.Я.Каганова, В.І.Солонікова, Л.В.Студьонова; Наук. ред. О.Б.Коваленко; Відп. за вип. П.В.Грищенко. – Чернігів, 2005.- 34 с. – (“Історики та краєзнавці Чернігівщини”; Вип.6).


Редакційна колегія серії

Історики та краєзнавці Чернігівщини”

О.Б.Коваленко (голова), П.В.Грищенко (заступник голови),

І.Я.Каганова (відповідальний секретар), С.Л.Лаєвський,

Д.М.Никоненко, Л.В.Студьонова

Скл.: І.Я.Каганова, В.І.Солонікова, Л.В.Студьонова

Наук. ред.: О.Б.Коваленко

Відп. за вип.: П.В.Грищенко

Комп’ютерний набір: В.І.Шевченко,

Комп’ютерне макетування: О.В.Малій

Ризограф Чернігівської ОУНБ ім.В.Г.Короленка

Тираж 150
ПЕРЕДМОВА
Анатолій Кіндратович Адруг народився 30 грудня 1947 року в Чернігові. У 1966 р. закінчив середню школу №9 ім. М.Коцюбинського і влаштувався слюсарем на військовий завод. Але більше Анатолія Адруга цікавила історія рідного міста, його унікальних пам’яток архітектури і мистецтва.

Наприкінці 60-х років ХХ ст. розпочались дослідницькі роботи в Успенському соборі Чернігівського Єлецького монастиря. До цього у храмі були склади борошна і нафтопродуктів. Дослідники в своїй роботі спирались на допомогу фахівців реставраційних спеціалізованих майстерень, що розмістилися на території Єлецького монастиря.

Сюди одного разу і завітав Анатолій Адруг. Йому запропонували посаду робітника-будівельника. Він з радістю прийняв цю пропозицію. У складі Чернігівських міжобласних виробничих науково-реставраційних майстерень №3 (такою була офіційна назва нового місця роботи юнака) він брав участь у відновленні Спаського собору, Колегіуму, будівель Єлецького і Троїцького монастирів.

Вищу спеціальну освіту Анатолій Адруг здобув у Київському державному художньому інституті (нині – Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури). Роки навчання були насичені цікавими лекціями професорів з історії вітчизняного і зарубіжного мистецтва, семінарськими заняттями, навчальними студіями в київських музеях, бібліотеках, архівосховищах і видавництвах. Набуті знання сприяли успішному написанню і захисту на “відмінно” дипломної роботи за темою “Архітектурно-меморіальний комплекс “Болдині гори в Чернігові”. Дослідження і реставрація ансамблю”.

У 1967 р. був створений Чернігівський державний архітектурно-історичний заповідник як філія Державного архітектурно-історичного заповідника “Софійський музей” у Києві. Тепер – це Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”. Сюди за направленням у 1973 р. прийшов працювати Анатолій Адруг. Він обіймав посаду наукового співробітника, а згодом – старшого наукового співробітника. Саме у заповіднику Анатолій Адруг зумів здійснити дещо із своїх намірів, окреслених ще в Києві разом із науковим керівником Юрієм Сергійовичем Асєєвим – доктором архітектури, професором, лауреатом Державної премії України, авторитетним дослідником давньоруської та української архітектури і мистецтва. Професор Асєєв націлював свого учня на вивчення мистецтва та архітектури стародавнього Чернігова, де збереглися унікальні пам’ятки історії та культури.

У Чернігівському архітектурно-історичному заповіднику Анатолій Адруг працював у відділі фондової роботи і формування експозицій. У його обов’язки входило збирання та облік нових надходжень, створення постійних музейних експозицій, тимчасових виставок, проведення екскурсій та читання лекцій в різних аудиторіях.

Восени 1973 р. на сторінках обласної газети “Деснянська правда” Анатолій Адруг оприлюднив свою першу публікацію про виставку творів чернігівського художника Л.Б.Могучова, влаштовану архітектурно-історичним заповідником. Відтоді він виступав на сторінках газет, журналів, наукових збірників із статтями й повідомленнями про мистецькі пам’ятки, творчість архітекторів та художників минулого і сьогодення.

Тоді ж Анатолій Адруг визначився із напрямком наукового пошуку. Об’єктами його досліджень стали чернігівські пам’ятки архітектури і мистецтва ХVІІ-ХVІІІ ст. У 1978 р. він вступив до аспірантури відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР (нині - Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України). У 1982 р. Анатолій Адруг закінчив аспірантуру і повернувся до Чернігова. Працював науковим, старшим науковим співробітником Чернігівського музею народного декоративного мистецтва Чернігівщини – відділу Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського. Він читав лекції, влаштовував виставки, здійснював реекспозиції, проводив екскурсії, писав статті про народних майстрів, виступав на радіо і телебаченні.

Анатолій Адруг вивчав історію писанкарства на Чернігівщині. Його наукові статті про чернігівські писанки на сторінках журналу “Народна творчість та етнографія” до деякої міри стали несподіваними. Так само, як публікації про архітектора Троїцького собора Й.-Б.Зауера (?-1700), пам’ятки українського архітектурного бароко на Чернігівщині, художника-архітектора і реставратора палацу К. Розумовського в Батурині А.Є.Білогруда, народні джерела мурованої архітектури Чернігівщини другої половини ХVІІ - початку ХVІІІ ст. і славних зодчих того часу, автора Катерининської церкви у Чернігові, відомого архітектора Д. Аксамитова тощо.

Анатолій Адруг проявив себе і як дослідник українського живопису. Його мистецтвознавчі статті, присвячені творчості художників, публікувалися на сторінках журналу “Образотворче мистецтво” та інших періодичних видань. Відтак цілком закономірним стало його обрання у 1989 р. до Національної Спілки художників України. 1990 року Анатолій Адруг розпочав викладацьку діяльність у Чернігівському державному педінституті (тепер – університеті) ім. Т.Г.Шевченка на посаді старшого викладача.

Він викладав низку дисциплін на стаціонарному та заочному відділеннях кількох факультетів, розробив і видав навчально-методичні матеріали з питань українознавства, навчальний посібник “Художнє різьблення на дереві”. Водночас працював над дисертацією “Монументальне мистецтво Чернігова другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століть”, яку захистив 1992 р. і отримав науковий ступінь кандидата мистецтвознавства. У 1995 р. Анатолій Адруг став доцентом.

Він – автор понад 200 публікацій в українських, російських та білоруських виданнях, а також буклетів, каталогів художніх виставок, методичних рекомендацій, студії про чудотворну ікону Чернігівської Єлецької Богоматері, біографічного довідника Чернігівської обласної організації Національної Спілки художників України, книги про портрет чернігівського полковника Василя Дуніна – Борковського та дослідження про писанки Чернігівщини.

Анатолій Кіндратович виступив з науковими доповідями та повідомленнями на численних обласних, республіканських, всеукраїнських, всесоюзних та міжнародних наукових конференціях, читаннях, семінарах. Брав активну участь у підготовчій роботі до видання Чернігівського тому “Зводу пам’яток історії та культури України”.

Науковий і творчий доробок А.К.Адруга має джерелознавче значення для вивчення історії, культури і мистецтва Чернігівського краю.

Біобібліографічний покажчик “Анатолій Кіндратович Адруг” продовжує серію “Історики та краєзнавці Чернігівщини” і містить відомості про науковий доробок вченого, який налічує понад 220 праць. У посібнику дотримано хронологічний характер розміщення літературних джерел у прямій послідовності. У межах одного року джерела розміщено за алфавітом назв. Бібліографічні записи проанотовані, якщо в тому була потреба.

Посібник супроводжується допоміжним довідковим апаратом, що складається з іменного та географічного покажчиків. Добір матеріалу завершено у липні 2005 р. Бібліографічний опис здійснено у відповідності до існуючих державних стандартів.

Біобібліографічний покажчик “Анатолій Кіндратович Адруг” розрахований на істориків, мистецтвознавців, викладачів і студентів вузів, бібліотечних і музейних працівників, краєзнавців, дослідників архітектурно-мистецької спадщини Чернігівщини.


ПРАЦІ А.К. АДРУГА
1973

1. Про далеке минуле //Десн. правда (Чернігів).-1973.- 23 жовт.

Виставка творів художника із Чернігова Л.Б.Могучова в Черніг. архіт.-істор. заповіднику.1974

2. “Де Болдині дрімали тихі гори…” //Десн. правда.-1974.- 28 верес.

Співавт.: А.А.Карнабед.

Історія Черніг. Троїцького монастиря.

3. Зустріч з героями “Слова” //Десн. правда.-1974.-14 лип.

Фотовиставка “Ілюстрації В.А.Фаворського до “Слова о полку Ігоревім” у П’ятницькій церкві в Чернігові.

4. Майстер архітектурного пейзажу // Десн. правда. -1974.-15 лют.

Виставка творів київ. художника Ю.І.Химича в Черніг. архіт.-істор. заповіднику.

5. СлавНозвісні творіння людського генія //Тембр (Багатотираж. вид. Чернігів). - 1974. - 2 серп.

Виставка фотоілюстрацій творів В.А. Фаворського до “Слова о полку Ігоревім” у П’ятницькій церкві в Чернігові.

6. Сторінки художнього літопису //Десн.правда.-1974.- 12 черв.

Виставка “Мистецтво і побут Придніпровської Русі кінця ХІ-ХІІ ст.” в Чернігові.1975

7. Діапазон мистецького пошуку //Десн.правда.-1975.- 5 серп.

Виставка творів київ. художниці Н.Л.Гаркуші.

8. Каталог виставки, присвяченої 175-річчю першої публікації всесвітньовідомої пам’ятки давньоруської літератури “Слово о полку Ігоревім”. - Чернігів, 1975. - 4 с.

9. Хроніка. Чернігів //Образотворче мистецтво.-1975.- №4. - С.32.

Обл. художня виставка, присвячена 30-річчю Перемоги.

10. Хроніка. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1975.- №6. - С.31.

Виставка творів самодіяльних художників Чернігівщини.

11. Хроніка. Чернігів //Образотворче мистецтво.-1975.- №6. - С.32.

Виставка творів живописця і графіка з Латвії В.Карякіна.

12. Хроніка. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1975.- №6. - С.32.

Виставка творів київ. архітектора М.С. Коломійця “Архітектурні враження”.

13. Чернігівський вернісаж //Десн. правда. - 1975. - 5 жовт.

Виставка “Слово о полку Ігоревім” в ілюстраціях художника М.А.Мацедонського.1976

14. Архітектор, художник [А.Є.Білогруд (1875-1933)] //Десн. правда. - 1976. - 9 квіт.

Співавт. А.Карнабед.

15. Запрошення до знайомства //Десн. правда. - 1976. - 14 верес.

Комплект буклетів “Чернігів. Пам’ятки архітектури ХІ-ХІХ ст.”

16. Каталог виставки “Творчість архітектора-художника А.Є.Білогруда”. -Чернігів,1976. – 5 с.

17. “Народні таланти Чернігівщини” //Образотворче мистецтво.-1976.- № 5.-С.32.

Обл. виставка образотв. і декоративно-прикладного мистецтва.

18. Про скарби нетлінні //Десн. правда. - 1976. – 14 груд.

Про книгу Ю.С. Асєєва “Розповіді про архітектурні

скарби”.

19. Творчество архитектора-художника А.Е.Белогруда // Строительство и архитектура (Киев). - 1976. - №8. - С.37-40.

Співавт.: А.А.Карнабед.

20. Творчий звіт художниці [киянки Н.Л.Гаркуші в Чернігові] //Десн. правда. - 1976. -2 жовт.

21. Хроніка. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1976. - №1. - С.33.

Виставка творів київ. художниці Н.Л. Гаркуші у Чернігові.

22. Хроніка. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1976. - №2. - С.31-32.

Обл. худож. виставка “Слава праці”.

23. Хроніка. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1976. - №3. - С.32.

Виставка творів архітектора-художника А.Є.Білогруда.

24. Чернігівські пейзажисти //Образотворче мистецтво. - 1976. - №5. -С.31.

Обл. виставка.1977

25. Дебют молодої художниці [В.Руденко в Черніг. муз.-драм. театрі ім. Т.Г.Шевченка] //Укр. театр. - 1977. - №6. - С.21.

26. Доробок за десять років //Десн. правда. - 1977. - 30 листоп.

Виставка “Діяльність Чернігівського державного архітектурно-історичного заповідника за 10 років”.

27. Зустріч з минулим //Комс. гарт. - 1977. – 21 черв.

Виставка “Народне та декоративно-ужиткове мистецтво Чернігівщини ХVІІІ-ХІХ ст.”

28. Людина і природа у творах чернігівських живописців //Образотворче мистецтво. - 1977. - №3. - С.29-30.

29. Малюють архітектори //Десн.правда.-1977.-1 трав.

Виставка творів чернігівських архітекторів.

30. Обговорення виставки [творів київ. художника І.В.Батечка] //Десн. правда.-1977.-3 квіт.

31. Рукотворна краса //Десн. правда. - 1977. – 19 лип.

Виставка “Народне і декоративно-ужиткове мистецтво Чернігівщини”.

32. Свідки сивої давнини //Будівельник (Багатотираж. вид. Чернігів).-1977.-30 листоп.

Виставка з нагоди 10-річчя від дня заснування Черніг. архіт.-істор. заповідника.

33. Хроніка. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1977. - №1. - С.32.

Обл. “Виставка акварелі та рисунка”.

34. Художнє життя. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1977. - №4. - С.31.

Виставка творів викладачів і студентів архіт. ф-ту Київ. інженерно-будівельного ін-ту “Пам’ятки архітектури України” в Чернігові.

1978

35. Каталог творів, які демонструються на виставці “Творчість архітектора А.А.Карнабеда”. - Чернігів,1978.-15 с.

36. Пам’ятки культури Чернігівщини [на виставці “Народне та декоративно-ужиткове мистецтво Чернігівщини”] //Народна творчість та етнографія.-1978. - №3. - С.106-107.

37. П’ятсот “відкриттів” архітектора //Десн. правда. - 1978.-16 трав.

Виставка творів архітектора А.А.Карнабеда.

38. Художнє життя. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1978. - №1. - С.32.

Обл. художня виставка присвячена 60-річчю Жовтневої революції.1979

39. Каталог творів, які демонструються на виставці “Народне та декоративно - ужиткове мистецтво Чернігівщини ХІІІ-ХІХ ст.” - Чернігів, 1979. - 8 с.

Співавт.: А.Карнабед, В.Левченко, М.Сіробаба.

40. Скарби чернігівських музеїв //Образотворче мистецтво.- 1979. - №4. - С.28-30.

Співавт.: О.Коваленко, Т.Деркач.

41. Художнє життя. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1979. - №5. -С.32.

Виставка пейзажів черніг. художника Л.Б. Могучова “Мальовнича Чернігівщина”.

1980

42. Художнє життя. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1980. - №2. - С.33.

Обласна виставка самодіяльного і декоративно-прикладного мистецтва.

43. Художнє життя. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1980. - №4. - С.32.

Обл. художня виставка, присвячена 110-річчю від дня народження В.І.Леніна.

44. Художнє життя. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1980.- №6. - С.33.

Виставка творів молодих художників Чернігівщини.

1981

45. Знайомство зблизька //Десн. правда. - 1981. - 18 серп.

Виставка творів гомельських художників.

46. Народні джерела мурованої архітектури Чернігова другої половини ХVІІ - початку ХVІІІ ст. //Народна творчість та етнографія. - 1981. - №3. -С.63-68.

47. Новые сведения о композиционных приёмах черниговских зодчих второй половины ХVІІ - начала ХVІІІ вв. //Архитектурное наследство. – М., 1981. – Вып.29.-С.103-110.

48. Художнє життя. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1981.- №1.- С.32.

Обл. художня виставка “Чернігівська осінь. Живопис. Графіка”.

49. Художнє життя. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1981.- №6.- С.33.

Виставка творів гомельських художників.

1982

50. Зустріч з художником //Десн.правда. - 1982. - 8 трав.

Виставка творів черніг. художника О.М.Снопка в ОУНБ ім. В.Г.Короленка.

51. Художнє життя. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1982.- №4.- С.31.

Виставка творів черніг. живописця П.Ф.Бредюка.

52. Художнє життя. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1982.- №4.- С.31.

Виставка творів прилуц. художника В.А. Гузія в Чернігові.

53. Художнє життя. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1982. - №5.- С.32.

Виставка творів черніг. живописця О.М.Снопка.

54. ХУДОЖНЄ литво Чернігівщини [ХVІІ-ХVІІІ ст.] //Десн. правда. – 1982. – 30 лип.

1983

55. Звітують фотоаматори //Десн. правда. - 1983.- 5 січ.

56. Каталог виставки творів О.М.Коровицької “Чуття єдиної родини”. - Чернігів, 1983. - 5 с.

57. Коріння братерського єднання //Комс. гарт. - 1983.- 6 жовт.

Пам’ятки монумент. - декорат. мистецтва Чернігова і Києва ХVІІ ст. в історії мистецьких зв’язків між Україною і Білоруссю.

58. Одухотворене дерево //Десн. правда. - 1983. - 23 лип.

Виставка творів різьбяра А.Г.Штепи в Чернігові.

59. Художнє життя. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1983. - №2. - С.32.

Виставка творів художників Брян., Черніг. та Гомел.

областей.

60. Художнє життя. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1983. - №2. - С.32.

Виставка творів О.М. Коровицької “Чуття єдиної родини”.

61. Художнє життя. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1983. - №6. - С.32.

Виставка “Седнівські мотиви”.62. Художник малює виставу //Комс. гарт. - 1983. - 26 черв.

Творчість гол. художника Черніг. муз.-драм. театру ім.Т.Г.Шевченка О.Суботіна.1984

63. Вшанували майстриню [вишивальницю Г.І.Григоренко] //Десн. правда. - 1984. - 6 квіт.

64. Душі людської поривання //Десн. правда. - 1984. - 3 січ.

Виставка творів О.М. Снопка, присвячена 65-річчю художника.

65. Нововідкриті розписи ХVІІ століття в Чернігові //Образотворче мистецтво. - 1984.- №3.- С.26-27.

Первісний стінопис Троїцького собору в Чернігові.

66. Памятник архитектуры в Чернигове //Строительство и архитектура (Киев). - 1984. - №3.- С.32.

Троїцький собор в Чернігові. Архітектор Й.-Б. Зауер (Ян Заор).

67. Сіверський чарівник //Десн.правда. - 1984. - 3 серп.

Різьбяр А.І.Колошин з Новгорода-Сіверського.

68. Співець краси //Десн. правда. - 1984.- 10 листоп.

Виставка О.М. Снопка “Чернігівці і Чернігівщина” у Києві.

69. Узоры братэрства і яднання //Маладосць (Мінськ). - 1984.- №12.- С.140-142.

Видатні пам’ятки монументального мистецтва

Чернігова і Києва в історії України і Білорусі ХVІІ ст.

70. Хроніка. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1984. - №1. - С.33.

Виставка творів А.Г.Штепи.

71. Хроніка. Чернігів //Образотворче мистецтво. – 1984. - №2. - С.33.

Виставка творів О.М.Снопка.

72. Хроніка. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1984. - №4. - С.32.

Виставка творів прилуц. художників в Чернігові.

73. Художнє життя Чернігова другої половини ХVІІ століття //Третя республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства: Тези доп..-К., 1984.-С.225-226.

74. Художній образ часу: 3 виставки прилуц. художників //Десн.правда.-1984.- 8 квіт.

75. Щедрість життя //Десн. правда. - 1984.- 17 квіт.

Виставка творів художника О.Ф.Саєнка в Чернігові.

1985

76. Витвір народного таланту //Комс. гарт. - 1985. - 20 лип.

Борисоглібський собор в Чернігові.

77. Коли бабуся була молодою //Комс. гарт. - 1985. - 17 серп.

Колекція дукачів Черніг. істор. музею.

78. Коли дерево співає //Комс. гарт. - 1985. – 4 квіт.

Виставка творів черніг.різьбяра М.Л.Панька

79. Народні основи художньої культури Чернігова другої половини ХVІІ - початку ХVІІІ ст. //Перша Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства: Тези доп. - Чернігів, 1985. - С.60-61.

80. Невичерпна довіку: З обл. художньої виставки [присвячен. 40-річчю Перемоги] //Десн.правда. - 1985. - 12 трав.

81. “Олімп чернігівський”: так називали Колегіум у Чернігові в ХVІІІ ст. //Комс. гарт. - 1985. - 25 трав.

82. Ровесниця “Слова о полку Ігоревім” //Комс. гарт. - 1985. - 2 листоп.

П’ятницька церква в Чернігові.

83. Сучасник Київської Русі //Комс. гарт. - 1985. - 6 квіт.

Спаський собор у Чернігові.

84. Хроніка. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1985. - №1. - С.32.

Виставка творів брянського живописця В.І.Андрєєва в Чернігові.

85. Хроніка. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1985. - №1. - С.32.

Виставка творів черніг. живописця А.М. Мордовця “Карпатські етюди”.

86. Чисті промені творчості //Комс. гарт. - 1985. - 11 лип.

Творчість молодої черніг. художниці Т.Федоритенко.1986

87. Будинок Лизогуба в Чернігові //Комс. гарт. - 1986. - 13 берез.

88. Гармати славу заповідають //Комс. гарт. - 1986.- 19 черв.

89. З часом звіряючи творчість //Десн. правда. - 1986.- 25 лют.

Обл. художня виставка.

90. Перлина українського бароко //Комс. гарт.-1986.-13 верес.

Історія будівництва і реставрації Троїцького собору в Чернігові.

91. Російський архітектор Дмитро Аксамитов і чернігівський Колегіум //Народна творчість та етнографія. - 1986. - №5. - С.48-50.

92. Традиции древнерусской архитектуры времен “Слова о полку Игореве” в русском и украинском зодчестве //Черниговская областная научно - методическая конференция, посвященная 800-летию “Слова о полку Игореве”: Тезисы док. - Чернигов, 1986. - С.242-244.

93. Хроніка. Чернігів //Образотворче мистецтво. - 1986.- №1.- С.32.

Виставка творів черніг. різьбяра М.Л.Панька.

94. Художественное оружие ХVІІ-ХІХ столетий из собрания Черниговского исторического музея //Тезисы Черниговской областной научно-методической конференции, посвященной 90-летию Черниговского исторического музея.- Чернигов, 1986. - С.33-34.1987

95. Восстановление древнерусских памятников архитектуры в Чернигове во второй половине ХVІІ - начале ХVІІІ веков //Тезисы Черниговской областной научно-методической конференции, посвященной 20-летию Черниговского архитектурно-исторического заповедника. -Чернигов, 1987. - С.51-52..

96. Каталог виставки произведений А.П.Семенцова: [Рельефная резьба по дереву].-Чернигов, 1987.-5 с.

97. Почерк - різцем і голкою //Україна. - 1987. - №29 (лип.).- С.15.

Творчість черніг. різьбяра М.Л.Панька.

98. РізЦем і голкою //Десн. правда. - 1987.-29 трав.

Виставка творів черніг. митців М.Панька та Л.Панько у Києві.

99. У пошуках образу часу //Десн. правда. - 1987. - 24 листоп.

Обл. художня виставка в Чернігові.

100. “Чернігівські візерунки”//Десн. правда. - 1987. - 17 берез.

Виставка творів різьбярів Чернігівщини.

1988

101. Вітаємо! //Черніг. вісн. - 1988. - 22 груд.

ІV Пленум Спілки художників України та прийняття до Спілки черніг. митців Т.Федоритенко, Є. Павлова та М.Панька.

102. “Добрых рук мастерство”. - К.: Молодь, 1988.-5 с. - [Буклет].

103. Знайомий стиль чернігівця //Черніг. вісн.-1988.- 17 листоп.

Виставка творів О.М.Снопка в Гомелі.

104. Куди летить дерев’яний птах //Десн. правда. - 1988. - 12 берез.

Виставка іграшок у музеї народного декоративного мистецтва Чернігівщини.

105. Риси російського зодчества в архітектурі Чернігова другої половини ХVІІ - початку ХVІІІ століть //Друга Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства: Тези доп. – Чернігів; Ніжин, 1988.-Вип.ІІ. - С.110-111.

1989

106. Барви Ічнянщини //Черніг. вісн. - 1989. – 29 лип. - С.3.

Виставка творів художника В.П.Швидченка.

107. Краєзнавство на Чернігівщині //Черніг. вісн. - 1989. - 16 лют. - С.3.

Розвиток істор. краєзнавства у 80-х рр. ХХ ст.

108. Народна творчість //Черніг. вісн. - 1989. – 11 трав. - С.2.

Респ. виставка “Народне мистецтво України” в Києві, в якій взяли участь народні умільці Чернігівщини.

109. Побачення з рідним краєм //Десн. правда. - 1989. - 23 квіт.

Виставка пейзажів черніг. художників.

110. “Седнів-88”: [Художня виставка в Києві] //Черніг. вісн.-1989.- 16 берез. - С.6.

111. Т.Г.Шевченко і мистецька спадщина Чернігівщини другої половини ХVІІ-ХVІІІ століть //Науково-методична конференція, присвячена 175-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка: Тези доп. - Чернігів,1989. - С.20-21.

112. Художественная культура Новгорода-Северського второй половины ХVІІ начала ХVІІІ в.в. //Новгороду-Северскому –1000 лет: Тезисы докл. обл. науч. - практ. конф. - Чернигов; Новгород-Северский, 1989. - С.75-76.

113. Чарівні візерунки: [Виставка творів гуртківців Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків] //Десн. правда. - 1989. - 23 трав.

114. Чародій сонячних барв //Десн. правда. - 1989.- 20 серп.

До 90-річчя з дня народження укр. Художника О.Ф.Саєнка, уродженця Борзни.

1990

115. Архітектура Сосниці другої половини ХVІІ ст. - початку ХVIII ст. //Минуле Сосниці та її околиць. - Чернігів, 1990.- С.60-62.

116. Борисоглібський монастир у Чернігові //Чернігівщина: Енцикл. довідн. - К.,1990. - С.87.

117. Введенський монастир у Ніжині //Чернігівщина: Енцикл. довідн. -К., 1990. - С.106.

118. Густинський монастир //Чернігівщина: Енцикл. довідн. - К., 1990. - С.206-207.

119. Домницький монастир Різдва Богородиці //Чернігівщина: Енцикл. довідн. - К.,1990. - С.238.

120. Душа зліта і серце пломеніє… //Десн. правда. - 1990. - 3 лип.

Виставка творів подружжя Паньків у Києві.

121. Єлецький Успенський монастир у Чернігові //Чернігівщина: Енцикл. довідн. - К., 1990. - С.246-247.

122. Знайомтесь – музей [народного декоративного мистецтва Чернігівщини] //Десн. правда. - 1990. - 12 верес.

123. Козелецький Георгіївський монастир //Чернігівщина: Енцикл. довідн. - К., 1990. - С.325.

124. Крупицько - Батуринський Миколаївський монастир //Чернігівщина: Енцикл. довідн. - К.,1990. - С.375-376.

125. Любецький Антоніївський монастир //Чернігівщина: Енцикл. довідн. - К., 1990. - С.414 - 415.

126. Максаківський Спасо-Преображенський монастир //Чернігівщина: Енцикл. довідн. - К., 1990. - С.427 - 428.

127. Микола Панько. Лариса Панько. - Чернігів,1990. - 8 с. - [Буклет].

128. Микола Панько. Різьблення на дереві: Каталог виставки творів.-Чернігів,1990. - 36 с.

129. Олівцем і кобзою //Черніг. вісн. - 1990. - 15 лют.

О.Сластіон – укр. художник, педагог, музикант, який у

1886-1894 роках щоліта працював на Чернігівщині.

130. Писанки Чернігівщини //Народна творчість та етнографія. - 1990.-№4. - С.64-68.

131. “Полісся-90” //Десн. правда. - 1990. – 15 серп.

Респ. симпозіум-пленер у Чернігові.

132. Пустинно-Рихлівський Миколаївський монастир //Чернігівщина: Енцикл. довідн. - К.,1990. - С.685.

133. П’ятницький монастир у Чернігові //Чернігівщина: Енцикл. довідн. -К., 1990.-С.689.

134. Спасо - Преображенський монастир у Новгороді-Сіверському //Чернігівщина: Енцикл. довідн. - К., 1990. - С.768-769.

135. Троїцько - Іллінський монастир у Чернігові //Чернігівщина: Енцикл. довідн. - К.,1990. - С.808-809.1991

136. Виставка в лікарні //Черніг. відом. - 1991. - №6 (лют.).- С.3.

Виставка творів різьбяра М.Л.Панька в Черніг. обл. лікарні.

137. Дерев’яні мережива Миколи Панька //Десн. правда. - 1991. - 19 серп.

138. Єва зі Всесвіту //Черніг. відом. - 1991. - № 43 (жовт.). - С.6.

Про походження людини і культури.

139. Писанкове диво [Чернігівщини] //Черніг. відом. - 1991.- №14(квіт.). - С.6.

140. Про традиції давньоруського зодчества та народного будівництва в архітектурі Чернігова другої половини ХVІІ - поч. ХVІІІ ст. //Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Чернігівського державного педагогічного інституту ім.Т.Г.Шевченка.-Чернігів, 1991. - Ч.1. - С.44.

141. Танок пізнього палеоліту //Черніг. відом. - 1991.- №34(серп.). – С.6.

Мистецькі вироби з Мезинської ареолог. стоянки, що в Короп. р-ні.1992

142. До історії спорудження пам’ятника Т.Шевченку в Чернігові //Науково-методична конференція “Т.Шевченко і сучасність”: Тези доп. - Чернігів, 1992. - С.21-22.

143. Культурная деятельность Лазаря Барановича //1000 років Чернігівській єпархії: Тези доп. церковно - історич. конф.- Чернігів, 1992.-С.85-57.

144. Міфологічний світ давніх слов’ян //Черніг. відом. - 1992. - №32(серп.). - С.6.

145. Монументальное искусство Чернигова второй половины ХVІІ-начала ХVІІІ веков: Автореф. диссертации на соискание ученой ст. канд. искусствоведения. - К., 1992. - 25 с.

146. Перун //Черніг. відом. - 1992.-№39(верес.). - С.6.

147. Повернення Тараса //Черніг. відом. - 1992. - №42(жовт.). - С.6.

Пам’ятник Т.Г.Шевченку в Чернігові.

148. Стінопис Троїцького собору в Чернігові //Архітектурні та археологічні старожитності Чернігівщини. - Чернігів, 1992.- С.135-138.

149. Троїцько - Іллінський монастир у Чернігові //Черніг. вісн. - 1992. - 24лип. - С.3.

150. Чернігів бароковий //Чернігів - перлина української культури: Тези наук. конф. /Інформ.бюлетень комітету науки і культури для зв’язків з українцями за кордоном при АН України. №2. – К.,1992. - С.84-85.

151. Чернігівський різьбяр [М.Л.Панько] //Образотворче мистецтво. – 1992 .- №3. - С.41.1993

152. Володар лісу і покровитель скоморохів //Черніг. відом.- 1993. - 24 верес. - С.4.

Персонаж давньослов’янської міфології .

153. Під покровом чудодійної ікони //Старий Чернігів. - 1993.-№3 (лип.).

Зображення Чернігова на іконі Єлецької Богоматері ХVІІ ст.

154. “Старожитності Південної Русі” //Черніг. відом. - 1993. - 31 груд. - С.6.

Інформація про нове видання: збірник наук. ст. за матеріалами істор. - археолог. семінару.

155. Що таке культура //Людина і суспільство: Навч. посіб. - Чернігів, 1993.- Розд.ІІІ. Культура. - С.3-10.

156. Як чернігівські козаки під Азов ходили [у липні 1696р.] //Черніг. відом. - 1993. – 20 серп. - С.4.

1994

157. Архітектор Аксамитов і чернігівський Колегіум //Черніг. відом. -1994. - 30 верес. - С.6.

158. Від рідної землі і сонця //Черніг. відом. - 1994. - 19 серп. - С.6.

Художник О.Ф.Саєнко.

159. Перлина мистецтва //Черніг. відом. - 1994. - 22 лип. - С.4.

Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української культури.

160. Стінопис Троїцького собору у Чернігові //Старий Чернігів. - 1994. -№1(лют.).

161. Хто збудував Катерининську церкву [в Чернігові] //Черніг. відом. -1994. - 12 серп. - С.4.1995

162. Бароковий Чернігів //Сіверян. літопис. -1995. - №2.- С.61-64.

163. Жемчужина украинского барокко //Черниг. полдень. -1995. - 30 нояб.

Троїцький собор у Чернігові.

164. Писанки Чернігівщини //Літ. Чернігів. - 1995. - №6. - С.95-99.

165. Про авторство Катерининської церкви в Чернігові //Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції. -Чернігів,1995. - С.191-192.

166. Різьблене диво Придесення [у 60-90 рр. ХХ ст.] //Літ. Чернігів. - 1995. - №7. - С.86-91.

167. Різьблення по дереву у Чернігові другої половини ХVІІ-початку ХVІІІ ст. //Археологічні старожитності Подесення: Матеріали істор.- археолог. семінару, присвяч. 70-й річниці від дня народження Г.О.Кузнецова. - Чернігів, 1995. -С.17-19.

168. Творчество - городу //Черниг. полдень. - 1995. - 3 авг.

Респ. симпозіум-пленер із скульптури “Полісся-90”, який проходив у Чернігові в 1990 р.1996

169. Видатна пам’ятка українського бароко //Літ. Чернігів. - 1996. - №8. - С.77-81.

До 300-річчя Троїцького собору в Чернігові.

170. Давньоруські традиції української архітектури другої половини ХVІІ - початку ХVІІІ ст. //Людина, суспільство, культура: історія та сучасність: Матеріали ювіл. наук. конф., присвяч. 80-річчю Черніг. держ. пед. ін-ту ім.Т.Г.Шевченка. - Чернігів, 1996. - С.34-35.

171. Кто построил Успенский собор в Новгороде-Северском? //Черниг. полдень. - 1996. - 1 авг.

172. “Перло многоценное” – первая книга, напечатанная в Чернигове //Черниг. полдень. - 1996. - 5 сент., 12 сент.

Книга К. Транквіліона - Ставровецького вийшла в Чернігові у 1646 р.

173. Почему Диоген грустный //Черниг. полдень. – 1996. - 7 марта.

Виставка графіки черніг. школярки Л.Синиченко.

174. Про авторство Георгіївського собору Видубицького монастиря в Києві //Треті Гончарівські читання. Регрес і регенерація в народному мистецтві. Меценатство в Україні. Музей Івана Гончара в 1995 р.: Програми-запрошення. Тези й резюме доповідей. - К.,1996.-С.68.

175. Про час зведення та авторство будинку Якова Лизогуба в Чернігові //Пам’ятки архітектури і монументального мистецтва в світлі нових досліджень: Тези наук. конф. нац. заповідника “Софія Київська”. - К.,1996. -С.62-63.

176. “Церковь сию нареци Назаретом Богородичным” //Черниг.полдень.-1996.-10 окт.

Благовіщенський собор у Ніжині.

177. Чернігівська чудотворна ікона Єлецької Богоматері //Родовід. -1996. - №2(14). - С.106-111.1997

178. Архітектура Любеча ХVІІ - ХVІІІ ст. //Любецький з’їзд князів 1097 р. в історичній долі Київської Русі: Матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 900-літтю з’їзду князів Київ. Русі у Любечі. - Чернігів,1997. - С.206-207.

179. Из неисчерпаемого источника //Черниг. полдень. - 1997. - 17 апр.

Виставка творів мистецької родини Паньків.

180. Про перебудови та реставрацію Борисоглібського собору //Сіверян. літопис. - 1997. - №5. - С.75-76.

181. Пушки и колокола ХVІІ-ХІХ веков: Монумент. худож. литье из собрания Черниг. историч. музея им.В.В.Тарновского //Черниг. полдень.-1997.-18 сент.1998

182. Вишивальниця Лариса Панько із Чернігова //Жінки Чернігівщини: Історія і сучасність: Матеріали обл. наук.-практ. конф. - Чернігів,1998. - С.61-63.

183. Мастер графики //Черниг. полдень. - 1998. - 14 мая.

Виставка творів В. Леоненка в Черніг. ОУНБ ім.В.Г.Короленка.

184. Художня культура Чернігова другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століть //Україна і Росія в панорамі століть: Зб. наук. праць. - Чернігів, 1998. - С.84-90.

1999

185. Видатна пам’ятка золотарства //Сіверян. літопис. - 1999. - №6. - С.46-52.

Співавт.: Г.А.Арендар.

Шата кіота ікони Іллінської Богоматері XVII ст.

186. Життя в мистецтві //Жінки Чернігівщини: Історія і сучасність. Жінка на порозі третього тисячоліття: Матеріали обл. наук.-практ. конф. - Чернігів, 1999. - С.81-82.

Творчість черніг. художниці Г.І.Григоренко.

187. Землею рідною наснажений: До 100-річчя з дня народження художника О.Ф.Саєнка //Черніг. вісн. - 1999. - 19 серп.

188. Пам’ятка давнього українського малярства //Літ. Чернігів. - 1999. -№13. - С.93-99.

Чудотворна ікона Єлецької Богоматері ХVІІ ст.

189. Роль чернігівського Троїцького собору у формуванні одного із провідних напрямків архітектури другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століть //Чернігівський Троїцько - Іллінський монастир: Історія і сучасність: Тези наук. читань. - Чернігів, 1999. - С.34-35.2000

190. Архітектор Йоганн-Баптист Зауер і Україна //Київ. старовина. - 2000. - №1. - С.87-93.

191. Дмитрий Туптало (Ростовский) //Вал. - 2000. - 5 окт.

192. Жінка, яка творить красу //Літ. Чернігів. - 2000. - №14. - С.100-102.

Черніг. художниця Г.І.Григоренко.

193. Иоанн Максимович //Вал. - 2000. - 12 окт.

194. Иоанникий Галятовский //Вал. - 2000. - 21 сент.

195. Курсова робота з українознавства: Метод. реком. - Чернігів, 2000.-10 с.

196. Лазарь Баранович //Вал. - 2000. - 14 сент.

197. Маловідома пам’ятка українського живопису ХVІІ ст.: [Ікона Іллінської Богоматері] //Мистецтвознавство України: Зб. наук. праць. - К., 2000. - Вип.І. - С.352-356.

198. Стефан Яворский //Вал. - 2000. - 28 сент.

199. Художнє різьблення на дереві: Навч. посіб. -Чернігів, 2000. - 44 с.: іл.
2001

200. Біографічний довідник /Упоряд. та автор предм. А.К.Адруг. -Чернігів: РВК “Десн.правда”, 2001 - 48 с.: іл. - (Нац. Спілка художників України. Черніг. обл.орг.).

201. Будинок чернігівського Колегіуму //Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: Від колегіуму до університету: Зб. матеріалів ювіл. наук. конф., присвяч. 300-річчю черніг. Колегіуму і 85-річчю Черніг. держ. пед. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. - С.37-38.

202. Визначна пам’ятка давнього українського малярства.-Чернігів, 2001.-28 с.: іл.

203. Жемчужина Полесья //Вал. - 2001. -16 авг.

Виставка творів мистецької родини Паньків.

204. Ікона Чернігівської Іллінської Богоматері 1696 р. //Сіверян. літопис.-2001. - №6. - С.46-49.

205. Иоанн Максимович //История и культура евреев Левобережной Украины и Литвы: Материалы семинара (8 дек. 2001 г.) - Чернигов, 2001.-С.17-18.

206. Первісні розписи Троїцького собору в Чернігові: Нові атрибуції //Київ. старовина. - 2001. - №2. - С.151-156.

207. Перунів гай в Чернігові //Духовні святині Чернігівщини: Календар Черніг. земляцтва - 2002 р. - К.,2001. - С.50.

208. Художня культура Чернігова другої половини ХVІІ- початку ХVІІІ століть //Літ. Чернігів. - 2001. - №17. - С.94-99.

2002

209. Іконостас ХVІІ ст. Успенського собору Єлецького монастиря в Чернігові //Пам’ятки християнської культури Чернігівщини: Матеріали наук. конф. /Нац. архіт. – істор. заповідник “Чернігів стародавній”. - Чернігів, 2002. - С.16-20.

210. Портрет В.А.Дуніна-Борковського – видатна пам’ятка українського портретного малярства //Скарбниця української культури: Зб. наук. праць. -Чернігів, 2002. - Вип.3. - С.86-89.

2003

211. Видатна пам’ятка золотарства //Літ. Чернігів. - 2003. - №1. - С.111-115.

Співавт.: Г.Арендар.

Шата кіота ікони Іллінської Богоматері XVII ст.

212. Про авторство Катерининської церкви в Чернігові та пам’яток її кола //Сіверян. літопис. - 2003. - №4. - С.32-35.

2004

213. Духовні святині Чернігова //Чернігівщина Incоgnita. - Чернігів, 2004.-С.160-166.

Чудотворні ікони Єлецької та Іллінської Богоматерів.

214. Осінній вернісаж 2004: Виставка творів черніг. художників, присвяч. Дню художника: Каталог /Автор вступ. ст. А.Адруг. - Київ; Чернігів: Софія, 2004. - 27 с.: іл.

215. Перша друкована книга в Чернігові //Невичерпне джерело знань: Матеріали наук. - практ. конф., присвяч. 125-річчю з часу заснування Черніг. ОУНБ ім. В.Г.Короленка.- Чернігів, 2004. - С.20-23.

216. Фреска “Свята Текля” ХІ ст. із Спаського собору в Чернігові //Матеріали наукових конференцій. ”Зодчество Чернігова ХІ-ХІІІ століть та його місце в архітектурній спадщині країн Центральної та Південно-Східної Європи” 2002; “Антоній Печерський, його доба та спадщина” 2003 /Нац. архіт. - істор. заповідник “Чернігів стародавній”. - Чернігів, 2004. - С.34-36.

217. Художники Чернігівщини //Літ. Чернігів. - 2004. - №1. - С.87-89.

218. Чернігів бароковий //Чернігівщина Incоgnita, - Чернігів, 2004. - С.142-148.

219. Чудотворна ікона Чернігівської Іллінської Богоматері //Матеріали наукових конференцій. “Зодчество Чернігова ХІ-ХІІІ століть та його місце в архітектурній спадщині країн Центральної та Південно-Східної Європи” 2002; “Антоній Печерський, його доба та спадщина” 2003 /Нац. архіт. - істор. заповідник “Чернігів стародавній”. - Чернігів, 2004. - С.16-21.

2005

220. НЕВИЧЕРПНЕ джерело традицій //20 років Чернігівській обласній організації Національної спілки художників України: Каталог. – Чернігів, 2005. – С.2.

221. ПЕРШІ двадцять років //20 років Чернігівській обласній організації Національної спілки художників України: Каталог.- Чернігів, 2005. – 2 с. обкл.

222. ПИСАНКИ Чернігівщини: Історія і сучасність. – Чернігів: Черніг. обереги, 2005. – 60 с.: іл.

223. ПОРТРЕТ Василя Дуніна – Борковського. – Чернігів, 2005. – 32 с.

Література про А.К.Адруга
224. Адруг Анатолій Кіндратович //Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів [Чернігівського педагогічного] інституту ім.Т.Г.Шевченка (1986-1991). - Чернігів, 1991. - С.26-28.

225. Адруг Анатолій Кіндратович //Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів [Чернігівського педагогічного] інституту ім. Т.Г.Шевченка (1991-1996). - Чернігів, 1996. - С.44.

226. Довідник членів Спілки художників України. - К., 1996.- 159 с.

С.157: А.К.Адруг.

227. Анатолій Кіндратович Адруг. Мистецтвознавство. Культурологія: Покажч. опубл. праць. - Чернігів, 1997. - 22 с.

228. Довідник членів Спілки художників України. - К., 1998. – 163 с.

С.3: А.К.Адруг.

229. Змак В. Щедрий сівач: До 50-річчя Анатолія Адруга //Просвіта. - 1996.- 10 січ.

230. КалібАба Д. Відомі діячі культури, науки, політики Чернігівщини.-Чернігів, 1998.- 256 с.

С.6: А.К.Адруг.

231. Репьях С. Взгляд мудрый и добрый [Анатолию Адругу-50] //Черниг. полдень. - 1998. - 7 янв.

232. Реп’ях С. Щаслива паралель //Десн. правда. - 1998. - 13 січ.

233. Біографічний довідник /Нац. спілка художників України. Черніг. обл. орг. - Чернігів: РВК “Десн. правда”, 2001.- 48 с.

С.6: А.К.Адруг.

234. Енциклопедія сучасної України. - К., 2001. - Т.1.- 824 с.

С.198: А.К.Адруг.

235. Довідник членів Національної спілки художників України. - К., 2003.- 521 с.

С.497: А.К.Адруг.

236. Адруг Анатолій Кіндратович //Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів [Чернігівського державного педагогічного] університету ім. Т.Г.Шевченка (1997-2002). - Чернігів, 2003. - С.77-78. – (Електронний варіант).

237. 20 років Чернігівській обласній організації Національної спілки художників України: Каталог. – Чернігів, 2005. – 45 с.: іл.

С.2: А.К.Адруг.
Допоміжні покажчики
Іменний покажчик
Аксамитов Д. 91, 157

Андрєєв В.І. 84

Арендар Г. 185, 211

Асєєв Ю.С. 18

Баранович Л. 143, 196

Батечко І.В. 30

Білогруд А.Є. 14, 16, 19, 23

Бредюк П.Ф. 51

Галятовський І. 194

Гаркуша Н.Л. 7, 20, 21

Гончар І. 174

Григоренко Г.І. 63, 186, 192

Гузій В.А. 52

Деркач Т. 40

Дунін - Борковський В. 210, 223

Зауер Й.-Б. 66, 190

Змак В. 229

Калібаба Д. 230

Карнабед А.А. 2, 14, 19, 35, 37, 39

Карякін В. 11

Коваленко О.Б. 40

Коломієць М.С. 12

Колошин А.І. 67

Коровицька О.М. 56, 60

Левченко В. 39

Ленін В.І. 43

Леоненко В.Ф. 183

Лизогуб 87

Лизогуб Я. 175

Максимович І. 193, 205

Мацедонський М.А. 13

Могучов Л. 1, 41

Мордовець А.М. 85

Паньки 203

Панько Л. 98, 120, 127, 182

Панько М.Л. 78, 93, 97, 98, 120, 127, 128, 136, 137, 151, 179

Реп’ях С. 231, 232

Руденко В. 25

Саєнко О.Ф. 75, 114, 158, 187

Семенцов А.П. 96

Синиченко Л. 173

Сіробаба М. 39

Сластіон О. 129

Снопок О.М. 50, 53, 64, 68, 71, 103

Суботін О. 62

Транквіліон - Ставровецький К. 172

Туптало (Ростовський) Д. 191

Фаворський В.А. 3, 5

Федоритенко Т. 86

Химич Ю.І. 4

Швидченко В.П. 106

Шевченко Т.Г. 111, 142, 147

Штепа А.Г. 58, 70

Яворський С. 198
Географічний покажчик
Батурин 124

Білорусь 57, 69

Борзна 114

Брянськ 84

Брянська обл. 59

Гомель 45, 49, 103

Гомельська обл. 59

Ічнянщина 106

Київ 34, 57, 68, 69, 108, 110, 120, 174

Козелець 123

Латвія 11

Любеч 125, 178

с. Максаки Менського р-ну 126

Ніжин 117, 176

Новгород-Сіверський 17, 67, 112, 134

Прилуки 72, 74

Седнів 110

Сосниця 115

Україна 19, 57, 69,

Чернігів 1, 3, 5, 6, 9-13, 15, 20-23, 26, 33, 34, 38, 41-44, 46, 48, 49, 51-53, 57-61, 65, 66, 68 -74, 79, 81-85, 87, 89, 90, 93, 95, 99, 105, 116, 121, 131, 133, 135, 136, 140, 145, 147-150, 153, 160-162, 165, 167-169, 172, 175, 184, 201, 206-209, 212, 213, 215, 216, 218, 219Чернігівська область 59

Чернігівщина 17, 27, 31, 36, 44, 54, 55, 68, 100, 104, 107, 111, 122, 130, 139, 164, 217, 222


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка